فرهنگ و هنر

شهر افسانه اى Macondo كه محل بسيارى از داستانهاى رئاليسم جادويى يكى ازمؤثرترين نويسندگان محبوب جهان گابريل گارسيا ماركز بر روى لوگوى گوگل قرار گرفت
در طول رمان فرانکنشتاین در بغداد، ما احساس می‌کنیم که مخلوق سعداوی که به هوش شریرانه‌اش زنده است، گویا دارد از انرژی مخرب خود تغذیه می‌کند. خواننده نیز از آن تغذیه می‌کند.
یکنفر افتاد در چاهی به راه مردمان گرد آمدند اطراف چاه
1 کامنت
 شادی سابُجی
هر روز فاجعه پشت سر فاجعه رخ می دهد. بر ما چه رفته است؟
سرود نان شعر از آنگل کرسپو (۱۹۹۵ – ۱۹۲۶ Ángel Crespo) شاعر و مترجم بزرگ اسپانیا برگردان احد قربانی دهناری
Elə ki "Bahar"güzgüyə baxdı, "Yay"ı öz yanında gördü «بهار» وقتی به آینه نگاه کرد، «تابستان» را در کنار خود دید
4 کامنت
Mən insanlar arasında itmiş idim.Cüzamlılara bənzər insanların arasında Üzümə baxıram. Oyulub boşalıbdır!
Kaftar! Göz-yaşıynan da kəbin olar? Xam xəyaldasan. Mən öz sevgim ilə evlənmişəm. Mənə Nuxsər deyərlər, arzuyun könlündə qoyaram. Dünyayın odlaram کفتار! تو خیال میکنی عقد کرده ای.
1 کامنت
اما آنچه فیلم بر آن تاکید دارد نه سرنگونی رژیم‌های خودکامه، بلکه روش جایگزینی آنها‌ست که راه رسیدن به جامعه دمکراتیک را ممکن یا غیر ممکن می‌سازد. .
ای آیت الله لانه ی ددها و دیوها و انگل ها بگذار، دست و دل و موهایم آزادانه با باد برقصند.
آرتیمیا قلب آذربایجان است. نگذارید آرتیمیا بمیرد
2 کامنت
بهروز مطلب زاده
روز ششم نوامبر سال ۲۰۱۸ برابر است با صد و دوازدهمین سال انتشار هفته نامه ملانصرالدین. در آینه مبارزات فرهنگی تاریخ یک صدساله اخیر ملت های مشرق زمین، به ویژه درتاریخ پرتکاپوی مردم قفقاز و ماوراء قفقاز
göy anası rəng-bə-rəng incə iplər ilə işləyir مادر آسمان با نخ های رنگی اش دارد کار میکند
1 کامنت
در غربت کسی در غرفه های نگاهت نیست
تو، ای دختر انقلاب ای درد کشیدۀ چهل سال عذاب تو، ای فریاد در گلو شکستۀ زنان وطن زناني كه در انتظار صبح روشن ميدان ازادی را فتح خواهند کرد.....