فرهنگ و هنر

باورم نمی شد که بتوانم به همین سادگی به آرزویم برسم و"عزت" سینمای ایران را از نزدیک ببینم.
از یادمبر، دامنِ این قوم، از دیرگاهان آلوده پلشتی ست.
2 کامنت
شنیدن صدائی از عزیزان و عزیز محبوبی پس از سال های طولانی که از شهادت سرخ آنان می گذرد ، آن هم به طور غیرمترقبه که چنین انتظاری هم نداشتی، دنیائی از شعف و هیجان و احساساتی که به سختی قابل توصیفند به وج
12 کامنت
حسین علیزاده کوارتت بی کلام خود را با عنوان "زخمه دل" در شهر کلن آلمان و در کلیسای لوتر کینگ برگزار کرد. حدود دو سال پیش همین گروه برنامه ای را در همین شهر برگزار کرد.
باغِ آئينه و آب پشت اين پنجره ها با صدائى پُر آواز قنارى هر دم گم شده هاى مرا مى خواند.
اهدای جایزه ی ادبی نوبل 2016 به باب دیلن از سوی آکادمی سوئد، پاسخ شایسته ایست به جنایتکاران جنگی در سوریه و یمن و عراق. آ.ائلیار
11 کامنت
تو ناله کن . من اشک خون می ریزم؛ این بار دیگر حق ملت، حکومت بر خود است؛ ما خود امیر خودیم
قورخو سالان قوشلار حاکیم اولموشلار گؤیلره the birds spreading fear invading skies پرندگان ترس آور حاکم بر آسمان
7 کامنت
(آذربايجان توركجه سي سؤزلويو- 3 جيلدده) ترکی به ترکی
14 کامنت
اون روزهای بازجویی ، وقت داشتم تا به حرفهای مادر یزرگم فکر کنم ، اون راست می گفت : اگر نخواهیم دریده بشیم باید گرگ باشیم و من هم از اون به بعد گرگ شدم .
این مقاله را خیلی وقت پیش نگاشته بودم اما در هیچ جائی منتشر نشده و چون بسیار مهم است وبه نظرمن، راه گشای دمکراسی واقعی است، باید منتشرشود.
10 کامنت
جشن مهرگان از آیین های کهن ایرانی است که پیشینه ای چند هزارساله دارد.
شعر سلیمان رستم را پیرامون جریان "مساوات" و مقاله ی ممد راحیم را در مورد مکائیل مشفق میخوانیم.
7 کامنت
شوق و شور جانفشانان، همچنان در اعتلاست گرچه از پیکارجویان بیشمارش می کشند
2 کامنت
من زندگی را عاشقم و از اعدام بیزار. می خواهم آفتاب را در سایه ها بگسترانم تا درخت عشق ریشه دهد و واژه ها در تنهایی حکم مرگ نگیرند.