فرهنگ و هنر

انتشار برخی آثار هاینه در دوران امپراطوری آلمان ممنوع بود.
6 کامنت
به همین دلیل است که با وجود اینهمه نجابت و حرمت قایل شدن برای خانواده و ناموس، گاه هتک حرمت به نوامیس مردم روا داشته می شود چون براساس همان روحیه استبدادی هر کس فکر می کند که دیگران نباید کار زشت انجا
او زمانی که دریچه قلب‌ها بازشوند، مهر جای‌گزین کینه گردد و انسان‌ها به ‌راستی برادری و خواهری برای هم باشد؛ غبار از چهره تاریخ خواهد زدود و از زبان زیباترین فرزندان این آب‌وخاک از آزادی و عدالت با شما
1 کامنت
عید درراه بود سال شصت‌وهفت داشت به پایان می‌رسید. از تمامی آن‌همه زندانی، بیشتر از چند صد نفر باقی نمانده بودند. هفته اول اسفند تمامی آن‌ها را آزاد کردند. بدین‌گونه همه‌چیز پایان یافت!
همه خانواده ها پریشان ونگران کسی جرئت اعتراض نداشت کسی هم پاسخگو نبود . برگشتیم حمید کوچولو خسته بود گریه می کرد.
ته دلم امید داشتم که طالع فرزندم همان دوری باشد از من ! اما درسلامت ! زندگی بسیار عجیب است اتفاقاتی که باور نکردنی است .
بنیاد سیامک پورزند سال ۲۰۱۳ با هدف ادامه دادن فعالیت‌های سیامک پورزند، روزنامه‌نگار شناخته ایرانی که سال‌ها در حبس جمهوری اسلامی بود، کار خود را شروع کرده است.
اصلا چرا باید این مبارزه لعنتی را ادامه می دادی ؟نتیجه اش چه شد ؟ آن زمان شاه ! این زمان خمینی ! .نه ! نه! حق ندارم از تو این گونه سئوال کنم .
هر زمان که هم دیگر را نمی‌دیدیم، تلفن می‌زدی و با من صحبت می‌کردی. همیشه گوش به زنگ تلفن تو بودم. وقتی صدای ترا را می‌شنیدم آرام می‌شدم. تو این را می‌دانستی؛ قبلا به من گفته بودی.
نگذارید مردان در آشپزخانه به اسارتتان بگیرند مرد ها را که تکان بدهید یک شازده کوچلو از درونشان بیرون می آید .
عشقِ وطن حظّ بی مثالِ حیاتش؛ رفع ستــم شیوه و مرامِ معلم؛ یاور و همکارمـان ز بند رها کن! ای که ندانی غمِ مدام معلم
من خدا را ندیدم وهرگز با او سماع نکردم . اما یاد گرفتم از هر چیز کوچک لذت ببرم ودرسختی ها طاقت بیاورم! او طاقت آوردن را هم نشاته دوست داشتن خدا می دانست .تمام زندگیم چنین گذشت !
هر بار که تو از در وارد می شدی او به اندازه من خوشحال می شد. چشم برتو می دوخت تو پسر سوم او بودی .اما بیتاب بود در تهران ماندن برایش سخت بود .می خواست به همان مهاباد و اگر شد به روستایش بر گردد.
هوای شاد وسرشار از امید روزهای انقلاب جای خود را به دلهره داده بود . اعدام ! درگیری !همه چیز در حال فروریختن بود .ما مادران آن را حس می کردیم .حسی غریزی !
او تمام مدت جلسه پشت پنجره می‌ایستاد و آیت‌الکرسی می‌خواند و به کوچه فوت می‌کرد. اعتقاد داشت که دعاهای او پسرش را حفظ می‌کند و هیچکس نمی‌تواند از پشت آیت‌الکرسی خواندن‌های او در خانه را ببیند.