فرهنگ و هنر

کسی که با عدالت رقابت می کند، زندگی میافریند. آنچه از قلب درخت میاید، در قلب درخت شناخته شده است. قلب هرگز نتوانسته نفرت تولید کند، سخن نفرت را تولید کرده است. هیچ چیز به خودی-خود ارزشمند نیست.
12 کامنت
چونان خوردن نان نمک‌ سُود‌ه­‌ای و چونان نوشیدن جرعه‌آبی از شیر، در تب‌آلوده شبی تو را دوست دارم
فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی زده و به گفتگو با آقای فیروز فرمانفرمائیان ( نقاش، موسیقیدان و آرشیتکت) ساکن جنوب اسپانیا می پردازد.
" میدانی، تناقض عجیبی در رفتارهای بخش زیادی از نسل جوان امروز در ایران هست.
نین تو گفت: من با آرزوهای مردمم ازدواج کرده ام. مجلس یک صدا گفت: نین تو دلباخته ی آرزوها ست. برای او فرصت بدهید.‭ Nintu dedi:Mən‭ ‬elimin arzuları ilə evlənmışəm.
4 کامنت
یک منبع مطلع می‌گوید: «خیلی از کارگردانان و تهیه‌کننده‌های تلویزیون دوست دارند «اوج» تهیه کننده‌شان باشد. چون هم دستمزدها بیشتر می‌شود وهم پول‌ها را زودتر از سازمان می‌دهد.
ایرانیان، نوروز 1397 را در سراسر ایران زمین با شور و امید به روزهای بهتری برای میهن خود برپا داشتند.
فرایند آشتی با غربت، حرکت از بیگانگی به یگانگی، و بازیابی صلح درونی با خودی که می‌دانی نه خودش خود پیشین است و نه آنچه در پیرامون خود می‌بیند همان می‌ماند، یا همان می‌گردد که روزی روزگاری بود.او باید
اما یهودا کیست و چرا عنوان این مقاله در ستایش اوست؟
تاریخ معاصر ما گواهی می دهد که یکی از اضلاع ایرانی بودن مقایسه دائمی ایران با غرب است. از این رو نوع غرب شناسی ما نوع ایران شناسی ما را عمیقا متاثر می کند.
سخنران، برای آن که تبلیغات سیاسی‌اش تأثیرگذار باشد، باید در مخاطبان حس درماندگی ایجاد کند و سپس راه‌حلی جادویی در اختیارشان بگذارد.
کلامزدگی و منطق گریزی او منجر به "مسحور شدنش از نیچه" و "شیفتگیش" نسبت به هیدگر بود که هردو نژاد و نژاده پرست، از یاوران فکری نازیسم و از کلاشان کلام بودند و اساسا ضد منطقی و لذا ض
Sən mənə bir öpüş ver,‭ ‬əyə bafamı saxladım,‭ ‬onda mənə güvənə bilərsənتو بوسه ای به من بده، اگر توانستم وفاداریم را حفظ کنم آنوقت می توانی به من اطمینان کنی
ماهیت آن با سنت باستان مردم کشاورزی اوراسیا مرکزی به عنوان آغاز سال در بهار مرتبط است. برای اولین بار از نوروز بعنوان جشن سال نو در کتاب زرتشتیان ایرانی آوستا ذکر شده است.
او که بسیاری از آثار خود را به زبان فرانسوی نوشته است، بیشتر به فلسفه اخلاق توجه داشت؛ در ایران از حرمتی شایان برخوردار بود، اما فاصله خود را از حاکمیت اسلامی حفظ کرده بود و از امور سیاسی دوری می‌کرد.