فرهنگ و هنر

اوايل من خوشم ميآمد از او که حل کرده به خوبي مشکل مو ولي از بس که کرد اسلام اسلام به شک افتاده ام از او سرانجام که کار اصليش تبليغ دين است علي دائي تيم مسلمين است دل ما ميبرد با زلف و کاکل به لائيت
3 کامنت
من ما با تو ای یار، با تو ای کس می شکنیم سیاه جام پیمانشان را به سکوت می کشانیم کرنای دغل بازشان را با تو ای یار، با تو ای کس با تو ای چشم شاهد با تو ترسیده از خشم با تو ..
روز درگذشت استاد شهریار را ، روز شعر و ادب پارسی نامیده اند. استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی ملقب به شهریار شاعر پرآوازه معاصر ایران ، در ۲۷ شهریور ۱۳۶۷ در بیمارستان مهر تهران درگذشت.
4 کامنت
پس از شیرین کاری و افتضاحات سعید شایسته در نوروز1395 که با اعتراض صدها وبلکه ، هزاران نفر روبرو شد .
شاید پشت همین دیوار هاست . می خواهم فریاد بکشم صدایش کنم !ماه هاست چشم انتظارم . تمام دو ماه گذشته در بی خبر ی روز های سختی را گذراندم . اگراورا دوباره ببینم چه خواهم کرد ؟ تکرر ادرار گرفته ام !
شاید پشت همین دیوار هاست . می خواهم فریاد بکشم صدایش کنم !ماه هاست چشم انتظارم . تمام دو ماه گذشته در بی خبر ی روز های سختی را گذراندم . اگراورا دوباره ببینم چه خواهم کرد ؟ تکرر ادرار گرفته ام !
خنیای سرخین تخلیه
برای بزرگداشت جسورانه ی آنانکه جز آخرین تیرِ جان در کمان "اعتصاب غذا" گذارند، چاره ای نداشته اند. و بخاطر دادخواهی، و در پی نانِ نداشته خویش و همه ی کارگران بپا خاسته اند.
زیبایی این شخصیت در آن است که از چند هزار سال پیش با تو حرف میزند و درد دل میکند. آدم را به خانه و شهر و کوچه و دنیای خود می برد و میگوید : داداش نگاه کن، ما اینیم .
6 کامنت
راندگان باغ عدن، سرگشتگانی محکوم به جدال خیر و شر
طنزی تلخ در هاله ای از تشنجات!
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
با انقطاع دور تسلسل می شد مبادرت به تأسف کرد يا حتی به خود دشنام داد و توی جوی آب روان تف کرد
اخوان ثالث در شعر کلاسیک فارسی توانمند بود. وی به شعر نو گرایید و آثاری در هر دو نوع شعر به جای نهاد.
در ضمن برنامه امسال، با همت و همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان -واحد غرب سوئد و با همکاری ( ABF ) و هنرنمایی گروه گلبانگ (به رهبری دوست خوب مان، رستم میر لاشاری عزیز)، همچنین افشین جان (که بی منت و چمدا
1 کامنت
مردمانی با چهره های شبیه هم که براین خانه ها فرود می آمدند .در زمانی شناور که کودکان جوان می شدند جوان ها پیر وپیران از خانه ها خارج می گردیدند تا باز در سیمای نوزادان بر گردند .چرخه ای که همیشه