فرهنگ و هنر

تاکی عزیزان، در بند و زنجیر؟ تاکی جوانان، بر چوبه دار؟ تا چند حبس وتاکی شکنجه؟ تاچند اعدام، تا چند کشتار؟ در پاسخ این ظلم و تعدی از این رژیم منفور و خونخوار خلق ستمکش، راهی ندارد جز پایداری، جز
6 کامنت
‏kən-gər-lu ‏çon-qa-ra-lu kən-gər لوحه‮ ‬هایی‮ ‬هست‮ ‬که‮ سومریان‮‬ عنوان‮ ‬صد‮ ‬شغل‮ ‬را‮ ‬ ‬نوشته‮ ‬و‮ ‬به‮ ‬یاد‮ ‬گار‮ ‬گذاشته‮ ‬اند
اما میبینم همین جا در برابر چشم همه هستند کسانی که تن کوهستان و تن دشت و بوستان و تن آفتاب و باران را فروخته اند و با وقاحت تمام بر صندلی شرافت این سرزمین تکیه زده اند
3 کامنت
من که نامم گشته زن سازنده ی یک کشورم// چرخ این دنیا بچرخانم جهان را رهبرم // در بلندای زمین و آسمان جای من است// پس نگوئیدم نگوئیدم ز مردان کمترم
8 کامنت
Mohammad Ali Esfahani     محمد علی اصفهانی
با مشق های ناتمام چه بايد کرد؟ ای همکلاس ساکت مغموم با دست های سرد!
5 کامنت
اكنون پس از سالها كه از تاريخ نگارش مقاله عباس اقبال و تذكار پيش بينانهء وى سپرى شده مى بينيم، تعليمات اجبارى و برنامه آموزشى كشور به گونه اى كارساز و بار آور اجراء نشده، كه موجب بصيرت عامه شود.
آینده ای برای خدایان زور نیست //جز ننگ و تیره روزی و نابودی و شکست! :
جاده بن بست است نور آفتابى نمى تابد براين راه خراب در محيط وحشت و آشفتگى چشم ها را بست بايد،  چون حباب .
4 کامنت
Ölüm bizi - Tuta bilməz - Əli bizə çata bilməz مرگ نمی تواند ما را بگیرد- دستش به ما نمیرسد...
1 کامنت
در یخبندانِ شرافتِ ملا
7 کامنت
استقلال ایران در درجه اول مرهون ادب اوست ! زیرا عامل وحدت از شمال به جنوب واز مشرق به مغرب ، همین زبان شیرین و وحدت تفاهم وادبیاتش است که چون زنجیرى زرین دل هاى مردم را به هم پیوسته است !
1 کامنت
جشنی دگر در گردش گردونه‌ی مهر؛ آغاز روز چیرگی بر تیرگی‌ها؛ جشنی به پاس اولین روز زمستان؛ روزی به دنبال شب زیبای یلدا
12 کامنت
زندگی با آنهمه سختی بهر ما رزمندگان، زیباست آنچه ما را میدهد نیرو جلوه زیبائی فرداست!
2 کامنت
در 150 سال اخیر نیز که جنبش پیشرفت اجتماعی در کشور ما در جریان است، اکثریت نظریه پردازان و فعالین سیاسی و اجتماعی ایران از نظریه های اقتدارگرا و دیکتاتور خواه پیروی کرده اند و "آزادی" را که
1 کامنت
Bu yola ayaq basan Geri‭ ‬qayıtmaz‭ ‬yolçu‭
4 کامنت