فرهنگ و هنر

Elə ki "Bahar"güzgüyə baxdı, "Yay"ı öz yanında gördü «بهار» وقتی به آینه نگاه کرد، «تابستان» را در کنار خود دید
4 کامنت
Mən insanlar arasında itmiş idim.Cüzamlılara bənzər insanların arasında Üzümə baxıram. Oyulub boşalıbdır!
Kaftar! Göz-yaşıynan da kəbin olar? Xam xəyaldasan. Mən öz sevgim ilə evlənmişəm. Mənə Nuxsər deyərlər, arzuyun könlündə qoyaram. Dünyayın odlaram کفتار! تو خیال میکنی عقد کرده ای.
1 کامنت
اما آنچه فیلم بر آن تاکید دارد نه سرنگونی رژیم‌های خودکامه، بلکه روش جایگزینی آنها‌ست که راه رسیدن به جامعه دمکراتیک را ممکن یا غیر ممکن می‌سازد. .
ای آیت الله لانه ی ددها و دیوها و انگل ها بگذار، دست و دل و موهایم آزادانه با باد برقصند.
آرتیمیا قلب آذربایجان است. نگذارید آرتیمیا بمیرد
2 کامنت
بهروز مطلب زاده
روز ششم نوامبر سال ۲۰۱۸ برابر است با صد و دوازدهمین سال انتشار هفته نامه ملانصرالدین. در آینه مبارزات فرهنگی تاریخ یک صدساله اخیر ملت های مشرق زمین، به ویژه درتاریخ پرتکاپوی مردم قفقاز و ماوراء قفقاز
göy anası rəng-bə-rəng incə iplər ilə işləyir مادر آسمان با نخ های رنگی اش دارد کار میکند
1 کامنت
در غربت کسی در غرفه های نگاهت نیست
تو، ای دختر انقلاب ای درد کشیدۀ چهل سال عذاب تو، ای فریاد در گلو شکستۀ زنان وطن زناني كه در انتظار صبح روشن ميدان ازادی را فتح خواهند کرد.....
با این همه ... با این همه به خواجه سلیمان بگوئید: نه کشتار کبوتر و نه قتل عام قناری، ما از رسیدن به رویاهای آزادی هرگز ناامید نمی شویم.
باری، بادی وزید، کاوه نبود دوشیزه صلح، حجاب سیاه را برزمین کوفت، پرچم سفید ‌برافراشت.
نویسنده ای مردمی و غیر دانشگاهی که از لواط با مردان روی گردان شده است. "آره تینو" باید سپاسگزار "ایزابلا سقوزا" باشد که او را از ظلالت رهانیده است.
2 کامنت
خدای ات را پس دادیم، و امام ات را- 12 امام داده بودی- 13 امام برایت تحویل دادیم! دیگر چه دادی که نمی توانی پس بگیری؟
1 کامنت
اعتراض به جنایت ضدبشری یا حکم قطع دست یک انسان به اصطلاح دزد ( بیکار و گرسنه)