فرهنگ و هنر

اما دو اختراع این برتری جسمی و روحی این فاتحان صخره ها را به نفع انسان های خون آشام و بیرحم بهم زد. تفنگ و دوربین.
4 کامنت
Yuxumu ağaclara verərkən Oyaqlığı almışam Göz yaşımdan su verərkən Susuzluğu almışam بدانگاه که خوابم را به درختان بخشیدم بیداری را برای خود برداشتم بدانگاه که درختان را با اشک چشمانم سی
8 کامنت
بعد ازبی نتیجه بودن شکایتمون در تهران برگشتیم به مشهد.
باغ ما را نيست امّا بيمِ عريانى شاخه ها با ريشه، خشكيدند ميوه هايش، كركسان چيدند حادثه با بادِ سردش ريشه ها را بُرد باغبان خستگى ها مرد غنچه ها از بى كسى افسرد
1 کامنت
قتل عام توده ها را شیخ فتوا داد و مرد این چنین آدمکشی؛ در پهنه دنیا نبود
2 کامنت
بله جانم. اینها هم سکولاراند و هم موسکولار. هم خانه ی خدا را زیارت میکنند و هم خانه ی خرما را. هم زیارت میکنند و هم تجارت. وهم سیاست. اینها آینده نگراند.
6 کامنت
Mohammad Ali Esfahani     محمد علی اصفهانی
آنجا يکی می آيد هر روز و روی چارپايه می رود و داد می زند
2 کامنت
آنکه فرمان داد بر کشتار فرزندان خلق مظهر جور و جنایت بود و ضحاک زمان!
4 کامنت
خیر سرم بالاخره تصمیمم رو گرفتم، اما چه تصمیمی ، از چاله تو چاه افتادم !
جانیانِ جمهوری اسلامی ایران در شهریور 67 زندان های سیاسی خودرا به کشتار گاهِ انسان های آزاده وُ آرزومند ، بدل کرده بودند. از این روی ، داغ ننگی ماندگار بر صورت وُ سیرت ِ چرکین خود گذاشتند. هرچند پ
6 کامنت
برای هرجه بیشتر گرامیداشت و پاسداشت خون مبارزان و قربانیان قتلعام های 60 و67 توسط فرمان خمینی
"چرا غزل ، فقط باید دستمایه ای باشد برای شعر های عاشقانه ؟در حالی که می تواند حرفهای دیگری هم داشته باشد وبا همان لطافت و همان احساس ،عرضه شود...من دوست تر دارم که رستاخیزی در غزل بپا کنم و آن من
توده زحمتکش ایران ندارد روز خوش تاکه ملا ها در این کشور، ریاست می کنند
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
خوشه های رسيده را خواهند چيد وَ تو را تکه ـ نانی خواهند داد. دير نيست.
7 کامنت
خنده زنان، رقص کنان آمدم/ خنده بزن! رُخ بنما با توام !/ ** خط نزدم خاطره ی خوب را/ خوب ترین خاطره ها! با توام!
3 کامنت