احزاب و تشکل ها

26 سال از آغاز جنایت "انفال" ملت کورد در جنوب کوردستان گذشت.
26 سال پیش، دولت اشغالگر عراق، زنجیرە عملیات ضد انسانی موسوم بە "انفال" را علیە ملت کورد بە اجرا گذاشت.
"انفال"عملیات ژنوساید ملت کورد بود. ژنوساید ملت کورد در انظار دولت‌های جهان انجام گردید، اما در زمان وقوع آن نە سازمان ملل و نە قدرت‌های بزرگ جهان، لب نگشودند و سکوت اختیار کردند.
جبهه‌ دموکراتیک ایران (برون مرز) ضمن محکوم نمودن حکم نا عادلانه بر علیه ریحانه جباری، خواهان توقف بلافاصله حکم اعدام وی و خواستار رسیدگی صحیح بر اساس موازین بین‌المللی، با توجه به حقوق متهم و خانواده داغدار مقتول می‌باشد
کمیته مرکزی سازمان راه کارگر رژیم جمهوری اسلامی را مسئول سلامتی و جان شاهرخ زمانی می داند و ازهمه نهادها و سازمانهای ترقیخواه و بشردوست ، خصوصا از اتحادیه های کارگری وهمه انسانهای آزادیخواه در سراسر جهان می خواهد که از شاهرخ زمانی حمایت کنند و این رژیم ضد کارگری را تحت فشار قرار داده از آن بخواهند که همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی که در شرایط غیر قابل تحمل و غیر انسانی و زیر انواع شکنجه های جسمی و روحی در زندان بسر می برند را بدون قید و شرط آزاد کند.
در انتخابات افغانستان نه انتخابات توسط حکومت مهندسی شد و نه شورای نگهبانی وجود داشت که فقط کاندیداهای حکومتی را تائید صلاحیت و بقیه را حذف کند. مردم افغانستان در انتخابات با شور و شوق شرکت کردند و به کاندیدای مورد نظرشان رای دادند. حضور ناظران بین المللی در برگزاری سالم انتخابات، تاثیرگذار بود و قابل تقدیر است.
سازمان ما به مردم افغانستان برای برگزاری موفقیت آمیز انتخابات شادباش می گوید و امیدوار است که انتخابات به گسترش و تحکیم دمکراسی در افغانستان بیانجامد...
ما، رهبران جمهوری اسلامی را مسئول جان و سلامتی شاهرخ زمانی می دانیم و از همه فعالان مدافع حقوق کارگران ، فعالان حقوق بشر و همه سازمان ها و احزاب و نهادهای کارگری می خواهیم برای پایان بخشیدن به این وضعیت از همه راه هایی ممکن برای انتقال خبر نگران کننده وضعیت شاهرخ زمانی ، رضا شهابی ، محمد جراحی ؛ بهنام ابراهیم زاده و ..... اقدام کنند و اتحادیه ها و مجامع کارگری جهانی را در جریان این رویداد تلخ قراردهند.
این روز ها کشاکشی ست میان رئیس جمهورِ مدعی مدارا و گشایش فضای سیاسی و کانون نویسندگان که بر آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا پای می فشارد. تلاش حکومت از طریق وزارت ارشاد برای به تسلیم وا داشتن اهل قلم و جا انداختن فرهنگ خود سانسوری ِنویسندگان است. این ترفند البته به نام و در پوشش دفاع از آزادی نویسنده جاسازی شده چنان که جلوۀ این سراب برخی از نویسندگان سرشناس را نیز فریفته است.
فرزندان ملت بزرگ کورد!

عید نوروز و آیین‌های بزرگداشت این سنت دیرپای، فرصتی دیگر است تا با برافراشتن و نمایش نمادهای اصیل ملی چون: پرچم مقدس کوردستان، پوشیدن لباس و برپایی رقص و پایکوبی کوردی و افروختن آتش بر پشت بام ها، میادین شهرها و روستاها و بر قلە های رفیع کوههای کوردستان، هویت مستقل ملی یک ملت واحد بە جهانیان نشان دادە شود.
با جدا شدن از دولت عراق و اعلام استقلال تهدیدها پایان می‌یابند

بیانیە PAK بمناسبت بیست و سومین سالگرد قیام تاریخی جنوب کوردستان

بیست و سە سال پیش در بطن شرایط جهانی و منطقەای ویژەای، فرصتی برای فرزندان ملت کورد در جنوب کوردستان ایجاد گردید تا در قیامی تاریخی شهرها و مناطق میهن اشغالی را از وجود نیروهای اشغالگر دولت عراق آزاد سازند.
ما به عنوان سازمان چپ که مدافع منافع کارگران است از اقدام هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران حمایت می کنیم و بر تداوم مبارزات برای افزایش دستمزد تاکید داریم. شما با اعتراضات مدنی و با سازماندهی قادر خواهید شد که تعرض فزاینده کارفرمایان و دولت کارفرمایی را مهار سازید و آن ها به عقب نشینی وادار سازید.
به همین مناسبت، جنبش جمهوریخواه شرق کردستان، سال نو را بسان سال گذشتە به عنوان سال "دیالوگ و گفتمان در راه آشتی" نامگذاری کرده و از همه فعالین عرصه مبارزه آزادیخواهی در کردستان انتظار دارد که به منظور حل مسالمت آمیز مسئله کردها در شرق کردستان، که جنبش ما بی صبرانە در پی آن است، صمیمانه و بە شیوەای کارا ، فعالین جنبش جمهوریخواه شرق کردستان را یاری دهند .

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احزاب و تشکل ها