احزاب و تشکل ها

تهیه و تنظیم: 
یاسین اهوازی
روزهائیکه ازطرفِ" نهادهای بین المللی" و یا بصورت " بین المللی " گرامی داشته می شوند، عموماً جهت یادآوری، وسعت و تعمیق بخشیدن به یک خواست انسانی برآورد نشده، یا برای مقابله با ظلم عریان و مُزمن، و نیز خطرفراگیری
به گفته یکی از نمایندگان مجلس، مردم اهواز و شهرهای تابعه سیزده سال است از پدیده توفان های خاک و شن و ریزگردها رنج می برند. بخش عمده این پدیده، ناشی از خشک شدن تالاب ها، کاهش میزان رطوبت زمین وسرقت آب رودخانه های استان وروانه کردن آن به سوی شهرهای نورچشمی است. درواقع تاراج نفت در طرح معروف به " آزادگان" از تالاب "هور العظیم" باعث خشک شدن عمدی بخش عمده مربوط به ایران شده است. چپاولگران، هم شرکت های چینی اند وهم شرکای ایرانی شان یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. لکن به رغم هشدارهای فعالان و
زبان مادری زبان دغدغه‌ها، آرزوها، افکار و اندیشه‌ها، شعر و ادبیات، هنر زیستن و زندگی کردن و ابزار تعالی روح و جان انسان است. حق تحصیل به زبان مادری نیز جزو حقوق اولیه انسان می‌باشد و جلوگیری از اشاعه زبان مادری طبق مفاد مندرج در منشور تمام سازمان‌های حقوق بشری به عنوان فرهنگ کشی و بخشی از نسل کشی به شمار می‌آید.آقای ادیب برومند سالهاست که به بهانه ی فشار امنیتی از تن دادن به انتخابات درون حزبی طفره می روند و دائم دستور صادر میکنند که “من تا رسیدن فضای مناسب بعنوان رهبر خواهم ماند.” ...امیدوارم دیگر شخصیتهای باتجربه و ملی به صحنه بیایند و نگذارند بیش از این جبهه ی ملی مورد مضحکه قرار گیرد
اعلاميه مشترک
تصمیم بە تغییر تعداد دیگری از مواد حمایتی قانون کار در شرایطی در دستور کار مجلس قرار گرفتە کە اعتراضات و اعتصابات کارگری به خاطر نارضایتی شدید کارگران از فقدان امنیت شغلی، بیکاری، دستمزدهای ناچیز، سرکوب تشکل های کارگری و بازداشت و اخراج فعالین و سازمانگران حرکت های اعتراضی، عدم پرداخت بە موقع دستمزدها، تغییر مواد حمایتی و نیمە حمایتی قانون کار بە سود کارفرمایان، در سراسر کشور وسعت گرفته است.
نخستین فتوای چنین جنایتی را دراواخرقرن گذشته شخص روح الله خمینی داد:( هم برای کشتن سلمان رشدی نویسندۀ سرشناس مقیم لندن، وهم جهت
حزب تضامن اهواز بر این باور است که حملات خشونت امیزی از این نوع که انسان را به یاد حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 و حمله به مرکز فرهنگی
کانون نویسندگان ایران ضمن ابراز همدردی با شما همکاران گرامی‌، خانواده‌های قربانیان و مردم فرانسه‌، این اقدام جنایتکارانه و ضد آزادی را به شدت محکوم می‌کند و اطمینان دارد که چنین اعمال ددمنشانه ای‌، کوچک ترین خللی در عزم و اراده‌ی شما برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان و ضدیت با بیگانه‌ستیزی و نژاد پرستی وارد نمی کند.
چهارمین نشست حضوری این پروژه، در ماه فوريه برگزار خواهد شد. بحث و گفتگو پيرامون منشورها و طرح های مربوط به ساختار و اساسنامه در دستور کار نشست است. پس از این نشست حاصل کار گروه های کار در اختيار چهار نیروی متشکله پروژه قرار می گيرد. پیش از کنگره مشترک، منشور و یا منشورها توسط چهار نیروی پروژه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت توافق، کنگره مشترک –موسسان- فراخوانده می شود.
بیانیه ی زندانیان سیاسی زمان شاه
هوشنگ یک انسان سرشار از عاطفه ی شورانگیز بود و عشق عظیم او به زندانیان سیاسی دوران پادشاهی همتایی نداشت. هوشنگ حقوقدان و مبارز راه حقوق بشر بود و طی ۵۵ سال مبارزه سیاسی همواره به ارزشها و باورهای انسانی خود وفادار مانده بود.
هوشنگ عیسی بیگلو از همان روزهای آزادی از زندان شاه، در مقام حقوقدان، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، برای رهایی باقی زندانیان سیاسی تلاش کرد. او هم با نهادهای مدنی و حقوقی جامعه همکاری داشت و هم همراه هیاتی با زندانیان دیدار و گفتگو میکرد.