احزاب و تشکل ها

نامه مربوط به برگزاری چهارمین کنگره شما را در یافت کردیم و به این مناسبت، گرم ترین درودها و شادباش ها را تقدیمتان می کنیم.

مذاکرات اتحاد مجدد در احزاب "دمکرات" و "کومله" و مصلحتی که نادیده گرفته می شودمسوول بودن یا بیشتر مسوول بودن؟احزاب کردستانی به خوبی تعامل با خود،(درون حزبی)، تعامل با رقیب خود(از طریق فروکاستن معناکرد تعامل به توازن) و تعامل با اطراف خود(موازنه ی نقطه ای) را به نیکی نقش آفرینی، اجرا و بازتولید می کنند اما نتوانسته اند آنچنان که باید، "تعامل با یکدیگر به خاطر مرد م" را به واقع کلمه، بر فضای گفتگوهای خود مسلط سازند.

اکنون و پس از گذشت نزدیک به چهار سال از اعلام تشکیل کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران، هدف بنیانگذاران کانون، که همانا تبدیل این اندیشه به گفتمانی ریشه دار در جامعه است، تحقق نیافت! و متأسفانه باروری و تکامل این اندیشه، حتا در میان اعضای کانون چنان با مشكل مواجه است که از دو سال پیش تا كنون شاهد فعالیت قابل ذکری از آن نيستیم.

بیانیه جبهه آزادیخواهان ایران در ارتباط با مرگ ستار بهشتی!!!

یکسال است از مرگ ستار بهشتی توسط دژخیمان حاکم بر ایران می گذرد. هفته پیش پرونده این آزادیخواه شجاع در بیدادگاههای رژیم ایران مختومه گردید، بدیهی است این جنایت در حافظه تاریخی ملت ایران و نزد وجدان انسانهای آزادیخواه هرگز بسته نخواهد شد.
پشتیبانی اطلاعاتی نظامی یکی از بخش‌های اصلی توانمندی‌های مرود نیاز برای ضدتروریسم هستند بالاخص در زمان بکارگیری رویکرد غیرمستقیم برای شکل‌دهی، تثبیت و تأثیرگذاری بر محیطی که در آن سازمان‌های افراط‌گرای خشونت‌طلب حضور دارند.
در کنفرانس کلن بر باور به ارزش های چپ چون آزادی و برابری، به دموکراسی و سوسياليسم به عنوان هويت چپ و مولفه هائی از مبانی وحدت تاکيد گرديد. در کنفرانس مشخص گرديد که اشتراکاتی میان فعالین این پروژه وحدت چپ وجود دارد، در عين حالی که تفاوت زاويه برخورد با چپ و سوسياليسم و تشکل چپ در بحث و گفتگوها مشاهده گرديد
بی تردید جنبش ملی- دموکراتیک آذربایجان درسال۱۳٢٤ یکی از درخشان ترین حرکت های اجتماعی در صد سال اخیرایران است که با تشکیل یک دولت متکی بر توده های مردم ، در دوره کوتاه یکساله خود دستاوردهای بزرگی از خود به یادگار گذاشت. سرکوب خونین این جنبش توسط قدرت مرکزی در آذر ۱۳۲۵ و قتلعام نزدیک به بیست هزار ساکنین این منطقه نتوانسته است آثار مترقی این جنبش را از بین ببرد.
این اشارات کوچک کە هر یک خود مقولەای تماما سیاسی-فلسفی هستند و در باب آنها دهها جلد بایستی مورد کاوش قرار گیرد، تنها جهت بهتر درک شدن موضوع سادە ماست کە میخواهد بە نوعی شیوە نگرش احزاب سنتی خصوصا کردی را بە مسئلە ملت و ملی بودن در معنای دموکراتیک آن کە همیشە بە مانند نقابی ازان بهرە بردەاند، باشد

کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟ ـ بخش نخست

دو موضوع "کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟" و "چه نوع حزبی (الگوی حزبی)؟" در کشور آلمان ـ کلن برگزار گرديد. اين کنفرانس در راستای پيشبرد پروژه وحدت چپ است. در اين کنفرانس عده ای قابل توجه از اعضای سه سازمان، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) و شورای موقت سوسياليست‏های چپ ايران، گروهی از کنشگران چپ و تعدادی از علاقمندان به پروژه وحدت چپ شرکت داشتند.

انتشار از: 

گرامی باد ۱۶ آذر ، روز دانشجو

شانزده آذر که در تاریخ معاصر ایران بنام «روز داشجو» لقب گرفته و هر ساله به پاس فداکاریهای سه دانشجوی دلیر به نامهای احمد قندچی، آذر (مهدی) شریعت‌رضوی و مصطفی بزرگ‌نیا مراسم بزرگداشت و یادبود برگزار می شود.گروه کار تبلیغات سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت به پاس روز دانشجو این ویدئو کلیپ را تهیه کرده

انتشار از: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احزاب و تشکل ها