احزاب و تشکل ها

رزمندگان کوبانی در جنگ عليه داعش نيازمند حمايت های بين الملل
از دبیرکل سازمان ملل آقای بان کی مون می خواهیم که با صدور قطعنامه ای عاجل در تنبیه دولت هائی که از داعش حمایت می کنند و برای فراهم آوردن یک ائتلاف وسیع بین المللی برای دفع داعش، اقدام نمايند.
از عموم دولت ها و نیروهای منطقه که داعش را تهدیدی برای امنیت خود یا بشریت می دانند و از سایر مجامع بين المللی و نيروهای آزاديخواه، انساندوست و صلح طلب می خواهیم که با اقدامات، همکاری ها و ابتکارات ممکن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، به رزمندگان کرد در دفاع از شهر کوبانی و عقب راندن نيروهای داعش...
مناطق سه گانه خودمختار سوریه با الهام از اندیشه های سوسیالیستی و برابر طلبانه، مقدمات الگویی مترقی از خودحکومتیِ مستقیمِ مردمی ایجاد کرده اند که در آن ها علاوه بر دمکراسی کمونی و پایه محور، حقوق برابر تضمین شده برای اقلیت های ملی، قومی و مذهبی، ایجاد نظام تامین اجتماعی و از جمله نظام بهداشت و درمان همگانی و به ویژه نقش برجسته زنان در همه عرصه های اجتماعی، سیاسی و نظامی نمونه درخشانی از عدالت و برابری را بازتاب می دهد
تا کی وعده، ولی تداوم ضد وعده!؟
ما شاهد آنیم که با شروع سال تحصیلی جدید، بار دیگر میلیون ها دانش آموز این کشور از ملیت های غیرفارس ایرانی کماکان از آموزش به زبان مادری محرومند، و علیرغم تعهد قانونی رژیم و گنجانیدن ماده‌ای در قانون اساسی کشور از همان ابتدای پیدایش آن، اما نه تنها کار اجرائی در این مورد صورت نگرفته است بلکه یکسان سازی تحمیلی کماکان سیاست رسمی دولت مرکزی در رابطه با این ملیت هاست.
سازمان ما ضمن حمایت از مبارزات برحق معلمان کشور از سایر نیروها و تشکل های کارگری وهم چنین حامیان جنبش کارگری در داخل و خارج کشور می خواهد از این مبارزات به شکلی همه جانبه پشتیبانی کنند. اعتراضات اخیر معلمان نه تنها باید مورد توجه فعالان چپ و طرفداران جنبش کارگری قرار گیرد بلکه شایسته آن است که حمایت گسترده مردمی و بویژه همدلی خانواده های دانش آموزان را نیز همراه خود داشته باشد.
وظيفه تاريخی همه ماست که با درايت و از خود گذشتگی، از گرايش رويدادها به سوی بروز چنين فاجعه ای پيشگيری کنيم.
ما اعتقاد راسخ داريم که تنها با توسل به خرد جمعی و توجه عملی به راهکارهای صاحبنظران ، کارشناسان و مصلحان اجتماعی است که راهی به سوی اميد و روشنائی گشوده شده و جامعه به سمت آرامش و تعادل پايدار پيش خواهد رفت.
مصاحبه با عباس هاشمی در جریان تدوین کتاب "ادیسه چریکی"
• به رغم اینکه می‌گفتیم «مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک» عملاً مبارزه مسلحانه را بیشتر تاکتیکی میدانستیم برای ساختن حزب برای بسیج توده‌ها و جلب کارگران و همانطور که میدانید از ابتدای شکل‌گیری گروه این موضوع مورد بحث و مجادله‌ها‌ی تئوریک رفقا بوده و تا امروز هم ادامه یافته! ...
جبهه ملی ایران با انتقاد واعتراض شدید از زندانی کردن دوباره دکتررشیدی، متذکر می شود که همین اقدام ناموجه مایه جری شدن متجاوزان به بیت المال می گردد ونتیجه اش تشویق غارت گری هاست.
دکتررشیدی اقتصاددان مسلمی است که این سرزمین می تواند از نظریات او برای ترمیم اقتصاد خراب مملکت استفاده کند. زندانی کردن وی حکایت از عدم درایت سیاسی وظلم به یکی از افراد کاردان کشوراست
جمهوری اسلامی بنابر ساختار سیاسی و دینی خود نمی تواند به ماهیتی دموکراتیک متحول شود، بدون تغییر قانون اساسی و همه ی مناسبات تبعیض آمیز و سرانجام فروپاشی نظام مبتنی بر ولی فقیه. حکومت دینی فقط در نفی دین در حاکمیت و راندن آن به عرصه‍ی خصوصی است که تغییر می کند. تحقق جامعه‍ی مدنی در چار چوب نظام جمهوری اسلامی، بدون وجود آزادی های سیاسی و اجتماعی، شعاری بی محتواست. راه گشای دموکراسی در آینده‍ی ایران فقط مشارکت مردم در عرصه سیاسی در راه برقراری یک جمهوری دموکرات و لائیک است!
غرفه ای برای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در راه: آزادی و دموکراسی؛ برابری و عدالت اجتماعی؛ صلح و دوستی و همبستگی جهانی.
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران
سندیکای کارگران شرکت واحد، که خود بعنوان یک نهاد همیشه تحت مجازات روزگار میگذراند، دفاع از حقوق این کارگر زندانی را وظیفه ی خود میداند. لذا نقض حقوق این کارگر زندانی را محکوم نموده و ضمن دفاع از خواسته های بحق ایشان مصراً از مسئولان میخواهد ضمن انتقال ایشان به زندان اوین شرایط فوری آزادی او را فراهم آورند

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احزاب و تشکل ها