احزاب و تشکل ها

مريم رجوی: در خون و آتش فرو بردن اشرف و پنجمين قتل عام مجاهدان آزادی رژيم ولايت فقيه را از سرنگونی حتمی نجات نخواهد داد

از اولين ساعتهای امروز يکشنبه 10شهريور، نيروهای سرکوبگر نوری المالکی اقدام به حمله به 100تن از ساکنان کمپ اشرف کردند.

فرقه دمکرات آذربایجان بر این باور است که تنها راه برون رفت از بحران همه جانبه کنونی کشور، ایجاد شرایط برای آزادی های دمکراتیک، بویژه پذیرفتن حقوق خلق های کشور است. تجربه یک ساله دولت ملی آذربایجان نشان داد که علیرغم تمام موانع و مشکلات پیش رو می توان با تکیه بر نیروی مردم از غیر ممکن ها، ممکن ساخت.

در 25 مین سالگرد قتل عام سراسری زندانیان سیاسی در تابستان 67 یاد این عزیزان را گرامی می داریم.

حزب دمکرات کردستان در شصت و هشتمین سالروز تأسیس خود با برگزاری مراسم پرشکوهی از بنیانگذاران حزب و تاریخ مبارزات آزادیخواهانەی حزب دمکرات تجلیل کرد.

بر کسی پوشیدە نیست در شرایط فعلی زندانیان تورک ینی گاموخ در اعتصاب بسر می برند، چند نفر از جوانان عرب در معرض اعدام قرار دارند، و گروهی از زندانیان سیاسی کورد در انتظار حکم اعدام بسر می برند اما گویی بخاطر معاهدەء صلحی کە در جریان شکست تهاجم نظامی ایران به‌ مواضع حزب حیات آزاد کوردستان در قندیل ملتزم بە آتش بس با پژاک شد کە یکی از شروط پژاک برای پایان جنگ توقف و لغو حکم اعدام زندانیان سیاسی کورد بودەاست. بعید نیست این التزام اجباری پای برجا بماند.

سرنگونی حکومت ملی دکتر محمد مصدق با پول و نیروی نظامی و جاسوسان دو کشور بزرگ و جهانخوار یک شکست سیاسی نیست، بلکه شکست در جنگی نابرابر و ضد انسانی است. اما پیروزی معنوی و قضایی او در دادگاه نظامی، آخرین پیروزی اوست. او در آن بی دادگاهِ رسوا برای شاه دست نشانده و ژنرال هایش آبرویی باقی نگذاشت و انگلیس و آمریکا را نیز رسوا ساخت.
بيانيه مشترك سيزده سازمان حقوق بشر غير آذربايجاني: بنیاد عبدالرحمن برومند٬ جمعیت حقوق بشر کردستان ایران ـ ژنو‎ ‎‏٬ سازمان اروپایی-‏احوازی حقوق بشر٬ سازمان حقوق بشر اهواز٬ سازمان حقوق بشر ایران٬ سازمان ‏حقوق بشر بلوچستان٬ سازمان حقوق بشر عرب - انگليس٬ سازمان حقوق بشر کرد – ‏اروپا‎ ‎‏٬ شبکە حقوق بشر کرد٬ عدالت برای ایران٬ عرصه سوم٬ کانون مبارزه با ‏نژادپرستی و عرب ستیزی در ایران‎ ‎‏٬ مرکز حامیان حقوق بشر (به ریاست خانم شیرین ‏عبادی)‏

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احزاب و تشکل ها