احزاب و تشکل ها

نوشته زیر نظر آقایان محمد حقیقت، رضا نافعی، محمد اسمنی، بهروزمطلب زاده، مظفرعلی عباسی، داود ابراهیمی، اسفندیارصادق زاده، مجید احمدی درباره مصوبات کنگره ششم حزب توده ایران است

کمااینکه نمایندگان کشورهای سوئیس، سوئد، نروژ و اتریش، همچنین نماینده اتحادیه اروپا نقض های گسترده حقوق بشردرایران، سرکوب آزادیها، اعمال فشاربراقلیتها و افزایش اعدام ها را محکوم کرده و

آقای بان کی مون

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

از سوی دیگر برخی احزاب سیاسی کورد نیز در سایتهای انترنتی خود تصمیم تاریخی اعلام استقلال کوردستان و ایجاد دولت جمهوری کوردستان را " داعیە تجزیە طلبی" از سوی " دشمنان ملت کرد" خواندەاند و اعلام داشتەاند کە: " زندە یاد قاضی محمد در همان روزهای اعلام جمهوری، بارها بر این نکتە تأکید ورزیدە کە برنامەای برای جداکردن کردستان از ایران در کار نیست و آرمان جنبش رهایی کردهای ایران، دستیابی بە خودموختاری در چارچوب مرزهای سیاسی و جوغرافیایی ایران است

جنبش ملی– مردمی ترکمن هم به دلیل خصلت و خصوصیت ترقیخواهانه، دمکراتیک و عدالت طلبانه‌اش، و هم مورد اقبال قرار گرفتنش توسط اکثریت قاطع مردم ترکمن صحرا، بهیچ رو نمی‌توانست مورد قبول و تحمل حکومتی قرار بگیرد که انحصار طلبی و اعمال دیکتاتوری علیه غیر خود، ذات ایدئولوژیکی آن را رقم می‌زد.

در مناطق جنوبی کردستان ایران ساکن هستند تصمیم گرفته اند که در یک نافرمانی مدنی و به نشانه اعتراض به این فشار اقتصادی و همدردی با خانواده های کم بضاعت از خرید آجیل در مراسم جشن نوروز خود داری کنند. بیانیه جمعی از سازمانها و فعالان کورد در حمایت از تصمیم مردم یارسان

این رژیم حتی نسبت به اجرای مواد 15، 19 و 48 قانون اساسی كنونى در خصوص حق تحصیل به زبان مادری و حفظ فرهنگ وهویت ملی مردمان غیر فارس نیز غیر متعهد بوده است.

گزارش “گفت و گو با مرگ”، به پخش گسترده اعترافات زندانیان سیاسی عرب از پرس تی وی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی نیز می پردازد و این موضوع را که این رسانه، با پخش اعترافاتی که تحت شکنجه و در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات گرفته شده است، چگونه ابتدایی ترین حقوق بازداشت شدگان را نقض می کند و در ساختن سناریوهایی که بعدها سندی برای محکومیت آنان می شود نقش دارد. عدالت برای ایران قبلا نیز در گزارش جداگانه ای به نقش این رسانه در نقض حقوق بشر پرداخته است.

اعلامیه گروه کار ملی- قومی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) به مناسبت

21 فوریه روز جهانی زبان مادری

کانون نویسندگان ایران، این وجدان بیدار آزادیخواهی در میهن ما، خواهان ازادی روزنامه نگاران بازداشتی شده است و با صدور بیانیه ای اعلام کرده اند: بی آن که بخواهیم دیدگاه های روزنامه نگاران بازداشت شده را تایید یا رد کنیم، آزادی بیان را حق مسلم آنان می دانیم و خواهان آزادی بی قید و شرط شان هستیم. کانون نویسندگان ایران 44 سال پیش توسط بزرگانی چون احمد شاملو، سیمین بهبهانی، اسماعیل خوئی، سیمین دانشور و ...بنیانگزاری شد و در دو رژیم آزادی کش شاه و شیخ، همواره از آزادی اندیشه و بیان دفاع کرده است.

*******

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احزاب و تشکل ها