احزاب و تشکل ها

چون تمدن مدرن، براساس جدائی نهادِ دین، از نهادِ حکومت ودولت، و آزادی های قانونی و برابری انسانیِ مبتنی برحقوق بشر، بنا شده است( ازجمله برابری درمعنایِ نبودِ تبعیضِ: جنسیتی، دینی،
فاجعه اخطار می دهد که کانون آن کجاست و تا زمانی که این دایناسور وحشی نفس میکشد ، هر روز باید در انتظار طرح و حادثه نا مبارکی بود.در کشوری که بیش از هشتاد درصد جمعیت آن زیر آستانه فقر زندگی می کنند و زنان بار اصلی این فلاکت را بدوش می کشند ، درکشوری که میزان فحشا بیداد میکند و سن فحشا به زیر دوازده سالگی رسیده است ، طرح چنین پیشنهادی را باید جنایتکارانه خواند .
در روز ١٤ فوریه جشن ٤٣ مین سالگرد ١٩بهمن در شهر تورنتو (کانادا) برگزار شد. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ـ تورنتو اين جشن را سازمان داده بود. در اين جشن بهروز خلیق مسئول هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان، میگوئل فیگوئرا رهبر حزب کمونیست کانادا، آقای مریدی نماینده ایرانی تبار حزب لیبرال در پارلمان انتاریو، آقای زرهی سردبیر نشریه شهروند، اعضاء و جمعی ازدوستان سازمان حضور داشتند. جشن در محیطی شاد و دوستانه در دو قسمت سیاسی و هنری اجرا گرديد.
ایران هرچند که بارها در این اواخر بحث از رفع هرگونه تبعیض نژادی به میان می‌آورد اما در این اواخر شاهد دستگیری تعدادی از فعالین فرهنگی و سیاسی و چندین شهروند آذری‌ زبان، مصادف با روز جهانی زبان مادری بودیم. مسائل ملت‌های ایران نه تنها حل نشده بلکه با همان دامنه و گستره‌ی قبلی تداوم دارد. تمامی خلق‌های ایران، از جمله بلوچ، آذری، کورد، عرب، ترکمن و … بخش مؤثری از بافت جامعه‌ی ایرانی را تشکیل می‌دهند اما همیشه سعی شده که در فرهنگ ملت‌ فرادست متسحیل گردند.
فرهنگستان زبان فارسی با تحصیل کودکا ن غیرفارس به زبان مادری شان مخالف است
زبان مادری همیشه از دغده هاى اصلى احزاب سیاسی و سازمان های حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در جوامع غير فارس در ايران در بوده و هست. به همین منظور تعدادی از فعالان این ملیت هاى مختلف از
‫اینک که لرها و بختیاریها بر خاسته اند، شما هم باید بر خیزید تا همگی دست بدست هم بدهیم و برای آزادی خود و پایان دادن به این نکبت ۳۵ ساله، مردانه به ایستیم.
ما بر انیم که عدم درک واقعیت های موجود در زمینه تنوع ملی،فرهنگی و زبانی و ستیز با هر گونه تلاش در زمینه معرفی،پشتیبانی و اشاعه حقوق مسلم و بنیادی ملل غیر فارس در ایران
شعله کشيدن ناگهانی خشم بختياريها در پنج استان ميهن وحشت آخوندها و دستگاههای سرکوبشان را برانگيخته است. تجمعهای گسترده و هزاران نفری با مشتهای برافراشته و چهره هايی که خشم در آن موج می زند. هدف قرار دادن هم زمان حساسترين نقاط رژيم مثل نماز جمعه، حمله به ساختمانها و خودروهای انتظامی و دولتی توسط جوانان، از جمله حمله به محل استقرار بسيجيان موسوم به «گارد نوپو» يعنی گارد نيروهای پيرو ولايت در دزفول، جنگ و گريز با نيروهای سرکوبگر توسط جوانان رزمنده در چند شهر.

بیانیه جبهه دمکراتیک ایران برون مرز در حمایت از اعتراض مردم بختیاری

جبهه دمکراتیک ایران ضمن محکوم کردن سیاست های جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته از اعتراضات مردم بختیاری در سراسر ایران حمایت میکند. مردم ایران بارها نشان داده اند که در مقابل این حکومت فاشیستی کوتاه نخواهند امد. ما معتقدیم تا زمانی که این حکومت وجود دارد، این توهین ها و تبعیض ها ادامه خواهد یافت و تنها راه رهایی جامعه و کشور از این تحقیر ملی را گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی و سکولاریسم می دانیم .

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احزاب و تشکل ها