احزاب و تشکل ها

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران اعتقاد دارد که ایجاد جنگ های منطقه ای استراتژی قدرت های سلطه گر جهانی برای چپاول ملت هاست، به همین جهت و برای سعادت ملت ها، ما خواستار سیاست خشونت زدائی در منطقه بوده و از همه کشورهای درگیر در مخاصمات می خواهیم باب گفتگو و مذاکره با یکدیگر را برای رسیدن به صلحی پایدار باز کنند.
تا استبداد باقی است فساد نیز ادامه دارد!
فساد دولتی در جمهوری اسلامی، نه محدود به دولت احمدی نژاد است و نه ریشه اصلی در ذات بزهکار این یا آن مقام این رژیم دارد. در جهان هیچ رژیم دیکتاتوری وجود ندارد که فساد در آن نهادینه نباشد. فساد، نتیجه اعمال هر گونه سیاستی است که آزادی نقد و نظارت افکار عمومی بر عملکرد دولت را محدود کند. در ایران این محدودیت از اکثر رژیم های دیکتاتوری مشابه در جهان شدیدتر است. ویژگی های منحصر به فرد جمهوری اسلامی بر ابعاد خصوصیات فسادآور دیکتاتوری می افزاید.
ما به عنوان فعالين سياسی و مدنی ايران، پايداری و مقاومت مردم کوبانی را در مقابل نيروی مرگ آفرين داعش می ستائيم، از جنبشی که در سطح جهانی و در کشور ما در حمايت از رزمندگان کوبانی شکل گرفته، حمايت می کنيم، نسبت به روش برخورد جامعه جهانی و دولت های منطقه معترضيم و از دولت ترکيه می خواهيم موانع کمک رسانی به مدافعين شهر کوبانی را برطرف کند. کوبانی نيازمند حمايت جهانی است
نباید فراموش کرد کە حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز که رکورداعدام نسبت به تعداد جمعیت رادر دنیا شکسته است، تیغ سرکوب واعدام آن کمتراز جنایات داعش نبوده ونیست. جمهوری اسلامی ایران
داعش و همه سلفیها و تمام دستجات اسلامی از یک جنس و دارای یک ماهیت هستند. مردم باید با این خیزشی که آغاز کرده اند تمام جریانات اسلامی و حامیانشان را مورد تعرض قرار بدهند. حمایت از مردم کوبانی یعنی تعرض به داعش یعنی اعتراض به حامیان داعش و تعرض علیه همه جریانات اسلامی.

تهیه و تنظیم: 

شهرام وزیری
ماده 3اعلامیه جهانی حقوق بشر ھر کس حق زندگی ، آزادی و امنيت شخصی دارد ماده5 احدی را نمی توان تحت شکنجه ﯾا مجازات ﯾا رفتاری قرار داد که ظالمانه و ﯾا بر خاف انسانيت و شئون بشری ﯾا موھن باشد
رزمندگان کوبانی در جنگ عليه داعش نيازمند حمايت های بين الملل
از دبیرکل سازمان ملل آقای بان کی مون می خواهیم که با صدور قطعنامه ای عاجل در تنبیه دولت هائی که از داعش حمایت می کنند و برای فراهم آوردن یک ائتلاف وسیع بین المللی برای دفع داعش، اقدام نمايند.
از عموم دولت ها و نیروهای منطقه که داعش را تهدیدی برای امنیت خود یا بشریت می دانند و از سایر مجامع بين المللی و نيروهای آزاديخواه، انساندوست و صلح طلب می خواهیم که با اقدامات، همکاری ها و ابتکارات ممکن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، به رزمندگان کرد در دفاع از شهر کوبانی و عقب راندن نيروهای داعش...
مناطق سه گانه خودمختار سوریه با الهام از اندیشه های سوسیالیستی و برابر طلبانه، مقدمات الگویی مترقی از خودحکومتیِ مستقیمِ مردمی ایجاد کرده اند که در آن ها علاوه بر دمکراسی کمونی و پایه محور، حقوق برابر تضمین شده برای اقلیت های ملی، قومی و مذهبی، ایجاد نظام تامین اجتماعی و از جمله نظام بهداشت و درمان همگانی و به ویژه نقش برجسته زنان در همه عرصه های اجتماعی، سیاسی و نظامی نمونه درخشانی از عدالت و برابری را بازتاب می دهد
تا کی وعده، ولی تداوم ضد وعده!؟
ما شاهد آنیم که با شروع سال تحصیلی جدید، بار دیگر میلیون ها دانش آموز این کشور از ملیت های غیرفارس ایرانی کماکان از آموزش به زبان مادری محرومند، و علیرغم تعهد قانونی رژیم و گنجانیدن ماده‌ای در قانون اساسی کشور از همان ابتدای پیدایش آن، اما نه تنها کار اجرائی در این مورد صورت نگرفته است بلکه یکسان سازی تحمیلی کماکان سیاست رسمی دولت مرکزی در رابطه با این ملیت هاست.
سازمان ما ضمن حمایت از مبارزات برحق معلمان کشور از سایر نیروها و تشکل های کارگری وهم چنین حامیان جنبش کارگری در داخل و خارج کشور می خواهد از این مبارزات به شکلی همه جانبه پشتیبانی کنند. اعتراضات اخیر معلمان نه تنها باید مورد توجه فعالان چپ و طرفداران جنبش کارگری قرار گیرد بلکه شایسته آن است که حمایت گسترده مردمی و بویژه همدلی خانواده های دانش آموزان را نیز همراه خود داشته باشد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احزاب و تشکل ها