احزاب و تشکل ها

دولت حامی سرمایه داران در ترکیه که بخوبی به نقش خود و دستان خونینش در این کشتار فاجعه بار آگاه است، جهت لاپوشانی نقش خود در این جنایت ، قربانیان حادثه را "شهید در حین انجام وظیفه" خوانده و سه روز عزای عمومی اعلام کرد. اما همین دولت در همان حال اعتراضات بر حق مردم به پا خاسته که در اعتراض به این جنایت دولت و سرمایه داران رذل حاکم به خیابان ها ریخته اند را وحشیانه سرکوب می کند.
حمایت جنبش جمهوریخواه از رویکرد صلح طلبانه کودار به معنای تایید یا حمایت کامل از تمام برنامه و سیاستهای اعلام شده آن سازمان نیست، بنابراین جنبش جمهوریخواە کردستان سیستم حکومتی پیشنهادی کودار برای شرق کردستان را، سیستمی نامتعارف و ناسازگار با سیستمهای متعارف موجود می‌پندارد، و نسخه پیچی ایدئولوگ گونەاش برای کردستان، منطقە و جهان را مربوط به خود آن سازمان و سیستم عقیدتی کودار میداند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پنهان کردن و بی خبری از محل دفن زندانیان سیاسی راغیر انسانی ، غیر قانونی و نقض حقوق بشر میداند وبا ابراز تاسف دوباره از اعدام فرزاد کمانگر و دیگر زندانیان سیاسی سال های اخیرخواهان مشخص شدن محل دفن این شهروندان و رویت ان توسط خانواده هایشان است .این سازمان همچنین از سازمان های مدافع حقوق بشر از جمله فدراسیون بین المللی حقوق بشر ،دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل درخواست میکند تا با فشار بر مذاکره کنندگان اروپایی آنها را به پیگیری موارد نقض حقوق بشر درمذاکراتشان با...
فاجعه زنده بگور شدن این همه انسان و برخورد ضد انسانی حکومت غارتگر افغانستان به آن ، باردیگر نشان داد که سیاستمداران فاسد حاکم بر این کشور و جنگ سالاران چهاردهه اخیر در افغانستان ارزشی برای جان و زندگی مردم قائل نبوده و جز برای منافع حقیر ایدئولوژیک و دینی و اقتصادیشان دست به اقدامی نمیزنند. از اینان که در چهار دهه گذشته یا با بمب و خمپاره و گلوله ، ویا با قوانین غیر انسانی طالبانی شریعت شان ویا با همدستی با اشغالگران خارجی ، افغانستان را ویران کرده و...
اوضاع سیاسی ایران و موقعیت جنبش رهاییبخش مردم کردستان، سرخط سیاستهای ما در کردستان ایران و وظایف دوره آتی، به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. در مباحثات پلنوم ضرورت همکاری و هماهنگی مابین نیروهای سیاسی فعال در کردستان ایران و اهم وظایف کومه له در این راستا، بررسی گردید و وظایف مشخصی را برای پیشبرد فعالیتهای ما در تشکیلات داخل کردستان را در دستور و اولویتهای آتی کمیته مرکزی قرار داد.
کمیتە مرکزی پارت آزادی کوردستان از جانب همە مبارزین صفوف PAK، فرا رسیدن اول ماه مە، روز جهانی کارگر را بە کارگران و زحمتکشان کوردستان، منطقە و جهان تبریک می‌گوید و کسب تمامی حقوق سیاسی، طبقاتی، اقتصادی و اجتماعی خود را برای آنها آرزو می‌کند.
اين مؤلفه ها و قرائن، دلالت برآن دارند كه وطن ما آمادگى پذيرش يك آلترناتيومعتقد به دموکراسی (آزادی و برابری انسانی )، سکولاریسم ومردمی را دارد. آلترناتيوى كه عدالت و قانونمندی را برقرار
کارگران ایران درحالی با روزکارگرامسال مواجه می شوند که دربعضی کارخانه ها و مؤسسات، ماه ها، حقوقشان پرداخت نمی شود. حداقلِ مُزد آنها ده درصد پائین ترازنرخ تورم رسمی است. درحالیکه خط فقر
هیچگاه نباید فراموش کنیم که طبقه کارگر و زحمتکشان بخش عظیمی از جامعه ایران و کردستان را تشکیل میدهند و تمام این ناعدالتی های اعمالی در حق کارگران و زحمتکشان، به صورت مستقیم بنیاد خانوده‌های کارگران را نیز هدف گرفته است، کارگران زن و مردی که با کمترین حقوق مجبور هستند در مقابل هجمەایی از گرانی و تورم بیستاند و بجز فشار کار، همزمان بیشترین فشارهای روانی ناشی از عدم تامین احتیاجات اساسی فرزاندانشان را نیز تحمل میکنند.

گردهمایی در برابر پارلمان اروپا برای اعتراض به سرکوب 350

ما از ایرانیان آزاده و مدافعان حقوق بشر دعوت می‌کنیم در گردهمایی اعتراضی بزرگی که در ساعت 14 روز پنجشنبه هشتم ماه مه در بروکسل در جلوی پارلمان اروپا از طرف شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» سازمان‌دهی می‌شود شرکت کنند

انتشار از: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احزاب و تشکل ها