احزاب و تشکل ها

تا لحضه مخابره خبر، بسبب تیراندازی پلیس و نیروهای سرکوبگر در شهر مهاباد هفده نفر زخمی و بیست و دونفر بازداشتی گزارش شده است.
تهیه و تنظیم: 
یاسین اهوازی
در این مجمع تاکید شد کە همە احزاب ملی اتنیکی عضو کنگرە ملیتهای ایران فدرال ،طبق اساسنامە کنگرە عضوی از
کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در موعد مقرر، در نخستین روزهای بهاری امسال برگزار گردید. این همایش نوبتی صبح پنجشنبه 20 فروردین ماه 1394 برابر با 9 آوریل 2015 شروع به کار کرد و تا آخرین ساعات شنبه به فعالیت خود ادامه داد. نشست طی این سه روز موفق شد به همه مواردی که در دستور کار خود داشت رسیدگی کند.
نمایندگان پس از شنیدن گزارش هیات اجرائی در باره فعالیت های سازمان در دوران مسئولیت این هیات، به بحث در مورد کارکرد هیات اجرائی پرداخت و آن را با اکثریت قریب به اتفاق آرا مورد تائید قرار داد. کنگره طبق دستور وارد مرحله بعدی شد و پس از بررسی طرح های پیشنهادی برای قطعنامه و پیامهای سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور خطاب به بخش های مختلف جامعه مدنی، تنظیم متون نهائی برای ارائه مجدد به کنگره را به عهده دو کمیسیون قطعنامه و پیامها گذاشت.
شماری از تشکل های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌ رانی تهران، بارها ازممنوع بودن برگزاری راهپیمایی روزجهانی کارگر و نیزمخالفت دولت با برگزاری مراسمی به مناسبت این روز توسط تشکل های مستقل کارگری که همراه با بازداشت کارگران و فعالان کارگری بوده است، انتقاد کرده اند.
همبستگی، مبارزە و تشکل کلید نجات کارگران و زحمتکشان!
مقاومت در برابر تعرض سرمایه داری لجام گسیختە بە دستاوردهای تاریخی جنبش کارگری، در سال گذشته در تعدادی از کشورها افزایش چشمگیری یافت. در کشورهائی مانند یونان و اسپانیا این مقاومت بە سطح جنبش های نیرومندی برای مهار سرمایە داری فراروئید. در سوئد ائتلاف دست راستی پس از ٨ سال دولتمداری انتخابات را باخت و سوسیال دمکرات ها دوبارە دولت را در دست گرفتند. با این حال هنوز احزاب دست راستی در کشورهای سرمایە داری پیشرفتە همچنان حاکمند و کوشش می کنند با ارائە تصویری ترسناک از آیندە جوامع...
در روز 29 مارس گذشته، گویا ماموران مملکت عربی سعودی به هنگام بازرسی برای کشف مواد مخدر، به دو تن از حجاج نوجوان ایرانی تعرض می کنند. محافلی در داخل ایران، از کاه کوهی ساخته و اعلام کردند که به این دوایرانی تجاوز شده است. اغلب سایت ها، مطبوعات و دیگر رسانه های فارسی به این بهانه،هر چه شایسته خودشان بود، نثار "عرب ها" کردند. در این گفتمان جنون آمیزخود بزرگ بین، هیچ حد و حصری در توهین و تحقیر "عرب" وجود ندارد.

‫فراخوان‬ جمعی از ‫‏فرهنگیان‬ سراسر‏کشور‬

– تجمع همکاران در مراکز استانها مقابل اداره کل و در شهرستانها مقابل اداره آموزش پرورش آن شهرستان می باشد
– تجمع صرفا صنفی بوده و فرهنگیان فهیم اجازه هیچ حرکت سیاسی و موج سواری به سیاسیون را نمی دهند
– پلاکاردهایی به رنگ سیاه تهیه کرده و شعارهای در خور شان فرهنگیان بر روی آن نوشته می شود

انتشار از: 
هم میهنان گرامی، در این شرایط حساس که جنبش قدرتمند اجتماعی و اعتراضی، به عنوان تنها راه رهایی از ستم و سرکوب جمهوری اسلامی رو به پیش است، اجازه ندهیم رژیم فریبکار و متجاوز حاکم بر ایران، ذهن ما را به مسائل حاشیه ای بکشاند.