احزاب و تشکل ها

ما احزاب و سازمان سياسی امضا کننده این بیانیه، تحريم انتخابات فرمايشی دوره یازدهم ریاست جمهوری را گامی در جهت تشديد مبارزه عليه استبداد حاکم و تقويت جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری می دانيم و بر اين نظر هستيم که تحريم فعال انتخابات جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری را تقویت خواهد کرد و تلاش حکومت را برای بهره گيری از رای مردم، برای مشروعيت بخشيدن به سياست هائی را که کشور ما را به سوی بحران‌های فراگیرتر سوق می دهند، به شکست می‌کشاند. با تحریم انتخابات فرمايشی، اعتراض خود را عليه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بيکاری، فقر فزاينده، اختناق و سرکوب، عليه سياست خارجی ماجراجويانه و تنش زا که به تشديد تحريم های اقتصادی انجاميده است، اعلام کنيد.

از سال 76 تا کنون در هیچ یک از انتخابات هایی که توسط رژیم جمهوری اسلامی برگزار شده است شرکت نکرد ه ایم و علت اصلی اش، نظارت استصوابی و شرایط نا عادلانه و غیر دموکراتیک حاکم بر برگزاری این نوع از انتخابات ها بوده است. نه این که پیش از ان دموکراتیک بوده است، بلکه بر این باور هستیم که از پیروزی انقلاب تا کنون تمام رفراندوم ها و انتخابات هایی که برگزار شده است یا اساسا غیر دموکراتیک بوده و یا این که شبه دموکراتیک بوده است.
انتخابات پیش رو از همه مهندسی شده تر و غیر دموکراتیک تر است. تا ان جا که توسط بخشی از اپوزسیون نمایش مضحک انتخاباتی نام گرفته است.

تصمیم سازان “بیت رهبری” که تجربه دو جنبش انتخاباتی بزرگ مردم ایران در خرداد 76 و خرداد 88 را پشت سر دارند، و یک بار با فلج کردن دولت اصلاحات و بار .دیگر با کودتای انتخاباتی و سرکوب خونین جنبش سبز، کوشیدند دو نهاد انتخابی یعنی مجلس و ریاست جمهوری را به زیر سلطه درآوردند، اکنون اندیشه محو کامل بقایای جمهوریت نظام را در سر می پرورند.
بیانیه سازمان جمهوریخواهان ایران:

حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یک نیروی جدی، سازمانیافته و پیکار جو در برابر تمامیت جمهوری اسلامی از وظایف هر فرد و جریان آزادیخواه است.

این انتخابات گزینشی توام با سرکوب و ارعاب و فضای اعدام و شکنجه، در حکم انکار اشکار حقوق بنیادی مردم است و چیزی به مردم و بویژه خلق آذربایجان نخواهد داد. ما مشارکت در انرا بمعنی پذیرش نفی حقوق اساسی مردم، از هر طیف و گروه و ملیتی، از جمله حقوق پایه ای خلق آذربایجان و همه شهروندان دانسته و آنرا تحریم می کنیم.

اما در مورد ايجاد رابطه و رايزني , دعوت و همنشيني با سازمانها , گروهها و نيروهاي ايدئولوژيك و نظامي- سياسي فعال در منطقه , يعني انواع « اپوزيسيون» ديكتاتوريهاي منطقه, ما بارها به دقت و احتياط توصيه كرده ايم . لزوم شناخت و انتخاب شريك مناسب درسي است كه طي دهسال اخير به دفعات در عراق و انبوه گروهها و اشخاصي كه به اشرف آمدند و رفتند تجربه شده است. ما بارها و به موقع هشدار داده ايم. تجربه «خميني در پاريس» يادمان نرود. مصر كنوني كه جلوي چشم همه است. بارها به مجاهدين گفته ايم كه در صحنه سوريه نيز « اپوزيسيونهايي» به غايت ارتجاعي و ... كنار ديگران عليه ديكتاتور خونريز دمشق فعالند. بايد احتياط كرد و متمايز موضع گرفت. آنهايي كه به صراحت خواهان دموكراسي و جدايي دين از دولت نباشند به يقين صرفاً مصرف كننده دوستي آزاديخواهان خواهند بود !

دستگاه استبداد ولایت فقیه و فرمانروای آن خامنه ای این بار نیز مهرۀ مطیع دیگری را با ضرب زور و سرکوب منصوب خواهد کرد! رئیس جمهور رژیم اسلامی منصوب خامنه ای است نه برگزیده مردم!

دلایل و تعهد حزب تضامن دمکراتیک اهواز، برای تحریم کردن این انتصابات و دیگر انتصابات بر وجود اگاهی عینی از بی تفاوتی منتصبین (کاندیدها) به طلبات اولیه مردم عرب و دیگر ملیت های تحت ستم ایران استوار است، انان

برکسی پوشیده نیست که کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، درطرحِ اتخاذِ تصمیم تحریم انتخاباتی، که رژیم ایران درصدد برگزاری آن است، ازپیشگامان بوده است. تحریم انتخاباتی ناشی شناختِ ماهیت تامیت گرا و سیاست

اقدام به حذف کانديداها، تداوم کودتای انتخاباتی سال ١٣٨٨ است. ما اين اقدام را شديدا محکوم می کنيم و آن را به معنی انسداد هر چه بیشتر فضای سیاسی جامعه و سلب خشن حق رای مردم حتی از بين کانديداهای جريان های حکومتی می دانيم و خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان هستيم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احزاب و تشکل ها