احزاب و تشکل ها

ما کارگران در مقابل این وضعیت بغایت ضد انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سکوت نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد بیش از این حق حیات و هستی ما را به تباهی بکشانند.
متاسفانه درحالی که دستهای سرمایه داری غارتگر برای نابودی اقتصادکشور وکشاورزیمان باواردات هرچه بیشتربازگذاشته می شود،دستهای کارگران وزحمتکشان آگاه هر روزبسته ترمی شود.سرمایه داری انگل تجاری درجای جای ا
در سال گذشته بحران اقتصادی در کشورهای سرمایە داری پیشرفتە همچنان با افت و خیزهائی تداوم یافت و در برخی کشورها مثل يونان شدت گرفت و بيکاری در کشورهای عضو اتحادیە اروپا فزونی یافت.
هوشیار باشیم، که ادامه حیات جمهوری اسلامی، تهدید جدی علیه تمامیت ارضی کشور و وحدت ملی ما است.
1 کامنت
بیانیه مشترک «دموکراتهای چپ تبریز» و هیئت تحریریه «آذربایجان» به مناسبت روز جهانی کارگر
به ویژه در سال های اخیر، کارگران مبارز بسیاری فقط به خاطر برگزاری مراسم اول ماه مه و دفاع از حقوق خود دچار زندان، شکنجه و محکومیت های حبس دراز مدت شده اند.
چندی پیش آقای مصطفی هجری دبیرکل "حزب دمکرات کردستان ایران" در گفتگویی با"پروسس ‌آنلاین انگلستان" اعلام کرد که درصورت تظاهرات و قیام مردم در شهرهای کردستان ایران، نه تنها باید این
فراخوان شبکه سراسری «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» ما از همه نیروهای دمکرات و مترقی دعوت می کنیم تا در رسانـدن صــدای کارگران ایران به گـوش سازمان‌هــای جهانــی حقوق بشر و سازمانهای بین المللی کارگ
حضور فعال سلطنت طلبان و نقش کلیدی آقای شهریار آهی مشاور ارشد رضا پهلوی – مدعی و وارث سلطنت- در کنفرانس استکهلم و تمکین تعدادی از فعالین سیاسی و دمکرات های دو آتشه به اتوریته ی اعلام نشده ی سلطنت طلبان
تورم نه پديده و عارضه‌ای صرفا اقتصادی، بلكه واقعيت ذاتی و بخشی جداناپذیر از نظام سرمايه‌داری است كه تنها به كاهش سطح دستمزدها و کیفیت زندگی طبقه کارگر و افزایش فقر گسترده بر طبقه ای است که خود مولد ت
جبهه ملی ایران مهیای ستیزه گری در بارهً حفظ تمامیت کشور است جبهه ملی ایران که همواره نگهبانی و حفظ تمامیت خاک ایران را نخستین اصل برنامه سیاسی خود قرارداده وآماده جانفشانی درین راه مقدس است...
2 کامنت
دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با انتشار فراخوانی مشترک از تمامی دانشگاهیان، نهادهای مدنی، سازمان های مدافع حقوق بشر و تمامی هموطنان در داخل و خارج از کشور خواستند تا
سال ۱۳۹۱ را در حالی آغاز کرده‌ایم که کشورمان با شرایط نگران کننده‌ی کم سابقه‌ای رو به روست.
قتل برومند و سه ماه بعد از آن، شاپور بختیار و فقدان جبران ناپذیر این دو شخصیت مصمم و بارز در مخالفت و کارزار با جمهوری اسلامی، زخمی سخت نه تنها بر نهضت مقاومت ملی ایران، که بر مجموعه ی اپوزیسیون ملی و
«اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور» در بیانیه ای به مناسبت فرا رسیدن روز کارگر ضمن گرامی داشت این روز از مطالبات کارگری حمایت کرده و خواستار رفع تبعیض علیه کارگران و رفع محدودیت های علیه تشکل های مستقل ک