احزاب و تشکل ها

رژیم به جای احقاق حقوق ملیت ها و به رسمیت شناختن آنها به عنوان شهروند درجه اول، همواره در پی سرکوب آنها برآمده است.کنگره ملیت های ایران فدرال اعلام می دارد که سیاست سرکوب ملیت های ایران در تاریخ کشور
کشور ما ایران دارای مردمانی با ملیت ها و زبان های گوناگون است. اما متاسفانه ملیت ها و قومیت های غیر پارس، با ستم ها و تبعیض های مختلف ملی و زبانی در کشور، روبرو بوده و هستند.
ديوار نويسي گسترده اي به مناسبت 2اسفند (21 فوريه)روز جهاني زبان مادري توسط فعالين دانشجويي حركت ملي آذربايجان در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان انجام گرفت كه در اين ديوار نويسي به خشك شدن درياچه ي اورمي
...
زمان: روز شنبه 18 فوريه 2012 ساعت 5 بعدازظهر نوشيدنی و غذا به قيمت مناسب در سالن بفروش می رسد وروديه 10 يورو
انجمن کاری دموکراسی خواه، از کارگران و مزدبگیران خواسته است روز ۲۵ بهمن با حضور در خیابان ها به جنبش اعتراضی مردم توان و قدرت بیشتری بدهند ...
این روزها را با گرامیداشت خاطره دو فرزند دلبند سرزمینمان، محمد مختاری و صانع ژاله و همچنین همه جانباخته گان راه آزادی گرامی می داریم.
برایم قراری با سیاوش کسرائی گذاشته بودند.
2 کامنت
شرکت کنندگان دراین مراسم با بە نمایش گذاشتن تصاویر رهبران شناختە شدە جنبش سبزو زندانیان سیاسی و محکومین بە اعدام مراتب اعتراض خود را از حبس و زندانی کردن آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد و همچنین س
دوستداران میهن که درد صد ساله دیکتاتوری را به دوش خود حمل کرده اید و زخمهای ۳۳ ساله را به جان خریده اید ،بیایید از درخت ندا ایران تا خانه ایران (سفارت ایران) یک زنجیر انسانی بسازیم و خواهان آزادی کلی
گروه فیسبوک هوادارن رضا پهلوی شما را به نشستی در پالتاک دعوت میکنند. ورود برای همه عزیزان آزاد است
مربوط به سالهای 62 تا 69 (پیش از برگزاری نخستین کنگره سازمان) کمیسیون “تدارک انتشار اسناد درونی سازمان” با مسرت اعلام می دارد که در اجرای تصمیم ارگانهای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) دایر بر انتش
ابراهیم یونسی
حزب دمکرات کردستان، درگذشت د.ابراهیم یونسی را خسران بزرگی برای ملت کرد و دوستداران کتاب و مطالعه‌ وفراگیری و جامعه‌ی فرهنگی در سراسر ایران می‌داند.
رفته رفته به انتخابات دوازدهم اسفند مجلس به اصطلاح شورای اسلامی در کشوری که ایران نامیده می شود نزدیک می شویم.
صانع با درک این رسالت، همراه با دیگر معترضان به خیابانهای تهران آمده و ندای آزدایخواهی و دموکراسیخواهی سر می‏دهد.