احزاب و تشکل ها

در پی درج مطالبی از بنده‌ در سايتهايی که‌ به‌ نام "کومله‌'، اما از سوی حکومت اسلامی ايران در جنگ سايبری بر عليه‌ جنبش کردستان و بويژه‌ کومله‌ داير شده‌اند، نامه‌ای اعتراضی برای اين سايت نوشت
از روز دوشنبه ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ (۸ اسفند ۱۳۹۰) نوزدهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۳ مارس ۲۰۱۲ (۳ فروردین ۱۳۹۱) ادامه خواهد يافت. در این اجلاس که همزمان با "ان
در حالی که هرکس می داند که جمهوری اسلامی حتی قادر به اداره ی ساده ترین امور کشور ما هم نیست، رهبران سیاسی اسرائیل و عوامل آنان رجزخوانی های ماجراجویانه دولت جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در سالهای گذشته
هموطنان ‍، کشورمان در استانه جنگ خانه برانداز قرار داده شده است. از یک سو جمهوری اسلامی و از سوی دیگر کشورهای اقتدارگر و شرکتهای نفتی و بویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس همه با هم برای نابودی و قربانی کر
زمان : نخستین نشست : شنبه 18 فوریه 2012 - ساعت 15 نشست های بعدی، شنبه ها، دو هفته یک بار خواهد بود مکان : انجمن دوستداران اندیشه Bamberger Str. 34 10779 – Berlin
مکررا خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی را میشنویم که با هدف ایستادن در مقابل این فجایع تا چند قدمی مرگ رفته اند. اغلب آنها با فشار دوستان و آزادیخواهان خارج از زندان به اعتصاب غذای خود پایان داده اند.
رژیم به جای احقاق حقوق ملیت ها و به رسمیت شناختن آنها به عنوان شهروند درجه اول، همواره در پی سرکوب آنها برآمده است.کنگره ملیت های ایران فدرال اعلام می دارد که سیاست سرکوب ملیت های ایران در تاریخ کشور
کشور ما ایران دارای مردمانی با ملیت ها و زبان های گوناگون است. اما متاسفانه ملیت ها و قومیت های غیر پارس، با ستم ها و تبعیض های مختلف ملی و زبانی در کشور، روبرو بوده و هستند.
ديوار نويسي گسترده اي به مناسبت 2اسفند (21 فوريه)روز جهاني زبان مادري توسط فعالين دانشجويي حركت ملي آذربايجان در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان انجام گرفت كه در اين ديوار نويسي به خشك شدن درياچه ي اورمي
...
زمان: روز شنبه 18 فوريه 2012 ساعت 5 بعدازظهر نوشيدنی و غذا به قيمت مناسب در سالن بفروش می رسد وروديه 10 يورو
انجمن کاری دموکراسی خواه، از کارگران و مزدبگیران خواسته است روز ۲۵ بهمن با حضور در خیابان ها به جنبش اعتراضی مردم توان و قدرت بیشتری بدهند ...
این روزها را با گرامیداشت خاطره دو فرزند دلبند سرزمینمان، محمد مختاری و صانع ژاله و همچنین همه جانباخته گان راه آزادی گرامی می داریم.
برایم قراری با سیاوش کسرائی گذاشته بودند.
2 کامنت
شرکت کنندگان دراین مراسم با بە نمایش گذاشتن تصاویر رهبران شناختە شدە جنبش سبزو زندانیان سیاسی و محکومین بە اعدام مراتب اعتراض خود را از حبس و زندانی کردن آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد و همچنین س