احزاب و تشکل ها

ما نگارندگان این نوشتار، رویکرد نشریه «راه توده» در واکنش به مصاحبه رفیق خاوری را غیراصولی و غیررفیقانه میدانیم.
4 کامنت
امضا کنندگان خواستار آزادی و رفتار قانونی با کنشگران فرهنگی زندانی، از جمله محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، شده اند. امضا کنندگان خواسته اند که رژیم جمهوری اسلامی به اعلامیه ی جه
سارای گرامی ما مخالف جنگ و ترور، مخالف تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی هستیم سیاست چپ در مورد این اوضاع یعنی فراخوان دادن به جبهه سوم در مقابل تروریسم دولتی و همچنین تروریسم اسلامی و متاسفانه حزب تو
6 کامنت
زندانی سیاسی محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در سال 1389 در دادگاهی ۵ دقیقه ای و بدون فرصت دفاع به ۵ سال زندان محکوم شد، که اینک به 9 سال افزایش یافته است
سازمان اطلاعات سپاه ساخته و پرداخته علی خامنه ای و فرماندهان سپاه است که برای چنگ انداختن به تمام حوزه های اجتماعی خيز برداشته اند. تشکيل سازمان اطلاعات سپاه، مغاير قوانين خود جمهوری اسلامی است.
بر هیچ آزادی خواهی پنهان نیست که بزرگترین سوء استفاده کننده از این حملات، کشورهای سرکوب گر و دیکتاتوری مثل رژیم ایران و سوریه هستند،
بار دیگر تروریزم ،چهره ی کریه خود را با کشتن دهها انسان بی گناه و وحشت افکنی در بین ملل جهان، قلب تمدن، ازادی و دموکراسی یعنی پاریس را ، نشانه گرفت و به انسانیت، چنگ و دندان نشان داد.
بر هیچ ازادیخواهی پنهان نیست که بزرگترین سوء استفاده کننده از این حملات، کشورهای سرکوب گر و دیکتاتوری مثل رژیم ایران است که در پشت تروریسم دولتی خود پنهان شده است.
توهین به آذربايجانی ها و مليت های ديگر، توهین به شعور مردم کشورمان است و بجاست که با صدای بلند و متحدا چنین سیاست مخرب و تفرقه اندازی را محکوم کنيم.
4 کامنت
مردم کردستان که بیش از همه با سیاست سرکوبگری ملی روبرو شده اند و هم به دلیل سابقه دوستی و مبارزه مشترک آذربایجان و کردستان، خود را پشتیبان و همدرد مردم آذربایجان می دانند ...
در شرایط کنونی ملت تحت ستم و استثمارشونده آذربایجان این امکان را دارد که راه مستقلِ کاملاً رهایی بخشی را برای تعیین سرنوشت خویش به‌طور کامل بپیماید.
3 کامنت
متعاقب این توهین نیزمردم تمامی آذربایجان به اعتراض سراسری پرداختند که یادآور، اعتراض مدنی 9 سال پیش آنها
جمهوری اسلامی با خواستهای بحق وقانونی وانسانی اقشار وطبقات اجتماعی وملیت ها وزنان وجوانان به معارضه برخواسته است.
جنبش سکولار دموکراسی ايران، با انتظار به اينکه در مورد انتقال ساکنان کمپ ليبرتی اقدام عاجلی از جانب سازمان تابعه شان صورت پذيرد، و صرف نظر از هرگونه اختلاف مسلکی که با گروه های ديگر اپوزيسيون انحلال ط
رسانه های رسمی ایران خبر داده اند که "در تیر اندازی افراد ناشناس به تکیه هیئت عزاداری قمر بنی هاشم در شهر صفی آباد دزفول دو نفر کشته و دو نفر مصدوم شدند".

صفحه‌ها