احزاب و تشکل ها

جشن مهرگان، تجدید پیمان با مهر و روشنایی
در حالی که کنش های سندیکایی در کشور ما پیشینه ی صد و ده ساله دارد، امروز نمایندگان معلمین، کارگران و کارمندان را به اتهام خواستن حقوق خود در شکنجه گاه های حکومتی به بند کشیده اند.ـ در اعتراض به این س
چه «ما»ی ايرانی بخواهيم و چه نه، عاقبت، رفراندوم برای بوجود آمدن کشوری به نام کردستان انجام شد؛ در سرزمينی ساختهء دست پيروزمندان جنگ اول جهانی به نام عراق - که مردمانی ستم ديده اما ناهمگون را گرد هم آ
کوربینی و عدم درک تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین از سوی جمهوری اسلامی ، زیان‌های بسیار بر پیکرِ یگانگی همه‌ی تیره‌های ایرانی‌تبار و همه‌ی سرزمین‌های ایرانی‌نشین وارد کرده است ؛ تا جایی که جمهوری اسلامی ، نا
امسال هم بسان سالهای پیشین تعداد قابل توجهی از فرزندان این کشور را که به ملیتهای ترک ، کرد ، بلوچ ، عرب ، ترکمن و غیره تعلق دارند از حق ابتدایی آموزش به زبان مادری محروم هستند
اول مهر 96 فرا می رسد اما این مهر برای کودکان عرب، مهر نیست، نا مهربانی است، رنج است و نابرابری. بریدن زبان مادری است و تحمیل زبانی دیگر.
به اعتراض کارگران آذر آب و هپکو بپیوندیم، به هر طریق ممکن آنان را مورد حمایت متحدانه ی خود قرار دهیم و با نیروی متحدمان خواهان تحقق فوری خواستهای آنها و محاکمه ی فوری کسانی بشویم که کارگران آذر آب و ه
تجربه نشان می دهد که در طول مدتی که دولت اقلیم کُردستان بر سر کار است ، با این که میلیاردها دلار پول به دستش رسیده ولی قدمی در جهت برآورده کردن خواست های اقتصادی توده های کُرد برنداشته و آن پول ها بخ
بحرانهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى ايران واقعيتهاى غير قابل انكار هستند. نقشی که سران جمهوری اسالمی در بحران منطقه بعهده گرفته اند بر وخامت این اوضاع می‌افزاید. در چنین شرایطی نجات کشور از وضعیت کنون
1 کامنت
اتحاد برای دموکراسی در ایران قبل از برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری با انتشار بیانیه ای از کنشگران سیاسی دعوت کرد که در انتخاباتی که جنبه نمایشی به خود گرفته و حاصلی جز تایید مشروعیت نظام ندارد، شر
خواسته ی موکد جامعه ی فرهنگیان کشور رفع نگاه امنیتی به فعالیت های صنفی، صیانت از حقوق فعالان صنفی معلمان، توقف پرونده سازی علیه ایشان، آزادی نمایندگان صنفی فرهنگیان کشور: آقایان اسماعیل عبدی ، محمود ب
به مطالبات زندانيان سياسی رسيدگی کنيد!
در آخرین مورد از رفتارهای غیر انسانی حکومت ایران دو کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جان خود را از دست دادند، که این اتفاق باعث افزایش خشم مردم پیشرو و آزادیخواه کردستان ایران شد.
به كوردها می گویند قاچاقچی !میگویند ضربه ای که به اقتصاد زده اند جبران ناپذیر است .حال سوال اينجا است آیا ضربه ی كوردها بیش از اختلاسهای میلیاردی آقايان است ؟؟ كه بیش از میلیاردها دلاری مي باشد!
روز چهارشنبه اول شهریور 1396 وزارت آموزش و پرورش ج ا ا با انتشار شیوه نامه ای در رسانه های کشور، بار دیگر چهره تبعیض آمیز خودرا نشان داد.