احزاب و تشکل ها

ما نهادهای حقوق بشری ایرانی، سیاست های مداخله گرایانه قدرت های جهانی و منطقه ای را که مسببان اصلی جنگ، ویرانی و آوارگی میلیون ها انسان در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا می باشند، محکوم می کنیم. از ت
حزب دموکراتیک خلق‌ها سیاست های دولت ترکیه را عامل بروز این گونه حملات دانسته و صلاح‌الدین دمیرتاش در گفتگو با رسانه ها، انفجار دو بمب را به شدت محکوم و آن را اقدامی "بربرمنشانه" و "قتل‌
8 کامنت
باتجمع درمقابل ادارات كل اموزش وپرورش درروزشانزدهم مهرماه فرياد زنيم : نه. نه به تبعيض، نه به نابرابرى، نه به تهدید واحضار، نه به زندان وسركوب، نه به سكوت وتسليم.
معلم زندانی، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، از 8 مهر 1394 در اعتراض به دادرسی ناعادلانه اعتصاب غذای کامل کرده است
هرجایش را می بویی، بوی گندش دماغت را می آزرد. واپسین دسته گل مملکت گل وبلبل، ریدن اکبر عبدی در تلویزیون رسمی ایران بود. بوی این مستراح روباز، سراسر "ایران زمین" آریایی را فراگرفته است .
5 کامنت
بیجا نیست که همزمان با این گونه زد و بندهای اقتصادی که در پشت رایزنی های اتمی پنهانند و با سرنوشت دراز مدت مردم مان در پیوندند، شمار بیشتری از نهادهای مردمی و پیکارگران آزادی خواه و دادجوی به جنبش می
1 کامنت
بولتن کارگری حدود دو سال قبل فعاليت خود را آغاز و نخستین شمارە آن در ٢٥ اکتبر ٢٠١٣ منتشر شد. اين بولتن توسط گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به طور هفتگی انتشار می يابد.
موضع پایدار ما در مقابل انتخابات غيردمکراتيک حکومت، کماکان تاکید و تصریح بر انتخابات آزاد است.
اول مهر، روز تبعیض در آموزش به زبان مادری.... و اما بچه های مظلوم دیروز و پدران و مادران امروز و آینده ، وقت آن است که به این ظلم پایان داده شود. وقت ایستادگی و اعتراض است.
5 کامنت
آزربایجان سرزمین آزادگى و انسان آزربایجانى همواره زندگى سرافرازانه و شرافتمدانه داشته است .
4 کامنت
این سطرها را در حالی می نویسم که هنوز علت وفات وی به صورت رسمی مشخص نیست. اما اعلان نهایی آن هرچه باشد، مسئولیت مرگ شاهرخ با مقامات جمهوری اسلامی است.
امروز "امنیت انسانی" شهروندان توسط دولت حاکم بر ترکیه به شدت تهدید می‌شود و جامعه ی بین‌المللی نباید در برابر این تهاجم غیرانسانی ساکت بماند
13 کامنت
انتخابات سال ٩٢ فرصتی بود برای خامنه ای که به خواست ميليون ها مردم ايران برای "تغيير" وضعيت سياسی کشور پاسخ مثبت دهد.
همه ی این دستگیریها در دولت تدبیر و امید با وعده های حقوق شهروندی اتفاق می افتد و سکوت معنادار دولتمردان در این میان تأمل برانگیز است....عدم رسیدگی به وضعیت موجود عواقبی را به دنبال خواهد داشت که مسئو
دولت حسن روجانی همچون پیشینیان خود، به رغم شعارهای پرطمطراق، در عمل تحولی بنیادین را در هیچیک از بخش های این زیرمجموعه ی پراشکال خود دنبال نمی کند.

صفحه‌ها