احزاب و تشکل ها

شرایط لازم برای انجام انتخاباتی عادلانه وسالم در ایران امروز محقق نیست....جبهه ملی ایران هیچگونه تصمیمی برای کاندیدا کردن اعضای خود اتخاذ نکرده است
جنبشی برای صلح، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم
2 کامنت
اولين بار نيست ارتش ترکيه به شهرها و روستاهای کردستان يورش می آورد و با ايجاد جو رعب و وحشت و ميليتاريزه کردن منطقه، تلاش می کند کردها را به تسليم وادار سازد.
2 کامنت
نویسندگان، شاعران و اهالی قلم در ایران، این روزها با موج بازداشت و تحمیل کیفرهای سنگین روبرو شده‌اند.
در شرايط کنونی غلبه بر بحران اقتصادی، راه افتادن واحدهای توليدی و بهبود زندگی مردم به درجاتی با تعامل با جامعه بین‌المللی، گسترش مناسبات با اتحاديه اروپا، تنش‌زدائی با امريکا و رفع تحريم ها از يک سو و
اینک که از برآمد این جنبش 70 سال می گذرد، هنوز هم صف بندی های متخاصم پیرامون آن بر جای خود باقی است.
6 کامنت
ما نگارندگان این نوشتار، رویکرد نشریه «راه توده» در واکنش به مصاحبه رفیق خاوری را غیراصولی و غیررفیقانه میدانیم.
4 کامنت
امضا کنندگان خواستار آزادی و رفتار قانونی با کنشگران فرهنگی زندانی، از جمله محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، شده اند. امضا کنندگان خواسته اند که رژیم جمهوری اسلامی به اعلامیه ی جه
سارای گرامی ما مخالف جنگ و ترور، مخالف تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی هستیم سیاست چپ در مورد این اوضاع یعنی فراخوان دادن به جبهه سوم در مقابل تروریسم دولتی و همچنین تروریسم اسلامی و متاسفانه حزب تو
6 کامنت
زندانی سیاسی محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در سال 1389 در دادگاهی ۵ دقیقه ای و بدون فرصت دفاع به ۵ سال زندان محکوم شد، که اینک به 9 سال افزایش یافته است
سازمان اطلاعات سپاه ساخته و پرداخته علی خامنه ای و فرماندهان سپاه است که برای چنگ انداختن به تمام حوزه های اجتماعی خيز برداشته اند. تشکيل سازمان اطلاعات سپاه، مغاير قوانين خود جمهوری اسلامی است.
بر هیچ آزادی خواهی پنهان نیست که بزرگترین سوء استفاده کننده از این حملات، کشورهای سرکوب گر و دیکتاتوری مثل رژیم ایران و سوریه هستند،
بار دیگر تروریزم ،چهره ی کریه خود را با کشتن دهها انسان بی گناه و وحشت افکنی در بین ملل جهان، قلب تمدن، ازادی و دموکراسی یعنی پاریس را ، نشانه گرفت و به انسانیت، چنگ و دندان نشان داد.
بر هیچ ازادیخواهی پنهان نیست که بزرگترین سوء استفاده کننده از این حملات، کشورهای سرکوب گر و دیکتاتوری مثل رژیم ایران است که در پشت تروریسم دولتی خود پنهان شده است.
توهین به آذربايجانی ها و مليت های ديگر، توهین به شعور مردم کشورمان است و بجاست که با صدای بلند و متحدا چنین سیاست مخرب و تفرقه اندازی را محکوم کنيم.
4 کامنت

صفحه‌ها