آخرین مطالب ایران گلوبال

در آخر سال های 1980 بود که برای فارغ تحصیل از دانشگاه در رشته مهندسی پزشکی , برای مریض های که دست و یا بازو هایشان را از دست داده بودند, در موقع امتحان عملی ,( بیشترین وقت ) را در بکار انداختن سیستم مهار بدنی پروتز ها می کردیم که مریض ها بتوانند تنها با حرکت های مختلف بدن, از این پروتزها با صرف انرژی کم , حداکثرترین راندمان کاری را انجام بدهند. در عصر جدید روباتیکی این مریض ها تنها با « فکر کردن » این کارهای روزمره را انجام میدهند.
ناگهان از پشت سر مورد هجوم پاسداری قرار گرفتم که با جفت پا روی سرم هوار شد! ضربات بود که به ناحیه سر و گوشم فرود می آمدند، در همین حین احساس کردم که مایع گرمی از کنار صورتم داره پائین میاد و وقتی که ضربات تمام شدند و دستم را زیر روسری نصفه، نیمه شده ام بردم و نگاه کردم خون بود که از گوشم سرازیر شده بود! .....
در ادامه بازداشت شهروندان بهایی در تبریز، طی روز جاری (یکشنبه) دو شهروند بهایی دیگر در این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز گذشته نیز سه شهروند بهایی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.
امروز(یکشنبه) جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه برای چهاردهمین روز مقابل فرمانداری شوش در تجمعی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. استاندار خوزستان نیز اعلام کرد امروز در جریان اعتراضات کارگری هفت‌تپه، چهار نفر از معترضان بازداشت شدند.
آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین عصر روز سه‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه توسط مسئولین زندان و بصورت شفاهی برای روز چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه به شعبه ۵ دادسرای اوین احضار شد. دلیل این احضار به وی گفته نشده، در بسیاری از موارد مشابه این قبیل احضارها به پرونده سازی علیه زندانیان توسط مسئولین زندان یا نهادهای امنیتی منتهی شده است
دست نزن بر لب من.
میان انگشتانت خونین میشود
Əl dəyməsin‭ ‬dodağıma
Qanar barmaq içində
کشور ما نزدیک به ۴۰ سال است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی قرار دارد. امروزه در شرایطی که مردم ایران در تمامی عرصه ها دست به مبارزه ای گسترده برای آزادی، رهایی و احقاق حقوق خود زده اند، ما جریان ها، سازمان ها و احزاب سیاسی، با دیدگاه های اجتماعی و پیشینه سیاسی متفاوت، فعالیت مشترکی را بر اساس تفاهم نامه زیر آغاز کرده ایم. ما این حرکت مقدماتی را گامی در جهت ایجاد یک اتحاد گسترده دانسته و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.