آخرین مطالب ایران گلوبال

توفان اعتراضات مالباختگان سراسر ایران را فرا گرفت

هزاران تن از مالباختگان خشمگین، در روز 7 تیر 1396، در شهرهای گوناگون کشور به خیابان ها آمدند و فضای میهن را با فریاد اعتراض خود دگرگون ساختند.
معترضان، که دسترنج زندگی شان به دست بنگاه های "مالی و اعتباری" متعلق به حزب اللهی های وابسته به رژیم جمهوری اسلامی به تاراج رفته است، بر ضد همدستی مقامات رژیم با کلاهبرداران شعار داده، خواهان برگرداندن پول خود شدند.
در برخی از شهرها مردم خشمگین به دفترهای بنگاه های کلاهبردار و نیز به شعبه های بانک ها و مراکز اداری حکومتی هجوم برده، به آنها آسیب رساندند.

انتشار از: 

به گزارش عصرخبر، حامد طالبی و علی اکبری از دبیران خبرگزاری فارس امروز به وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شده اند.