آخرین مطالب ایران گلوبال

تحلیلگران اسرائیلی بیش از همه بر اهمیت مواضع سرسختانۀ جان بولتون در قبال جمهوری اسلامی ایران و مخالفت صریح وی با توافق اتمی با این کشور تأکید می کنند.

یکی دیگر از موارد قابل توجه در مواضع جان بولتون از نظر تحلیلگران اسرائیلی مخالفت او با راه حل دو دولت مستقل اسرائیلی و فلسطینی برای حل منازعۀ خاورمیانه است.

خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است و دیگر برای مردم ایران ادغام حکومت و مذهب قابل قبول نیست

محسن کدیور: جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده

تقابل جمهوری اسلامی با احمد مفتی زاده، تقابل با یک رقیب قدَر بوده است. مفتی زاده صاحب فکر و نظریه و کاریزما بود. قدرت جذب و سازماندهی داشت. جمهوری اسلامی تحمل رقیب نداشت و ندارد. نظام تصمیم به حذف او گرفت.

انتشار از: 
رفقا مشكل نام نيست، كه نتوانستيم گسترش فراتر از فداييان بكنيم، بلكه مشكل واقعيتهاي جان سختي است، كه نميخواهيم باور بكنيم، كه در اين شرايط فداييان با همان تاريخ خوب و بدشان است كه دور هم جمع ميشوند و عاقلانه و آينده نگرانه و حتي به نفع گسترش آينده چپ ايران است، كه بپذيريم در لحظه اين فداييان هستند كه دو باره دور هم در تشكل جديدشان "حزب فداييان خلق ايران" كه براي فعاليت مشترك جمع میشوند. اما همچنان فعاليت و تلاش براي وحدت فداييان با ديگر نحله هاي چپ ايران ادامه خواهد داشت ...
وزیر خارجه روسیه در گفتگو با رسانه های ژاپنی و ویتنامی گفت: حتی هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دیدار با رهبر کره شمالی اعلام آمادگی کرد، بلافاصله نمایندگان آمریکا اعلام کردند که ما باید همچنان فشار بیشاری بر پیونگ یانگ وارد کنیم. لارورف ادامه داد؛ این اقدامات در دیپلماسی بسیار معمول نیست.

نمی دانم و درک اینکه آن جماعت در لحظات تحویل سال تلاش می نمودند ،جزء نفراتی باشند که در کنار یک جلاد و جانی و نابودگر یک کشور سلفی بگیرند برایم قابل هضم نبوده و سخت است.
می خواهند آن تصویر را به کدام دوست ،فامیل و همسایه نشان دهند، و بگویند باچه نابغه حیله گر فاسدی در یک قاب سال جدید را آغاز نمودند!
شوآف هایش تمامی ندارند این بار هم برای جلب ترحم ملت خواب زده به زیارتگاه سر پل تجریش رفت تا بزنگاه سال تحویل در معرض دید مردم باشد،