آخرین مطالب ایران گلوبال

از اواخر سال های 1800 استعمارگران آمریکایی جای پای اسپانیا را پر کردند. تجارت استعماری، حکومت های استبدادی، سرخپوستان گرسنه و بیمار، کودتاها، جنگ های داخلی، مواد مخدر و تروریسم ابزارهای جدید استعمارگران آمریکایی برای تسلط بر آمریکای لاتین بودند.
ده‌ها هزار زن انقلابی، مبارز و آزادیخواه هم‌زمان با «8 مارس، روز جهانی مبارزه‌ی زنان» چندین روز متوالی در مخالفت با فرمان حجاب اجباری به خیابان‌ها ریختند و مبارزه‌ای ماندگار در تاریخ مبارزات زنان علیه حجاب اجباری، را رقم زدند و این‌چنین نطفه‌های جنبش نوین زنان را پایه‌ریزی کردند.

علي جوانمردي و دو خبر دروغ او، در كنفرانس امنيتي ورشو

در این ویدوکلیب ،ابتدا در باره رسانه های دولتی و جعل اخبار در "صدا و سیما "در این چهل سال که موجب روی آوردن مردم به کانالها و شبکه های غیر دولتی گردید-صحبت شدان انگاه.در ارتباط با خبر رسانی از نگاه اپوزسیون خارج از کشور و کانالهاو شبکه هایی پر مخاطبی که در این دو سال ایجاد شد،مورد بررسی قرار گرفت و مطرح شد که برخی از این کانالها از ضدیت مردم با رژیم سو استفاده کرده و دست به خبر سازی و جعل اخبار می زنند، در این ویدو کلیب با مدرک و سند و دلایل ان نشان داده ام

انتشار از: 
تو آمدی در شهر من در زادگاه من زبان و فرهنگ مرا قدغن کردی و به بهانه سواد آموزی زبان فارسی را در مغز کودکانم فرو کردی و با استعدادترین و کار آفرین ترین انسانهای شهر منو بخاطر نان شب برای دریوزگی در جوامع فارسی از خانه کاشانه اش فراری داده و در مناطق خود در جهت بالا بردن توانائی هایت بخدمت خودت درآوردی آیا استعمار شاخ و دم دارد؟
پیام من به شما شاهزاده رضا پهلوی چیزی نیست جز پیشنهاد به شما مبنی برتمکین شما به پادشاهی انتخابی بجای پادشاه انتصابی منهای کاندیداتوری اینجانب. ذکر نمودم منهای کاندیداتوری اینجانب, زیرا که قسم یاد میکنم که هیچگاه در طول عمرم, خودم را کاندیدا و نامزد پادشاهی انتخابی نسازم تا شما و طرفداران شما در پادشاهی انتصابی و موروثی فکر نکنند که طرح پادشاهی انتخابی از سوی من به این خاطر بوده است که دل به کسب پادشاهی از راه کاندیداتوری بسته ام.