حسن شريعتمداري:تفاوتهاى فدراليسم سراسرى و فدراليسم قومى چيست

گفتگو کیانوش توکلی با حسن شريعتمداري
گفتگو با حسن شريعتمداري : موضوع تفاوتهاى فدراليسم سراسرى و فدراليسم قومى چيست ؟ . كدام يك بهتر ميتواند مسائل اقوام را حل كند و نظام سياسى ايران آينده باشد؟

1- بین فدرالیسم و سیستم قدرت متمرکز، دوست دارید کدامین را انتخاب کنید، چرا؟
2-نوع فدرالیسم مورد نظر شما،چگونه است ، آیا میتواند مشکلات اتنیک ها، در ایران را حل کند؛چرا؟
3- چه روابطی میان رفع تبعیض و فدرالیسم و دموکراسی می بینید؟
4-نظر شما در مورد رابطه ناسیونالیسم و فدرالیسم چیست؟ آیا فدرالیسم موجب تجزیه ایران میشود؛ چرا؟
5- در رابطه با فدرالیسم،غیر از آنچه آمد ، آیا مسئله ی مهم دیگری در نظر دارید که مطرح کنید؟
کیانوش توکلی

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کیانوش توکلی

نظر : 
متاسفانه ده دقیقه اول صدا ضعیف است ولی بعدش صدا خوب می شود
عدم انتشار شده: 
false