«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

جمال
خبر های امشب تبریز ،،، تبریز جنگ و درگیری تمام شهر را در بر گرفتە امشب احتمالأ نیروهای سرکوبگر کنترل تمام شهر تبریز را از دست بدند
جمال
امروز قرار است سرتاسر کوردستان بە طور مدنی بە تظاهرات سرتاسری در ایران بپیوندند ساعت ٥ بعد ظهر میبینید ملت کورد بە طور خود جوش بە این تظاهراتها نپیوست از کرمانشاه تا شمالی ترین شهر کوردستان
جمال
اتفاقأ کبندە ترین و بزرگترین تظاهرات در زنجان آذربایجان بودە دقیقأ سال ١٣٥٦ نیز زنجان پیشتاز بود
جمال
اهواز همین الان درگیری مسلحانە با پاسداران شروع شدە فیلم درگیری مسلحانە را مردم مستقیمأ از اهواز پخش میکنند
جمال
واقعأ جایگاه آذربایجان با آن جمعیتش در خیزش اخیر ایران کجاست ؟ تا کنون کە نە آذربایجان نە کوردستان بغیر از یک شهر کورد نشین کرمانشاه بە این خیزش نپیوستند ، البتە مسئلەی کوردستان فرق میکند کوردستان استاتژی و تاکتیک خود را دارد در پیوستن یا نە پیوستن بە خیزش اخیر شهر های ایران ولی آذربایجان چە ؟ این بخش هیچ جایگاهی برای خود تعریف نکردە آذربایجانی کە در استادیوم های ورزشی شعار میدهند امروز با این خیزش وسیع ساکت است ، این ملت آذریها مثل همیشە فرصت طلب میخواهند ببینند مسیر این خیزشها بە کجا ختم میشود اگر رژیم داعش شیعەی ایران موفق بە سرکوب و آرام کردن آن شد من مردە شما زندە بە رهبرانشان در مجلس و نمایندگانشان گوش دهید کە چگونە خود را خاک پای خامنەای قلم داد میکنند و خود را مفتخر بە سرکوب همراه پاداران میخوانند و اگر دیدند خیر وضعیت کم کم بە ضرر نظام جمهوری اسلامی ختم میشود
جمال
واقعأ جایگاه آذربایجان با آن جمعیتش در خیزش اخیر ایران کجاست ؟ تا کنون کە نە آذربایجان نە کوردستان بغیر از یک شهر کورد نشین کرمانشاه بە این خیزش نپیوستند ، البتە مسئلەی کوردستان فرق میکند کوردستان استاتژی و تاکتیک خود را دارد در پیوستن یا نە پیوستن بە خیزش اخیر شهر های ایران ولی آذربایجان چە ؟ این بخش هیچ جایگاهی برای خود تعریف نکردە آذربایجانی کە در استادیوم های ورزشی شعار میدهند امروز با این خیزش وسیع ساکت است ، این ملت آذریها مثل همیشە فرصت طلب میخواهند ببینند مسیر این خیزشها بە کجا ختم میشود اگر رژیم داعش شیعەی ایران موفق بە سرکوب و آرام کردن آن شد من مردە شما زندە بە رهبرانشان در مجلس و نمایندگانشان گوش دهید کە چگونە خود را خاک پای خامنەای قلم داد میکنند و خود را مفتخر بە سرکوب همراه پاداران میخوانند و اگر دیدند خیر وضعیت کم کم بە ضرر نظام جمهوری اسلامی ختم میشود
جمال
شخصی کە حتی یک نام مستعار نیز برای خودش انتخاب نمیکند ریگ بە کفش دارد از آنومیوس نامی کە ١٠٠ البتە پان تورک هم تشریف دارند ،،،، این جوری می فرمایند ،

تابحال از دوستان کرد خود پرسیده ای چرا این مهمانان به خاک آذربایجان ادعای ارضی دارند؟!

با اجازە مسئولین سایت جوابی بهتر از این برای این شخص و پان اتراکی کە اینجوری میگویند پیدا نکردم ،،، کە قربان مزخرف میفرمائید آن زمان کە ملت کورد در سرزمینهای کوردستان و این استان مکریان شما بە غلط بگوئید آذربایجان غربی اسکان یافت شما پان اتراک در استپ های سرد مغولستان نژاد پان تورک را گورگ داشت شیر میداد و شیر گورگ میخوردید کە مثل گرگ بە دیگران حملە کنید تمام کتابهای تاریخی و شواهید و دکمونت کە از مهاجرت شما تورکان بە سرزمین ملت کورد میگویند نە بلعکس
حامد
جناب توكلي عزيز،بنده دوپيام خدمت بابك ويك پيام خدمت موحدي بامدادان نوشتم متاسفانه هنوز ازديروزتاحالا خبري نشده ،لطفاتوضيح دهيد ممنون
جمال
انگار تمام شهرهائی کە قرار بود تظاهرات انجام بگیرد تظاهرات شدە فقط تبریز جا زدە آن را بە حساب پان تورکی میزاریم ، امروز در رشت ، کرمانشاه ، ساری ، قم تظاهرات بودە شایدم شهرهای بیشتری
جمال
کوردستان بە بخشی از این اعتراضات تبدیل نخواهد شد ملت کورد در عرض نزدیک بە 40 سال هر روزە با این رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی درگیر بود و بیشترین کشتەها و زندانی و اعدام را ملت کورد در مبارزە با این ننگ بشریت جمهوری داعش شیعەی اسلامی دادە ، چە بسا این همیشە اپوزسیون رنگاو رنگ ایرانی بودە کە همراه جمهوری اسلامی در سرکوب ملت کورد یا دست داشتند یا جمهوری داعش شیعەی ایرانی را در سرکوب ملت کورد تشویق کردند این بار ملت کورد نظارە گر خواهد بود و هزینەی سرنگونی رژیم سفاک را با ویرانی کوردستان و بمب باران و توپ باران خانەهای خود نخواهد داد ما نظارە گر خواهیم بود کە در جنگ قدرت ایرانیان با هم دیگر از فرصت بە دست آمدە این بار برای منافع ملی خودمان کوردستان استفادە کنیم مطمئنأ زمان آن فرا رسد بدون هیچ معطلی تمامی اشغالگران و لشکریان فاشیت را در کوردستان پاکسازی خواهیم کرد
جمال
واقیع اخیر ایران و تظاهراتها در شهرهای بزرگ ایران و فریاد میلونها انسانی کە از گرانی و بیکاری و بی درامدی بە خیابانها ریختند زنگ سرنگونی رژیم داعش شیعەی ایران را بە صدا در آوردە ایرانی کە در عرض نزدیک بە ٤٠ سال در امر تمامی کشورهای منطقە دخالت کرد و تروریسم صادر کرد و گنبد طلا برای قبر امامانش ساخت و مردم را فریب داد کە برای رسیدن بە آرزوهایشان و معالجەی مریضیهایشان نامە در چاه جمکران بندازند و خودشان میلیارد میلیارد پول مردم را بالا کشیدند داریم بە زنگ آخر سرنگونی این رژیم نزدیک میشویم ولی هیچ آلترناتیو جدی در ایران بە غیر از کوردستان وجود ندارد و این ایران سرنگونی رژیم را بە خلاء قدرت سیاسی کە بتوان در ایران پر کرد میرساند چیزی کە هرج و مرج و حتی جنگ داخلی را در ایران دامن خواهد زد در خود تهران و شیراز و اصفهان و تبریز و اردبیل ولی خوشبختانە ملت کورد سازمانهای سیاسی منسجمی
yaradiciliq
نوشته‌ای با عنوان "" از ماهی شاملو تا ماهی مولوی "" در اینجا درج شده، ولی‌ امکان کامنت گذاری وجود ندارد، شاعری می‌‌خواهد در دنیای "" تردید "" به وادی "" یقین "" برسد، خاتمه این گفتار نیز با شعر "" انسانم آرزوست "" تمام می‌‌شود، کاری به زبان بازی این نوشته و این گفتار ندارم، مثل اکثر نوشتجاتی که مرکز آن با الهام از اندیشه "" ایران شهر فارسی‌ "" قصد اعلام وجود دارد، خواننده‌ را با این پرسش بزرگ ترک می‌کند که چه شد در این کویرستان ایران شهر فارسی‌، نه ماهی‌ یافت می‌‌شود و نه اراده‌ای که در این "" کابوس آباد "" ارزش‌های انسانی‌ را، بر استبداد و خفقان، چیره گرداند. این یعنی‌ کّل گفتمان، در خلا شکل می‌گیرد.
حسن
دوستان محترم ایران گلوبال . من به اقا جمال کرد پیشنهاد کردم که ایشان به کردستان بزرگ تشریف ببرند و مزاحم ایران گلوبال نشوند چرا ایشان خود ر ا ایرانی نمیداند .این نوشته چرا باید سانسور شود ؟
جای تعجب است که فردی مانند اقای بهبهانی بخشی از هم وطنهای ما ر ا که شب و روز در خیابان و بیابان کار وکوشش میکنند مفعول میدانند و کسی به این گستاخی ایشان پاسخی نداد . این توهین به این گروه از زحمتکشان ایرانی قابل پذیرش نیست .
جمال
یان این مطالب بخصوص برای کیانوش توکلی کە یک تنە سینە اش را در رابطە با زلزلە طبیعی سپر کرد و اکنون صداهائی بە گوش میرسد در رابطە با غیر طبیعی بودن زلزلە خالی از لطف نیست ،،،
این نظر معاون امنیتی سپاه ذلفقاری اسی و در زیر آن نظر پدر زلزلە شناسی ایران را نیز میزنم

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ذوالفقاری در پاسخ به این سوال که در روزهای ۲۹ آبان ماه و ۲۱ و ۳۰ آذرماه نور عجیبی در آسمان‌های ایلام، تبریز، شوشتر، مسجد سلیمان، گتوند و لالی با صداهایی عجیب توسط اهالی رویت و شنیده شده است، گفت: ما هم چنین موضوعاتی را در فضای مجازی دیدیم و در همین حد در جریان هستیم و هیچ گزارش رسمی در این باره نداشتیم. رده‌های نظامی و رده‌های پدافند هوایی هر کدام در حوزه‌های خودشان فعال هستند و اگر موضوع خاصی باشد به ما اعلام می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، از زمان وقوع زلزله ۷ و ۳ دهم ریشتری در مرز
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ دارندگان تفکردیکتاتوری ویاسست اندیشان راحت طلب هیچ وقت معنی دموکراسی رادرک نکرده ودراولین وزش نسیم دموکراسی به تب وتاب می افتند.
دیکتاتوران اصولن چون عرصه تاخت وتازرابرای خودتنگ دیده اگردرقدرت باشند،بهرنحو بادموکراسی لجبازی کرده وکارشکنی خواهندکرد.
اگرازدیکتاتوری منافعه ایی درهرزمینه ببرند،فریادخواهندزدکه دنیاراآب برد.
این خصلت نه تنها دراین دوگروه نیست بلکه درگروه های دیگرمثل اتینیک های حاکم نیز بوجودمی آید،تابشکلی جلوی رونددموکراسی راسد کرده یاسدمعبرهایی برای برقراری دموکراسی پیش آورند.
این روند درتمام کشورهای دیکتاتورزده دیده شده است.درانقلاب مشروطه روشنفکرنماهای غرب زده وملاهای به وحشت افتاده ازدموکراسی باعث شد،بدامن انگلیس افتاده ونتیجه اش روی کارآمدن رضاشاه شد.
حال نیزبراثرانقلاب انفورماتیک و رسانه هایی مثل سایت ایرانگلوبال که کم بیش تلاشش رامیکند،تعدادی ازهمین حالابه
پرویز
با ارزوی بهبودی برای اقای توکلی . با پیش داروی علیه ملت ایران و زبان پارسی و ایجاد تنفر علیه ملت ایران و تاریخ ان نمیتوان کاری از پیش برد . گروهی ترک زبان علیه ملت ایران و تمامیت ارضی ان کوشش میکنند و این سایت متاسفانه جولانگاه این گروه شده است . سانسور نظرات میهن پرستانه بسیاری از خوانند گان سایت ایران گلوبال را منزوی کرده است . بی زحمت امار مراجعین به سایت را منتشر کننید .
تا کنون دها کامنت من به جرم ایران دوستی و مخالفت با تجزیه طلبی سانسور شده است .
جمال
از صفحەی یکی از دوستان فیسبوکی
در طول چند هفته گذشته و بعد از اعلان رفراندوم در کردستان عراق، توپخانه "روشنفکری" مخالفان در کشورهای همجوار پیوسته در حال غریدن بوده است. از ماورابنفش تا مادون قرمز در این طیف روشنفکری مدام در حال تهدید، ارعاب و توهین و ناسزا به رهبران کرد عراق بوده اند.
lachin
یک - حزب طبقه کارگر/ سازماندهی هسته های سرخ / وظایف هسته های سرخ

دو - تشکل های غیر حزبی کارگران / کمیته های کارخانه و کارگاه / اتحادیه های کارگری

سه - اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه...
بخش چهار کو؟؟؟؟؟؟
آقای تبریزی..... هیچ وقت بخش چهار و پنج از اصول الدین کمونیسم یادتان نرود....

یک - حزب طبقه کارگر/ سازماندهی هسته های سرخ / وظایف هسته های سرخ...............

دو - تشکل های غیر حزبی کارگران / کمیته های کارخانه و کارگاه / اتحادیه های کارگری..................

سه - اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه.....................
چهار- دیـــــــــکتـــــا تــــوری پـــــــــرولتـــــــــالیــــــــا..................
پنج--فـــروپاشــــــــی دیکتــــــــاتــــــــوری پـــــــرولتــــــــاریــــــا.....
lachin
جناب آقای توکلی و کارکنان محترم ایران گلوبال....طبق قوانین سایت ایران گلوبال , نویسنده و یا کاربری که اسم یک کاربر و یا یک نویسنده دیگری را بطور عمد عوضی می نویسد مقاله و یا کامنت ایشان در این سایت منتشر نمی شود. همانطور که میدانید من همیشه مخالف سانسور بوده و هستم. انسان با برخورد اندیشه ها در فضای باز, رشد و تکامل می یابد. کاربری که خود را زبان شناس و ژنتیست میداند , متاسفانه نه آنقدر شعور اجتماعی دارد که به این مسائل پی ببرد , نه آنقدر تربیت اجتماعی دارد که این مسائل را رعایت بکند و متاسفانه نه آنقدر عزت نفس دارد که به عفت قلم احترام بگذارد. سوال من این است که آیا وقت آن نرسیده به این کاربر که اسمش را می توان شش نوع نوشت , توضیح داده شود که به قوانین این سایت احترام گذاشته و به آزادی دیگران در انتخاب « اسم» احترام بگذارد؟ قبلآ از راهنمائی های شما بی نهایت سپاسگزارم.
lachin
https://www.youtube.com/watch?v=MIyocNpg6_U
دوستان.... اگر به فاجعه جمهوری اسلامی در عرض این نزدیک چهل سال پی ببریم, لطفآ به این مسابقه نگاه بکنید...واقعآ تاسف آور است...
جمال
جناب اسامە خوب معلوم است کورد ایرانی نیست کورد یک ملت است و سرزمینش هم اسمش کوردستان است و ایران و تورکیە و عراق و سوریە اشغالگران بخشی از سرزمین کوردستان هستند کە دیر یا زود باید مرحمت کم کنند از سرزمین کوردستان چون ملت کورد بە هیچ وجە حضور اشغالگران را بخصوص ایرانی را تحمل نمیکنند ،،، و در ضمن کیخسرو را بە ایران چە مربوط یکخسرو پادشاه افسانەای ملت کورد است و در سرود ملی کورد هم جا دارد کە یک بند آن میگوید ما فرزندان ماد و کیخسرو هستیم
lachin
دوستان.... چندی است که دانشگاه « خزر» باکو ,فرهنگ انگلیسی- آزربایجانی را در شش جلد و با بیش از 250000 لغت به چاپ رسانده است. دوستانی که مایل باشند در باره این فرهنگ اطلاعات بیشتری داشته باشند , با دانشگاه خزر می توانند ارتباط برقرار کنند. در باره کتاب
http://old.khazar.org/s467/Dictionary-and-Encyclopedia-Center/en#3
در باره خود دانشگاه...
http://www.khazar.org/en/menus/34/journals_periodicals
بهترین ها را برای دوستداران آرزومندم....
Anonymous
عاشقانه ترین دیه یک زن که در ایران پرداخت شد

قاضی اجرای احکام تعریف میکرد؛
در تبریز بودم یک خانمی در حین گذر از خیابان با یک پیکان برخورد و فوت شده بود راننده پیکان خود را فروخته و خرج هزینه بیمارستان قبل از فوت مصدوم کرده بود.
اولیای دم متوفی چند پسر و دختر بودند که مرتب به اجرای احکام مراجعه می کردند و پیگیر پرونده بودند تا دیه بگیرند ولی ضارب و محکوم علیه به دلیل نداشتن دیه در زندان بود.
من اولیای دم را که همگی فرهنگی بودند از وضعیت زندان آگاه کردم یکی از اولیای دم مطلبی گفت که خیلی آموزنده بود او گفت ما دنبال دیه نیستیم چون راننده و محکوم علیه یک پیکان داشت و کل دارایی او که همین ماشین بود به حساب ما واریز کرده است ما می خواهیم با گرفتن دیه از بیمه برای او منزلی تهیه کنیم و به او زندگی بدهیم و ما احتیاجی به دیه مادرمان نداریم!

@xudaaferin
جمال
جناب کیانوش توکلی بر سر زلزلە چقدر با آمد نیوز و آن سیت کوردی کە اسم دقیقش را نمی دانم چە است سر و کلە زدی کە آنها دروغ میگویند و زلزلە نتیجەی آزمایش هستەای نبودە ،،،، ولی حالا معلوم شدە سازمانهای جهانی مشغول کندو کاو در رابطە با زلزلەی ازگلە کرمانشاه هستند .. و مسئلەی هارپ خیلی عمدە شدە کە ایران از هارپ استفادە کردە 5 سال پیش هم یکی از مسئولین ایرانی ادعا کردە بودە کە در منطقەی ایلام با تکنولوژی هارپ دنبال کشف چاهای نفت هستیم ، در ضمن خبرهای از مخفی کاری ایران در منطقە دارد پخش میشود ،،،، با این حال من نمیدانم چون هیچی در مورد هارپ این جور چیزها نمیدانم ولی مسئلە دارد گندش در میاد و تحقیقاتی انجام گرفتە و دارد میگیرد
جمال
بە جملەای از سازاخ توجە کنید ،،،، وجه تشابه ترکها و یهودی ها در تمام طول تاریخ علاقمندی به کار آفرینی و متعاقب آن به انباشت سرمایه برای گسترش صنعت و تجارت بوده سازاخ البتە من هیچ مشکلی با این جملەات ندارم شما و پان اتراک هر جور دوست دارید میتوانید خود را تعریف کنید و هویت بە خودتان بدهید ،، مثلأ هویت تورکها را منتسب بە سومر کنید ، مثلأ بگوئید اولین بار تورکها آمریکا را کشف کردند نە کرستیف کلومب ، مثلأ بگوئید محمد عرب نبود تورک بود ، مپلأ جنگیز خان را اولین قانون مدار جهان بنامید ، مثلأ 1000 ویت جعلی برای خودتان درست کنید حرف است دیگە خرج کە ندارد صحبت کردن هر جور آدم میل داشتە باشد میتواند بگوید ،،، ولی رضا ضراب اینجوری نمیگوید ایشان از رشو خواری و پول شوئی و جعل اسکناس ، ووووو در مورد تورکها میگوید نە کار آفرینی ، آذربایجان شمالی تازە بدتر نمیدانی چە بخور بخوری است بر سر پول نفت باکو
lachin
دوستان... در جواب به کامنت گذار گرامی که نوشته بود....(آذربایجان شمال جزو ممالک محروسه بوده و باید طی یک رفراندوم امکان بازگشت به دامن قاره ایران را داشته باشد. مردم شیعه و مسلمان اران خوهان الحاق به سرزمین مادری خود یعنی ایران هستند. ).. بایستی تذکر داد که هر وقت امریکا, هندوستان و پاکستان به سرزمین مادریشان یعنی انگلستان ملحق شدند, مناطق ( آران) هم به قاره ایران ملحق خواهد شد...
lachin
Azeri people descend to a small extent from Central Asians, as reflected by the Y-DNA haplogroup H12. Azeris have more Central Asian ancestry than Armenians and Georgians do.
................................................................................................................................................................
Typically, an Iranian native’s genetic composition is 56 percent Arabian , 4 percent Eastern Africa, 2 percent Northern Africa, 4 percent Central Asia, 6 percent Asia Minor and 2 percent from Southern Europe and Southern Asia each (According to Geographic Project).
دوستان..... داشتن ژن عربی اصلآ عیب نیست ولی بعضی از ژنتیست ها ما را خیلی ( عربی) میدانند تا خودشان..ولی همانطور که تحقیقات نشان میدهد 56 در صد آریائی ها ( عرب) تشریف دارند....
جمال
شریعتمداری دبیر روزنامەی کیهان تهران بە حوثی های یمن پیشنهاد میکند کە کشتیهای نفتکش را در خلیج عدن بە موشک ببندد ،، اینجاست کە باید بە این دهن گشاد شکنجە گر توصیە کرد راه باز و جادە دراز این پیشنهاد را بە دهن گشاد های سپای پاسداران بکنید کە کشتیهای نفتکش را در تنگەی هرموز بە موشک ببندید ،، چرا میخواهید همیشە با دست دیگران ، در لبنان و عراق ، سوریە و یمن مار بگیرید کسی جلو ایران و دهن گشادهای آنها را نگرفتە بفرمائید همان توصیە ای کە بە حوثی های یمن میکنید خود انجام دهید ،،،، مدیر مسئول روزنامه کیهان پیشنهاد کرد که راه مقابله با حملات جنگنده‌های ائتلاف عربستان هدف قراردادن نفتکش‌های این کشورها در خلیج عدن توسط انصارالله است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان با حضور در نشست دانشجویی که ظهر امروز (سه‌شنبه، 21 آذر) در دانشگاه
lachin
برای دوستداران علم و صنعت........
موسیقی به وسیله ماشین مکانیکی....

https://www.youtube.com/watch?v=IvUU8joBb1Q

همان کانسپت موسیقی به وسیله ماشین اکترونیکی Intel در سن خوزه کالیفرنیا...

https://www.youtube.com/watch?v=E4hjx3_A-cw

بهترین ها را برایتان ارزومندم......
lachin
آقای لوائی عزیز... از شنیدن خبر سلامتی شما خیلی متاثر شدم . میدانم که در این روزهای نه چندان آسان, به آسایش روحی بیش از اندازه احتیاج است ولی امیدوارم و میدانم که این روزهای سخت به زودی سپری خواهد شد .ما همیشه مشتاق نوشته های شما هستیم. خواهرم که با Stage 3 این بیماری 10 سال پیش , پیش بینی شد , زیر نظر یک پزشک به زندگی معمولی ادامه میدهد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با دفتر این دکتر هم تماس بگیرید..
Dr Kenneth Tokita
Cancer Center Of Irvine
16100 Sand Canyon Ave Ste 130
Irvine, CA 92618
Contact Information
949-417-1100
چـــــــــــوخ ســـــــــــاغ اول.. میــــــــــــــــــن یـــــــا شــــــــــا.
جمال
جناب وحید فرخنده خوی فرد ،،، میتوانید لطف بفرمائید کە شأن شما چگونە هست ؟ کە نوشتید جواب دادن بە کامنت در شأن شما نیست ؟ چون میدانم شما عظیم الشأن هستید شاید بە همین دلیل جواب ندهید یکی در کامنت برای ما بنویسد شأن کیلوئی چند است ،، من امثال شما را تەهە پیاز هم حساب نمیکنم جناب عظیم الشأن
جمال
سفیر آمریکا در عراق، در گفتگو با اسوشییتد پرس اعلام کرد، با افول داعش پس از جنگ سه ساله عراق، آمریکا سعی در کاهش نفوذ ایران و حل مسئله کردستان دارد.

«داگ سلیمان» سفیر و عالی ترین دیپلمات آمریکا در عراق گفت: «ایران به سادگی استقلال کشور های همسایه اش را زیر پا می گذارد. ایران تا حدی به دولت عراق در شکست داعش کمک کرده است. اما صادقانه من ندیده ام ایران هیچ کمک مالی ای به اهداف انساندوستانه کند و یا به برنامه های سازمان ملل درباره ایجاد ثبات در کشورها کمک کند.» از صدای آمریکا منبع
lachin

برای دوستداران فرهنگ و هنر....
موسیقی « آند» از کشور پرو.. El Condor Pasa .. یکی از بهترین اجرا ها.....
https://www.youtube.com/watch?v=x2P9YcnWlwY
جمال
اخیرأ سران تورکیە و اسرائیل بەهم حملەهای لفظی میکنند آخرین جواب نتانیاهو بە اوردغان ،
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل حملات اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه را به تندی پاسخ داد و آقای اردوغان را به حمایت از تروریسم متهم کرد.
او در واکنش به اظهارات آقای اردوغان که اسرائیل را "کودک کش" نامیده بود گفت: "من عادت ندارم از کسی توصیه‌های اخلاقی بشنوم که روستاهای کردنشین را بمباران می‌کند، روزنامه‌نگاران را به
زندان می‌اندازد، به ایران کمک می‌کند تحریم‌های بین المللی را دور بزند و به تروریست‌ها از جمله در غزه کمک می‌کند بی‌گناهان را بکشند".
lachin
دوستان... یکی از بدبختیهای کشور های دیکتاتوری و فلاکت زده همچون ایران این است که چون زبان یک قشر ( اقلیّت ) به عنوان زبان رسمی اعلام شده است متکلمان این زبان خیال می کنند این کشور فقط مال انهاست. بعصی وقتها هم پا را هم از گلیم درازتر کرده و با پند و نصیحت قسمی ازساکنان این سرزمین را هم از سرزمین اجدادیشان کوچ به مغولستان, اویغورستان و ترکستان می کنند. نقطه تاسف در اینجاست که چون تاریخ این آقایان بوسیله بیگانگان نوشته شده است , هیج وقت به خود اجازه نمی دهند تاریخشان را بصورت علمی حلاجی بکنند و هر وقت هم کسی به اشتباهات این باستان پرستان گوش زد می کند, زود با انگ ( ایران و فارس ستیز ) مقابله می شود. نکته خنده دار هم در اینجاست که برای اثبات این تواهمات از مارکس و انگلس و لنین هم سخنی به میان میاورند وگر نه شما با کدام عقل و منطق به کوچاندن ملتی از سرزمینی باشید که هزار و اندی سال
استخانلو
ما ایرانیان - انگار ما ایرانیان با کمک این سایت ، باعث شدیم که ترک زبانانی که با ایران و فارس سر ستیز دارند ، به شناخت و قبول نژاد مغولی خود بپردازند و با آن آشنا شوند و امریکا و اروپا را ترک کنند و به مغولستان و اویغورستان و ترکستان بازگردند. ما از آغاز اشاره کردیم که مغول نامیدن تجزیه طلبان آذری، یک ادعای علمی ،شرق شناسی است و نه توهین. ولی این گروه چون خودش راسیست است، همه چیز را در این سایت نژادگرایانه می بیند. اگر به یک ایرانی بگویی او از زبان و نژاد هندواروپایی است، وی اینرا توهین نمی بیند چون این حرف یک ادعا و قانون علمی تاریخی فرهنگی زبانی نژادی است.اگر به یک عرب بگویی که او چون یک یهودی از نژاد سامیست و پسرعموی اسرائیل است، ناراحت نمی گردد. ولی پان ترک چون در تمام امور و موضوعات فاقد شناخت و سواد و صداقت تحقیقی و حقیقت جویی است، با همه جنبه های روشنتگری و روشنفکری لجاجت و مخالفت
lachin
برای دوستاران فرهنگ و هنر.....
ترانه ای برای « مادر» با زبان (( مـــــغولـــــی )).
https://www.youtube.com/watch?v=-4zR-wIfpds
lachin
https://www.youtube.com/watch?v=LDI7j1eftqk
دوستان... هرچند که من با ( ژن ) و مارکرهای مختلف انسان ها و... زیاد علاقه ندارم چون باور دارم که ما موجوداتی از نسل ( انسانی ) هستیم ولی این روزها در این سایت در باره ( نژاد مغولی... زبان مغولی ) بیشتر کامنت گذاری میشود.. به دوستدارانی که به علم ژنتیک علاقه دارند شما را دعوت به لینک بالائی می کنم که مشاهده بکنید که چطوری یکی از مارکر های (( اسیای میانه )) که فقط در یک خانواده کنونی (( نیاز اوف )) وجود دارد , اجداد ایشان 40 هزار سال پیش با نزدیکی 20 هزار نسل قبل توانست مردمان اروپا, قسمتی از آسیا و هند, روسیه و سرخ پوستان امریکا شمالی و جنوبی ( اینکا ها) را تشکیل بدهد. این نسل تقریبآ یک میلیارد از جمعیِت دنیا را تشکیل میدهند.نسل فعلی نیاز اوف , از ترک های اسیای میانه هستند...
جمال
تورکیە و اوردغان قبل از ترامپ ئورشلیم را بە پایتختی اسرائیل بە رسمیت شناختە بودند این هم فیلم بازی کردن ایران و تورکیە و با عرض معذرت خر کردن مردم تورکیە و ایران و جهان اسلام در خفا هم ایران هم تورکیە اسرائیل را بە رسمیت میشناسند و هیاهویشان فقط فیلم است

این هم از شناسائی ئورشلیم بە پایتختی اسرائیل توسط تورکیە قبل از ترامپ
https://www.facebook.com/RojiiNwe/videos/909706972521874/
palandouz
آقای اسامه ، ( بین خودمان بماند ،بطورخصوصی عرض میکنم ) :هیچ کلمه ائی در تورکی با
حرف صدادارI شروع نمیشود بلکه باi آغاز میشود.حتی ایلان راهم نه ILAN بلکه iLAN مینویسند.میتوانید این مطلب فوق سری راصدها بارکپی کرده وبنویسید تا تورک ها ازخجالت آب شده و به زیر زمین فرو بروند.ونیز در تورکی حرف ژ وجودنداردودرترکی باستانی هم تورکها کسره راi تلفظ میکرده اند.بااین اطلاعات سری ومعلومات جنابعالی که معنی بویوک آقا یعنی آقاخروسه رادرک کرده اید،خیل لشکرپانتورکان تجزیه طلب راازصفحه روزگار برای ابدمحو نموده وکامیابی وسعادت ملت پارس رابه مرحله ومرتبه پارسیدن خواهیدرساند.
lachin
جناب دکتر انزابی....همانطور که میدانیم ملتی که تصمیم به استقلال و آزادی گرفت هیچ نیروئی جلو این حرکت را نمی تواند بگیرند . ما از ادبیّات لمپنی شعبان بی مخی به ادبیّات لمپنی عصر دیجتالی وارد می شویم. کاربری که این همه تهدید ( بزن بکوب ) می زند, ما ترک ها برایشان یک مثل خوبی داریم که می گوید (( گئت گوولده اوس..ر, قورباغالار قورخسون.... برو در استخر بادی از شکم خالی کن که قورباغه ها بترسند))...بهترین ها را برایتان آرزومندم و فکر میکنم نه تنها جواب دادن به این کاربر وقت تلف کردن است بلکه حتی اسمی از ایشان بردن هم ارزشش را ندارد. چوخ ساغ اول به امید دیدار در میدان آزادی ستار خان در تبریز...
lachin
https://www.youtube.com/watch?v=z9yZhIKFpnA
تقدیم به کسانی که بعضی از کشور ها را می خواهند به چهار قسمت بکنند......
جمال
میبخشید جناب توکلی این آدرس درستر است برای دیدن فیلمی کە چند روز پیش در مقر سازمان ملل برای نمایندەهای کشورهای جهان در مقر سازمان ملل نشان دادە شد
https://www.facebook.com/464306630615782/videos/510466305999814/?fref=mentions&pnref=story
جمال
دوست عزیز آقای توکلی من لینک کامل فیلم پیشمرگ را کە هفتەی پیش در سازمان ملل متحد برای نزدیک بە 190 نمایندەی کشورهای جهان در مقر اصلی سازمان ملل متحد نیویورک نشان دادە شد در جنگ با داعش لینکش را میزنم اگر دوست داشتید میتوانید در بخش کلیب و فیلم بگزارید

https://www.facebook.com/464306630615782/videos/510466305999814/
رهگذر
اقای توکلی محترم . بی زحمت فکر بکری به حال سایت ایران گلوبال کننید . ادامه این گونه نظریه های نژاد پرستانه و ایران ستیز و باور به ژن ونژاد و دشمنی با زبان پارسی کمکی به پیشرفت کار فرهنگی و مبارزه با نظام اسلامی نخواهد کرد .
lachin
آقای تبریزی....لطف بفرمائید اسم سگ هار های دیگر شهر های ایران را هم نام ببرید. نمی دانم چه حکمتی است که فقط شما به سگهای ولگرد هار تبریز چسبیدید. بایستی عرض شود که این اشخاص خیلی وقت هست که شناسائی شده اند...
lachin
کارکنان محترم ایران گلوبال...... فکر می کنم وقت آن رسیده است که یک صفحه مشخص این سایت مربوط باشد به ( زبان) و صفحه دیگر به علم ( ژنتیک ) تا از کامنت های تکراری جلو گیری شود....
جمال
بە مسئولین سایت سایت حتمأ یک مشکل تکنیکی دارد گاهی اوقات یک پستی میگزارم ولی بلافاصلە ٢ پست با همان مضمون و محتوا در سایت پخش میشود
جمال
در حملەی هوائی و موشکهای اسرائیلی بە یک پایگاه نظامی ایران در سوریە 12 نفر ایرانی کشتە شدند و ١٠٠ البتە تعداد زخمیها باید خیلی بیشتر از این باشد حال ببینیم ایران جرءت جواب دادن دارد با آن دهن های گشاد سرداران سپاه پاسداران کە هر روز میگویند اسرائیل را از زمین محو میکنیم
کم کم دارند بازوهای مسلح ایران را در گوشە و کنار خاور میانە قطع میکنند امروز ماکرون رئیس جمهور فرانسە رسمأ از رئیس حکومت کوردستان در پاریس پیشوازی کرد و بیان داشت کە حدش شعبی در عراق کە بازوی مسلح ایران است برچیدە شود
palandouz
آقای جمال ، متاسفانه اسامه مجدی وامثال وی کم نیستند و علاقه وارزشی به منطق وواقعیات ندارند .دیالوگ با چنین افرادی تنها اتلاف وقت میباشد.ایشان سواد ومعلوماتی درفیلولوژی ویا تورکولوژی و....ندارند وادای صاحب نظران رادرمیاورند که حتی خنده دار هم نیست وقابل ترحم میباشد.