خطابه ى آزربايجانچيليق

تقديم به كسانى كه بى منت و محترمانه دارند خطابه ى آزربايجانچيليق را شكل مى دهند. همچنين مى خواهم يك جوابيه بر بعضى كامنت نويسان محترم بنويسم. من مسئول نوشته هايم هستم و علاقه اى به كامنت نوشتن ندارم. از مخالفان و موافقان نيز مى خواهم به جاى حاشيه پردازى ها متن را به بحث بگذارند.

 خطابه هايى كه براى آزربايجانچيليق نوشته مى شوند مثل دفاعيه ى عباس لسانى در دادگاه سلطه مى باشد. تصور كنيد همه ى ايران در حكم آن دادگاه است و همه ى آزربايجان عباس لسانى. او مى خواهد كه به زبان تركى از خويش دفاع كند. دليلش هم واضح است. " ما زبان همديگر را نمى فهميم. " يكى اين طرف معادله دارد بر كتابت زبان خويش اصرار مى كند و يكى هم مثل پزشكيان در اروميه از سخن گفتن به زبان خويش سر باز مى زند. لسانى از حكومت و در حكومت نيست اما پزشكيان از حكومت و در حكومت است. معادله ى آزربايجانچيليق دست كدام يك از اين دو بايد باشد؟ در مرحله اى هستيم كه تاثير گذارى مبارزه و تاثير پذيرى مبارزه حائز اهميت است. آزربايجانچيليق درست در زمانى كه تاثير مى گذارد نبايد تحت تاثير موقعيت سازى ايرانيت تضعيف گردد. 

وقتى جوان هويت سازى همچون مرتضى مرادپور با گرسنگى خويش، سيرىِ سلطه را اسير معادلات آزربايجانچيليق مى سازد به تاثيرگذارى آزربايجانچيليق پى مى بريم. سخنان مادر مرادپور و ديگر فعالانى نظير رسول رضوى ها در حقيقت خطابه هايى براى آزربايجانچيليق مى باشند. خطابه هاى آزربايجانچيليق در متن مكان هاى موقعيت سازى آفريده مى شوند. يك تحليلگر بسته به نوع مبارزه و معادله و موقعيت سازى، و وابسته به تحليل ذهن خويش به راحتى مى تواند تشخيص دهد كه خطابه هاى آزربايجانچيليق از ذهن و زبان چه كسانى جارى مى شوند. خطابه ى آزربايجانچيليق خطابه ى رهايى است. اين خطابه، خطابه ى وابستگى و اطاعت و اسارت نيست. خطابه ى آزربايجانچيليق سخنرانى هاى چهرگانى در سالهاى نمايندگى و تبعيدش مى باشد. خطابه ى آزربايجانچيليق متن هاى زهتابى و هيئت و بولوت قره چورلو و ديگر بزرگواران ما مى باشد. خطابه ى آزربايجانچيليق با خطابه هاى اصلاح طلبى و ديگر دسته هاى حكومتى از زمين تا آسمان فرق مى كند. روحانى هشت سال است كه نويد تدريس زبان تركى مى دهد و كارى نمى كند اما عباس لسانى دارد به بيدادگاه ايرانيت زبان تركى را ديكته مى كند. خطابه هاى آزربايجانچيليق دموكرات و مستقل و آزادند. خطابه هاى آزربايجانچيليق راههايى براى رهايى اند نه اسارت.
و بدينسان پيش روى همه ى جهان ما داريم خطابه ى رهايى را مى نگاريم. خطابه ى آزربايجانچيليق را.
بنابراين من نشانه هاى آزربايجانچيليق را دنبال مى كنم و در پى كسانى كه به بهانه ى آزربايجان دنبال نام و نشان خويش اند نيستم. براى من نشانه هايى مهم اند كه تار و پود آزربايجانچيلق را شكل مى دهند نه تار و پود ايرانيت را.

 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوائی عزیز
من ازافکار جنابعالی درایران بودید آشنا بودم وپیگیربودم وهستم واحترام خاصی به حنابعالی دارم .
ولی یادت نرود آن زمانی که درایران بودید چه مشکلاتی داشتید درداخل ایران مبازره مدنی کردند سخت است .
ببینید جناب عظیمی عقدیم و جناب باقری اکنون درزندان هستند شما مخالف فراکسیون بودید ایشان موافق بودند.
به نظرمن آنهای که درداخل فعال مدنی هستند نباید ازجانب شما مثل شوونیست فارس تاخت تازقراربگیرند.
اگرغیرازاین باشد چطوربه فارس تمامیت خواه بخواهید بفهمانید .
در محضر ترک ادب نگه دار ..
چون این فارس هرچه دارد ازما ترکان دارد.
این ادبیات فارسی، به همت تورکان و در دربار شاهان تورک‌ آفریده شده است، وگرنه قبل ازحاکمیت تورک‌ها در ایران، حتا یک بیت شعرنداریم چه برسد به ظهور حافظ و سعدی . و اگر وعده‌های سلطان محمود نمی بود، شاهنامه‌ای هم نوشته نمی‌شد تا -عجم زنده دارد بدین پارسی-.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بدينسان پيش روى همه ى جهان ما داريم خطابه ى رهايى را مى نگاريم. خطابه ى آزربايجانچيليق را.
بنابراين من نشانه هاى آزربايجانچيليق را دنبال مى كنم و در پى كسانى كه به بهانه ى آزربايجان دنبال نام و نشان خويش اند نيستم. براى من نشانه هايى مهم اند كه تار و پود آزربايجانچيلق را شكل مى دهند نه تار و پود ايرانيت را.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حسن اسدی هم. حتما طبق معمول چون مخالف شما بود ساتقین از آب در آمد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بله گرامی، خانم زمانی یادشان بخیر. خیلی زحمت کشیدند ولی نتیجه چه شد؟ چند نفر بعنوان «فعال حقوق بشر» به کانادا بردند تا در راه حقوق انسانی آذربایجانیها فعالیت کنند. یکی از این چند نفر به خیمه .. ملقب به جریان مهران بهاری خزید و آبروی حقوق بشر را برد! بعد از آنهمه زحمت و عرق ریزی، خانم زمانی هم از فعالیت دست کشیدند!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-امروزمن درسال جدیدانقلاب کرده وچهارمین متن خودرامی نویسم.
حرکت ملی آزربایجان دارای طیف های مختلف فکری مبارزاتی است.درمبارزات ماتنهایک نفریایک مرکزیت وجودندارد.
مبارزان ماچه درداخل باشند،یادرخارج اکنون اولویت روش های مبارزات وراه های ارشادی وهدایت مبارزات آنهابرای ماارجعیت دارد.
یکی ازبزرگان این مبارزات ماازصدهانفرآقای لوایی است.آقای اوبالی وچهرگانی وهدایت وغیرهم ازعزیزان ومبارزان ملت هستند.
ماتنهامشکلی که الان حس میکنیم ازنبودتلویزیون های مختلف فرهنگی ،سیاسی وخبری میباشد.ایکاش دوستان خارجی ما
بتوانند،چندکانال مثل گونازتی وی ایجادکرده تااین خلاء هم پرشود.
بایدبعرض دوستان ومخالفان برسانم که عباس لسانی.رضوی.قریشی.حسینی.کوخیان ومرادپورها راماچه درخارج باشندوچه درداخل همچون مردمک چشمان دوست داریم.
باورکنید،ماهزاران لوایی ولسانی واوبالی.چهرگانی.بولود.ائلدیریم.پرورش داده ایم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منم بابک خرمدین از آذربایجان : جناب لوایی مشکله شما مجمع الجزایر بی نام و نشان بی هویت ترکان مهاجم به ایران و آذربایجان اینکه اصلا زبان ...
پاینده و جاوید باش ای ایران گهواره تمدن بشری بدور باش از دروغ و دروغ گویان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امروز در سایت ایران امروز این مقاله رااز اقای ارسی خواندم که بسیار وحشتناک بود. خواندن این مقاله را به میهن دوستان ایرانی پیشنها د میکنم . هر گونه تفسیر با خود شماست. بخشی کوتاه از اغاز مقاله ..)...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما حق داريد ..بحق بيش ازهمه نمره ردي ميگيرد ونظرات فوق ارتجاعي داريوش همايون ورهبرش احمدي نژاد را درمورد تك مليتي وزبان مشترك !!!درواقع تحميلي فارسي وتماميتخواهي شونيستي ايران تكرار ميكند وجالب اينكه با آن نظرات شونيستي پان فارسيستي دلقك وار خود راچپ ميخواهد نشان دهد كه خوشبختانه اكثريت كاربران ايشان را پان فارس وطرفدار رژيم ميدانند وشعارهاي توخالي اورا كه جهت رد گم كردن است را نديده ميگيرند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست ارجمند جناب کاوه جویا!
با سلام و تشکر دوستانه از زحماتتان، منظور و هدف تنقید اینجانب شخص جنابعالی نبود. اگر قصدم شما بودبد اسمتان را در کامنت می آوردم. در ثانی این نکته بر من مبرهن است آقای توکلی نیز در خصوص باز بینی کامنتها نظارت دارد.
اگر قصوری در نشر بموقع کامنتها بچشم میخورد، انتظار ما از ایشان به عنوان مدیر مسئول بیش از همه است. امید که ایشان نیز در کار باز بینی و نشر به موقع کامنتها دقت نظر و مداقه بیشتری بخرج دهد. من شخصا هر از گاهی کامنت میگدارم. افرادی مثل آقایان به اصطلاح اسامه مجددی.. یهمن موحدی..! سایت محترم ایرانگلوبال را که امکانی برای مبادله افکار فراهم می آورد، با ابراز تاسف با فحشهای چاله میدانی نسبت به مللیتهای غیر فارس مخصوصا به ترکان و عربها، اندک محیط دوستانه آنرا از بین برده و مغشوش کرده اند. در این خصوص از آقای توکلی انتظار میرود ترتیبی اتخاد کند چنین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لاچین:
کسی که شدیدا نیازمند کتاب تعبیر خواب است خود شما تورکان عاظربایجان همگی با هم هستید چون انچنان غرق در خوابهای خوش شده اید که بالکل به قول تبریزی اب و نان از یاد برده اید
این ما نیستیم که اب و برق و گاز و بنزین و امنیت و بودجه را یکجا در قماری از پیش باخته از دست خواهیم داد
این ما نیستیم که پژاک در 30 کیلومتری ارومیه انتظارمان را میکشد
این ما نیستیم که خرسواری و پهن سوزی انتظارمان را میکشد
متاسفانه پایان بسیاری از رو یا های شیرین بیداری تلخ است
علی الخصوص از سوی رجز خوانانی که حتی با داشتن دورترین فاصله در حد و اندازه یک قاره از دشمنان اش جرات پرده برداری از چهره عظمی را ندارد که ما لااقل بدانیم با چه رمبو و بتمن واسپایدر من ای از دیار اذربایجان طرف شدیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب گرگان گرسنه شما چرا برای اثبات حقانیت خود به حیوانات متوسل می شوید؟ یادش بخیر خانم فاخته زمانی و حسن اصلان!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوایی یک پاراگراف به مقاله افزوده. بهتر بد این را کامنت می نوشت. « همچنين مى خواهم يك جوابيه بر بعضى كامنت نويسان محترم بنويسم. من مسئول نوشته هايم هستم و علاقه اى به كامنت نوشتن ندارم. از مخالفان و موافقان نيز مى خواهم به جاى حاشيه پردازى ها متن را به بحث بگذارند. »

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب بهمن موحدي،براستي بددهن ،بي اخلاق وناجوانمردانه! نويس سايت خود شخص شما هستيد،اينكه ايران ،كمونسزم بصورتهاي عيران كمونيثظم نوشته ميشود ايراد ازطرز نوشتاري زبان دري است.شما با نظرات دفاع ازتماميت ايران وقالب كردن زبان بيگانه دري بعنوان زبان مشترك درجبهه راستترين ها وشونيستهاي تماميت خواه هستيد.ميتوانيد نشان دهيد كجا التين گفته " مرگ بر فارس"! كه دروغي بيشرمانه اي بيش نيست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسی که نام ایران گلوبال و ایران و فارسی را در کامنتهایش قصدی نادرست مینویسد نباید انتظار داشته باشد که دیگران بنام او کامنت بگذارند! و یا نامش را عالتین و یا ع.ل. ت.ین و التن بنویسد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استفاده از نام افراد شناخته شده و مورد احترام ملت آزربایجان برای صحت بخمشیدن به نوشته خود که با افکار نویسنده در تضاد است ! سیاستی نخ نما شده است .
خبرنگار : آقای لسانی چندروری است که آزاد شده اید
نظرتان درباره سفر تبعید گونه برخی فعالین به خارج از کشور چیست ؟ گفت : معمولا یکی از جبهه های که آزربایجان بیشترین ضربه را از خورده است این گونه سفرها می باشد .، شنیدن سفر یکی از نزدیگترین دوستانم خیلی مرا ناراحت کرد و واقعا تاسف خوردم که چرا باید میدان راخالی کنیم.
واقعیت قضیه این است که برای بنده هم خیلی دعوت نامه فرستادندو خیلی ها پیغام دادند که به یکی از کشورهای خارجی سفر کنم .ولی با صدای رسا اعلام کردم و الان هم تکرار می کنم مردن زیر پای ملت آزربایجان هزاران مرتبه بهتر از زندگی درخارج ازکشور و به دور از دردهای این ملت است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب جویا

درست است نام "آلتین" در انحصار من نیست و هر کسی می‌تواند این "نام" را برای خود انتخاب نماید اما در عیران‌گلوبال من با این نام شناخته شده‌ام و مشخصاً بقیه‌ی کاربران نیز به دلیل متعلق دانستن این "نام" به من، هر کامنتی که با نام "آلتین" ارسال می‌شود را منتسب به من می‌دانند و البته هدف جاعلی نیز که به نام من کامنت ارسال می‌نماید این است که با ارسال نظرات جعلی به اسم من، با تحریک کاربران بر علیه یکدیگر، بین کاربران موش‌دوانی نموده و یا به زعم خودش از تأثیر کامنت‌های من بکاهد بنابراین قطعاً ارسال کامنت با اسامی "آلتین" متعدد در سایت مسئله‌ ایجاد می‌نماید.

***
ارسال کامنت‌های جعلی به اسم دیگران، اصلاً عادی نبوده و یک «مسئله»‌ای است که ترول‌های اینترنتی به وجود می‌آورند اما برای من سؤال است شما چرا نمی‌خواهید وجود ترول‌ها را به عنوان واقعیت فضای مجازی بپذیرید!؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

گویند یکی از خصایص گرگان گرسنه آن باشد که به هنگام درماندگی گرد هم آیند و چشم در چشم هم دوزند. تا چشمان یکی به غفلت بسته شد، بر سر او همی بریزند و لت و پارش کنند! این مـَثَل مصداق آج قوردهایی است که اینجا به سر گوناز تیوی ریخته اند و با تصور اینکه گویا مدیر آن، جناب احمد اوبالی در موقعیت ضعیفی قرار دارد، میخواهند لت و پارش کنند! از این گرگهای گرسنه باید پرسید: افندیهای محترم، کدامتان یک صدم کاری را که گوناذ کرده، انجام داده اید؟ گیرم که مدیر گوناذ بقول شماها میلیونر شده؛ که چی؟ چرا شماها شکم درد گرفته اید؟ آیا احمد اوبالی جلو میلیونر شدن شماها را گرفته است؟ اگر تلویزیون باز کردن آدم را میلیونر میکند، خب بفرمایید جلو و تلویزیون باز کنید! آیا احمد اوبالی جلو شماها را گرفته؟؟؟!!!
تصویر کاوه جویا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب Azad، ادعای شما بی پایه است. من کامنتی از شما یا کس دیگری "حبس" نکرده ام تا بعداً در زیر کامنت های دیگر منتشر کنم. برای رسیدگی، لطفاًعین کامنت مورد ادعای خود را دوباره بفرستید. ضمناً من یگانه کس کنترل کننده ی کامنت ها نیستم، بلکه آقای توکلی نیز در این کار سهیم است.
تصویر کاوه جویا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آلتین گرامی، درباره ی کامنت های "جعلی" یادآوری می کنم:
1 ـ امکان فنی تشخیص آی پی اصلی کامنت گذاران در اختیار من نیست و از این رو نمی توانم فرستنده ی کامنت را تعیین هویت کنم.
2 ـ نام "آلتین"، که شما برگزیده اید، ملک انحصاری شما نیست، بلکه هر کس دیگری می تواند از این نام استفاده کند. اگر می خواهید این نام در ایران گلوبال به نام شما ثبت شود، به مدیر تارنما ایمیل بفرستید و درخواست ثبت نام نمایید.
3 ـ اینکه با توجه به کامنت های پیشین شما موضع سیاسی تان را تشخیص دهم و بر این پایه، کامنت هایی را که با این نام و با موضعی دیگر فرستاده می شود بلوک کنم، توقع منطقی ای نیست. من این کار را تنها در مورد نام های دو یا چند بخشی که فرستنده را به صورت مشخص تری معرفی می کنند، در حد توان خود انجام می دهم. اما در مورد نام های تک بخشی ساده، چون "آلتین" انجام چنین کاری منطقی نیست.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به مسئول محترم کامنتها و جناب توکلی گرامی
براستی شما دنبال چه هستید ؟! چه چیزی را می خواهید ثابت کنید؟! کامنتی به نام آلتین منتشر شده به این مضمون : «"مقاله ای بی محتوا و .. از پان ترک تجزیه طلب لوائی."» عجب !!!! شما بزرگواران خودتان به خوبی می دانید که شخصی به نام آلتین هم تجزیه طلب است و هم پانترک و هم طرفدار سرسخت همپالکی خود محمدرضا لوائی؛ پس چگونه می توان باور کرد که آلتین این کامنت را نوشته باشد. بنده مخالف سرسخت آلتین و تفکراتش می باشم و حتی با جرات می گویم که دشمن این فرد می باشم، این فرد به ایران و ایرانی توهین می کند و با غلط نویسی ( عیران ، کمونیثط و...) و با شعارهایی مثل "مرگ بر فارس" ، "مرگ بر ایران" ، "خلیج عربی" و... قصد توهین و تمسخر و نفرت پراکنی دارد. اما با همۀ این اوصاف معتقد هستم که ما باید "اخلاق" را در همۀ زمینه ها، از زندگی خصوصی و اجتماعی گرفته تا مبارزات سیاسی -

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با آرزوی بهترین ها برای جناب آقای لوایی عزیز
من اصلا فکرش هم نمی کنم که این بی ادبان فارس باشند بلکه صد درصد مانقورد هستند.
چون داشته خود را ازدست دادند اکنون چیزی دیگر برای عرضه ندارد مجبوربه فحاشی روآوردند.
ما ترکها به حق به بیگانه پرستی فارس ها اعتراض داریم .
بیگانه پرستی نزد فارس ها چرا ؟
درزمان پهلوی نوکر انگلیس شدند.
درحمله مغول وحشی نوکروغلام مغول شدند کیان مملکت را کشتن ویران کردند شاه ودولت مردان وملت ترک کشته شدند وجای دولت مردان ترک را فارس ها با همدستی مغولان وحشی گرفتند وحتی درهند وچین نیزنوکرمغول بودند.
درحمله اعراب نیز نوکراعراب شده وازاعراب دردین وعربی نوشتند وخواندن پیشی گرفتند.
اکنون با بی شرمی تمام منطقه را به ویرانی وآشوب کشیدند تمامیت خواهی خود ادامه می دهند.
باعث عقب ماندگی ایران شده وازافکاربرتری طلبی خود شرم نمی کند وهمه چیزرا ازآن خود می دانند وغیرهیچ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این کامنت جعلی از من نیست:

"مقاله ای بی محتوا و .. از پان ترک تجزیه طلب لوائی."

***
این جاعل با نوشتن کامنت‌های جعلی به اسم دیگران، با به نمایش گذاشتن طینت پلید خود، بر درست بودن راه و اندیشه‌ی ما فعالان حرکت ملی تورک آزربایجان جنوبی به روشنی صحه می‌گذارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محمد رضا و Azad عزیز قتلهای زنجیره ائی حیثیت سیاسی که در خارج توسط احمد گوناز خان صورت گرفته غیر قابل بخشش است، البته افرادی مثل دکتر آراز، ایلدریم، جواد و صادق و غیره.... که رل مشاور و بادمجان دورقابچینها را در این حذفیات و بازیهای سیاسی بازی می کردند که بعضی از اینها خودشان، بعد از انجام مأمویت بیرحمانه حذف شدند، اگر ما لیست قربانیان قتلهای سیاسی زنجیره ائی گوناز را بشماریم به صدها نفر می رسد‌، ‌از حیسن اولین گوینده ارومیه ائی که مثل آشغال بیرونش انداختند تا دکتر علیرضا نظمی افشار گرفته تا بیوک رسول اوغلو، محمد رضا خشتی، گوی ترک، بابک آزاد، بابک بختاور، دکتر ضیاء صدر، صابر رستمخانلی، یونس شاملی، عارف کسکین، صالح کامرانی ،فریدون آلمان و فریدون انگلستان، آراز آتاخان و دهها انسان بی گناهی که خدا می داند بر سرشان چه آمده، فوت کردند یا دپرسیف شدند، و یا بخاطر عشق به آزربایجان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اسامه مجددی.... من به (( آزادی های فردی )) خودم خیلی احترام میگذارم. خواهشمند است که اگر وقت پیدا کردید چند کتاب ( تعبیر خواب ) هم مطالعه بفرمائید. چون خواب های شما در باره آزربایجان مثل کابوس است. خواب های خوشی را برایتان آرزومندم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دست آقای مسئول کامنت درد نکند! در این خصوص باید به وی تبریک گفت! متد تان خیلی عالیست! 28 ساعت تمام کامنت مرا زندانی فرمودید. بعد از 28 ساعت آنرا در میان کامنتهای دیگر گذاشتید که بچشم نخورد و ضررش کمتر باشد. کارتان خیلی عالی و معرکه است. به این میگن دمکراسی مدرن با ریزه کاریهای مخصوص و ظرافت عمل استادانه ! احسن! بهتره دیگران نیز از بکار گیری چنین شیوه های مدرن دمکراسی غافل نباشند. تا از قافله تمدن و پیشرفت خارق العاده عقب نمانند! دمت گرم! ای والله! بابا!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
روحانى هشت سال است كه نويد تدريس زبان تركى مى دهد و كارى نمى كند اما عباس لسانى دارد به بيدادگاه ايرانيت زبان تركى را ديكته مى كند. خطابه هاى آزربايجانچيليق دموكرات و مستقل و آزادند. خطابه هاى آزربايجانچيليق راههايى براى رهايى اند نه اسارت.
و بدينسان پيش روى همه ى جهان ما داريم خطابه ى رهايى را مى نگاريم. خطابه ى آزربايجانچيليق را.
بنابراين من نشانه هاى آزربايجانچيليق را دنبال مى كنم و در پى كسانى كه به بهانه ى آزربايجان دنبال نام و نشان خويش اند نيستم. براى من نشانه هايى مهم اند كه تار و پود آزربايجانچيلق را شكل مى دهند نه تار و پود ايرانيت را.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در این سایت که با زحمات زیاداقای توکلی و دیگر دست اندرکاران درست شده میتوان نظر داد که در هیچ روزنامه ویا سایتی نمیتوان نمونه انرا پیدا کرد. افرین و تشکر ویژه از اقای توکلی .
در این سایت تا انجا که من برداشت کردم میتوان به زبانهای دیگری مانند ترکی اذری ازربایجانی کردی و و مطلب نوشت . اگر من خط و زبان ازری نمیتوانم بخوانم یک ترک میتواند بخواند . پس بجای توهین به نوع بشر و زبان او بهتر است به زبان مادر ی خود بنویسید .در این سایت میدانیم که شعر ترکی ترجمه و تفسیر میشود و این بسیار خوب است .
از این ازادی که این سایت در اختیار ما قرار داده است برای نوشتن به زبان مادری موافقان زبان مادری استفاده نمیکنند و فضا را به توهین و تحقیر تبدیل میکنند. عده ای خواهان تعطیل این سایت هستند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقاله ای بی محتوا و .. از پان ترک تجزیه طلب لوائی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لاچین حق با شما است من فراموش کردام کادر "نام شما " را تکمیل کنم کامنت قبلی از من است
شما هم بهتر است به این سایت به زبان فارسی (گویش های پهلوی دری سیستانی پهلوانی لری بختیاری ووووو) مراجعه نکرده از این پس در سایت های به زبان به اصطلاح تورکی (اغوزی ازبکی ترکمنی استانبولی گاگوزی قرقیزی وووو) رفته و به خط هرگز نداشته تورکی یا عربی یا لاتین فعالیت بفرمایید چون در دنیا زبان شیرین تورکی وجود ندارد و زبان های پراکنده اغوزی ازبکی ترکمنی استانبولی گاگوزی کیرکیز قزاقی ووووو را که از لحاظ علمی زبان های التایی و مغولی نامیده میشوند را نام تورکی گذاشته اند که این واژه خوداش یک ناسزای چینی به این اقوام شمال چین بوده
درباره شق دوم هم همین الان اذربایجان غربی دیگر وجود ندارد و ان را باید کوردستان غربی نامید که مورد تایید دولتمردان هم هست به زودی شرقی اش هم به همین سرنوشت گرفتار میشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... این کاربر که به اسم Anonymous کامنتی گذاشته است ک با این کلمه شروع میشود (( حقیقتی که به زودی رخ خواهد داد نابودی اذربایجان است )) کسی نیست جزء معلول حال ( اسامه مجددی). این کامنت با اسم ایشان صبح امروز منتشر شد و بعدآ دوباره با اسم ( مجهول ) نمایان گردید. در جواب به آقا و یاخانم ( توسط چیلیق ) که نوشته بودند که (( چرا نوادگان مغول در این سایت فصد تخریب زبان شیرین پارسی را دارند ؟)) بایستی گفته شود که در دنیا زبان شیرین پارسی نداریم. زبانی که شما با آن صحبت میکنید و با خطّ عربی مینویسید, زبان (( دری )) است....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر راست میگوئی در همان غرب امپریالیستی که ریشه پیشه وری را از ایران برکند اقدام به اموزش زبان ترکی کن و به ترویج انا دیلی بپرداز . شعار دردی را دوا نمی کند به ترکی انقدر بنویس که ....
افرادی مانند لوائی گناهی ندارند گناه متوجه سازمان ترکان و چپهای غیر ترک فدائیان اگثریت است که تخم تجزیه طلبی را کاشتنه اند . وجود هر غیر ترک در سازمان فدائی خیانت به ملت ایران است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
....حقیقتی که به زودی رخ خواهد داد نابودی اذربایجان است
امروز دیگر اذربایجان غربی وجود ندارد و حتی زیبا کلام زنجانی هم ان را کوردستان غربی نامید به زودی همان شرقی اش هم نابود خواهد شد
جمهوری اذربایجان هم به زودی به چهار کشور لزگستان اوارستان و تالشستان تقسیم میشود بعلاوه کشورک ترکستان
همان طور که ارتساخ جدا شد و امروز در هوای ..اذربایجان تنفس نمیکنند نابودی به اصطلاح جمهوری اذربایجان هم ارزوی 70 درصد ساکنان غیر تورک ان کشورک است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تاروپود ایرانیت زبان پارسی است وتو به این زبان میخوانی و مینویسی.یک پانترک یاباید زبان خود راببر دو به زبان پارسی ننویسد.انچه مینویسی درخدمت جهل است و کمکی به مردم اذری ترک ووونیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوائی عزیز! تاثیر نوشته هایتان در پاره ای موارد حتا بیشتر از پخش امواج گوناز خان است. البته گوناز خان خود اهل قلم نیست، من حتا فکر نمی کنم درعمرش کتابی را از اول تا آخر مرور کند. یا در مورد موضوعی چیزی بنویسد. البته این خاصیت اغلب این کارکنان است. او تنها میکروفون دستش است. آن نیز در انحصار افراد دور و برش است. کسانیکه فقط بله گفتن بلداند. بنظر میرسد گونازخان تاب تحمل منشی وفادار خود "جاواد آقا" را نیز ندارد. کسی که بهترین روزهای عمرش را برای اعتلای گوناز صرف کرد، قید او نیز در هتل خصوصی گوناز خان زده شده است. انسان در تعجب است آقای ائلچین حاتمی کسی تا دیروز گونازخان وی را پان ایرانیست خجالتی مینامید، حالا دستیارش شده است. به بینیم او چقدر تاب تحمل بله گفتن را خواهد داشت. از این موضوع که بگذریم باروت قلمت آتش بر بنیان پان ایرانیسم و پانفارسیسم نژاد پرست افکنده است. بطوریکه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بارها در این سایت قدمی، که به نسبه آزادی بیان رعایت می شود، کاربرانی اعتراض کرده اند به فحاشی و اهانت و افترا، اما برخی از اعضای رسمی، از جمله "محمد رضا لوایی" سال هاست دارد ار این سایت، نشر اکاذیب و نفرت افکنی و تقرفه انداری میان مردمان ایارنی انجام می دهد.
اینکه بگویی شوونیسم فارسی یا پان ترک... یعنی بخشی از یک قومیت را از بقیه مردم جدا و آنها نقد و اعتراض قرار می دهی اعمالشان را و نه شخصیت یا خانوداه و نه قومیتشان. این کاری معقول یاست و اشکالی ندارد.. ولی وقتی می گویی فارس های شوونیست، فارس ظالم، فارس فلان فلان شده... رسما داری نژادپرستی می کنی، رسما داری نفرت پراکنی می کنی و از منظر حقوق بشر و قواننی کشورهای لیبرال دمکراسیف جرم انجام میدهی.
امثاال "محمدرضا لوایی" سالهاست، یک جانیه و ترمزبریده، و ..مردمان فارسی زبان ایران را مورد آزار کلامی و توهین و افترا قرار داده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوائی عزیز! تاثیر نوشته هایتان در پاره ای موارد حتا بیشتر از پخش امواج گوناز خان است. البته گوناز خان خود اهل قلم نیست، من حتا فکر نمی کنم درعمرش کتابی را از اول تا آخر مرور کند. یا در مورد موضوعی چیزی بنویسد. البته این خاصیت اغلب این کارکنان است. او تنها میکروفون دستش است. آن نیز در انحصار افراد دور و برش است. کسانیکه فقط بله گفتن بلداند. بنظر میرسد گونازخان تاب تحمل منشی وفادار خود "جاواد آقا" را نیز ندارد. کسی که بهترین روزهای عمرش را برای اعتلای گوناز صرف کرد، قید او نیز در هتل خصوصی گوناز خان زده شده است. انسان در تعجب است آقای ائلچین حاتمی کسی تا دیروز گونازخان وی را پان ایرانیست خجالتی مینامید، حالا دستیارش شده است. به بینیم او چقدر تاب تحمل بله گفتن را خواهد داشت. از این موضوع که بگذریم باروت قلمت آتش بر بنیان پان ایرانیسم و پانفارسیسم نژاد پرست افکنده است. بطوریکه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جواب دیوانگان خاموشی است.
قمارباز اگر نگوید به فلانم می ترکد . فلان یعنی آلت تناسلی
از گنجینه جاودانه ادب پارسی .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لوائی عزیز...همین نوشته های شما هم که در عرض کمتر از پنج دقیقه ارتش سایبری را به حالت «آماده باش» در می آورد و بیش از چهل نمره منفی میگیرید نوعی (( آزربايجانچيليق )) است.. بنویس عزیز بنویس .. تا با این نوشته (( آزربايجانچيليق )) به (( مستقل چیلیق )) تبدیل گردد. بقول میرزا علی معجز شبستری.... « قلــــمدور قلـــــــم بارک الله قلـــــم » بهترین ها را برایتان آرزومندم...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
معنی چیلیق چیست ؟
در ولایت ما به مرغ و آدم بی دست و پا میگفتند چلغوز.
چرا نوادگان مغول در این سایت فصد تخریب زبان شیرین پارسی را دارند ؟
مسئول سایت برخورد انقلابی ملی کند !
دیوس و قرمساق هم گویا کلمات مغولی ترکی اویغوری باشند.