كار ما تماشاى آزربايجانچيليق نيست، كار ما انديشيدن به آزربايجانچيليق است

تقديم به كسانى كه در راه آزربايجانچيليق متحمل زندان و شكنجه و تبعيد و مرگ مى شوند.

 

 

يادداشت اول

آيا كار ما جواب دادن به مجاب شده هاى ايرانيت است؟ آيا كار ما سئوال از سانسور و استحاله و سيطره مى باشد؟ آيا كار ما بايد درگير نگرانى هاى انتخاباتى ديگرى ستيزان باشد؟ فراز اين گير و دارهاى ناسازگار، كار ما خواندن و تماشاى آزربايجانچيليق نيست، كار ما انديشيدن به آزربايجانچيليق است. براى ما در اين برهه ى حساس، انديشيدن به وقايع آزربايجانچيليق اولويت دارد. به وضوح بايد گفت كه آزربايجانچيليق هم آوايى با نهادهاى دولتى ايرانيّت را رد مى كند و كسانى كه سعى دارند آزربايجانچيليق و ايرانيت را به هم بدوزند آب در هاون مى كوبند. آب و روغن قاطى نمى شود و در اصل كسانى كه بر اين كار اصرار كنند آب و روغن قاطى كرده اند. زهتابى و مكتب تبريز بخش لاينفك حافظه ى تاريخى ما هستند. حافظه ى تاريخى ما گوشزدمان مى كند كه مواظب حركات اپورتونيستى مخالفان آزربايجانچيليق باشيم. طرفدار كسانى هستيم كه در انديشيدن به آزربايجانچيليق برنامه مى چينند. راويان انديشه هاى بى بديل آزربايجانچيليق را مى ستاييم. من يكى كوچك از اينهمه " ما" هستم. عاشق آزربايجانچيليق هستم. وابسته به هيچ تشكيلات و نهادهاى دولت ها نيستم. انتظار ندارم كسى مرا بشنود و بخواند و ببيند. از كلماتى همچون رهبريت و راهبردى و ...بيزارم چون براى ادعا ساخته شده اند نه براى انديشيدن. اعتقاد دارم بايد مدام در جستجوى راهى براى انديشيدن به آزربايجانچيليق باشيم.
ما از عمودى نويسى و عمودى خوانى مى گريزيم. عمودى نويسى و عمودى خوانى خاصيت سيطره و سلطه و ديكتاتورى است. متونى كه به آزربايجانچيليق مى انديشند افقى خلق مى شوند چون ماهيت آنها رد سلطه و سيطره است. عمودى نويسى آمريت و حكم دادن است. يعنى در متن هاى عمودى نويسان به راحتى مى توان انواع و اقسام انگ زنى ها و توهين ها و سركوب را مشاهده كرد. در متن عمودى نويسان، به جاى پردازش به انديشه هاى افراد، افراد را مى كوبند. عمودى نويسى از فهم انديشه ى مخالف عاجز است و از روى همين عجز به مخالف خوانى و انكار مخالف بر مى خيزد. يكبار ديگر بايد يادآورى كرد كه ما ( به زعم خودمان ) افقى مى انديشيم. يعنى فقط و فقط طالب نقد انديشه ها هستيم نه تخريب صاحبان انديشه.
عمودى نويسان اعتقاد دارند براى آنكه اثر را محو كنى صاحب اثر را بايد كوبيد. و روى اين اصل مانور مى دهند.
واضح و بى پرده بايد فهم كرد كه اكنون جدال دو گزاره ى ايرانيّت و آزربايجانچيليق به نقطه هاى حساس رسيده است. در اين راه طرفداران گزاره ى آزربايجانچيليق انواع و اقسام سختى ها را بايد تحمل كنند چون زبان مخالفان، زبان عمودى نويسى است. ذكر اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه بر اساس گزاره ى آزربايجانچيليق، اصلاح طلبى و اصولگرايى تابع گزاره ى ايرانيّت اند.

بنابراين حركت ما حركتى است كه افقى مى انديشد. من در درون اين " ما " به همه ى كسانى كه در اين حركت فعاليت مى كنند، زندانى مى شوند، تبعيد مى شوند و متحمل سختى هاى فراوانند حرمت مى نهم. خارج از گود قدرت و قيوميت به عنوان يك شخص عادى( عارى از القاب و تعارفات عمودى نويسى ) دوست دارم كه به آزربايجانچيليق بينديشم. تا جايى كه امكان دارد و توانايى اش را دارم به آزربايجانچيليق خواهم انديشيد. هر كجا هم كه توانم تمام شد در درون همين " ما "، گوشه اى سبز گير خواهم آورد و كسانى را كه به آزربايجانچيليق مى انديشند خواهم ستود.

 

يادداشت دوم

 

" پيشبرد اهداف هويتى در چهارچوب هاى شناخته شده ى حاكميت؟ " هنوز ابتدايى ترين شكل مبارزه ى مدنى را، مبارزه ى بى خشونت را نمى توانند ترسيم كنند. مبارزه ى مدنى مبارزه اى بدون خشونت است اما نه در تاييد خشونت. مبارزه ى مدنى مردم آزربايجان پيشبرد اهداف خويش در چهارچوب هاى شناخته شده ى آزربايجانچيليق مى باشد نه در چهار چوب هاى شناخته شده ى حاكميت. ما مى توانيم مبارزه ى مدنى كنيم اما براى مدنيت و آزادى و دموكراسى نه براى استحكام استبداد و استعمار. من اعتقاد دارم راى دادن به حاكميت و در كل، اشتراك در راى گيرى براى نظام در حقيقت مبارزه اى است براى حاكميت نه بر حاكميت. تحليل هاى بعضى از دوستان در داخل به كلى بر عليه مبارزه مدنى است. مبارزه ى مدنى در شرايط حركت ملى راى دادن به نظام نيست بلكه راى ندادن به نظام است. شيوه هاى مبارزات مدنى بر اساس رد استعمار و استبداد طرح ريزى مى شود. ما دنبال اين هستيم كه ثابت كنيم اين حكومت و در اساس، استيلاى پانفارسيسم براى ما مشروعيت ندارد. حالا چرا بايد كارى كنيم كه بر آن مشروعيت مى بخشد؟ مبارزات مدنى نه گفتن است با راه حل هاى بدون خشونت. مطالبى مى خوانم كه بله گفتن بدون خشونت را تاييد مى كنند. واقعاً حيرت مى كنم از خالى بودن انديشه ى درست مبارزاتى در نوشته ى بعضى دوستان. چيزى كه در اين نوشته ها نمايان است تعريف غلط از مبارزه ى مدنى مى باشد. يك جامعه ى مدنى خارج از تشكيلات هاى دولت شكل مى گيرد اگرچه بعضى از نهاد هاى دولتى هم مى توانند جزء جامعه ى مدنى باشند. مهم اين است كه شكل گيرى جامعه ى مدنى و مبارزات مدنى كاملاً مردمى و بر پايه ى تفكراتى خارج از دولت است.
لازمه ى مشروعيت بخشى به فرهنگ و هويت تركى مشروعيت بخشى به نظام سلطه نيست. تناقض كردارى و گفتارى دوستان آشكار است. آيا ما با مركزگرايى مى ستيزيم يا به آن مشروعيت مى بخشيم؟ مركزگرايى سعى دارد مبارزات مدنى مردم را در چهارچوب نهادهاى خويش قالب بندى كند. در اين صورت نمى توان به آن مبارزه ى مدنى گفت. مى شود گفت مبارزه ى مدنى غصب شده. نبايد فراموش كرد كه مركزگرايىِ سلطه در اشغال و غصبِ شيوه ها و شكل هاى مبارزاتى مردم آزربايجان تجربه ى فراوان دارد.

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مردم ایران غرق در گرسنگی و فقر و بدبختی هستند. آن وقت تو پان ترک تجزیه طلب، هر از گاهی با انتشار پان نامه هایی از این دست قصد تحریف افکار مردم را داری. به راستی که باید به اویغورستان و ازبکستان و مغولستان بروی! نمیدانم در یک کشور سرمایه داری غربی چه میکنی؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کردها علت اینکه آزربایجانیها مثل شماها دارای تشکیلات ده بیست هزار نفره نیستند فقط پول است چون کردها خوب بلدند از راه قاچاق مواد مخدر و کالا و انسان پول در بیاورند و با همین پولهای کثیف در اروپا و آمریکا برای خود لابی گری کنند. باور کنید اگر ما هم مثل شما اهل این کارها بودیم الان اتحادیه اروپا و کاخ سفید را روی انگشت کوچکمان می چرخاندیم. الان شما فکر می کنید پ ک ک از کجا پول و سلاح می آورد. تولیدات و صادرات پ ک ک چیست که در این 20 سال توانسته با ترکیه بجنگد؟ این موشک های میلان و موشک های ضد هوایی ایگلا را چطور و چگونه و با چه پولی تهیه می کند؟ اینهمه تلویزیون کردی در اروپا شبانه روز بر علیه ترکها برنامه پخش می کنند پول این تلویزیونها از کجا می آید ؟ می دانید خرج یک تلویزیون در ماه چقدر است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای یازیچی باهاری! میتوانید از یک گروه و یا تشکیلات آذربایجانی در خارج نام ببرید که بیش از ده نفر عضو معمولی داشته باشد؟ بیست سال پیش، قبل از اینکه سروکله شماها پیدا شود، آذربایجانیها انجمنهای 200-300نفری در شهرهای بزرگ اروپا و شمال آمریکا داشتند. برای نابود کردن اتحاد آذربایجانیها، .... مثل شماها را به جان ملت انداخت تا با یک مشت ادبیات دهن پرکن پانتورکیستی، ریشه جنبش ضد تبعیض و مترقی را بکنید. بله کردها دارای تشکیلات ده هزار نفره هستند، بخاطر آنکه این شعور را داشتند تا امثال شماها را افشا کنند و به جای خودتان بنشانند. آیا از خودتان(!)پرسیده اید که چرا امامتان آقای بهاری همیشه مجهول و غایب است؟ آیا جنبش کردستان به امامان غایبی مثل او اعتنایی میگذارد؟ بله کردها متشکل هستند، چون شعور دارند و قدر اتحاد را میدانند. شما نیز دلتان را با ترکیه/ترکیه گفتن و توران/توران کردن خوش کنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اضح و بى پرده بايد فهم كرد كه اكنون جدال دو گزاره ى ايرانيّت و آزربايجانچيليق به نقطه هاى حساس رسيده است. در اين راه طرفداران گزاره ى آزربايجانچيليق انواع و اقسام سختى ها را بايد تحمل كنند چون زبان مخالفان، زبان عمودى نويسى است. ذكر اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه بر اساس گزاره ى آزربايجانچيليق، اصلاح طلبى و اصولگرايى تابع گزاره ى ايرانيّت اند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب روشنفکر، این شماها بودید که با نظریه پردازی پیرامون پان تورک کزائی، جوانان ما را به دست رژیم آخوندی شاهنامه خوان ایران دادید. تروریست‌های کمونیست پ کا کا از آمریکا، مافیای سپاه حتی از شیطان برای تشکیل کردستان بزرگ یاری میگیرند. کمونیست‌های آزربایجانی چه کار میکنند؟ در کشور‌های سرمایداری نشسته اند با اسلحه پان تورک به جان جوانان ما افتاده اند. آیا در کوه‌های قندیل، تاسیس سات فضا ئی وجود دارند و بزرگترین پروژهٔ شما روشنفکر ها، بعد از دیدن عکس خمینی، سفر به مریخ از سکوی کوه‌های قندیل است، این چه روشنفکری است که به مدرنترین و معدنی‌ترین جنبش هویت طلبی دنیا و خاورمیانه، جنبش هویت طلبی تورکان ایران، گیر داده است و با چماق پان تورک ول کونشان نیست، همکاری با تروریست‌های پ کا کا ارزانی‌ تان باد. جوانان آزربایجان، به جمهوری آزربایجان و ترکیه بیشتر اهمیت می‌‌دهند. بزودی جلو چشمان شماها، قره باغ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قربان شما دنبال حق آموزش زبان مادری نیستید چرا که بچه های آذربایجانی به راحتی در داخل خانواده های خود زبان ترکی رو یاد میگیرند و جوری هم یاد میگیرند که اگر در مدرسه به زبان پارسی به اونها آموزش داده نشه اصلا دیگه پارسی رو نمی توانند گویش کنند.
اون چیزی که شما از زبان مادری به دنبالش هستید آموزش زبان مادری نیست بلکه آموزش به زبان مادری هست که به گونه ای تمام در تضاد و تناقض با زبان رسمی و ملی یک کشور میباشد.
پس آموزش زیان مادری آری اما آموزش به زبان مادری خیر!
گرچه بسیاری هم مانند پانترک ها و پانکردهای تجزیه طلب دنبال خاک هستند و فقط زبان مادری بهانه ای در دست آنهاست!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

رژیم آخوندی حرکت مترقی آذربایجانیها را از دو طریق بدنام میکند: تبلیغ نفرت برعلیه چپ و ترویج دن کیشوت گونه و فاشیستی «ترکپرستی». جریان «مهربان باهاری» مجری این سیاست آخوندی در خارج است. میخواهند تفکر ترکپرستی را بحدی نفرت آور و مشمئزکننده نشان بدهند تا آذربایجانیهای فهیم و باشرف، بخاطر ادبیات ننگین و شرم آور پانترکها، از حرکت ملی آذزبایجان منزجر و متواری شوند. هرکسی که خود را واقعا روشنفکر میداند، باید با نقد جسورانه ترکپرستی و چپ ستیزی، ماموران اطلاعات را خلع سلاح کند وگرنه نمیتواند سزاوار نام روشنفکر باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نتیجه گیری خودم را از حرفهای یارادیجیلیق با شما در میان خواهم گذاشت، چپ ایرانی‌ / آزربایجانی، به اروپا و آمریکا می‌‌رود و با مشاهده اوضاع کشور‌های کمونیستی در ( آسیا، خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین ) و گربه خوری و سگ خوری آنا به دلیل سیستم ناکار آمد کمونیستی، نمیتواند در یابد که ( این کشور‌ها به مرحله صنعتی نرسیده اند )، و جلو چشمانش نمی‌بیند که احزاب چپ در کشور‌های اوروپائی، به دلیل پیشرف جامعه، مردم را وارد شرایطی نمیکنند که مجبور به گربه خوری و سگ خوری شوند. ولی‌ هنوز از کودتای آخوند گولن، تروریست‌های کمونیست پ کا کا، حمایت می‌کند. همین اشتباه را، جامعه شناس‌های ساده لوح ‌ایرانی نیز، مرتکب می‌‌شوند، یعنی‌ با وجود درس خواندن در بهترین دانشگاه‌های دنیا، نمیتواند دریابند که ( پست مدرنیزم و پسا ساختار گرائی ) نتیجهٔ پیشرفت علمی‌، صنعتی‌ و تکنولوژیکی است نه رجز خانی‌های جامعه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوایی عزیز تا جاییکه امکان داشت من خودم را پایین آوردم تا حتی شده با مثالهای کوچه بازاری شما را قانع کنم که بیرون از آزربایجان جنوبی شما محال است که یک دیدگاه درستی از داخل بدهید ما نباید ایده آالیستی با مساله برخورد کنیم ولی شما مرتبا با اسمهای دیگر اسرار بر عالم دهر بودن خود دارید من و گوناز نمی توانیم کمکی بشما بکنیم چون شما هنوز دنبال شاهد می گردید که به نحوی شما را تایید کند تا به گوناز برگردید گوناز خود مصرف کننده است نه مرکز درآمد، بهتر است دست از سر گوناز بردارید، مسیولیت گوناز فقط خبر رسانی است حداقل سعی نکنید این در و پنجره را بخاطر منافع شخصی خود ببندید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
.. بهاری! شما نگران آذربایجان بعد از استقلال نباشید، آذربایجانیها خودشان میدانند چگونه مستقل زندگی کنند. میبینی که اینجا نیز دستت رو شده و حنایت رنگی ندارد. به .. بگو چاره دیگری بیندیشد!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مطلبی دیگر جناب " یوسف آزربایجان " گرامی‌، اگر چنانچه "" استاد حسن آقا دمیر چی‌ "" در ونزوئلا تشریف داشتند، آیا باز هم ایشون به کمونیست رای میدادند در حالیکه با چشمان خودشان می‌ددند کمونیست هائی شعار "" حمایت از کارگران "" را می‌‌زدند همان کارگر را شرایطی قرار داده اند که " مردم به مرده‌هایشان هم رحم نمیکنند و از سر ناچاری و فقر، مرده‌هایشان را، می‌‌خورند؟ "" اصلا آیا میتوانید یک کشور کومونیستی در آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین نام ببرید که مردم سگ و گربه‌هایشان را نمیخورند؟ لطفا توجه کنید کوبا ونزوئلا نفت زده را با عوامل اطّلاعات ئی خود در لباس دکتر، مربی‌ ورزشی، استعمار کرده بود و همینکه نفت مفت و پول مفت ونزوئلا به دلیل سیاست‌های به ور شکست کشاندن کشور به کوبا ته کشید، کوبا نیز دست به سوی امپریالیزم آمریکا دراز کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"" چپ میدان اقتصاد را باخته است و در میدان سیاست، به سوی شاهنامه خوانان و فسیل هایی مثل چاوز نزدیک می‌‌شود "" جناب " يوسف آذربايجان" گرامی‌، در دنیای امروز، دولت کارامد، یکی‌ از مهمترین الزامات ملت / کشور شدن است، چپ در چندین حیطه، به ضرر ما وارد میدان شده. ۱- چپ نشان داده هیچ فرقی‌ بین آنها و ارامنه‌ای خاک آزربایجان را اشغال کرده اند وجود ندارد، به ۶۳۶ مقاله ضدّ آزربایجان و ترکیه آنها شما را رجوع می‌‌دهم در حالیکه هتی یک مقاله، به قطعنامه سازمان ملل مبنی بر خروج ارامنه، اشاره ندارد. ۲- چپ از تروریست‌های کمونیست پ ک ک حمایت می‌کند که به اراضی‌ آزربایجان جنوبی، ادعای ارزی دارند. ۳- چپ از کودتای آیت الله گولن حمایت کرد آن هم در بحران بی‌ ثباتی در خاورمیانه، چپ امروز مستاصل، درمانده تمام میادین اقتصادی را باخته است در حالیکه "" بقا اقتصادی "" تبدیل به اولویت جهان و مخصوصا خاورمیانه نکبت زده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بامسی عزیز
لوایی با عظیمی مشکل ندارد. آنها دوستند. من شاهد صحبتشان در این اواخر بودم. لوایی مخالف فراکسیون با این شکل است. هرکس نظری دارد. او مخالف عظیمی نیست. شما این دو ا قاطی نکنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوایی عزیز یک نفر از شهرستان می رود به تبریز، در بازار ، بایکی حرفش می شود، بلافاصله عصبانی شده به خانه اش برمی گردد و می رود بالای پشت بام و رو به طرف تبریز شروع می کند به فحش دادن، خانمش که از خودش هم محتاطتر بوده، می گوید عزیزم بیا پائین الان خون را می افته، حالا کار ما با خارج نشینان بیشتر از این قماش است، اوزاخدان باخانا ساواش حاساد گلر،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای Yaradiciliq آذربایجان مرگزلی دوشونجه تمامی دیدگاهها و ایدلوژیها را شامل میشود منتها با یک شرط که منافع آذربایجان یعنی وطن در اولویت باشد و در حرکت ملی آذربایجان تمامی افراد و تشکیلات ها با ایدولوژی و دیدگاههای مختلف موجود است و بقول استاد حسن آقا دمیرچی اگر روزی در آذربایجان انتخابات آزاد انجام گیرد من رای خودم را به آنهائی که طرفدار حقوق کارگران و کشاورزان است میدهم و معنی این گفته حسن آقا دمیرچی اینست که حرکت ملی آذربایجان نه تنها در تضاد با مدافعان حقوق کارگر و برزگر نیست بلکه به عدالت اجتماعی = سوسیال عدالت « تصاعدچیلق - محمد امین رسولزاده» معتقد است . و به نظر من چپ مسقل آذربایجان جایگاه ویژه ای در حرکت ملی آذربایجان دارد چرا که چپ مستقل آذربایجان درست در نقطه مقابل چپ عوامفریب تمامیت خواه ایران = فارس است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوائی عزیز
من ازافکار جنابعالی درایران بودید آشنا بودم وپیگیربودم وهستم واحترام خاصی به حنابعالی دارم .
ولی یادت نرود آن زمانی که درایران بودید چه مشکلاتی داشتید درداخل ایران مبازره مدنی کردند سخت است .
ببینید جناب عظیمی عقدیم و جناب باقری اکنون درزندان هستند شما مخالف فراکسیون بودید ایشان موافق بودند.
به نظرمن آنهای که درداخل فعال مدنی هستند نباید ازجانب شما مثل شوونیست فارس تاخت تازقراربگیرند.
اگرغیرازاین باشد چطوربه فارس تمامیت خواه بخواهید بفهمانید .
درمحضر ترک ادب نگه دار ..
چون این فارس هرچه دارد ازما ترکان دارد.
این ادبیات فارسی، به همت تورکان و در دربار شاهان تورک‌ آفریده شده است، وگرنه قبل ازحاکمیت تورک‌ها در ایران، حتا یک بیت شعرنداریم چه برسد به ظهور حافظ و سعدی.و اگر وعده‌های سلطان محمود نمی بود، شاهنامه‌ای هم نوشته نمی‌شد تا -عجم زنده دارد بدین پارسی-.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" آزربایجانچیلیق و دو ۲ پرسش پیش رو """ آیا ما طبق خواستهٔ کمونیست ها، چپی ها، توده‌ای ها، شاهنامه پرستان و جامعه شناس‌های ساده لوح تحصیل کرده خارج "" تبدیل به ارمنستانی "" دیگر بشویم و به محور "" ارمنستان، رژیم شاهنامه خوان ایران، تروریست‌های کمونیست پ ک ک، تروریست‌های سنی داعش، تروریست‌های شیعه حشد شعبی‌ "" بپیوندیم یا " گزینهٔ ۲ " در فارن پالیسی و سیاست خارجی‌ " دست کم از جمهوری آزربایجان " درس بگیریم. راستی‌ کدام کشور بیشتر منزوی است؟ ارمنستان یا جامعه شاهنامه خوان؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ايمان اين تركهائيكه شما ازرهبرگرفته تا تمام مهره هاي ريز ودرشت كه شما ادعاي ترك بودنشانراميكنيدازخواسته هاي تركهاي ايران ازجمله حق آموزش زبان مادري دفاع ميكنند?اگرنه و هرگز نه تنها دفاع نميكنند بلكه درخدمت پان فارس هستند وبدان علت اينها رامنقورت وخودش فروش ميگويندط ص ص 2

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مغوازاده ازبک 2 راه دارد . یا مبارزه طبقاتی علیه سرمایه داری جهانخوار که نتوانست وی را در ایالات نامتحد ارضاء کند.
یا مبارزه برای رهایی سرخ پوستان امریکا . چون آنها ترکهایی هستند که در زمان کورش و داریوش از تنگه دارلینگ در قطب شمال وارد امریکا شده اند ولی بعد ها در زمان استعمار انگلیس توسط آریایی های اروپایی در عصر یختبدان جنوساید شده اند .
توله گرگهای خاکستری ..بهتر است در هر نقطه که هستند برای استقلال ترکستان بزرگ ملترزه کنند . ترکهای برلین و آلمان برای تشکیل جمهوری مجار - و ترکها امریا برای استقلال سرخپوستان . چهرههای مردم قاره امریکای لاتین نشان میدهد که آنان نیز چینی و ژاپنی و مغول و ترک و آذری و سلجوق و قزلباش هستند و باید به جزیره تاتارها در کریم بپیوندند.
نتیجه - برای درمان افسردگی و رهایی از فقر و آوارگی باید آذری های هویت طلب ساکن امریکا یا به مبارزه علیه سزمایه داری یا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" آزربایجانچیلیق یعنی‌ شکستن قفسی که کمونیست‌ها / جامعه شناس‌های ساده لوح تحصیل کرده خارج میخواهند برای ما بسازند """ ابتدا تاکید یک واقعیت بسیار حیاتی‌ است، در دنیای امروز "" استقلالی که با افکار پوسیدهٔ کمونیستی / چپی / توده‌ای حاصل شود، هزینهٔ آن هلاکت اقتصادی ملت / کشور خواهد بود"". میله‌ها و دیوار‌های این قفس را با آویزان شدن از نظریه کزائی " پان ترک " می‌‌خواهند بسازند. هدف انزوای کامل ماست در دنیائی که بقای هر ملتی، به پیوستن در قطب‌های منطقه‌ای است. آیا جمهوری آزربایجان، بدون ترکیه، میتوانست از انزوای روس، ارمنی، فارس های شیعه شاهنامه خوان رهائی یابد؟ آیا گرجستان و آزربایجان، بدون ترکیه، میتوانستند بقای اقتصادی خود را تضمین کنند؟ آیا روستای فارسی‌، به انزوای ارمنستان، خاتمه بخشیده است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لوایی عزیز، بدون شک هیچ جنبشی نمی‌تواند بدون یک مرکزیت مشخص زنده بماند. "آذربایجان مرکزلی دوشونجه" شاید تنها بستر مناسب برای این "مرکز" می‌باشد. در گذشته نزدیک و امروز هم هستند کسانی‌ که این جنبش را "آذربایجان، مرکزلی" می‌نامند، ولی‌ در عمل، تمام و کمال تفکرات پان‌تورکیستی را تبلیغ می‌کنند. و ما می‌دانیم که این پان تورکیست‌ها هم، مانند پان- فارس‌های ایرانی‌، "آذربایجان" را، نه به عنوان یک هویت ملی‌ - سیاسی، بلکه به عنوان یک اسم جغرافی- استانی می‌پذیرند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوائی عزیز دل .اگر این ایات خود جوش را بر برگ زر بنویسی وپای پیاده از این بقالی به ان بقالی در اذربایجان ببری و بخوانی بدون ترید یک دسته تره بتو نخواهند داد . لوائی بیا و با خودت دشمنی نکن . با نابودی ایرانیت و زبان از تاریخ ترک وعرب خوشبخت نخواهندشد .ای کاش در همان ایالتی که هستی مالک یک هتل 5 ستاره با 500 اطاق میبودی . ای کاش عشق پول دار شدن بجای کینه از زبان پارسی در دلت جای میگرفت انوقت دشمن را نه پارس بلکه نادانی عده ای چپی میدیدی که ملتی را به این روز سیاه انداختند .لوائی چند تا اذری پولدار میشناسی که مانند تو فکر کنند؟ اقا جان من و شما را فریب دادند بمن گفتند غرب بد است به تو میگویند پارس اخ است .
بیدار شو برادر فریب خورده دور از وطن . انچه مینویسی در من احساس هیچ خشمی نسبت بتو ایجاد نمیکند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
علی ساوالان
وقت کردی سری هم به صدها کانال تلگرام که مخالف فراکسیونند بزن. گوناز و کانال عقلانیت (!) هر دو با یک روش مخالفان را می کوبند. هر دو زیر نام اصلاحات می خواهند زمینه را برای انتخابات فراهم کنند.
ببین؛ نقد خوب است. به جای تخریب نقد حرکت خوب است. نظرها و دیدگاهها را نقد کردن خوب است. تو در این کامنت از افقی نویسی و عمودی نویسی نقد کردی. این خوب است. پیشنهاد می کنم در همین مورد بیشتر مطالعه کن. چون معلوم است که معنای فلسفی عمودی نویسی و افقی نویسی را نمی دانی. سری به مقالهٔ لوایی که در این مور نوشته شده و در سیت ایران گلوبال موجود است بزن. همچنین ثابت کن که اصلاحات مربوط به آزربایجانچیلیق است یا به ایرانیت؟ برنامه بگذار. حرکت مدنی را تعریف کن. باور کن نقد سالم به نفع ماست.از تخریب و تحقیر و خود بزرگ بینی همیشه ضرر کرده ایم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مدعیان ترک و آذری های گمراه و فریب خورده ، به اینگونه مطالب گوش دهند و سپس یک اشهد بگویند چون ایرانزمین و فرهنگ و زبان پارسی آن حداقل 5 هزار سال است که در مقابل هجوم مغول و عرب و یونان و رم و امریکا و انگلیس و اسلام مقاومت کرده و پیروز شده چون تمدن و فرهنگش بومی است و اصالت داشته.
محالفت با ایران و ایرانی یعنی خورد و له شدن در چرخ و دنده ماشین این ملت و این کشور عظیم و پایدار و تاریخی .
به امید پیروزی نهایی بر آخوندیسم و حامیان تجزیه طلب آن ؛ بریعنی عرب و آذری .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب لوایی،
باز هم با کلمات بازی می کنی و واژه ها را قاطی کرده ای. "اندیشه عمودی " را با "عمودى نويسى و عمودى خوانى" و "اندیشه افقی" را با "خلق افقى " قاطی کرده ای. برای کوبیدن اندیشه عمودی که اتفاقأ خود به آن تعلق داری، به سفسطه پناه برده و خود را افقی قلمداد نموده ای. ا ندیشه عمودی و یا افقی هر دو به جای خود می توانند مثبت باشند. مهم این است که این دو اندیشه برای حل کدام مشکل استفاده شوند. راه حل دراز مدت هر مشکلی را بهتر است در اندیشه افقی و کوتاه مدت را در عمودی پیدا کرد. اندیشه عمودی به هیچ وجه امر و نهی نیست بلکه برای حل مشکلی آشکار فرو رفتن به ریشه مسئله و جستجوی راه حلی دائمی برای آن مسئله معلوم است حال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوائی عزیز، فرم دیدگاه و سیستم تشکیلاتی و نگرش به استراتژی و تاکتیک استالینستی از طریق حزب توده و فدائیان اکثریت و مجاهدین خلق استقلال طلب افراطی و حتی حزب الله های هویت طلب درخارج، در حرکت ملی بصورت نامرعی تزریق گردیده است، بدون مرزبندی با این سیستم فرتوت و کهنه حرکت ملی آزربایجان در خارج نخواهد توانست پا بگیرد، افراد پیر و پاتالی که با ده و یا پانزده سال زندان ساواک و بهترین یار و یاور بیژن جزنی و فرخ نگهدار بوده اند، امروز در پشت پرده خود را تئورسین حرکت ملی جا می زنند، امروز آنها عملا حرکت ملی را با بن بست روبرو کرده اند و نسل جوان گریزان از این سیستم می باشد و نمی تواند افکار بیات و فرسوده استالینیتی را در قالب حرکت ملی ترک آزربایجان هضم کند،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لوائی مینویسد:
"آب و روغن قاطى نمى شود و در اصل كسانى كه بر اين كار اصرار كنند آب و روغن قاطى كرده اند."
اگر آب و روغن قاطی نمیشود پس چطور مخالفین خود را به آن متهم میکنید؟
ادعای رهبری نداشتن هم شکسته نفسی دو رویانه ای بیش نیست، با سه جفت و یک طاق پیرمرد پناهنده در خارج بفرمائید ادعای رهبری هم بکنید.
آب و روغن، کلمات عمودی و افقی، تماشای آذربایجانلیق نه اندیشیدن به آذربایجانلیق..... فقط بازی مضحک و بی معنی در حوزه مسائل جدی اجتماعی است.
بیش از یکسال است که منتظر یک استدلال (و نه شعار بی معنی یا فحش) از شما در مورد منافع جدائی آذربایجان از ایران برای مردم آذربایجان و ایران (اگر انسان دوست باشید) و حداقل برای آذربایجان هستم.
جملات پرطمطراق و بی معنی مشکلی را حل نمیکند، به بیان تئوری و استدلال خود بپردازید، البته اگر چیزی در چنته دارید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنیاد تفکر حرکت ملی آذربایجان بر آذربایجانچیلیق استوار است و تمامی خطوط سیاسی و اجتماعی ما را آذربایجانچیلیق مشخص میکند خیلی ساده بگویم که منافع آذربایجان « وطن » به تمامی منافع چه بشکل جمعی و چه فردی اولویت دارد « آذربایجان مرگزلی دوشونجه » یعنی با تفکر مرگزیت آذربایجان است که خط قرمز حرکت ملی مشخص میشود و این تفکر یعنی « آذربایجان مرگزلی دوشونجه » خط بطلان است به تمامی جریانات دیگر و در سایه همین تفکر آذربایجانچیلیق است که تا بحال آنهائی که در فکر انحراف حرکت ملی بودند و یا مخالف حرکت ملی بودند نتوانستند کاری را پیش ببرند نمونه چند سال قبل همین جنبش سبز یا جنبش میر حسین یا حسین علارغم اینکه در دهن بعضی ها آب افتاده بود از جمله تلویزیون گون آذ و فدرال دموکراتهای آذربایجان که حرکت ملی آذربایجان دنبال سبز ها بکشانند ولی نتوانستند و من خیلی ممنونم از اینکه آقای لوائی این بحث را باز کرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پاسخ به اصلان
جناب اصلان گویا شما در ایران زندگی نمی کنید که نمی دانید که رهبر ایران ترک زبان است بخش عظیمی از اقتصاد ایران در دست نرک زبانان تبریزی و ارومیه ای است.
بزرگترین کارخانه جات خصوصی ایران در دست سرمایه داران ترک زبان و مدیران بزرگترین سازمانهای دولتی ایران از وزارت نفت و نیرو و صنعت در دست ترک زبانان میباشد.
در هر بنیاد و سازمانی که وارد میشوید از جمله وزارت اطلاعات و سپاه و بسیج ترک زبانان محترم در اونجاها مشغول شکنجه دادن دیگر اقوام ایرانی هستند.
بیشتر واردات و صادرات به ایران و از ایران به دست ترک زبانان آذربایجانی انجام میشه و در آخر هم گفته میشه مرگ بر فارس! خنده دار نیست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
محتوای فکری جریانی بنام هویت خواه متاسفانه بسیار فاجعه امیز است .پرسش همیشه این است که چگونه این افراد با استعداد های گوناگون این گونه فریب خام اندیشی و جزم گرائی شدند ؟
فردی ادعا میکند ترک و مهندس اثار باستانی است .او مینویسد ..(شرم دارم که ایرانی متغلب باشم و از جعلیات دور پهلوی را از نزدیک لمس کرده ام و شرم دارم که با قوم فارس .. هم زیستی کرده ام )
من جز پوزخند به گفته ایشان ندارم چرا که میدانم از بنیاد خطاست اما چه جریانی و چه کسانی از یک مهندس اثار باستانی یک ابزار یک بمب انسانی یک دستگاه تنفر اندیشی یک دشمن تراش ساختند ؟ افرادی از نوع لوائی و جداری و ان مهندس تبریزی بیشتر نیاز به کمک دارند و اساسن نمیتوانند کمکی به خود کنند چه رسد به ایجاد جنبش های ملیونی و کشور کشائی .شادروان پیشه وری و رهبران حزب توده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای پارسا آخه مشکل اینجاست که مردم ترکیه هم عموما نزادشون ترک نیست و فقط زبانشون ترکیه!
مردم آذربایجان هم به همین صورت!
و آقایون سعی دارند کل ملیت ایرانی و نژاد آریایی و قومیت ایرانی خودشون رو با مطرح کردن یک زبان وارداتی به اسم ترکی نیدیده بگیرند!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آزربايجان وآزربايجاني بايستي به فرداي ايران پس از فروپاشي فكر نمايند استعمار فارس اكنون خون ملت ما را مي مكد وهفت برابر اصفهان ماليات ميگيرد ودر عوض هنگام ترخيض بودجه سهم آزربايجان نزديك به صفر است روشهاي گاندي در استقلال هند از بريتانيا بايستي مورد تحليل فعالان ملي ومدني آزربايجان قرار گيرند چگونه توانستند با تحريم كالاهاي ساخت انگليس نتيجه بگيرند با نافرماني مدني استعمار پير را به زانو در آوردند استقلال هندوستان را به ارمغان آوردند لوايي عزيز منش و روش فكري ماهتما گاندي الگوي مناسبي براي ملت ماست زمان نافرماني مدني فرارسيده است جوانان ما زير شكنجه اشغالگران در زندانها دست به اعتصاب غذا مي زنند وبا بهانه هاي واهي فعالين ورهبران حركت ملي را به زندانهاي طويل مدت محكوم مي كنند وبا القاب و اتهامهاي واهي سعي در تخريب فعالين و رهبران حركت ملي را دارند هدفشان ايجاد اختلاف وناميدي و انحراف حركت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای چیلیق شما اثر ارائه بدید ما هم قول میدیم اندیشمندانه به اثر شما بپردازیم و مثل شما افقی فکر کنیم!
شما تحریف تاریخ ارائه میدید و اسمش رو میذارید اثر بعد که ما میگیم آقا این تحریفه نه اثر، در منطق شما اسممون میشه عمودی نویس!
شما اگر واقعا اینهمه از مرکز گرایی منزجر و به دور بودید باید همین حس رو هم نسبت به مرکزیت باکو داشتید ولی گویا مرگ فقط برای همسایه خوبه اگه تهران مرکز باشه با مرزهای ایران براش اه اه راه میندازید و اگر باکو مرکز باشه با مرزهای خیالی شما، براش به به راه میندازید اسم این منطقه هم شده افقی نویسی و افقی فکر کردند، نه جناب چیلیق اسم این منطقه میشه یک بوم و دو هوا!!!
پاینده ایران

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راه حل . ترک اروپا و امریکا . و کوچ به باکو و انکاراست.
ترک به ترکستان !
ایران وطن اقوام ایرانی ؛ با فرهنگ و زبان پارسیست .