"مقاله فلان کس را از وب سایت حذف بکن و یا منتشر نکن"

پس موضوع چنین است که اوبالی به توکلی زنگ میزند و می گوید "مقاله فلان کس را از وب سایت حذف بکن و یا منتشر نکن."
این اولین بار نیست که اوبالی چنین کاری میکنند. اوبالی قبلا هم از دوستانی که وب سایت اداره میکنند و یا میکردند خواسته بود که مقاله این و آن را منتشر نکنند.
این مسئله یعنی اقذام برای حذف نظر مخالف چیزی ساده و شوخی بردار نیست. هر تورکی باید این را بداند و شخصیت های سیاسی و ماهیت فکری فعالین را بشناسد...


Eza

آقای توکلی اساس تفکر من با شما فرق دارد و مواضع من در مورد مسئله ملی به اوبالی نزدیک است یعنی هر دو استقلال طلب هستیم. اما صحبتهای شما خیلی برایم چسبید. شکی نداشتم که جواب آقای اوبالی را خواهید داد. انتظار داشتم جواب خصمانه و تندی به او بدهید. من اشتباه میکردم. شما جواب تند و قاطع خود را با متانت، صمیمیت و زبان دوستانه به دوستمان احمد دادید. شما نشان دادید که ایران کلوبال صدها بار بیشتر از سایت گوناز آذ و تلویزیون گوناذ دمکراتیک تر، بازتر و آزادتر است و هراسی از مخالف ندارد.
آقای توکلی شما نشان دادید که اوبالی انسانی دمکرات نیست. هر کس با دیدن و شنیدن سخنان شما متوجه میشود شما دمکرات ر هستید و امکانات لازم را برای ابراز نظر مخالفان خودتان در اختیارشان گذاشتید.

پس موضوع چنین است که اوبالی به توکلی زنگ میزند و می گوید "مقاله فلان کس را از وب سایت حذف بکن و یا منتشر نکن."
این اولین بار نیست که اوبالی چنین کاری میکنند. اوبالی قبلا هم از دوستانی که وب سایت اداره میکنند و یا میکردند خواسته بود که مقاله این و آن را منتشر نکنند.
این مسئله یعنی اقذام برای حذف نظر مخالف چیزی ساده و شوخی بردار نیست. هر تورکی باید این را بداند و شخصیت های سیاسی و ماهیت فکری فعالین را بشناسد. این شخص رهبری تشکیلات سیاسی را بعهده دارد و خواهان کسب قدرت سیاسی در آذربایجان است. شخصی که مخالف آزادی بیان و آزادی مطبوعات است خودش رئیس و و مسئول تلویزیون و سایت گوناذ است.

آقای اوبالی که مخالف آزادیهای بیان و مظبوعات و غیره است در درون تشکیلات هم دمکراسی درون تشکیلاتی را پایمال میکندد. اگر آذربایجان چنین فعالین و روشنفکرانی داشته باشد ، وای به حال آذربایجان

احمد اوبالی نه تنها به ایران کلوبال بلکه به سایتی خودی و غیر خودی دستور دادند و امر فرمودند که نطر مخالف وی را منتشر نکنند. ایشان حتی در این باره مقاله هم به رشته تحریر درآوردندو در آن به ایران کلوبال حملاتی آرایش دادند و در خود ایران کلبوبال انتشار دادند.
مسئول ایران کلوبال جواب احمد اوبالی را دادند و از اوبالی خواهش این جوابیه از تلویزیون و سایت گوناذ تی وی منعکس بشود. سه یا چهار روز است منتظر انتشار و پخش جوابیه هستیم.
اگر جوابیه توکلی را اوبالی منتشر نکند اسمش را چه بگذاریم؟ زرنگی سیاسی اوبالی یا دشمن آزادی و دمکراسی یا چیز دیگر؟
برای من مهم نیست ویدئو و جواب توکلی منتشر بشود یا نشود مهم این است که مردم آذربایجان بدانند که فعال و روشنفکرش چگونه انسانی است و ماهیت اش چیست.

امیدوارم اوبالی از شما یاد بگیرد. امیدوارم گوناز تی وی و سایت اش به اندازه یک صدم سایت ایران کلوبال دمکراتیک باشد. اما باز هیچ امیدی به دمکرات بودن اوبالی و دمکراتیک بودن تلویزیون و سایت اش ندارم. اندیشه پانترکیستی و تورانچی گری بر گوناز حاکم است و از ترکیه فاشیست و دولت آذربایجان الگو برداری میکنند. از اینرو محفل گوناذ و دم و دستگاهش نمی توانند دمکراتیک باشند و هدف مقاله اولی برای سرکوب مخالفان، برای ممانعت از انتشار عقاید مخالفانش و دشمنی با آزادی بیان بود.

در هر حال ممنون از جواب محترمانه، صمیمانه و پر از متانت شما
امیدوارم نه تنها اوبالی و لوایی بلکه دیگر فعالین سیاسی- دیکتاتور ما آذربایجانیها اندکی از شما یاد [بگیرند]

 

کیانوش توکلی

توضیح یک نکته مهم: پس از درج مقاله ای از آقای لوایی ، جناب علی سلیمانی بهم زنگ زد و مطرح کرد که لوایی به اوبالی اتهام زده و بعدا نام ها را حذف کرد و بنابراین مقاله لوایی را بردارید، من در پاسخ گفتم هیج ویرایشی از سوی لوایی انجام نشد بنابراین مقاله لوایی حذف نخواهد شد، چند روز بعد آقای احمد اوبالی تلفن زد و در باره یک میزگرد صحبت کرد و در ادامه اشاره ای به مقاله لوایی کرد ولی خواهان حذف مقاله نشد و بحث حاشیه ای صورت گرفت.

 

 احمد اوبالی

خدمت خوانندگان سایت ایران گلوبال،
برای ادامه و بهبود برنامه جدیدی از گوناز که روزهای شنبه ۹:۳۰ شب، به نام دیالوگ، به زبان فارسی پخش می شود، مجبور به دیدار و گفتگو با تعدادی از دوستان و روشنفکران ملتهای مختلف هستم و بعد از اتمام مسافرت، در مورد جوابیه ویدئویی آقای توکلی وقت مناسبی خواهم یافت. برای جلوگیری از پخش شایعات عمدی که در ایران گلوبال ادامه دارد به اطلاع می رسانم که حدود دو هفته پیش به چندین تن از فعالین ملی و سیاسی از جمله آقای توکلی زنگ زده و آنها را به شرکت در برنامه دیالوگ دعوت می کردیم . در مکالمه تقریبأ ۲ دقیقه ای که با آقای توکلی داشتیم، همچنین به ایشان گفتم که کسی با اسم بردن از بنده در سایت ایرانگلوبال، اتهاماتی سنگی به اینجانب وارد کرده و بعد از مدتی اسم بنده را حذف کرده است. برای جواب دادن اصولی واجب است که اصل مقاله را داشته باشم و خواهش کردم که مقاله را از

آرشیو ایران گلوبال به بنده بفرستد که هنوز منتظر هستم. بنده به هیچ وقت خواستار برداشتن مقاله ای از ایران گلوبال و یا عدم پخش نظری در این سایت نبوده ام و شایعاتی که بر خلاف این حقیقت پخش می شود ادامه لطمه زدن به اعتبار برای کوبیدن اهداف و آرمانهای بنده است.

 

آ. ائلیار

در مورد « روش » ایران گلوبال در رابطه با نظریات و گروه های سیاسی توجه به این نکته لازم است :
درایران گلوبال همه ی گرایشهای به اصطلاح«راست و چپ و میانه» می توانند مطالب خود را منتشر کنند. 
افراد نیز میتوانند نقد خود را بیان کنند. 
شاه پرست، کمونیست، مذهبی، غیر مذهبی، مخالف تبعیض ، موافق تبعیض، استقلال طلب، تمرکزگرا، فدرالیست و غیره تا حدی که ایران گلوبال امکان دارد می توانند نظرات خود را بیان کنند. روشن است که ساماندهی همه ی این گرایشها از عهده ی یک نفر خارج است.عملا مدیر سایت مسئول همه ی این مسایل است و همکاران « تنها مسئول مطالب خود» می باشند.

مطالب گاها از دید طرفین« اتهام دار و توهین» آمیز است.ولی متاسفانه سایت تاکنون موفق نشده به خاطر وجود برداشتهای متفاوت از توهین و اتهام اصول مشخصی را پیاده کند. 
از این رو کسانی سایت را ترک گلوبال، فارس گلوبال، دموکرات گلوبال و گاها نیز« توهین گلوبال» نامیده اند.
و بهر صورت هر چه هست همین است که می بینید. 

 نکته ی دوم مربوط به موضوع اتنیکی ست. در این موضوع گرایشهای مختلف و متضاد وجود دارد. برخی گرایشها دوست دارند فعالیت اتنیکی را« ملک خود» بدانند و هر طور دوست دارند با آن برخورد کنند. این و آن را داخل و خارج حرکت بدانند یا ندانند. به خدمت یا خیانت متهم کنند.
هر فعالی را که خواستند از آن خود بدانند و نخواستند جز خرابکاران قلمداد کنند. « مرزهای ممنوعه و غیر ممنوعه » تعیین کنند و اعمال نمایند. و اعمالی مانند اینها انجام بدهند.

 آنچه در قسمت دوم آمد قابل تفکر است. اگر خوب و مثبت است ادامه بدهید ولی اگر غلط است اعمال خود را تغییر دهید.

 از دید من اعمال بخش دوم ، بسیار منفی ست و غیر قابل دفاع. 
همه ی گرایشها حق دارند هر طور صحیح میدانند عمل کنند و هیچ مرز ممنوعه ای نمی توان برای دیگران ترسیم کرد که دیکتاتوریست. کسی بر استبداد توجه نمی کند. چیزی را که یکی خیانت میداند دیگر خدمت خالص حساب میکند. بهتر است سعی نشود از موضع « ملک و مالکیت و انحصار» به تلاش جریانهای مختلف رفع تبعیض برخورد شود. بهتر است به نقد نظری تکیه شود.
هر جریانی نظر و متد و تلاش خود را دارد و به سهم خود برای رفع تبعیض در آذربایجان تلاش میکند. و دوست دارد
در شرایط عذم تبعیض و برابری و آزادی زندگی کند. 

 گفته اند « ترک گلو بال»؛ « فارس گلوبال»؛ اجازه بدهید منهم بگویم« دموکرات گلوبال». البته به صورت « نسبی»؛ که دموکرات مطلق عملا وجود خارجی ندارد.
 « نقد» در هر جریانی لازم و رهگشاست. لطفاً سعی نکنید « دهان نقادان را ببندید که تلاشی عبث است و نشدنی». و نشانه ی استبداد و دیکتاتوری. 
 نقد علنی وقتی رهگشاست که از لابلای « مسایل شخصی» گذشته و آنها را در قالب مسایل مهم « نظری-عملی » مطرح کند. و از دادن احکام کلی خود داری نماید.
یعنی مسایل « خصوصی» بعد « نظری-عملی» دارند، لازم است جهت پیشروی و رهگشایی ، همین بعد مورد بحث و نقد و کندوکاو قرار گیرد. و جزء و کل مد نظر باشد.

اینکه فلانی و بهمانی چه با من کرده مشکلی را حل نمی کند. نهایتش آن است که از چنان کس و جمعی کناره گیری میکنم.
اما مورد بحث قراردادن « ریشه های نظری و عملی و خصوصیات متناسب با مبارزه» ضروریست و باید مورد گفت و گو قرار بگیرد.
 ایراد ها و نواقص پاره یی و بخشی را نباید عمومی یا شامل حال « همه» کرد. حکم های کلی در این موارد نمی توانند درست باشند. 
 مسئله ی عدم امکان همکاری( به صورت نسبی)، یا نظری و عملی، بین بخشی از فعالان ما، از مسایل مهم جنبش رفع تبعیض است که مانع تشکیل جبهه متحد آذربایجان است. جا دارد این مشکل دقیق تر شکافته شود. تا شاید راه حلی بیابد.
 این مشکل «عدم همکاری افراد و گروهها باهم» در محیط ما ، بخشی از مشکل عمومی جامعه کلنگی ایران است. که در بعد بزرگ همه با آن درگیرند و عمر داعش شیعه هم بدین علت طولانی شده است.

 برخورد و متد گوناز به نقدها و افراد و متقابلا نقد افراد به مشکلات، از دید من نادرست اند . 
برخورد گوناز در این نوشته(توهین به شعور فعالین و تشکیلات های حرکت ملی آذربایجان در ایران گلوبال) نقد نیست، نمایش سرشکستگی کامل و عدم توانایی نقد است.
همینطور «متد مخالف» آن نیز نمی تواند نقد به حساب آید.
یعنی برخورد طرفین، از نقد، فرسنگها دور است. با اینهمه لازم است طرفین حرفشان را بزنند.

منبع: 
کامنت های ایرانگلوبال
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بلی، بهمین راحتی بجان همدیگرتان میاندازند. یک اقای ”دموکرات” مینویسد، فلانی زنگ زد و گفت که مقاله را حذف کنید و ولی ما حذف نکردیم. بعد حملات شروع می شود، ترکها همصدا با پانفارسها. یکی مینویسد ” آقاى توكلى عزيز
مى دانى فرق تو با اوبالى در چيست؟
اوبالى زنگ مى زند كه مقاله لوايى را بردار ، يعنى حذف مخالف.
و تو بر مى دارى مقاله اوبالى ها را چاپ مى كنى، يعنى آحترام به آزادى بيان.
اين است فاصله بين دموكراسى و سركوب.”
در کومنت زیر مقاله دیگر این اقای ”دموکرات” مینویسد که نه، فلانی نگفت که مقاله را حذف کنید. حالا دیگر کار از کار گذشته و سالم سازی تخریب کار اسانی نیست. ببنید دوستان ازربایجانی، هیچ وقت نمی‌توانیم انتظار یاری از کسانی داشته باشیم که میخواهیم از یوغ تسلط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی انها رها بشویم. انها رهای ما را خلاف منافع خود میدانند، حال چه درست و چه نادرست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای turker در کامنت شان چنین نوشتند.
کور بشه چشم حسودا که بخوان به تلوزیون گوناز تی وی و حرکت ملی ازربایجان و احمد اوبالی توهین کنند
این نمونه ای از فرهنگ لمپنی ما لومپن هاست. امیدوارم آقای یزدانی آین کامنت را دیده باشند.
کور بشه چشم مخالفان گوناذ تی وی و احمد اوبالی. دقت بفرمائید. شعار دیگری هم ما داریم کور بشود کسی که آذربایجان را نمی بیند. کور بشود این کور بشود آن، کور بشود هزاران و دهها هزار نفری که مخالف ما آذربایجانیها هستند. کور بشود، کور بشود. ما لمپنها نمی خواهیم آدمها و مخالفان ما چشم سالم داشته باشند . به کوری چشم دنیای مدرن و علم پژشکی که با تلاش میکنند با تکنولوژی مدرن میخواهند چشم انسانها را مداوا کنند و از نقص و کوری نجات دهند. آفرین به آقای turker که فرهنگ لمپنی ما را به نمایش گذاشتند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لینکی که گذاشته اید هیچ چیزی را نشان نمی دهد. اگر صادقانه عمل می کنید باید عکس نوشته اصلی را بگذارید که فرق آن با متنی که الان در سایت موجود است دیده شود.
تصویر ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توضیحی برای اطلاع خوانندگان گرامی:
کسانی ادعا کرده اند که آقای لوایی در مقاله خود با عنوان "عربده كشى لمپنيسم در حركت ملى" نامی از آقای اوبالی برده و بعدا آن را پاک کرده است.
همانگونه که در لینک زیر دیده می شود، آقای لوایی این نوشته را در تاریخ 4 آپریل 2017، ساعت 13:28 منتشر کرده و تنها ویرایشی که در آن انجام گرفته در تاریخ 5 آپریل 2017، ساعت 06:33 توسط آقای کیانوش توکلی بوده که آن هم برای تغییر مکان نوشته در سایت بوده است.
آقای لوایی ملطقا در نوشته خود دست نبرده است.
http://iranglobal.info/sites/default/files/virayesh-lavaii.png

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مباحثات دموکراسی و ضد دمکراسی میان کاربران سایت ایران کلوبال با مدافعان و خود آقای احمد در جریان است و طرفین همدیگر را به نقض دمکراسی و تخریب شخصیت متهم میکنند. آقای لوایی با مقاله اش بحث را راه انداخت و قول داد چنین و چنان خواهد کرد، اما حالا خودش از معرکه در رفته است و یک نظر هم از ایشان ندیدم. چنین متوجه شدم که ایشان جرات و شهامت رودروی با آقای اوبالی را ندارند و سکوت را ترجیح دادند و دیگران را در مقابل اوبالی قرار داده است. کسی که انتقاد دارد باید شهامت و جسارت بیان آنرا را هم داشته باشد متاسفانه آقای لوایی چنین نکردند و مشغول نوشتن در مورد سیل و شعر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کور بشه چشم حسودا که بخوان به تلوزیون گوناز تی وی و حرکت ملی ازربایجان و احمد اوبالی توهین کنند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فرستاده شده توسط آسلان
----------------------------------
آقاى توكلى عزيز
مى دانى فرق تو با اوبالى در چيست؟
اوبالى زنگ مى زند كه مقاله لوايى را بردار ، يعنى حذف مخالف.
و تو بر مى دارى مقاله ىوبالى ها را چاپ مى كنى، يعنى آحترام به آزادى بيان.
اين است فاصله بين دموكراسى و سركوب.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خیلی عجیب است که ایران گلوبال چنین آشکارا دست به شایعه پراکنی می کند. از طرفی اتهاماتی کاملأ دروغ شخصی ناشناس (EZA) را بر علیه شخصی شناخته شده (احمد اوبالی) تبلیغ می کند ، از طرفی دیگر آقای توکلی می گوید که این اتهامات بی اساس است. اگر بی اساس است چرا نشر می کنید؟ اگر اشتباه کرده اید چرا از سایت بر نمی دارید؟ واقعأ حیرت آمیز است.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به تعبیر آموزگاران بزرگی مانند لنین و انگلس ، حق تعیین سرنوشت فقط برای سرزمینهای الحاقی و دربند مصداق دارد و شامل کشور ایران نمی شود . تعیین سرنوشت ، حقی است که فقط برای مستعمرات امپریالیست ها مي توان قائل بود. پس بنابراین، این حق برای ایرانیان صادق نیست. آنچه امروز به نام ايران وجود دارد با هر تعريفی که قبول کنیم دارای مرزهائی تاریخی و دمکراتیک است. وظیفه نیروهای کمونیستی و مجاهدین خلق در عین مبارزه و افشاء رژیم ضدبشری و پلید جمهوری اسلامی، مبارزه با آن فاشیستهای جدایی طلبی است که در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم در پی تجزیۀ ایران هستند و با مسخ کردن برخی کمونیست نماها می خواهند از آنها چک سفید برای جدائی از ایران بگیرند. آنها ناسیونالیسم قومیتی و عشیره پرستی را در زیر لوای حق خود تعیینی سرنوشت به ابزار باج گیری بدل ساخته اند. هیچ کمونیستِ راستین و مجاهد خلقی نمی تواند با تجزیۀ قومی

تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اينكه مقاله لوايي پس از درج ويرايش شد و يا نشد را از مسول فني سؤال كردم ،ايشان گفتند كه هيج تغييري وَيَا ويرايشي انجام نشد، قرار شد عكس از ان قسمت گرفته شود و بعنوان مدرك در سايت درج شود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی،
خود شما قبول می کنید که اوبالی چنین کاری نکرده است. پس چرا این اتهامات بی اساس بر علیه اوبالی را با آب و تاب نشر می کنید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایران گلوبال نه بلکه وز وز گلوبال. امید است آقای توکلی هم مبتلا به آلزهایمر نشده است. دیروز نوشت اوبالی چنین گفت, امروز مینویسد, اوبالی این حرف را نزد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

خدمت خوانندگان سایت ایران گلوبال،
برای ادامه و بهبود برنامه جدیدی از گوناز که روزهای شنبه ۹:۳۰ شب، به نام دیالوگ، به زبان فارسی پخش می شود، مجبور به دیدار و گفتگو با تعدادی از دوستان و روشنفکران ملتهای مختلف هستم و بعد از اتمام مسافرت، در مورد جوابیه ویدئویی آقای توکلی وقت مناسبی خواهم یافت. برای جلوگیری از پخش شایعات عمدی که در ایران گلوبال ادامه دارد به اطلاع می رسانم که حدود دو هفته پیش به چندین تن از فعالین ملی و سیاسی از جمله آقای توکلی زنگ زده و آنها را به شرکت در برنامه دیالوگ دعوت می کردیم . در مکالمه تقریبأ ۲ دقیقه ای که با آقای توکلی داشتیم، همچنین به ایشان گفتم که کسی با اسم بردن از بنده در سایت ایرانگلوبال، اتهاماتی سنگی به اینجانب وارد کرده و بعد از مدتی اسم بنده را حذف کرده است. برای جواب دادن اصولی واجب است که اصل مقاله را داشته باشم و خواهش کردم که مقاله را از
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
توضیح یک نکته مهم: پس از درج مقاله ای از آقای لوایی ، جناب علی سلیمانی بهم زنگ زد و مطرح کرد که لوایی به اوبالی اتهام زده و بعدا نام ها را حذف کرد و بنابراین مقاله لوایی را بردارید، من در پاسخ گفتم هیج ویرایشی از سوی لوایی انجام نشد بنابراین مقاله لوایی حذف نخواهد شد، چند روز بعد آقای احمد اوبالی تلفن زد و در باره یک میزگرد صحبت کرد و در ادامه اشاره ای به مقاله لوایی کرد ولی خواهان حذف مقاله نشد و بحث حاشیه ای صورت گرفت.