کارهای بزرگتری در پیش داریم

نقدي بر عدم صداقت مدير ايرانگوبال
در ویدیویی که در پاسخ آقای احمد اوبالی مدیر محترم گوناذ تی وی منتشر کرده اید نام بنده را نیز به میان آورد ه اید و در جاها ی دیگری نیز به توصیف مسایلی پرداخته اید. پرداختن به مسلیلی این قبیل ٬ ُ شرط انصاف و وجدان کار مطبوعاتی آن بود صداقت و راستی را در نظر میگرفتید حداقلش این می بود که صداقت شما در برابر من زیر سوال نمیرفت. موضوعاتی که به کار برده اید در بین ما مطرح شده اما با عرض تاسف با شکلی سانسور شده است که موضوع به نحوی بیان گردیده که گویا من تلفن کرده ام و از شما درخواست کرده ام
جناب آقای کیانوش توکلی مدیر محترم ایران گلوبال
با درود فراوان
کارهای بزرگتری در پیش داریم لطفا به ان بیاندیشید
در ویدیویی که در پاسخ آقای احمد اوبالی مدیر محترم گوناذ تی وی منتشر کرده اید نام بنده را نیز به میان آورد ه اید و در جاها ی دیگری نیز به توصیف مسایلی پرداخته اید. پرداختن به مسلیلی این قبیل ٬ ُ شرط انصاف و وجدان کار مطبوعاتی آن بود صداقت و راستی را در نظر میگرفتید حداقلش این می بود که صداقت شما در برابر من زیر سوال نمیرفت. موضوعاتی که به کار برده اید در بین ما مطرح شده اما با عرض تاسف با شکلی سانسور شده است که موضوع به نحوی بیان گردیده که گویا من تلفن کرده ام و از شما درخواست کرده ام که مقاله آقای لوایی از سایت شما حذف شود آیا حقیقتا قضیه آن طور بوده که شما آن را مطرح کردنه اید؟ من شما را به وجدان خود واگذار میکنم اما چیزی که باید بگویم آن است که چه دلیلی داشت من به شما زنگ بزنم ؟ عده ای از دوستان حتی میتوانم نام انها را در حضور آقای لوایی بگویم از بنده تقاضا کردند به نحوی به موضوع اقایان لوایی و احمد اوبالی خاتمه دهم . در این خصوص یکی از دوستان در تلگرام نشستی با اقای لوایی و یک نفر دیگر با حضوربنده برگزار کردیم و قرار شد من به شیگاگو رفته وحضورا به این موضوع خاتمه دهم من با آقای لوایی روابط بسیار نزدیکی چه در داخل یعنی دورانی که ما در شمس تبریز باهم کار میکردیم و چه در باکو که در دوران مهاجرت بودیم داشتیم ایشان دوران بسیار سختی را میگذرانیدند و به قدری مریضی بدحال بودند که گاهی سه یا چهار ماه قادر به شناختن افراد نبودند من حقیقتا دیدم که دور از انسانیت است چنین فردی را تنها گذاشت و مایی که پولی حتی برای امرار معاش نداشتیم معالجه ایشان را در باکو غیرممکن میدانستم جهت کمک به ایشان به هر سفارتخانه ای سر زدم و نهایت یکی از مسولین وزارت امورخارجه امریکا که با بنده دیداری داشتند من قضیه آقای لوایی را به ایشان گفتم و مساعدت و کمک به ایشان را درخواست کردم و حتی ملاقاتی بین آنها ترتیب دادم و جالبش این بود که قبولی ایشان در امور پناهندگان سازمان ملل و پذیرش وی از آمریکا قبل از بنده با سرعت تمام انجام گرفت و وقتی به امریکا تشریف آوردند اولین کاری که کردند مقاله ای بر علیه من منتشرنمودند که گویا من به کانادا میرفتم علی مانع من شد و نگذاشت . در حالیکه بیش از ۱۰ سال هست هیچ نماینده ای از کانادا به امور پناهندگان باکو مراجعه ودرخوست پناهنده ای از باکو نداشته است و حقیقتا وضع پناهندگان که حتی قبولی دفتر امور پناهندگان را هم در دست دارند بیش از بیست سال است در باکو درجا میزنند چطور شد در عرض نزدیک به دوسال به این زودی شما از دو جا ٫ هم از دفتر سازمان ملل و هم ازامریکا قبولی گرفتید یعنی کیس شما این قدر اهمیت داشت آقای لوایی . من با سه سال سابقه حبس و صدها بار حکم دستگیری و دارای کارت محرومیت اجتماعی از رژیم جمهوری اسلامی درست چهار سال در باکو درجا زدم اما شما در عرض این مدت کوتاه موفق به اخذ پناهندگی میشوید؟ شما مدرکی لطفا ارایه کنید که تنها یک ماه در زندان مانده اید من هرچه گفته ام در خصوص ان از شما رسما عذرخواهی خواهم کرد بیاییم مدارک من را هم که عبارت از صدها برگ می باشد در همین سایت منشتر کنیم البته هیچ وقت از این کمک پیشمان نیستم و اگر خدایی ناکرده چنین اتفاقی برای شما بازروی دهد باز در خدمت شما خواهم بود اما این مقاله آقای لوایی را برعلیه خودم به حساب بیماری آقای لوایی گذاشتم و حتی دخترم سویل خانم که از فعالین حرکت ملی اذربایجان می باشند شدیدا به من توصیه کردند ایشان مریض هستند نباید اورا با دادن جواب ناراحت کنیم و حتی در این اواخر هم این توصیه را به من کردند البته حالا باید اعتراف کنم حق با دخترم سویل خانم بوده است.
اما اقای توکلی عزیز من حقیقتا اهل قیل و قال نیستم در عرض بیش از جهل سال زندگی سیاسی خود کسی نمیتواند بگوید علی سلیمانی برعلیه من مواردی نوشته است به جز دومورد یکی در مورد استاد و دوست بسیار عزیزم آقای دکتر چهرگانی و دومی هم در خصوص همین آقای اوبالی بوده باید اینرا متذکر شوم هر دو مورد در خصوص اعتلای حرکت ملی آذربایجان و همچنین استراتژی آن بوده است و خللی هم نتوانست در روابط ما بوجود آورد
نقد هیچ اشکالی ندارد وما نقدرا نباید به معنی نفی همدیگر بدانیم بلکه نقد را باید به عنوان تکامل مبارزاتی خود بدانیم و همچنین اختلافات فکری را با ید با چنین دیدگاهی مورد ارزیابی قراردهیم که حرکتها و مبارزات ما مانند خط موازی هست که برای رسیدن به اهدافی مشخص تنظیم گردیده است و آخرین چیزی که میتوانم بگویم من فردی هستم که معتقدم ما جهت توسعه دمکراسی و موانع ان ناچاریم تلاش کنینم در تحقق این اهداف با مساعدت و دستگیری اقای اوبالی بعد از بحثهای فراوانی که اقای دکتر نوری اعلا درجریان امر هستند اولین گام را با پخش برنامه دیالوگ که حتی شما هم جزو مدعوین ان هستید برداریم قطعا با توجه به اینکه اولین تجربه در طول تاریخ تلویزیونهای مربوط به جغرافیای ایران این بحث ها با دوستان در گوناذ تی وی اجرای میشود قطعا هم بی کم و کاست هم نخواهد بود ما به جای اینکه به اهم ها بپردازیم و در این راستا و حتی به کارهایی بزرگتر از این امر بپردازیم تا زمینه وحدت عمل نه فکری جریانهای مخالف حاکمیت ایران بپردازیم لوایی شده بحث روزماٍ - حقیقتا بدبختی را ببینید که پتانسیلهای ما کجا هزینه میشود بیش از بیست سال است من لوایی را می شناسم دهها بار در میان خانواده ام بوده اند این اقا چند روز قبل در یک کانال تلگرامی در حضور صدها نفر اصلا انکار میکردند ما دوست بوده ایم و البته از نظر من بازهم دوست هستیم من به عنوان یک فرد خیرخواه با ایشان برخورد داشته ودارم وکینه ای از او به دل نداشته ونخواهم د شت اما آن چیزی که مرا آزار میدهد مشغول کردن این فرد دهها نفر را به خود می باشد من این امر را به سود حاکمیتی مانند جمهوری اسلامی ایران میدانم که باچنگ و دندان همه مارا ازدم تیغ میگذراند . در سال ۱۳۶۷ زندانیان را از هم تفکیک نکردند بلکه همه را از دم تیغ گذراندند حالا هم همین سیاست را رژیم پیش میبرد پس چرا ما کاری انجام دهیم که رژیم از ان سود ببرد.
اما در خصوص اظهارات و دیگر نوشته شما اقای توکلی عزیز
من برای شما زنگ زدم اولین حرفی که بعد از سلام به من فرمودید این بود اقای لوایی شما هستین .............عرض کردم نه من سلیمانی هستم شاید بیش از ۸ سال است ما توسط یک دوستی باهم اشنا شدیم و در دورانی که امکانم بود و قدرت جسمی من اجازه میداد برایتان مقالاتی میفرستادم شاید نزدیک به ۵ سال نوشته های من بدون هیچ مسله حاشیه ای در سایت ایران گلوبال نشر میشد اون اخلاق سیاسی و مطبوعاتی یکی ازنقاطی بود که من همیشه ان را رعایت کرده و میکنم و شماهم به چندین مقاله بنده بحث پالتاکی ترتیب دادین برای مقالاتی مانند آیا جنبش سبز میتواند آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی باشدو یا دستهای پنهان قدرت درجمهوری اسلامی) که خودتون برای من بیان فرمودین این مقالات بیشترین خواننده را داشته است از این بابت واقعا خوشحال بودم در عرض چند سال همکاری هیچ حاشیه ای برای ایران گلوبال نداشته ام
دومین مسله در تلفن هم این بود شما بیان کردین من از اختلاف مابین اقای اوبالی و لوایی بی خبر بودم اقای بابک آزاد آن را برای من گفتند.......... و بحث به مقاله کشیده شد من گفتم در مقاله چنین نوشته شده بوده و من شخصا آن را خواندم دو مورد در آن اصلاح شده اول نام اوبالی و دومی اینکه من از فارسها عذر میخواهم که من تند در باره آنها نوشته بودم و شما گفتین بلی من در آرشیو خوا ندم ولی به هرحل مشکل حل شده و اقای لوایی اونو اصلاح کرده گفتم به هرحال عده زیادی اونو خونده اند آیا فکر نمیکنید آن مقاله را حذف کنین مناسب باشد شما فرمودین ما معمولا این کارو بندرت انجام میدهیم و این امکانپذیر نیست حالا اقای توکلی عزیز کدام اخلاقیات به شما اجازه میدهد اینو که صدها نفر خونده اند و حتی خود من از زبان شما اینرا شنیده ام انکار میکنید که اصلاحی در ان انجام نشده آیا فکر نمیکنید باصطلاح درگیری مثلا دونفر صداقت شما را با این انکارتان زیر سوال میبرد که مدعی هستید هیچ گونه اصلاحی دران انجام نگرفته است یعنی مقاله اقای لوایی برایتان اینقدر مهم بوده که وجه مطبوعاتی خودرا قربانی آن میکنید باز میگویم وجه هرفرد مطبوعاتی باید در گفتار و کردار باید الگو باشد من تعجب میکنم چه لزومی دارد که حضرتعالی به این حساسیت دارید اولا خودتان برای من گفتید بلی دیگه اصلاح شده و موضوع دیگه حل شده و پشت این مسله چه اهدافی هست من کاری با ان ندارم قصد من حل این موضوع بود و اگر لازم باشد بازهم بنا به دلایل و مصلحتهای لازم جهت آقای لوایی این کارو میکنم شما نه از شرایط فعلی و نه از وضعیت جسمی اقای لوایی متاسفانه خبر ندارید من با توجه به مسایل فوق و شناختی که از ایشان داشته و دارم معتقدم راه مناسبی برای ان برگزید به هر حال سرنوشت یک انسان اینجا مطرح است
باز با درود و خسته نباشید علی سلیمانی
 
توضیح ایرانگلوبال:
برای اطلاع خوانندگان گرامی:
کسانی ادعا کرده اند که آقای لوایی در مقاله خود با عنوان "عربده كشى لمپنيسم در حركت ملى" نامی از آقای اوبالی برده و بعدا آن را پاک کرده است.
همانگونه که در تصویر زیر دیده می شود، آقای لوایی این نوشته را در تاریخ 4 آپریل 2017، ساعت 13:28 منتشر کرده و تنها ویرایشی که در آن انجام گرفته در تاریخ 5 آپریل 2017، ساعت 06:33 توسط آقای کیانوش توکلی بوده که آن هم برای تغییر مکان نوشته در سایت بوده است.
آقای لوایی ملطقا در نوشته خود دست نبرده است.
 
لطفا برای بزرگتر شدن تصویر بر روی آن کلیک کنید
 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای علی سلیمانی، شما چرا می خواهید اسم اصلی مردم را بدانید به چه درد شما می خورد ؟ نکند گرو کشی در کار است، شما چرا می خواهید اسم اصلی کاربران را بدانید؟ چه برنامه ائی در سر دارید؟؟ و با اسم اصلی آنها کدام یک از گرههای ناگشوده ات را می خواهی باز کنی ؟ می توانید دقیقا توضیح دهید که چرا دانستن اسم اصلی کاربران ایقدر برای شما اهمیت دارد؟ نکند کاسه ائی زیر نیم کاسه ائی هست؟؟؟؟؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عجب .. بنده فقط یک کامنت کوتاه در زیر این مقاله در همان اوایل انتشار گذاشته بودم و منتشر شده بود الان می بینم ان کامنت حذف شده است عجبا. اقای توکلی در مورد بعضی از فعالین ازربایجان . اب را گل الود کرده و یک ماهی گرفته و گوشت که هیچ حتی اسخوانهای این ماهی را نخورد ول نخواهد کرد. من قبلان هم گفته ام دید سیاسی اقای توکلی در این 5/6 ماه عوض شده و ایشان متمایل به جبهه ملی می باشند و گرنه این مقاله نیست بلکه تخزیب دوست قدیمی خود است و هیچ رسانه ای همچین حرفهای خصوصی بین دو شخص را بنام مقاله منتشر نمی کند. برای من اقای لوایی با اقای اوبالی هیچ فرقی ندارد. و اینها هم حق دارند از خصوصیات هم در موردحرکت ازربایجان انتقاد بکنند. اما در این سایت به این خاطر به انها میدان داده نشده است.
هدف سایت چیزدیگری است. اقای لوایی حالا متوجه شدی که ما می گفتیم این سایت جای گلایه های خصوصی و شخصی نیست؟
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای عدم سوء تفاهم ، و برداشت درست از کامنت خود ، اشاره میکنم :
کسانی از بوزقوردگراها و ترکیست ها اندیشه ها یی در مورد
ایده ی « فارسها دارای کروموزوم معیوب هستند» در سایت مطرح کرده بودند
مدتی بر سر این موضوع در ایران گلوبال بحث در گرفت.
همینطور مقاله ای نیز در مورد اعتقادات «بورقور گرایی» در ایران گلوبال منتشر شده بود
آمدن این کلمات در کامنت من ، اشاره به همین باورها است.
این ایده ها مورد نقد من قرار گرفته بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی شما همیشه اینطور قضاوت می کنید نمیدانم چرا آقای سلیماننی جواب شمارا نمیدهد شاید به گفته خودش عمل کرده ودر برابر توهین جناب ایلیار سکوت کرده قطعا حضرتعالی این نوشته جناب ایلیار را ندیده اید ویا خودرا به ندیدگی زده اید این نوشته از جناب ایلیار است ببینید(ایده ی بوزقورد گرایی شما، و « کروموزم معیوب"، ماهیت تان را روشن کرده است.) شما این نوشته را توهین نمیدانید چون ایلیار دوست صمد بهرنگی بوده حق دارد چنین بنویسد ولی علی سلیمانی در پاسخ میگوید جواب ابلهان خاموشی است او توهینگراست آفرین بر منطق شما آیا کسی حق ندارد فردی که اورا نقد میکند بخواهد اورا بشناسد کجای این امر گناه است که ایلیار با چنین الفاظی اورا مورد استقبال قرار میدهد اینجاست که صداقت شما جناب توکلی زیر سوال میرود انسان ولو اینکه کمونیست باشد یا خداپرست یا شاه اللهی و نهضتی و جنبش سبزی و توده ای مهم نیست مهم ان است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا کیانوش....هر چه نامهربانی بکشید حقتان است که خودتان در جواب این شخص به نامهربانی خود امضا زده اید. من مشکل شما را دورادور درک میکنم و توسط نوشته خود شما مطمعن میشوم که شما در باطلاق سانسور گرفتار شده اید....! به خاطر آن نمیتوانید به رشد سیاسی خود دست یابیید....! تا قلمهای آزاد را به خاطر نداشتن جواب منطقی خودتان سانسور میکنید مطمعن باشید که تمام فعالیتهای خود خواه خودتان در غنچه پژمرده خواهد شد...!در بین ملل خاورمیانه ای متاسفانه در حال حاظر چیزیکه بر سیاست حکم میکند دیکتاتوری و سانسور است که هردوی اینها مانند آنارشیسم و فاشیسم مولد همدیگرند...! شما در نوشته قبلی تان به من از ظعفهای انقلاب و انقلابگری نوشته بودید با اینکه میدانم در زمان خودش خود شما یک انقلابی بودید و حال از نفی آن صحبت میکنید...! هرچه بگویید و فکر بکنید حقتان است چون در نتیجه یک تاریخچه انقلابی در پس خود دارید...
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب علی سلیمانی گرامی ، متاسفانه علیرغم توهین به همکارایران گلوبال (ایلیار) کامنت شما منتشر شد. دوست عزیزم ایلیار یکی از چهرههای قدیمی فعالین آذربایجانی است که دوستی اش با محفل صمد بهنرگی می زند. و صد ها نوشته در خصوص اذربایجان دارد که تنها بخشی از ان درآرشیو ایران گلوبال موجود است . آیا نامی بهتر از آثار نویسنده می توانی بیابی ؟ گیرم نام مستعار ؛ بهتر نبود که نام را بهانه نمی کردید و بجای پاسخ ؛ توهین نمی کردید جهت اطلاع شما اینجانب دهها کامنت توهین امیز علیه شما و احمد اوبالی را عدم انتشار زده ام. متاسفم برای شما که به یکی از فرزندان مبارز آذربایجان توهین می کنید.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«حقیقت» گرامی
من آن فیلم را ندیده ام اگر ممکن است لطفاً لینک اش را در زیر مقاله ی من قرار دهید.
یا بنویسید کجا میتوانم ببینم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ. ائليار عزيز، باور كنيد ابله خواندن منتقد يك نمونه كوچك است. به اين ليست اضافه كنيد كلمات زير را؛
ديوانه، شارلاتان، جاسوس، عنصر كثيف، قوش بئيين، بى پدر و مادر، عوضى، تف بر رويت و و و ...
فيلم اينها موجود است و مى توانيم براى شما ارسال كنيم
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
موغانلی گرامی
اظهار نظر آزاد است و همه میتوانند بیان نظر کنند.
عمل اظهار نظر، حق طبیعی همگان است.
مانع اظهار نظر کسی شدن خطا ست و نقض آزادی بیان.
نظر می تواند درست یا خطا باشد . آزمایش است که چگونگی را روشن میکند.

من نظرم را در اختیار دیگران قرار میدهم اگر فکر میکنند مشکلی را حل میکند عمل کنند.
روشنگر، و روشنگری ، کار و وظیفه ی اجتماعی اش نیز همین است که بنویسد و نظر خود را در اختیار دیگران قرار بدهد.
مشکل گشا باشد، نظر راهش را باز میکند.
امر تحقق ایده های رهگشا کار مردم است .
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« ابله» نامیدن طرف صحبت نشانه ی « معرفت» شماست. متشکرم که میزان معرفت خودتان را اثبات کردید.
لوایی با این معرفت مشکل داشته است. و در حقیقت هر فعال رفع تبعیض آگاه با این «سطح معرفت» مشکل دارد.
من با اینکه مخالف نظر لوایی هستم ولی تا جایی که در صحبت ها دیده ام ایشان به مخاطب خود توهین نکرده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایلیار عزیز منظورتان کروموزوم منتشرکنندگان این کامنت بود بلی شما توهین گر نیستید مدیر سایت و مردم قضاوت دیگر اینجا با شماست که این قوم از کدام جنس هستند حرکت ملی اذربایجان با چنین کسانی طرف هستند با نام دوست میخواهند تیشه به ریشه ما بزنند تو که جرات افشای نام خود را نداری نمیتونی حرفی بزنی جواب ابلهان خاموشی است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایلیار عزیز اوبالی و سلیمانی نتوانستند این کاری که شما میفرمایید بکنند لطف کنید شما این کاررا انجام دهید و دیگر آنکه ما حداقل اوبالی و سلیمانی را می شناسیم و نسبت به خوب و بد آنها میتوانیم واکنش نشان دهیم شمایی که ما و هر آذربایجانی دیگری می پرسیم هیچ شناختی از شما و هویت شما ندارند ارایه طریق از شما نمیتواند برای حرکت ملی آذربایجان ملاک عمل باشد بنابراین اظهار نظر شما نمیتواند خطا باشد؟
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلیمانی گرامی، هویت هر فرد در محیط خودش روشن است و نه در جهان.
در نوشته ی من هیچ توهینی به شما صورت نگرفته است .
من انتظار جواب از شما ندارم.
از کسی که بدون هیچ ملاحظه ای مسایل خصوصی دوست و همراه خود را مجرمانه برسر بازار جار میزند.
ایده ی بوزقورد گرایی شما، و « کروموزم معیوب"، ماهیت تان را روشن کرده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ایلیار هدف شما کاملا مشخص و در چه راستایی حرکت میکنید نوشته های شما بیانگر ان است اما لازمه پاسخ دادن به شما آن است که هویت شما باید اول مشخص شود من به کسانی که بانام مستعار وارد صحنه میشوند جواب نمیدهم به لحاظ حقوقی نوشته های شما فاقد ارزش می باشد هر نوشته ای که پخش میشود زمانی اعتبار دارد که هویت فرد مشخص شود تا مسولیت نوشته ها را برعهده بگیرد در این خصوص مدیریت محترم ایران گلوبال نیز سنگ تمام میگذارند و جانانه فردی که فاقد هویت می باشند اجازه میدهد فرد دیگررا نقد نه توهین و یقه دونفر گرفته و هرچه از دهنش میاید بگوید البته میدانم اقای توکلی به بنده و دوستان من عنایت خاصی دارند دستشان درد نکند
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
موغانلی گرامی
برخورد من به این مسئله حاشیه یی جهت روشن کردن اینکه است که:
مشغول شدن «در برخورد های حاشیه یی بین فعالان بر سر اعمال هژمونی این و آن» ، پلاریزه شدن بر سر مواضع فردی و گروهی، نیاز آذربایجان نیست.
در موقعیتی که مردمان ستمکش، از تبعیض و بی عدالتی و دیکتانوری و فقر و فحشا ، تلف میشوند، نیاز مبرم آذربایجان، به
« تشکیل جبهه ی متحد جنبش آذربایجان، از گرایشات مختلف» صد چندان است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اول از همه چیز متاسفم برای ایران گلوبال که کامنتهایی که میفرستم نشر نمیکند اما برای اخرین بار ناچارم باز بنویسم و اما مدعی دمکراسی خواهی جناب توکلی را باید توهمی تراوش شده از ذهنی بیمار دانست حرف من این که از ایلیار می پرسم . جناب ایلیار عزیز شما که می گوید اقای لوایی و ایران گلوبال در یک طرف و اوبالی و سلیمانی در طرف دیگر دعوی اعمال هژمونی خودرا هر دو طرف دارند و این یک دعوای شخصی است و من وارد چنین دعواهای شخصی نمیشوم؟ اگر چنین است شما چطور میایید برای یک دعوای شخصی کامنت مینویسید منظورتان از ورود به چنین دعوایی شخصی چیست نکند شما قصد دارید اب را برای اهدافی که دارید گل الود کنید ؟ ایا کامنت نویسی شما ورود شخص سوم به دعوی نباید تلقی کرد ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از هلند جان
لوايى در مقامى است مه مى تواند حركت را نقد كند با سابقه بيست و پنج سال نوشتن
همه مى دانيم كه منطور لوايى يك جريان خاص است و خودش در مقاله اى توضيح داده
بعضى ها مثل آب خوردن دارند اين حركت را به حراج مى گذارند و اين ابلهانه است اگر قبول نكنيم
براى اينكه گند كار در نيايد و ليستى كه در بين دوستان به صورت مخفى دست به دست مى گردد اينجا پخش نشود بهتر است كش ندهيد
آنقدرها هم معصوم و مظلوم نيستيد كه هيچ، بلكه ظالم هستيد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار،
باز هم به سئوال اصلی من جواب نداده اید و با کلمات و جملات بازی می کنید، از طرفی دم از آزادی بیان می زیند، از طرف دیگری هر کسی که باب میل شما نمی نویسد تحقیرش می کنید و در عین حال لوایی را تحریک می کنید که به خطاهای خود ادامه دهد. قسمتی از کامنت شما را دوباره تکرار می کنم:
" برخورد کننده هر طور دوست داشت میتواند تجارب خود را فرموله کند ءمثبت یا منفی. تجارب شخصی خودش یک سند است، هر چند شخص برای اثبات آنها سندی نداشته باشد. و ممکن است دارای اتهام به جریانی نیز باشد."
"من اتهامات لوایی را تجارب تلخ شخصی می نامم. بدون اینکه به « نادرستی یا درستی آنها» توجه کنم. و برایم مطرح باشد.
تنها میتوانم بگویم « متاسفم از اینکه ایشان تجارب خوبی نداشته اند». بهر صورت فعال حق این را هم دارد
که تجارب تلخ خود را بگوید همان طور که تجارب شیرینش را بیان میکند."
سئو ال از شما: منطق امر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خیلی حرف بجا و معتبری گفته اید الیار عزیز....! حرف شما از احتیاج یک قدم جلوتر ملزم بر مللت تورک آزربایجان است...! راستش را بخواهید خونم برایتان و حرفتان جوشید...! هرچند که مقاله ای به همین عنوانِ وحدت مللی ما در گرو درک مللی ما فرار دارد را خدمتتان فرستادم ولی طبق معمول و متاسفانه نوشته ام نتوانست از فیلتر ایران گلوبال رد شود...! ولی بینهایت خوشحالم از اینکه درست اصل مسله را در نوشته ای کوچک جا داده اید...! امید است این حرف مبارکِ از ما گذشته شما به گوش مبارزانی برسد که به جای کارهای اساسی و بنیادین در جبههُ خودی برای خود جنگ درست نکنند....!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
موضوعی که از اینهمه کامنت فهمیدم اینهایند:
لوایی دنبال لیدربازی نیست و هرچه دل و ذهنش می کشد می گوید. اهل مصلحت و دم تکان دادن نیست. لوایی با آنهمه سابقه فرهنگی و سیاسی در مقامی است که می تواند نقد کند و همه هم این را می دانیم.
اوبالی دنبال ساکت کردن لوایی که مثل یک جعبه سیاه رها شده است می باشد و لشگر و تیر و طایفه اش را به خصوص مغانلی ها را برای اینکار بسیج کرده است. لوایی چون از تبریز است باید کوبیده شود. سیاست اوبالی این است که تبریزی ها سرکوب شوند و موغانلی ها تبلیغ شوند.
... دنبال برنامه سازی برای گوناز است و می خواهد با کوبیدن لوایی جایی در دل اوبالی باز کند. دلیل اینهمه جار و جنجال او را نفهمیدیم.
لوایی عاقلانه رفتار می کند. مثل ... به مسایل شخصی نمی پردازد. او حرفهایش را زده و هر وقت هم بخواهد خواهد زد. فرق اوبالی با لوایی در این است که لوایی دنبال قدرت و لیدربازی
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نیاز مبرم تبعیض دیدگان آذربایجان
-----
بجای مشغول شدن «در برخورد های حاشیه یی بین فعالان بر سر اعمال هژمونی این و آن» ، بجای پلاریزه شدن بر سر مواضع فردی و گروهی،
در این برهه از زمان که، ترامپ در راه اجرای « آرنارشی » راست گرای خود، در جهت ایجاد شبه دولتهاست، و جهان را به سوی جنگ پیش می برد، در زمانی که جامعه ی ایران به سوی انفجار میتازد، در برهه ایکه حکومت در پی گسترش هلال شیعه ی خود است، در شرایطی که اردوغان ترکیه را در راه اسلامیسم و اعدام انسانها شلاق میزند، در اوضاعی که ناسیونالیسم افراطی کرد میخواهد آذربایجان غربی را قورت بدهد، در شرایطی که برخی از سازمانهای سیاسی بسوی شیوخ عرب دست دراز کرده اند،
در زمانی که ناسیونالیسم افراطی فارس، برای استقرار حاکمیت راسیستی خود به هر خس و خاشاکی چنگ میاندازد،
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آذربایجاتچی گرامی
آ.ائلیار دوستدار حقوق است. حقوق همگان. بخصوص حقوق تبعیض دیدگان و ستمکشان؛ با انتخاب آزاد و داوطلبانه ی فرد و جمع. با آگاهی کافی.
عزیز جان، ایده لوژی ها ربطی به آ. ائلیار ندارد. از دایره ی ایده لوژی آزادم. لطف کنید مقالات مرا در مورد مقوله ی ایده لوژی مطالعه کنید بعد چیز بنویسید.
همه آزاد اند ، چه معتقد به یک ایده لوژی باشند و چه نباشند ، که تلاش مدنی خود را انجام دهند.
صاحبان نظرات کمونیسم و ناسیونالیسم و اردوغانیسم و ایده لوژی آذربایجانیسم و بوز قوردیسم و شونییسم و غیره می توانند نظر تئوریک خود را بیان کنند و در مقابل نقادان نیز نقد خود را.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ادامه ی
عدم تضاد اندیشه یی
و مشکل اعمال هژمونی

طرف یک نفری، به علت « دیدن و شنیدن سخنان و رفتارهای تلخ-که میتوانند سیاسی و شخصی باشند- از طرف مقابل ، یعنی رسیدن به تجارب تلخ، و گرد کردن آنها تحت عنوان« لمپنیسم و ارتباطات ناموجه» و چسبیدن به ، در خطر بودن« حرکت ملی» زور خود را در مقاله ی مورد بحث عنوان کرده و هژمونی خود را روی میز گذاشته است.
یعنی از دید ایشان « رفتارهای ناموجه و لمپنیسم» ، یا در واقع« تجارب تلخ» ایشان، به معنی در خطر بودن « حرکت ملی» است.

از سوی دیگر طرف دو نفری، « رفتارهای ناموجه و لمپنیسم» ، یا در واقع« تجارب تلخ» مقابل را « اتهامات موهوم » نامیده و « توهین و اتهام به حرکت ملی» شناخته است. و هژمونی خود را نیز روی میز نهاده است.

گرد کنیم، طرف اول از « زیان به حرکت ملی» حرف میزند - و طرف دوم از « اتهام به حرکت ملی» ؛ و متقابلا
اعمال هژمونی میکنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای آ. ائلیار، بلاخره دم خروس را با این کامنت شما دیدیم که نوشته اید:
<<با برداشت من
این سه نفر فاقد تضاد اندیشه یی هستند.
یعنی اوبالی و سلیمانی و لوایی هرسه معتقد به:
ایده لوژی ترکیسم، ناسیونالیسم و آذربایجانیزم، اردوغانیزم هستند و استقلال طلب و جدایی خواه. >>

ائلیار عزیز، کامنتها و نوشته جات ضد و نقیض شما بعضی ها از جمله بنده را با سئوالی روبرو کرده بود. ائلیار کیست و کجا می رود؟
بوی تعفن کمونیسم پوسیده هنوز صدها میلیون اسیران اجباری در بند مارکسیسیم-لنینیسم بلوک شرق را رها نکرده است. کشورهای زیر اشغال این "اندیشه" بعد از ۲۵ سال آزادی، هنوز در تلاش رهایی از این هیولای جهنمی، مبارزه می کنند تا فرزندان برده های زنده به گور شده گولاگهای لنین و استالین سر و سامانی به وطن خود به دهند. بوق قطارهای "سوسیالیسم" که تمامی روشن فکران و سرمایه های انسانی ما را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ.ائلیار گرامی،
هر کسی که کامنتهای شما را درمورد مسائلی که لوائی و سلیمانی مطرح کرده اند بخواند متوجه خواهد شد که شما مخالف شخصی هستید که لوائی هدف گرفته وطرفداری شما از لوائی یا مخالفت شما با سلیمانی نیز به همین خاطر است و به نظر می رسد که چون آن "شخص" از کل حرکت دفاع کرده است، شما با ماله کشی روی اتهامات بدون سند لوائی، حاظر شده اید همصدا با لوائی، لایه های بالایی حرکت آذربایجان را زیر اتهام " ما موران وزارت اطلاعات" بکوبید تا خدای ناکرده با آن "شخص" همصدا نشوید. یعنی تعصب کور کورانه یا عناد که هر دو فرسنگها به دور از منطق هستند.

"من اتهامات لوایی را تجارب تلخ شخصی می نامم. بدون اینکه به « نادرستی یا درستی آنها» توجه کنم. و برایم مطرح باشد" . منبع: قسمتی از کامنت آ. ائلیار، دو روز قبل همین صفحه.
درستی یا نادرستی اتهامات سنگین لوائی برای شما مهم نیست چون او به کسی یا کسانی
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عدم تضاد اندیشه یی
و مشکل اعمال هژمونی
----
با برداشت من
این سه نفر فاقد تضاد اندیشه یی هستند.
یعنی اوبالی و سلیمانی و لوایی هرسه معتقد به:
ایده لوژی ترکیسم، ناسیونالیسم و آذربایجانیزم، اردوغانیزم هستند و استقلال طلب و جدایی خواه.
باورمند به رهبرگرایی و اعمال هژمونی خود.

« مسئله و مشکل» دو نفر اولی با سومی، هیچ پایه و اساس اندیشه ای ندارد. آنها در« اعمال هژمونی» نسبت بهم
اختلاف دارند .
در این برخورد، لوایی «نیروی قلمی»، و اوبالی و سلیمانی «نیروی تبلیغی» خود را سرمایه کرده ، مقابل یکدیگر قرار داده اند،
و متقابلا اعمال قدرت و هژمونی میکنند.

اختلاف خود را با اصطلاحات « اتهامات موهوم» از یک طرف( سخن اوبالی و سلیمانی)
و « لمپنیسم » از طرف دیگر( سخن لوایی)، به میان دیگران برده اند.


تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« از هلند» گرامی
آیا شما کامنت های مرا در مورد « اختلاف» مذکور خوانده اید؟ روی آنها هیچ تفکر کرده اید؟
متاسفانه من در کامنت شما نشانه ای از « تفکر» نمی بینم.
کامنت شما نشانه ی « طرفداری متعصبانه و کور-کورانه» از یک طرف است.
نوشته ام:
«برخورد اوبالی و سلیمانی به نوشته ی لوایی :متاسفانه از نقد اصولی فرسنگها دور است.
همینطور مقاله ی بحث انگیز لوایی بر خورد نادرستی نموده و باز از نقد اصولی بسیار دور است.
این دو بر خورد نشان داده که دوستان ما متاسفانه نمی توانند « اصول نقد متین و علمی» را در میان اختلافات خود پیاده و رعایت کنند. »
به شما پیشنهاد میکنم بروید روی « اصول نقد متین و علمی» مطالعه کنید، بعد نوشته های مرا در مورد این دوستان دوباره بخوانید و نظرتان را برایم بنویسید.
------

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای دکتر انزابی لطفا شما مکانی را برای ما آزربایجانی ها معرفی کنید که بدون ترس و لز از سانسور و اتهام زنی حرف دلمان را با آرامش خاطر و بدون واهمه بزبان بیاوریم ، اجرکم عندالله

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ضمن سلام مسئولین محترم ایران گلوبال و دوستان بنده میتوانم به آرشیو قومی ملی که روزهای قبل نوشته شده دست رسی پیدا کنم (با اعداد 1234....) مشخص شده. ولی نمیتوام به آرشیودیدگاهها - ویژه ایران گلوبال - مقالا ت دیگر که روزهای قبل نوشته شده دست رسی پیدا کنم اگر کسی در این مورد کمک بکند ممنون می شوم با تشکر انزابی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان عزیزم آقایان توسط زنده یاد قلم شکسته و به آقاى دكتر انزابى ضمن سلام بنده یک تقاضا داشتم آنهم این بود که اختلافاتمان را بین خودمان حل کنیم نه در بین ایرانی ها. شما یک چیز مطرح کردید که گویا بنده می خواهم آقای لوایی را ساکت کنم بنده دنبال ساکت کردن کسی نیستم . بنده دنبال دفاع از حقوق انسانی و دفاع از حق هستم برای بنده فارس و ترک و کرد مطرح نیست برای بنده انسان و حقوق انسانی مطرح است واز آن دفاع خواهم کرد واز فحش و اتهام زنی هم هیچ ترسی ندارم. عزیزم دیوانه نامیدن و لومپن یا نفوذی رژیم نامیدن فعال آذربایجانی نقد نیست توهین است. اگر اقای اوبالی در مورد کسی در گوناز صحبتی کرده باشد باید به همان اندازه وقت بدهد که او هم از خود دفاع بکند. اگر آقای اوبالی مطلب نقد ایران گلوبال را در گوناز پخش کرده باشد باید جواب آقای توکلی را هم در گونازپخش بکند اگر پخش نکرده وظیفه ای برای

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی, کامنت مرا بلوک نکنید. بلوک کردن برای شما نفعی ندارد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به از هلند

لوايى در مقامى هست كه بتواند حركت را نقد كند و اين را همه مى دانند. همه مى دانند كه فعلاً نقد او به يك جريان سودجوى سركوبگر است. او بيست و پنج سال است كه براى كركت و از حركت مى نويسد. حالا بگو بدانيم تو كه هستى و چكار كرده اى آقاى از هلند؟؟!!!!!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار،
لوائی به همه رهبران حرکت ملی آذربایجان اتهام زده و شما با ماله کشی روی این اتهامات زشت، بدون سند و مغرضانه همچنان او را تشویق می کنید. ای کاش او اسم کس یا کسانی را می نوشت تا کل حرکت زیر ضربه نرود اما او کار خودش را کرد، شما ماله کشی کردید و ایران گلوبال نیز تبلیغ کرد. فراموش نخواهیم کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای طهرانی ، خمینی هم مرتبا تکرار می کرد که اسلام در خطر است، و به بهانه در خطر بودن اسلام پدر همه را درآورد و حالا آزربایجان هم شده برای عده ایی چورک آغاجی، تا یکی لب به اعتراض باز می کند، یک مارک ناهنجاری برایش می چسبانند که نتواند هرگز در حرکت ملی آزربایجان سرشان را بلند کنند،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از ايران گلوبال در عجبم. آشكارا توهين به لوايى را كه على سليمانى نوشته چاپ مى كند بعد در جواب كامنتارها البته تا اينجا در دو كامنت اسم سليمانى و اوبالى را سه نقطه مى گذارد. نترس ايران گلوبال جان، حق با ماست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به تبریزلی و اسلان, حالا هرکی هستید فرق نمیکند. جواب آقای توکلی را آقای سلیمانی داده. اما باز هم می نویسم, هفت جدتان هم نخواهد توانست جلو آزربایجانی ها و کلا تورکها و کل کلا غیر فارسها را بگیرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای .........به هیچ عنوان فعال ملی آزربایجانی نیست. ایشان برای حقوق ملی آزربایجانیها هیچ قدمی برنداشته که هیچ در فرصت های مختلف به حرکت ملی از پشت خنجر زده. حالا چون فارسها تحویلش نمی گیرند خودش را به اوبالی چسبانده. آقای ......س از نظر فکری کاملا وابسته به جریان اصلاحات و شخص خاتمی است و در اولین فرصت و با اولین لبخند به اغوش اصلاح طلبان بر خواهد گشت و انوقت شاهد هتاکی وتوهین های ایشان به حرکت ملی خواهیم بود و در همین سایت بر علیه استقلال طلبان آزربایجان خواهد نوشت.این را نوشتم تا در آینده سندی بر حقانیت این متن باشد و به کسی هم توهین نکرده ام پس نمی توانید سانسور کنید. هر چه نوشتم حقایق است و خیلی هم تلخ که چندین بار هم تکرار شده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
طهرانلى جان
از اسمت پيداست كه چقدر آزربايجان دوست هستى. ترمز كن با هم برويم. مشكل ملت آزربايجان امثال ...... هستند. آنه ها با دو مقاله زمين و زمان را در سايت ايران گلوبال زير سئوال بردند و حالا همه چيز را انداخته اند گردن ايران گلوبال. چرا يك جواب درست و حسابى به ويدئوى توكلى نمى دهيد؟ كم كم دارد باورم مى شود كه شما در برابر منطق و پاسخ، كم آورده ايد. خودتان سئوال كرده ايد و جواب شنيده ايد. توكلى تناقض هاى شما را در مقاله هايتان رو كرده. جواب بدهيد. اينقدر از ملت آزربايجان خرج نكنيد. سرى به مقاله هاى لوايى در همين سايت بزنيد و ببينيد كه چگونه بايد از ملت آزربايجان دفاع كرد. هر چه بيشتر بى منطقى كنيد بيشتر فرو مواهيد رفت. مردم مى موانند و قضاوت مى كنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
طهرانلى
گنده گويى نكن
با نام ملت آزربايجان حرف نزن
ملت آزربايجان مصمم است شما متوهمان خودليدرخوانده را متوقف كند
خواهى ديد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقاله بلند و بالای آقای علی سلیمانی دو چیز تاکید را تاکید میکنند:
1- آقای لوایی مریضی طولانی مدت دارند و از نظر روانی تعادل ندارند و نباید به حرفها و نوشته هایش اهمیت داد، چون مریض روحی و روانی است و بگذار هر چه دلش میخواهد بگوید. ایشان این مسئله را از روی دلسوزی رفبقانه مطرح کردند ولی ایشان با این نوشته و نشان دادن وضعیت و شرایط سخت جسمی و مشکلات روانی آقای لوایی اشکارا طرف اوبالی را گرفتند.
ایشان بعنوان رفیق قدیمی و خانوادگی آقای لوایی به ما و همه فعالین سیاسی پیام و اطلاعاتی از وضعیت آقای لوایی دادند و گفتند که من بعنوان دوست روی لوایی و حرفهایش حساب نمی کنم شما هم نکنید و پرونده اش را بعنوان نویسنده و صاحب نظر خط بکشید. شاید آقای لوایی یا خیلی ها بگویند که این نوشته قصد دارد شخصیت لوایی را بشکند. اما آقای سلیمانی بلاخره کارش را مدتها نکرده بود با این مقاله کرد.
2 - در قسمت دوم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آ ائلیار مشکل ملت و حرکت آزربایجان لوائی و لوائی ها نیست بلکه همین سایت ایران گلوبال با مدیر و مسئولین دیگر آن و کلا ساختار تفکر وهژمونی طلب جامعه فارس است. ملت آزربایجان آستین هایش را بالا زده تا برای همیشه از شر آن آزاد شود واللا هر ماه و هر روز لوائی مانند ها را بمیدان خواهد انداخت. آزربایجانی ها انرژی خودرا صرف ریشه کن کردن بیماری جامعه و آزاد کردن خود از این نوع جامعه خواهند کرد. آقای توکلی ها بدانند که این بار با جامعه آگاه و مصمم آزربایجانی ها طرف هستند. آقا توکلی شما از همان اولش در جریان نوشته های لوائی بوده اید و تلفنی هم با لوائی تماس داشته اید و نوشته اورا هم ویرایش کرده اید. دست بردارتان نیستیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای د. انزابی، بر خورد ریش سفید مابانه عشیرتی، در عمل دست تخریبگران شخصیت های سیاسی و نویسندگان ملی آزربایجان را باز می گذارد، من و تو و ما همه مقصریم که با برخورد مصلحت گرایانه و محافظه کارانه، باعث رشد اتوریته قشری بیسواد را فراهم نموده ایم، آیا شما از خودتان پرسیده اید که چه اتفاقی به این همه نویسنده و گوینده و سخنران ازربایجانی افتاده است؟ که دیگر در رسانه های عمومی وجود خارجی ندارند، حالا لوایی تابو شکنی کرده، آیا درست است که او را هم به بهانه ( بدست پانفارسیسم آتو ندهید ) وادار به سکوتش کنیم، این ابزار سو استفاده پانفارسیسم را باید از دست اینها گرفت، تا نتوانند منتقدین را با ( هیس پانفارسیسم سو استفاده می کند ) در نطفه خفه کنند، همان کاری که خمینی و خامنه ایی به بهانه اینکه آب به آسیاب آمریکا نریزید، همه منتقدین و مخالفین خود را قلع و قمع کردند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقاى دكتر
آيا شما اختلاف بين اصولگرايان و اصلاح طلب ها و سلطنت طلب ها نمى دانيد؟ شما فكر مى كنيد فارسها از حركت ما بى خبرند؟ طبيعى است كه وقتى صحبت سياست است همه بايد از چپ و راست هم خبر داشته باشند و گرنه كلاهشان پس معركه است. به قول شما در اين عصر اينترنت و ارتباطات صحبت اين حرفها نيست. لوايى با نوشتن مقالات متعدد و كتاب فقدان فهم در جامعه ايرانى به گفتمان فى مابين كمك كرده. كار او كم و زياد، درست و غلط ، نوشتن و نظر دادن است. حالا بياييم او را با مخفى شدن در پشت نام حركت و مسائل داخلى ساكت كنيم كه چه شود؟ اولاً او ساكت نمى شود و چنين شخصيتى ندارد. او كار خود را مى كند. كار او در افتادن با اوبالى و دار و دسته اش نيست. نظرش را مى گويد. تفسيرش با شماهاست. از شما يك سئوال دارم. آيا در اين مدت ده سال توانسته ايد اوبالى را قانع كنيد كه تخريب نكند؟ آقاى ائليار به يك نكته اشاره
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« حقیقت» گرامی
- طرح مسایل خصوصی افراد در سایت البته که جرم محسوب میشود .
- آینده ی آذربایجان در دست خود مردم آذربایجان خواهد بود ، که خود را با فرهنگ دموکراتیک و مسالمت آمیز و هومانیست ، غنی کرده اند. شاید این آرزوی زیادی نباشد.
همینطور این آرزو را برای همه خلقها و ملتها دارم.
هر چند که نسل من دیگر نباشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست عزیزم آقای به دکتر انزابی ضمن سلام بنده آقای لوایی را دعوت به سکوت نکردم انتقاد سالم سازنده است مشکلات آذربایجانی ها باید بین آذربایجانی ها حل شود نه بقیه ایرانی ها این به نفع حرکت ملی نیست. لیدر حرکت ملی آذربایجان از بین آذربایجانی های داخل آذربایجان انتخاب خواهد شد که صداقتشان را به حرکت ملی اثبات کرده اند نه خارج نشینان. حرکت ملی آذربایجانی جوان است این منم منم بازی ها در اوایل وجود خواهد داشت ما در مقطع آگاه کردن مردممان هستیم هر کس در این مورد قدمی بر دارد مورد رحترام است هم لوایی هم اوبالی هم دوست عزیزم آقای علی سلیمانی و هم دیگران . مغزهایی که توسط گوناز به حاشیه رانده شوند با تلوزیون های لوس آنجلسی ضد ترک و ضد حرکت ملی آذربایجان صد مرتبه بد تر عقب رانده می شوند. سطح اگاهی مردم آذربایجان بالا تر از این است که یک نفر یا یک تلوزیون به تواند فعالین آنرا ترور شخصیت به کند
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نظر کلی ام
در مورد برخورد اوبالی و سلیمانی به نوشته ی لوایی این است که:
متاسفانه از نقد اصولی فرسنگها دور است.
همینطور مقاله ی بحث انگیز لوایی هم بر خورد نادرستی نموده است و باز از نقد اصولی بسیار دور است.

این دو بر خورد نشان داده که دوستان ما متاسفانه نمی توانند « اصول نقد متین و علمی» را در میان اختلافات خود پیاده و رعایت کنند.
ما نیاز به متانت و رعایت اصول نقد علمی داریم. بدون این گام، نمی توان پیش رفت.
با این همه از دید من رفتار صحیح آن است که اجازه بدهیم فعالان بدون واهمه از تجارب تلخ خود سخن بگویند هرچند که این کار
تلخی هایی هم داشته باشد.
بگذارید اشک و لبخند آزادی در میان ما جاری شود . که در خدمت آزادی ماست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اختلاف ها كى حل مى شود و شده است؟
اوبالى با استفاده از گوناز كه تك تريبون است همه را كوبيده است. اتفاقاً اين كار به نفع حركت است. فعالان ما به دليل نداشتن تريبون هميشه سركوب شده اند. مطمئن باش ايران گلوبال خيلى دموكرات تر از امثال بعضى هاست. اينجا معلوم شد كه يك جريان بيمار و فاشيست در درون حركت رخنه كرده. بگذاريد اين بيمارى درمان شود. امثال شما سالهاست كه تخريب شدگان توسط گوناز را به سكوت دعوت كرده ايد. جز افتادن حركت به دست عده اى راديكال چه چيز عايد ما شده است. مغزهاى اين حركت توسط اوبالى كوبيده شده و به حاشيه رانده شده اند. اين جنايت است. لوايى را همه مى شناسيم. شجاعانه در برابر ظلم مى ايستد. حالا اين ظلم چه از طرف حكومت ايران باشد چه از طرف پانفارسها و چه از طرف زياده خواهان درون حركت. روزى اين كار لوايى را تقدير خواهيد كرد. چون اامثال لوايى ها بى ادعا به دموكراسى و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ضمن سلام سخنی چند با آقای توکلی ودوستان دیگر که در مورد گوناز تی وی بحث هایی کرده اند. بنده منتظر بودم که آقای اوبالی جوابی داده باشند ولی چون جوابی ندیدم از اقای اوبالی اجازه می خواهم بعنوان یک ترک اذربایجانی نظر خودم را بیان کنم. درمورد رعایت دموکراسی در گوناز تی وی بحث شده بود کوناز تی وی بازحمات و فداکاری های آقای اوبالی باز شده است برای بالا بردن سطح آگاهی ترک های آذربایجان ودفاع از حرکت ملی آذربایجان. هرکسی به خواهد در این تی وی صحبتی بکند باید در جهت دفاع از حرکت ملی آذربایجان باشد وبا نظر آقای اوبالی ونه کوبیدن حرکت ملی آذربایجان. چون هزاران سایت فارسی زبان و نزدیک به چهل تلوزیون لوس آنجلسی شبانه روزمشغول کوبیدن حرکت ملی آذربایجان هستند وبه آذربایجانی ها حتی اجازه دو دقیقه صحبت کردن هم نمی دهند چه نیازی هست در گوناز تی وی هم اجازه داده شود به بهانه رعایت دموکراسی بر علیه
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Anonymous گرامی ،
یک مقاله از اوبالی و مقاله ی دیگری از سلیمانی در سایت آمده که اعتراض به مقاله ی لوایی ست.
این اعتراضات برای آن است که نوشته ی لوایی منتشر شده ، نباید منتشر میشود. و ناراحت اند .

کامنت Eza نیز همین موضوع را بحث کرده است. گرچه اوبالی مستقیم نگفته مقاله ی لوایی را حذف کنید ولی سلیمانی حذف را مناسب طرح کرده است.
دو مقاله مستقیم نشان میدهند:
هدف اعتراضات دو نفری، عدم انتشار مقاله ی لوایی ست. و این به معنای خواست حذف مقاله می باشد.
و دلیل آنها هم برای عدم انتشار « اتهامات موهوم» عنوان شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ضمن سلام وعرض ادب خدمت تمام دوستان : دوست عزیزم آقای لوایی ضمن تشکر از زحماتتان ووقتتان جهت آگاهی دادن و دفاع از حرکت ملی آذربایجان از جنابعالی اجازه می خواهم انتقادی به کنم . به نظر بنده این نوشته جنابعالی به سلاح نبود که در سایت فارسی زبان منتشر می شد چون هم جنابعالی و هم آقای اوبالی وگونازو هم بخشی از سایر فعالان حرکت ملی آذربایجان زیر ضربه و اتهمات رفتند لااقل به ترکی منتشر می کردید آیا شما می خواستید از فارس ها کمک بگرید برای کوبیدن اوبالی و گوناز تی وی؟ درست است که شما از آقای اوبالی و گوناز اسمی نبردید ولی از نوشته های شما ومتوقف شدن همکاری شما با گوناز استنبات می شود که مقصود اوبالی و گوناز بود به هرحال نوشته جنابعالی و دنباله اش نظر های کاربران به نفع حرکت ملی آذربایجان تمام نشد بار دیگر عرض می کنم بهتر است اختلافاتمان بین خودمان حل بشود نه بین فارس ها با پوزش. شاد باشید انزابی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار

برای آخرین بار در این مورد بگویم که "نظر" با "حقیقت مطلق" زمین تا آسمان فرق دارد. هر کسی در مورد مسائلی حق نظر دارد و تا آنجائی که اتهام نزند و منصفانه باشد، محترم است. اما در مورد یک ادعایی که همه می دانیم از بیخ دروغ است احتیاجی به نظر نیست چون آشکارا دروغ است و باید محکوم شود نه تشویق. اینکه اوبالی چنین کاری نکرده است بر همه ما و خود شما ثابت شد. حقیقت مطلق. اما آن اتهام با همان تیتر هنوز در ایران گلوبال موجود است که باز خود بدانید. متاسفم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقاى ائليار عزيز
به نظر شما اين كار على سليمانى جرم نيست؟
اگر هست چگونه مى توان به چنين افرادى آينده آذربايجان را سپرد؟
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« دوست» گرامی،
مقاله ی کامنتهای برگزیده ، محتوای چند کامنت است و نظرات و برداشتهای مختلف را نشان میدهد و مسایل را بحث کرده اند. نظر اوبالی، توکلی و دیگران آمده است . این بر خواننده است که چه نتیجه از بحث بگیرد.

برداشتها را نمی توان از کسی گرفت. یا حذف کرد. هرکس نگاه و نتیجه گیری خاص خود را دارد.
من هم مثل همه نظرات را میخوانم.

نظرات مختلف همه ی دوستان آذربایجانی برای من محترم است و در عین حال منهم نقد و نظر خاص خودم را دارم که در مقالاتم میاید.
تفاوت و تضاد نظرات بد نیست و لازم است. و خوب.
بله بله گویی و عدم تفاوت و تضاد خطرناک است.
ما با تفاوتها و تضادها می توانیم به حقیقت نزدیک شویم. نه با بلی قربان گویی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیار
این همه زحمت می کشید و از حرکت ملی آذربایجان پشتیبانی می کنید اما کامنتهای اخیر شما انگار مال خود شما نیست چون خیلی از حقیقت دور هستید و متاسفانه عناد کاری می کنید. ائلیار عزیز، انگ و تهمت زنی آقای لوائی خیلی زشت بود اما توجیح شما بد تر از آن شد. باور بفرمایید که شما نا خواسته او را تشویق می کنید که ادامه دهد. خود بدانید.
ایران گلوبال خیلی عوض شده است یا از اول اینطوری بوده و ما متوجه نشده ایم که خدای نکرده سوء نیتی در کار بوده و یا هست. آقای ناشناسی به نام EZA مطلبی نوشته و آشکارا از اوبالی اسم برده و اتهامی به او زده است که خود آقای توکلی می دانند از بیخ دروغ است اما آن اتهام هنوز در بخش دیدگاهها موجود است که در سر تیتر مقاله چنین نوشته:
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پاسخ به برخی کامنتها
« دوست» گرامی نوشته : « نباید اجازه دهید کسی از این سایت استفاده کرده و بدون کوچکترین سندی انگ جاسوسی به کسانی بزند. »
- بله سخن شما درست است.
آیا لوایی با نام بردن از شخص اوبالی یا سلیمانی اتهام جاسوسی به آنها یا به یکی از آنها، زده است؟
جواب این است که من نگاه کردم در نوشته ی لوایی نامی از این اشخاص وجود ندارد.
---
« ولی» گرامی نوشته: «چطور در سایت خود نه تنها اجازه تهمتهای سنگین به افراد را می دهید بلکه آن را به مذاکره می گذارید»؟
- لطفا نام افراد را بنویسید که در مقاله ی لوایی آمده است. من باز نگاه کردم اسمی از افراد ندیدم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
احمد اوبالى و دار و دسته اش خودشان در جريان حركت ملى مشكلند. آنها فعالان حركت ملى را سركوب كرده اند. لوايى هم اولين و آخرينشان نيست. در حقيقت احمد اوبالى و شركا خود حركت ملى را مى كوبند. حركت ملى خارج از دار و دسته اوبالى تعريف مى شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
احمد اوبالى كاريزماى ليدر بودن ندارد. سوادش را هم ندارد. بدتر اينكه به جان باسوادان ما افتاده است. بهتر است اينهمه براى رهبريت آزربايجان تلاش نكند.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پیرامون ماهیت جنبش ملی-دموکراتیک آذربایجان ، یا به قول من «جنبش رفع تبعیض آذربایجان»، در گذشته نوشته ام و باز هم تأکید میکنم که در کلیت خودش از پاکترین جنبشهاست. چرا که جنبشی ست مسالمت آمیز و مدنی و دموکراتیک.
هر چند که از مجموعه ی گرایشات گوناگون و متضاد و متفاوت ، و تشکلهای مختلف در داخل و خارج پدید آمده است.
هر چند که دارای کجرویها و درست رویهاست ، دارای افراد ی با خصایل منفی و مثبت است. همه ی اینها در یک جنبش پدیده ای ست طبیعی . گرچه ازدیاد نشانه های مثبت به نفع جنبش است. و تلاش لازم است در این جهت باشد.
توجه کنیم که یک جنبش، گروه و بعضی اشخاص، و بعضی رفتار ها و دیدگاهها نیست، بل ترکیب همه ی مثبت و منفی هاست که لازم است به سوی خصایل و رفتارهای مثبت از دید کل جنبش ، در حرکت باشد.
نقد و آسیب شناسی در خدمت این امر است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آ.ائلیار مسئله برای همه روشن است و سعی نکنید یقه خود واقای توکلی و سایت ایرانگلوبال پا کنید. در این جا سه جریان باهم برخورد کرده اند, لوائی مطلقا هم برای کلیشه سازی است. این سه جریان عبارتند از جرکت ملی آزربایجان که شما بخواهید یا نخواهید احمد اوبالی و گوناز تی وی با رسائی و نارسائی هایش در درون آن است.جریان دوم ایران گرائی ومرکز گرائی و فارس گرائی که آقای توکلی و سایت ایران گلوبال با کمی تفاوت در درون این جریان است. جریان سوم نیروهای چپ است که یکی را بچکش میزنند و یکی را به سندان ولی در موضوع ومسائل تعیین کننده طرف ایران گرا ها را نگه میدارند و جناب آ ائلیارهم در این رده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا یکی می خواهد دهانش را باز کند و بگوید که احمد آقا بالای چشمت ابروست، بلافاصله کوچکترین انتقاد معادل ضربه خوردن به حرکت ملی آزربایجان تعبیر و محسوب شده و اسمشان در لیست ثبت می شود، که تا در فردای آزادی&&&& ما هنوز از دست خامنه ائی نجات نیافته که هر اعتراضی را خدمت به آمریکا قلمداد می کند ، هر آزربایجانی هم با گوناز به اندازه یک تار مو تفاوت نظر داشته باشد بلافاصله، نوکر پانفارسیسم قلمداد شده ، بوسیله جوانان تازه کار و دمکراسی نچشیده، همانند یک دشمن قدار رفتار می کنند، مثل اینکه برف نیامده، سوز برف می خواهد ما را از پا در بباورد، دوران امام سازی از احمد و در نطفه خفه کردن منتقدین، دیگر سپری شده، مخصوصا در آزربایجان عاقل و بالغ، آیا می شود برای مردم تبریز و ارومیه احمد شاه جدیدی تراشید؟ هیهات!!
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش عزیز،
برای اطلاع شما و دیگران می‌نویسم که هم‌زمان با انتشار مقاله آقای لوایی، من در سایت بودم و چند دقیقه پس از انتشار مقاله، آن را خواندم.
ایشان در هیچ جای مقاله نامی از آقای اوبالی نبرده بودند. و همانگونه که از عکس صفحه ویرایش مقاله نیز معلوم است، آقای لوایی هیچ، تاکید می‌کنم، هیچ ویرایشی بر روی آن انجام نداده‌اند.
تصویر اژدر بهنام

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش عزیز،
فکر می‌کنم درباره من سوءتفاهمی در کار باشد. من در مورد مقاله مورد بحث هیچ ادعایی نکرده‌ام. توجه کنید به این نوشته خودتان به دوست عزیزمان آ. ائلیار:
"من در همینجا از اژدر بهنام ، شما و دیگرانی که ادعا می کنند که مقاله لوایی ویرایش شده بنویسند، اگر این ادعا ثابت شود که اینجانب با علم به اینکه با نام اتهام زده شده بود ،من محکوم و حاضر م کلاه بوقی سرم بزارم"
شادکام و تندرست باشی
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیانوش گرامی،
-ازنظر من درج نوشته ی علی سلیمانی، انتشار را میگویم،با طرح مسایل شخصی دیگران، در بین اختلافات طرح شده، شرایط خاص و استثنایی، داشته است، و از روی ناچاری صورت گرفته. با پذیرش نقض حقوق لوایی.که اگر چاپ نمیشد
اعمال سانسوز بر مخالف معنی میداد.
امید است این برخورد یعنی طرح شدن مسایل شخصی در میان اختلافات، همینجا تمام شود و تکرار نگردد.

-دیگر اینکه لینک ویرایش مقاله ی لوایی را منهم در سایت دیدم و مسئول فنی آنرا در اختیار عموم گذاشته است که نشان میدهد
لوایی ویرایش و اصلاحی بعد از انتشار در نوشته ی خود انجام نداده است.
تنها جابجایی مقاله، توسط مدیر صورت گرفته است.
- موضوع دیگری که لازم است توجه شود این است که احمد اوبالی و علی سلیمانی همانطور که اوبالی قید کرده ، ناراحت اند از اینکه لوایی به قول آنها «کل حرکت ملی و مدنی آذربایجان را زیر اتهامات موهوم برده است»

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی ادعا می کنند که " اگر لوایی با نام و نشان به دیگران اتهام می زد ، صد در صد اقدام به حذف مقاله لوایی می کردم "
آقای لوائی در ایران گلوبال می نویسد: "نبض حركت ما در لايه هاى بالايى، به دست ماموران سازمان هاى امنيتى افتاده است".
"بر اساس مشاهدات خويش در طول حركت بايد بگويم ما هيچ رسانه و اتاق فكر ملى نداريم چون هنوز فرصت ايجادش را نداشته ايم و آنچه كه هست در اختيار ماموران سازمان هاى اطلاعاتى است."
آقای توکلی "نام و نشان " بزرگتر از این؟ این آقا کل حرکت را نشان رفته است و شما به در و دیوار می زنید تا از او دفاع کنید؟ اگر بنده بنویسم "مسئولین ایران گلوبال با رژیم ایران همکاری می کنند"، نام و نشان معلوم نیست؟ لطفأ به شعور مردم توهین نکنید. بهتر است از پخش شایعات، اتهام زنی و تصویه حسابهای شخصی جلوگیری کنید وگرنه اعتبار خود را از دست می دهید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب، آ. ائلیار
از زحماتی که می کشید تشکر می کنم. نشر مقالات علمی در مورد آذربایجانی ها، زبان ترکی، حرکت ملی و.. همه کارهای زیبای شماست. نقد مسائل و شرح اینکه ما چطور به این وضعیت افتاده ایم، چطور همه ا ستبدادزده هستیم. اما باور فرمایید که خود شما نیز باید از خودتان نقد کنید. هم از حقوق انسانها دفاع می کنید و هم استاندارد دوگانه دارید. سایت ایران گلوبال خیلی بهتر از سایتهای فارس زبان عمل کرده است اما این اواخر خیلی عوض شده است. عمل کرد این سایت در مورد گوناز و بعضی از فعالین ملی آذربایجان واقعأ دور از انصاف است و باید اصلاح کنید تا به روال قبلی خود برگردید وگرنه با جبهه گیریهایی که شما و سایت دارید، در دراز مدت، خود به سایت استبدادی تبدیل خواهید شد. اتهاماتی که آقای لوائی زده است همه بدون سند بوده اند و نباید نشر می شدند و دفاع شما از آن تهمتها حل مسئله را دشوارتر می کند. یادتان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زياد حرص و جوش نخور.
فعلن به جاى دست و پا زدن جواب نقد آقاى توكلى را بدهيد كه پاراگرافهايتان را مو به مو شكافته. دوران فاشيست بازى و جار و جنجال سر آمده. لوايى شناسنامه و سند اين حركت است. او اشاره به جريانى كرده كه دارد بدجورى آزربايجان را در خارج بيزينس مى كند. هنوز يكى از سئوال هاى او را جواب نداده اند. از اين كلى گويى ها و درى و ى ها دست برداريد. بيشتر فرو مى رويد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای توکلی, احمد اوبالی استوارتر از آنست که خیال میکنید. مواظب خودتان باشید , با آن سابقه ایکه در حزب توده دارید و حالا هم سر از جبه ملی در آورده اید. با کوچکترین انتقاد دست و پای تان را گم میکنید. برای نمونه , انتاقدی که آقای بابک آزاد از شما کرده بود که چطور به تت و پت افتاده بودید. لوائی ظاهر ماجرا است که بمیان انداخته اید. اصل ماجرا تخریب کردن گوناز تی وی و حرکت آزربایجان است که در سایت شما در جریان است .خیال نکنید که با کور ها شیر و خط بازی میکنید. البته که شما مسئولیت تمام نوشته ها که در این سایت منتشر میشود به عهده شما است. لوائی و شما باید ثابت کنید که لایه های بالائی حرکت آزربایجان وا بسته به اطلاعات است و خیلی اتهامات دیگر.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایلیا ر عزیز ، بدرستی نوشتی که :"اینکه فلان شخص کجا بوده و چطور به فلان جا رفته ، کی کمک کرده یا نکرده مسایل شخصی ست" بله صد در صد مسایل شخصی است ، منتها اگر مقاله علی سلیمانی را چاپ نمی شد، می تونست گفته شود ایرانگلوبال سانسور می کند که همین حالا هم به ما اتهام می زنند که سانسور می کنیم.اینجانب با توجه به شناختی که از لوایی دارم که از اینگونه نقد ها ناراحت نخواهند شد-اقدام به چاپ مطلب ایشان گرفتم . همینطور اگر لوایی با نام و نشان به دیگران اتهام می زد ، صد در صد اقدام به حدف مقاله لوایی می کردم ،من در همینجا از اژدر بهنام ، شما و دیگرانی که ادعا می کنند که مقاله لوایی ویرایش شده بنویسند، اگر این ادعا ثابت شود که اینجانب با علم به اینکه با نام اتهام زده شده بود ،من محکوم و حاضر م کلاه بوقی سرم بزارم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای آ.ائلیار, کدام سایت فارسها برای اظهار نظر آزرایجانیها آزاد است؟ خیال میکنید همین سایت ایرانگلوبال برای همه آزاد است؟ شما از سانسورها خبر دارید؟ کسی که خودش مینویسد , خودم را به دیوانگی زده ام و هر چه دلم خواست خواهم نوشت, برای این سایت این قدر ارزش پیدا کرده است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای توکلی من مقاله ارسالی آقای سلیمانی را به دقت خواندم
اما آن چیزی که شما بد فهمی میگویید از آن استنباط نمی شود
آقای سلیمانی به صراحت می نویسند که شما گفته اید این من از ارشیو خوانده ام به آقای اوبالی توهین شده بود آقای لوایی اصلاح کرده کجای این می تواند بدفهمی باشد؟ لطفا توضیح دهید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ناقضان حقوق نمی توانند مدافعان راستین حقوق افراد باشند. منبع، آ. ائلیار.
بدون اینکه با کلمات و واژه ها بازی کنید، لطفأ بفرمایید که آیا به این نوشته خود ایمان دارید؟ اگر ایمان دارید چطور در سایت خود نه تنها اجازه تهمتهای سنگین به افراد را می دهید بلکه آن را به مذاکره می گذارید و تبلیغ می کنید. چطور باور کنیم که شما همه را به یک چشم می بینید در حالیکه خود شما هم صدا با تهمت زدگان به حقوق بعضی ها نه تنها کوچکترین ارزشی قائل نیستید بلکه خود آن را پایمال میکنید؟ چطور به خود حق می دهید که فقط خود را آزاد منش و دموکرات بنامید و اگر کسی جواب اتهامات بی اساس را بدهد، به جای حق دادن، خود به او حمله کنید؟ اگر اتهام بدون سند نقض حقوق نیست، تعریف شما از حقوق چیست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
زدن اتهام جاسوسی و وابستگی به سازمانهای امنیتی به افراد در سایت ایران گلوبال آزاد است و برای اتهامات سنگین هیچ سندی لازم نیست. حتا می توانید یک دروغ کامل را به مذاکره گذاشت چون بر علیه کسانی است که مسئولین ایران گلوبال دل خوشی از او ندارند. دموکراسی فقط در ایران گلوبال است و تمام سایتهای آذربایجانی سانسور می کنند مخصوصأ گوناز تی وی که به غیر از خودیها یی که بیش از دو نفر نیستند، کسی را راه نمی دهند. آقای توکلی هیچ وقت در گوناز میهمان نبوده و آن چند ساعتی هم که بود، همه سخنانش را سانسور کردند. همین شنبه گذشته مخالفان گوناز میهمان برنامه بودند اما مطمئن باشید که سانسور کردند. انچه دیدید و شنیدید باور نکنید چون آزادی بیان فقط در ایران گلوبال است. حال بیاییم سر مسئله مهم امروز: لایه های بالایی حرکت ملی آزربایجان همه جاسوس هستند. نظر بدهید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از آقای علی سلیمانی از بابت نجات جان لوایی در اخرین لحظات زندگیشان در شهر باکو، و ارتباط گیری با سفیر امریکا در باکو و سفارش اقای لوایی به ایشان در سرعت بخشیدن به رسیدگی سریع پرونده ایشان و اعطای سریع اقامت آمریکا، علی جان شما که پارتی کت و کلفتی در سفارت داشتید چطور شد چهار سال در باکو اقدامی برای خودتان نکردید؟ در ضمن ما متوجه ،،، کارهای بزرگی در پیش داریم،،،نشدیم که آیا باید آنرا تهدید و مجازات لوایی تعبیر کنیم و یا پرداخت حق السکوت به ایشان؟ شما اگر در سفر به شیکاکو، البته حتما با هزینه خودتان، حسین بچه ارومیه ، اولین گوینده توانای گوناز ، قبل از جواد را پیدا کردید، سلام گرم ما را هم به ایشان برسانید، البته با عرض پوزش، چون شما آدم انساندوستی هستید و یا اینطور نشان می دهید ، این تقاضای ناقابل را از شما کردیم. حسین مظلومتر از لوایی بود.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چه مسایلی از آذربایجان نباید در سایتها مطرح شود؟
1- مسایل شخصی افراد نیاید مطرح شود( آنچه به بیوگرافی فردی افراد مربوط است ) . در مورد نویسندگان و هنرمندان و شخصیتهای سیاسی تنها با موافقت خود آنها کلیات عمومی در مورد کار و تلاش و زندگیشان میتواند منتشر شود.
2- مسایل داخل گروهی و تشکیلانی که جنبه ی خصوصی خود گروه را دارد. از قبیل اسامی افراد، تعداد افراد، و غیره نباید منتشر شود.

چه مسایلی میتواند و لازم است مطرح شود؟
قبلا به آنها اشاره شد. در کل غیر از دو مورد بالا مسایل دیگر میتواند و لازم است مورد بحث قرارگیرند. اگر شخص خود طرح آنها را مفید تشخیص میدهد.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
« آیا فکر نمیکنید آن مقاله* را حذف کنین مناسب باشد شما فرمودین ما معمولا این کارو بندرت انجام میدهیم و این امکانپذیر نیست »
منبع علی سلیمانی -مقاله ی « کارهای بزرگتری در پیش داریم» مندرج در ایران گلوبال
---
* اشاره به مقاله ی لوایی "عربده كشى لمپنيسم در حركت ملى"

« از تمام دوستان آذربایجانی خواهش می کنم از این به بعد مسائل داخلی آذربایجان را در سایتهای فارسی زبان مذا کره نکنند.»
منبع احمد اوبالی- مقاله «توهمات مالیخولیایی پان ایرانیست ها و حرکت ملی آذربایجان» مندرج در ایران گلوبال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوايى چه كرده با اين قوم كه اينهمه مى سوزند؟
ترغيب شدم بيشتر او را بخوانم
لطفاً لينك دانلود كتابهايش را اگر هست اينجا بنويسيد
با تشكر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

آن کسی که به نام دمیرچی و یا راشدی کامنت نوشته، همان کسی است که در جای دیگر به نام رجب نوشته و اخیرأ فراموش کرده است که با نامهای ناشناس لقب استاد به خود می داد و همه اینها همان کسی است که فکر می کند با تغییر کلاه خود، بقیه را گول زده. حال آنکه اگر دنبال فریب خورده می گردد بهتر است به آینه نگاه کند. کسانی که بدون رفتن به دانشگاهی، به خود لقب استادی می دهند، هنوز درک صحیحی از دنیای واقعیت ندارند و در دنیای خیالی خود، یک شبه شاعر ملی، نویسنده ملی، تئوریسین، فیلوسوف، رهبر، پژوهشگر، انگ زن ملی، جاسوس شناس، استاد و ... می شوند و با رهنمودهای خود ملتی را به سراط مستقیم کوچه علی چپ دعوت می کنند. ایران گلوبال لطفا بچاپ
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی جناب سلیمانی گفتگوی تلفنی را می گذاریم بر بد فهمی انیجانب..... خوب ...آیا شما خواهان حذف مقاله شد ه اید ؟ چرا شما ؟ مگه نه این است که نام احمد اوبالی ابتدا آمد و سپس از سوی لوایی حذف شد. و آقای اوبالی چند روز پس از شما بهم زنگ زد و قطعا ایشان می باید خواهان حذف مقاله می شد ولی اوبالی در مقابل پیشنهاد من که لطفا پاسخ لوایی را بدهید تا آن را در سایت درج کنیم، مطرح کردند وقتی نامی از من نیست ، چرا پاسخ بنویسم(نقل به معنی ) .بهر حال باور کنید آقای سلیمانی ، مقاله اصلاح نشده است و هیج ویرایشی صورت نگرفته است ، آخه من چه سودی می برم که بخواهم دروغ گفته باشم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
على سليمانى، اصرار تو بر نوشته شدن نام اوبالى توسط لوايى از چيست؟ لوايى آنقدر عاقل است كه نام نبرد. به نظر من ببرد بهتر است. اما سخن لوايى با اوبالى نيست كه فقط. لوايى گژي ها را نقد كرده. تو هم زياد فشار بر توكلى نيار. سند دادند كه لوايى ننوشته. راستى چرا اينهمه ريختيد بر سر لوايى؟ به قول خودت مگه كارهاى بزرگى ندارى؟ اين انشاى تو واقعن ،،،،، آوره. يه كم توى تنهايى فكر كن و يا برو از سويل بپرس كه كار خوبى كرده اى يا نه؟ .....و توى باكو كه خيلى درازه . نكن. وارد دعوايى كه خيرى به حركت ندارد نشو. تا اينجا هم به خاطر كوبيدن لوايى موفق شده اى. دارى .....و برنامه مى سازى. خوبه. آفرين. ......

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کیانوش توکلی اینجا بدفهمی نیست من در متن مقاله هم نوشته ام که شما به من تاکید کردید من مقاله را بعد از اینکه بابک ازاد جریان را به من گفتند از آرشیو خواندم به اوبالی توهین شده بود آقای لوایی ان را اصلاح کرده اند موضوع توهین دیگر منتفی است من جواب دادم قطعا کسانی بوده اند که آن را خوانده اند برایم گفتین اوبالی جواب بنویسند دیگه نمیتونه با این تاکید موضوع بد فهمی باشه بحثی از تیتر نشده اینا را از کجا میفرمایید من نمی فهمم با طرح این موضوع میخواهید از چی دفاع کنید حقیقتا بسار متاسفم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همان اول مقاله که ایشان گفتند من لوایی را به امریکا اوردم اینها .من دیگر خواندن این مقاله را دنبال نکردم .چون تا اینجا هم ........بود . فعال ملی باشی و اینگونه حرفها را در فضای عمومی بگویی؟
دیگری هم توجه داشته باشید خود اقای توکلی دوست دارد به این بحثهای بی سر و تح دامن بزند.
بنظر من این بحث ها را در ایران گلوبال تمام کنید. یک عده اب را گل الود کرده دارند ماهی می گیرند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قره جه داغى
لوايى ثبات فكرى دارد و آن استقلال آزربايجان است. بعضى ها به در و ديوار مى كوبند. يك روز استقلال يك روز اصلاحات يك روز فدراليسم و ... معلوم نيست فكرشان چيست. سطح فكر شما هم اندازه اين انشا است. چيزى در حد انشاى دبستانى. گفتمان و ديالوگ آزربايجان اين نيست. شرم آور است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای سلیمانی فکر می کنم سوء تفاهم پیش آمده است آقای توکلی انسانی روشنفکر است. شما می توانید مثل دو دوست اختلافات جزئی را حل کنید. هر دو در راه عدالت و دموکراسی سالهایی از عمر گرانبهای خود را در زندان های استبداد سپری کرده اید، پس با وجود تحمل مشقت و شکنجه های آن زمان تحمل همدیگر چیزی نیست امیدوارم اختلافات و سوء تفاهم پیش آمده بزودی حل شود. مانده که به آقای لوایی ایشان ثبات فکری ندارد. یک روزی از ترکیه و اردوغان دفاع می کند، روزی هم از فارس ها عذرخواهی می کند و در نوشته ای هم با جاسوس خواندن جنبش ملی آذربایجان در مسیر حکومت ایران گام بر می دارد. همواره آب هزار جو را باهم قاطی می کند. مشکل اینجاست که با سوادان ما دست به قلم نمی شوند و میدان به دست چنین افرادی می افتد که موجبات اختلاف و نفاق را بین نیروها و فعالان سیاسی را فراهم می کند. با تشکر، آرزوی توفیق دارم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقاله ای بی سر و ته و خاطره نویسی از علی سلیمانی. حالا لوایی بیاید جواب بدهد و رد و انکار و یا قبول کن. چه دردی از حرکت باز می کند؟ اوبالی می خواهد توپ را به میدان علی سلیمانی بیندازد و علی سلیمانی از دخترش هم کمک می گیرد. حالا ببینیم سویل چه می گوید. اتفاقن لوایی فقط نقد نظر و جریان ها را کرده است. یک سطر راجع به زندگی خصوصی افراد ننوشته. به لوایی توصیه می کنیم جواب هر انشای سبک را ندهد. همین مطلب امروزش خیلی ارزش دارد. انرژی اش را هدر ندهد. کار زیاد است. هیاهوها را ولش کند. بهترین جواب این حاشیه ها نوشتن از مسائل ملی است. این توصیه را البته استاد حرمت شکنی ما تلقی نکنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

به نظر من گوناذ تی وی باید برنامه هایی در رابطه با مشکلات روحی و روانی مهاجران آذربایجانی تولید کند و از متخصصها و روانشناسان دعوت کند تا مسائل روحی و روانی در بین مهاجرین آذربایجانی را مورد بررسی قرار دهند. البته اینگونه مشکلات در میان همه جوامع مهاجر وجود دارد، ولی صحبت کردن از آن در میان ایرانیها و بویژه آذربایجانیها نوعی تابو حساب میشود. تا زمانیکه این تابو شکسته نشده، مشکلات روانی بیشتر رشد خواهند کرد و وضعیت افراد بیمار وخیمتر خواهد شد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این آقای لوایی بیش از 5 ماه است که انرژی بخشی از حرکت ملی آذربایجان را صرف نوشته های غیر واقعی خود کرده است. نوشتن هر زمان ضرورت دارد به شرط اینکه به آگاهی مردم در برابر تبعیض و بی عدالتی بیانجامد. ولی نوشته های وی موجبات شکاف و اختلاف را در داخل جنبش بوجود آورده که مورد خواست جمهوری اسلامی ایران می باشد. همانطوری که در تیتر این نوشته اشاره شده، کارهای بزرگی بر علیه راسیسم در ایران در پیش داریم. بهتر اختلافات ترک ها در بین خودشان حل بشود و گرنه دیگران از آن سو استفاده کرده و به شدت آن می افزایند. حرکت ملی آماده بحث و گفتگو با تمام جریانات سیاسی مخالف حکومت ایران یوده امیدوارم با توجه نکردن به نوشته های تفرقه بر انگیز لوایی گام های بلندی در جهت ارتقای دموکراسی و حقوق بشر برداریم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقاى لوايى
به حاشيه ها جواب ندهيد. به انشاها جواب ندهيد. متن را بگيريد و برويد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از آقای سلیمانی که واقعیت را بطور روشن بیان نمودند. امیدوارم ایران گلوبال هم بیشتر بر اندیشه تکیه کند نه به تخریبات جهت دار افراد. همچنین فرد مذکور که در این نوشته نام برده شده است با اینکه می نویسد ولی همه چیز را باب طبع خود می داند و برای نظر دیگران هیچ ارزشی قائل نمی شود. من هم در باکو چندین بار وی را دیدم و چندین بار هم کمک کردم ولی متاسفانه در آخر به من هم تهمت و افترا زد. امیدوارم وی هم به راه راست هدایت شود. از ایران گلوبال هم به خاطر نشر نقدهای سازنده تشکر و قدردانی لازم را دارم.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من اصل را بر بد فهممی می گذارم ، برای این منظور دوباره صحبت های تلفنی ام را با آقای علی سلیمانی را باز نویسی می کنم: جناب علی سلیمانی مطرح کرد که لوایی در مقاله اش از احمد اوبالی نام برد و اتهاماتی زده است ولی بعدا ویرایش کرده است و نام را حدف کرد..ایشان خواهان حذف مقاله شد.. من در پاسخ به ایشان گفتم که چنین نیست و باز هم از مسول فنی سوال خواهم کرد که در ادامه این کامنت می توانید حتی عکس بخش ویرایش را بینید وقتی صحبت از حذف شد من در پاسخ گفتم معمولا چنین کاری نمی کنیم ، بطور مثال توضیح دادم که یک بار لوایی تیتر نا مناسبی انتخاب کرد و من آن را برای دو ساعت عدم انتشار زدم که بعدا آن تیتر را لوایی اصلاح کرد و مطلب مجدا منتشر شد و این اصلاح هیج ربطی به موضوع اوبالی و گوناز تی وی نداشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به نظر می رسد دستهایی در پشت پرده مشغول جو سازی و تشدید اختلافات داخلی حرکت ملی آذربایجان است. هنوز معلوم نیست که چرا ایران گلوبال یک مسئله کاملأ دروغ را نشر می کند و آقای توکلی با یک جمله کوچک مثلأ آن را تکذیب می کند اما همان نوشته دروغ ( "مقاله فلان کس را از وب سایت حذف بکن و یا منتشر نکن") را در قسمت دیدگاهها نگه می دارد. حالا معلوم می شود که آقای توکلی خودش قبول کرده است که ویرایشی در نوشته لوایی بوده است. آقایان لوایی باید دقت کنند که به بازی گرفته نشوند. هر چه زودتر به این مباحسات پایان دهیم به نفع ما خواهد بود. امیدی به صداقت اینان نیست آقای سلیمانی چون خودشان یک دروغ را به مذاکره گذاشته اند و اصرار دارند برداشتن آن از سایت دموکراتیک نیست. یعنی نشر دروغ و شایعه، بخشی از دموکراسی ایران گلوبال شده.