نقش بی بی سی، رایو فردا و صدای امریکا در تباهی ایران

تعداد مشاهدات: 
4596
هماهنگی کارکنان این سه رسانه با جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق قانونی اهل سنت و ملیت ها عواقب فاجعه آمیزی نسبت به موجودیت ایران دارد. این الودگان بقدرت با طرد ملیت ها و اهل سنت ایران را تجزیه کرده اند و نفرت مخربی بین اهل سنت و اهل تشیع و همینطور بین فارس زبانان و ملیت ها ایجاد کرده اند. شوونیزم و فاشیزم بطور کامل خود را در کارکرد این ها نشان میدهد.
‫مردمان ایران باید این ها را مسوول بقای رژیم جمهوری اسلامی و عامل بدبختی خود بدانند. این ها مسوول هر فاجعه ای هستند که در ایران ممکن است پدید

‫من حتی یک ایرانی را ندیدم که بی بی سی را آیه الله بی بی سی ننامد و آنرا به انواع صفات زشت متهم نکند. همین نظرات در مورد صدای امریکا و رادیو فردا هم صادق است. علت این که این رسانه ها را ایت الله می نامند، محتوای برنامه هایی است که که کار کنان ایرانی این رسانه ها تولید می کنند.

‫از آنجا که اغلب این برنامه ها در پشتیبانی از جنایات جمهوری اسلامی و توجیه فیلسوفانه این جنایات است، مردم بجای  اندیشه به برنامه ها از آغاز میدانند که عقاید و نظرات مقامات رژیم بصورت زیرکانه ای در انها گنجانده شده است.

‫اکنون باید کنجکاو شد که آیا این برنامه ها توسط دولت بریتانیا به کارکنان این رسانه  دیکته می شود و یا خود کار کنان بی بی سی  بر اساس عقاید حزبی، گروهی و شخصی این برنامه ها و خبر ها را تولید میکنند؟   آیا لیست  مهمانان توسط دولت انگلستان تهیه می شود و یا توسط خود کارکنان؟

‫من با بعضی از کارکنان این سه رسانه بار ها صحبت کرده‌ام. سیاست دولت های امریکا و بریتانیا را هم میشناسم. با مقامات هر دو مملکت در این باره هم مذاکره داشته‌ام. آنچه برای من مسلم شده این است که لیست مهمانان را خود کارکنان بر اساس عقاید و روابط خود انتخاب می کنند. سیاست هم بر اساس منشور های این رسانه ها تنظیم می گردد. یعنی دولت امریکا در تهیه جزییات برنامه ها دخالتی ندارد. وزیر خارجه بریتانیا هم جزییات هیچ برنامه ای را تعین نمیکند.

‫بنا بر این، مسوولیت کامل برنامه های خبری، دعوت کردن مهمانان در تفسیر خبر و برنامه های دیگر مثل پرگار و به عبارتی دیگر، همگی  به عهده ی مجریان و تولید کنندگان این برنامه است. تهیه سوالها و هدایت  مهمان ها به سوی کشاندن انها به نتیجه گیریهای های معین و حساب شده، کلا کار خود این کارکنان است.

‫برای مثال، در برنامه پرگار به کارگردانی کریمی و مشارکت حسن شریعتمداری، رامین پرهام و یک آخوند شیعه افغانی در باره تشیع و روحانیت، آخوند افغانی گفت: روایت است از پیامبر اسلام که اگر دو صنف فاسد بشوند اسلام فاسد میشود. این دو گروه امرا و فقها هستند.

‫آقای شریعتمداری در نوبت خود از فرصت استفاده کرد و گفت: پیامبر گفته است که این ها دو گروه هستند: امرا و فقها. او می خواست که به صحبت خود ادامه بدهد که آقای کریمی جلو او را گرفت. در این جا مساله روشن است. دو  طبقه طبق روایت پیامبر فاسد کننده اسلام هستند که از هم متمایز هستند. یعنی حاکمان و فقها متفاوت هستند و فقها حق حاکم شدن و امیر شدن را ندارند. ‫در این بر نامه می بایست یک سنی هم دعوت میشد تا موقعیت و موضع اهل تسنن را در مقایسه با اهل تشیع بیان کند و به مردمان ایران بفهماند که هیچ آخوند سنی در هیچ مملکتی هیچ گونه قدرت سیاسی ندارند و باید در چارچوب قوانین مملکت خود کار کنند.

‫راستی چرا مجری برنامه اجازه نداد که بطالت ولی فقیه در همین جا به اثبات برسد؟ اگر مجری شخص بی طرفی می بود می بایست تمام بحث را روی همین نقطه متمرکز میکرد تا مردم ایران و شیعیان جهان بفهند که ولایت فقیه و حکومت آخوند ها بر خلاف اسلام است. در اینجا بسادگی روشن میگردد که بی بی سی  یعنی آقای کریمی نمیخواهد که ابطال پدیده ولایت فقیه ثابت بشود. این کار آقای کریمی تصمیم شخصی او بود که بر اساس منافع خود و همکارانش گرفته شده است. ‫شما به هر برنامه این سه رسانه توجه بکنید نتیجه گیری خواهید کرد که یک کلک سیاسی به منظور گیج کردن مردمان ایران بکار برده شده است.  من به عنوان یک روزنه نگار قدیمی همه این کلک ها را میشناسم و مردمان ایران هم متوجه شده اند که کار کنان این سه رسانه در خدمت رژیم و تباهی ایران هستند.

‫رژیمی که باعث فراری شدن ۵ میلیون ایرانی و کشته و زخمی  شدن بیش از یک میلیون نفر در جنگ ایران و عراق شده و جنایات سال ۶۷ را مرتکب گشته و موجب قتل هزا ران نفر در تک تک شهر های ایران شده، چه ستم دیگری باید بکند تا وجدان این کارکنان بیدار بگردد؟ مگر همین  بی بی سی نبود که بنام حقوق بشر در زمان شاه هر دروغ و فتنه ای را به شاه نسبت میداد و آنرا با جزییات پخش میکرد؟ چطور است که حالا با نقض روزنانه حقوق بشر و قتلهای فراوان و فساد های نجومی این افراد  سکوت کرده اند؟ و در ضمن، جنایات رژیم را هم توجیه میکنند. این ها چه وجدانی دارند و چگونه به مردمان ایران جواب میدهند؟

‫اما مخاطبان این رسانه ها همه مردمان ایران هستند و لی مسایل  ۷۰%  جمعیت ایران را بطور کامل نادیده میگیرند و فقط مسایل ۳۰% جمعیت را عمده کرده و بجای مسایل همه ایرانیان قرار میدهند. این ۳۰% مرکز نشینانی هستند که مثل بقیه مردمان ایران زیر ظلم و ستم هستند ولی بخشی از انها از نظر قانونی و مذهبی حق مشارکت در حاکمیت را دارند .

‫مهمانان این رسانه ها هم از همین طیف هستند.

‫اما مهمانان چگونه انتخاب میشوند؟ در مرحله اول، مهمان باید عضویت یکی از سازمانهای وا بسته به چپ را داشته باشد. ‫عضویت سازمان فداییان خلق، اکثریت، امتیاز بزرگی است. بعدا نوبت حزب توده میرسد. کسی که عضو این سازمانها بوده شرایط لازم برای کارمندی بی بی سی و مهمان شدن را دارد. پس از این دو، مهمان باید عضو یکی از سازمانهای  هم پیمان باشد. انهایی که در انقلاب شرکت کردند و در قتل بسیاری مشارکت نمودند و در سپاه، بسیج و نیروهای امنیتی کار کرده اند مورد استقبال فراوان قرار میگیرند. اصلاح طلبان و ا عتدال گرایان رژیم هم بعنوان  قهرمان معرفی میشوند.

‫بعد از اینها کسانی آورده میشوند که عقایدشان در جهت تحکیم رژیم و یا گیج کردن مردم است. بعضی از اساتید دانشگاه، روز نامه نگران گم نام و جویای نام از این دسته هستند.‫ اما برای اینکه گند قضیه در نیاید افراد فاضلی مثل حسن شریعتمداری را هم می آورند ولی اینگونه افراد بسیار کم هستند. ‫

‫چه کسانی دعوت نمی شوند؟

انهایی که  دعوت نمی شوند عمدتا اینها هستند: طرفداران تغییر رژیم و فعلان اهل سنت و ملیت های ایرانی. اگر هم بندرت از انها دعوت بشود بمنظور بدنام کردن انهاست. کارکنان این رسانه ها در بدنام  سازی این سه گروه تلاش فراوان کرده‌اند.

‫مثلا، از نظر این رسانه ها کردها، بلوچ ها، ترک ها و عرب ها تروریست، قاچاقچی، اشرار، قاتل و  تجزیه طلب هستند. تصویری هم که از اینها میدهند تصوری و خیالی است که با واقعیت هیچ گونه شباهت ندارد. بی بی سی و دگر رسانه ها بلوچ ها را قاچاقچی معرفی می کنند ولی نمی گویند که ۶۷% ساکنان چابهار حاشیه نشین هستند که در مقایسه با حاشیه نشینان شهر های دیگر وضع بسیار بدتری دارند. ۳۳% ساکنان چابهار که حاشیه نشین نیستند،  و بهترین امکانات را دارند، ماموران امنیتی و کارکنان دولتی هستند که همگی غیر بلوچ هستند.

‫این رسانه ها ترک هارا آذری می نامند تا هویت ترکی انها را انکار کنند و چنین نشان دهند که انها اریایی هستند. در عن حال برایشان جوک ترکی میسازند و برای تحقیر کردن لهجه شان  از دعوت کردنشان  خود داری میکنند.

‫اگر هم کسی از ملیتها بطور مرتب  در مصاحبه ها دعوت میگردد، برای این است که هیچ گونه یادی از  از هویت خود نمیکند و معمولا افکار کارکنان این رسانه ها را تکرار میکند.

‫اهل سنت را شدیدا تحریم کرده اند

‫اهل سنت ایران در یک مملکتی که نظام سیاسی شیعه دارد و بخاطر سنی بودن از همه حقوق خود محروم است، اصلا قابلیت دعوت شدن را ندارد. تا بحال سابقه ندارد که یک فعال حقوق بشر سنی برای دفاع از حق سنی ها و ابراز نظر در باره مسایل ایران دعوت شده باشد. سنی های ایران ۳۰% جمعیت ایران را تشکیل میدهند. بیش از ۲ میلیون سنی فقط در تهران زندگی میکنند.

‫فعالان قومی

‫فعالان قومی محکوم شدگان بی بی سی، رادیو فردا و صدای امریکا هستند. انها گرچه ۷۰% جمعیت را نمایندگی میکنند، ولی دعوت کردن انها و یا پوشش دادن کنفرانس های انها یک تابو شده است.  کنگره ملیت های ایران فدرال که تقریبا همه سازمانهای قومی را در بر میگیرد، ده‌ها کنفرانس داشته و بیشترین حضار را جلب کرده، ولی هر گز مورد توجه این رسانه ها قرار نگرفته است.

‫این یک تبعیض آشکار و در واقع دشمنی کنیه توزانه ایست که اشغال گران بی بی سی، رادیو فردا و صدای امریکا نسبت به اهل سنت و میلیت ها از خود نشان داده اند. منشور های این سه رسانه بر بیطرفی، واقع گرایی و کشف تبعیض اصرار دارند ‫و کارکنانشان در کوپی کردن و انتشار اخبار دروغین رسانه های جمهور اسلامی.

‫نتیجه گیری

‫هماهنگی کارکنان این سه رسانه با جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق قانونی اهل سنت و ملیت ها عواقب فاجعه آمیزی نسبت به موجودیت ایران دارد. این الودگان بقدرت با طرد ملیت ها و اهل سنت عملا ایران را تجزیه کرده اند و نفرت مخربی بین اهل سنت و اهل تشیع و همینطور بین فارس زبانان و ملیت ها ایجاد کرده اند. شوونیزم و فاشیزم بطور کامل خود را در کارکرد این ها نشان میدهد.

‫مردمان ایران باید  این ها را مسوول بقای رژیم جمهوری اسلامی و  عامل بدبختی خود بدانند. این ها مسوول هر فاجعه ای هستند که در ایران ممکن است پدید بیاید.

‫در ضمن ، همین جا ، من مراتب قدر دانی خود را از چند نفر محدودی که در این رسانه ها کار میکنند ولی وجدان خود را راهنمای کار خود قرار میدهند ا علام میدارم. ‫از جمله این افراد، کارمند اخراج شده رایو فردا، محمد رضا یزدان پناه است که بعلت طرح دلایل بالا  اخراج شده است. به این گزارش در فسبوک او توجه فرمایید.

 

خراج یک روزنامه‌نگار مخالف حکومت ایران از رادیوفردا

t.me/Taghato_News

"محمدرضا یزدان‌پناه" از روزنامه‌نگاران "رادیوفردا" به دلیل انتقاد از عملکرد این رادیو، و نیز بیان مواضعش علیه حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی، از این رسانه متعلق به دولت امریکا اخراج شد.

آقای یزدان‌پناه با اعلام خبر اخراجش از رادیوفردا در صفحه فیسبوک خود نوشته: «من در نهایت، تاوان اعتراضات فراوان سال‌های اخیرم به سانسور گسترده و هوشمندانه، حذف مخالفان جمهوری اسلامی از پوشش خبری، فاصله گرفتن از ماموریت‌ و فلسفه وجودی، دست‌کاری کردن اخبار به نفع جمهوری اسلامی، فساد و رانت‌خواری گستره در رادیوفردا را دادم و از این رسانه اخراج شدم.»

وی در توضیح بیشتر در این خصوص افزوده: «خبرنگاران نورچشمی مدیریت رادیوفردا در سال‌های اخیر و به تکرار، با زیر پا گذاشتن آشکار قوانین و مقررات این رادیو، در شبکه‌های اجتماعی علیه مخالفان جمهوری اسلامی و حتی در حمایت از نهادهای امنیتی و نظامی حکومت اظهارنظر کرده‌اند و از چتر حمایت غیرقانونی مدیریت رادیوفردا برخوردار بوده‌اند؛ اما من به دلیل اعتراض به این وضعیت، اعتراض به تبدیل شدن رادیوفردا به محلی برای تخریب‌گران مخالفان جمهوری اسلامی و روشنگری در شبکه‌های اجتماعی درباره حکومتی که ایران و مردمش را به آستانه نابودی کشانده، از رادیوفردا اخراج شدم.»

محمدرضا یزدان‌پناه در ادامه نوشته که "ابوتراب (آرمان) مستوفی"، مدیر رادیوفردا در آخرین روز کاری وی خطاب به او گفته که اخراجش، «تاوان گزارش انتقادی اخیر روزنامه وال‌استریت‌جورنال» درباره این رادیو است.

پرتیراژترین روزنامه امریکا به تازگی در مقاله‌ای به قلم "سهراب احمری" با استناد به گزارش‌هایی از "رادیوفردا" نوشته بود که این رادیو «اغلب اوقات، حرف‌های رسانه‌های حکومتی ایران را طوطی‌وار تکرار می‌کند». (اینجا: https://goo.gl/DTWUg9)

حال آقای یزدان‌پناه نوشته که «گزارش وال‌استریت‌جورنال، تنها مشتی از خروار فاجعه در رادیوفردا در دوران ریاست آقای مستوفی و مدیر بالادستی او "ماردو سوقوم" با همراهی تعدادی از اعضای ارشد تحریریه بوده است».

این روزنامه‌نگار هم‌چنین از قصد خود برای ارائه‌ی «اسناد و مدارک تکمیلی» به نهادهای نظارتی ایالات متحده آمریکا خبر داده و افزوده: «حق من برای پیگیری حقوقی ماجرا در دادگاه‌های امریکا و اروپا نیز محفوظ است و در این راه از کمک هر شخص یا سازمانی استقبال می‌کنم.»

محمدرضا یزدان‌پناه در پایان نوشته: «شرط مقدماتی نجات ایران از حکومتی ایران-بر-باد-ده، نجات رادیوفردا است تا این رادیوی پرمخاطب به جای لغلغه پروپاگاندای جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد، صدای واقعی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران باشد.»

"رادیوفردا" که شاخه ایرانی "رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی" است، زیر نظر دولت و کنگره امریکا تاسیس شده است و فعالیت می‌کند. هدف اصلی از تاسیس این رسانه، کمک به گردش آزاد اطلاعات و اشاعه دمکراسی و آزادی بیان در ایران است.

https://www.facebook.com/search/str/%25D9%2585%25D...

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
طرف از ترس واقعیت به ادرس اشتباهی حمله کرده انگار کسان دیگر چشم ندارند و یا تاریخ نخوانده اند !
ایرانی به ان بزرگی روستایی نیست که کمش 4 سربازش در کردستان کشته نشده باشد ایا انها را ترکها کشتند ؟
چطور که حساب ترک اذری سر کار رزیم با خلق ترک جداست به همان اندازه حساب تروریست از کرد با خلق کرد جداست !
گفتی ترکها همان مغول ها هستند پس چرا همه جای ایران هزاران اثار ترک از پل گرفته تا مسجد و از ازاد سازی بندر عباس از دست پرتقالیها گرفته تا بیرون کردن افغانها از اصفهان و هزاران مدرک دیگر در طول 100 سال کدام سرباز وطن در اذربایجان سیلی خورده ؟
اگر عقده شما از ترک های ترکیه هست باز بقول خودت گفتی هر کسی که جای دیگر زایده شده مال انجا نیست پس کردستان در ترکیه تا صد سال پیش ارمنستان بود ولی ترکهای ایران کمش بنوشته ابن خلدون 1000 سال قبل انجا بودند و حتی ترکها بزرگ ترین حریف مغول ها بودند...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - جناب ژوان،من هم که ادعای تورک،بودن میکنم،اگر زمانی پست وزارت بگیرم،در سیستم تماما آپارتایدی،اولا این سیستم آپارتاید را قبول کرده ام،دوما باید بخاطر اجرای اهداف،
یابرای پیشبرد خدمتگزاری به ملت خود وارد این بازی میشوم،
بنظر شما چه کار مثبتی دراین 39 سال برای مردم تورک،
شده است؟
پس شما بامغلطه کاری نمی توانی دریک جمع فرافکنی نمایید.
درثانی،در بکارگیری کلماتی مثل مغول و یا مثل قارچ
نیت نا صادقانه خودرا نشان میدهی،
بلی،درست است که با زاده شدن یک غرب درصربستان،یاچین،
آن تازه متولد ضرب یا غرب نمیشود،
ولی، وقتی فرهنگ زبانی،موسیقی،عنعنه،و داشته های خودرا
فراموش کرد و برایش اصل و نسب اش ارزشی نداشت،ایشان
در واقع اسیملاسیون شده است،
مثل نود درصد تهرانی ها،کرجی ها،قوم،ساوه،اصفهان،اراکی،
وده ها شهر دیگرکه دیگر برایشان هویت غیر خودتی،توتم،شده است.
شما در شهر سنندج،یا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ژوان،
شما نوشتید " نیمی از وزرا ترک هستند "
اولا آنها بقول خودشان آذری هستند نه ترک و هیچ وقت از حقوق ترک دفاع نکرده اند بلکه در تعضیف نفوذ ترکها و حتی انکار حقوق ابتدایی ترکها نقش کلیدی داشتند آذری در اصل یعنی مانقورت از ترک برگشته و فارسگرا شده اما ما زبان آذری نداریم و تا حالا کسی نتوانسته یک جمله بسازد ولی تفاوت لحظه بین ترکی آذربایجانی با ترکی ایغور چین تا آناتولی هست ...
درضمن اگر به فرموده شما نصف وزیران یک رژیم شیعه فارسگرا که ترک هستند مگر فقط آنها مسئول کشتن کردها بودند؟ مگر وزرای فارس زورشان به وزرای ترک نمی رسید که نگذارند بحساب کردها را بکشند؟ چرا همان ترک ها از حق خلق خود نتوانستند دفاع کنند ؟ اگر کاسه ای زیر نیم کاسه ات نیست پس چرا اکثریت فارسی زبان های رژیم را حذف می کنی ؟ فکر کردی با داغ کردن درگیری کرد با ترک که هر دو زیر استعمار رژیم هستند ساندیس می گیری؟
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
‫ژوان گرامی

‫خود ترک ها هیچ کدام از این وزیران را ترک نمیدانند. بنا بر این اگر شما مدرک خاصی در مورد ترک بودن هر کدام از این ها دارید لطفا ارایه کنید تا این اشتباه بر طرف گردد. با سپاس از شما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نیمی از این وزرا ترک هستند که مثل خود خامنه ای در آذربایجان بدنیا نیامده اند چون ترک ها از دوران مغول مثل قارچ در همه شهرهای ایران سبز شده اند. محل تولد دلیل بر قومیت و ملیت نیست. پس وزرایی که در خوزستان بدنیا آمده اند باید عرب باشند؟
آیا بچه های شما اگر در لندن بدنیا آمده اند انگلیسی هستند یا بلوچ؟ نصف تهران ترک هستند. این کابینه مخلوطی از ترک و فارس و عرب زاده است. شما کی می خواهید از این استدلال های بیمورد دست بردارید. جنایتکارترین و بی رحم ترین و منفورترین چهره های این نظام از رهبر گرفته تا موسوی اردبیلی تا خلخالی جلاد ترک هستند که بیشتر آنها در آذربایجان بدنیا نیامده اند. این ترک ها به خون کردها تشنه هستند . به همین دلیل خلخالی خونخوار کردهای زخمی را حتی روی برانکارد اعدام می کرد. حالا شما به همراه چند ترک کردها را تروریست می نامید. خیلی باعث تاسف است. آدم کش ترین و جنایتکارترین

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جالبه که شما بلوچهای کپر نشین را با ترکهای آذری که بالاترین پستها را در کشور دارند و همه کاره مملکت هستند در کنار هم می گذاری!
تبریز و آذربایجان توسعه یافته ترین منطقه ایران است که ورود و اشتغال بلوچ و سنی به آنجا عملا ممنوع است. یعنی چون آذربایجان منطقه ای است که از همان ابتدا اسکان مهاجران افغان و عراقی آنجا ممنوع بود این پان ترکها ، بلوچها و حتی کردها را به اسم افغانی و عراقی دستگیر و اخراج می کنند.
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
‫گیتای عزیز
‫آیا من نفرت پراکنی میکنم و یا از دست نفرت پراکنان جمهوری اسلامی و رسانه ها شکایت می کنم؟ به لیست وزیران روحانی نگاه کنید. اکنون در لیست وزیران روحانی یک ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، بختیاری، گیلانی و مازندرانی وجود ندارد. همگی وزیران، شیعه فارسی زبان مناطق مرکزی هستند.
‫واکنش شما به این همه تبعیض چیست؟ فهرست وزرای پیشنهادی حسن روحانی + محل تولد
https://www.gunaz.tv/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-6/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD-%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-97648
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بلوچستانی گرامی
‫من در هیچ جایی به دکتر دوشکی توهین و انتقادی نکرده‌ام. شما از کجا این نتیجه را گرفته‌اید؟ مقاله را یک بار دیگر بخوانید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب دکتر حسین بر عزیز
جنابعالی همشهری و عزیز دردانه من هستید. حرف های جنابعالی کاملن درست. بنده با شما خویشاوندی خانوادگی دارم. و شما را دوست دارم. اما جناب عالی نباید اجازه بدهید تا افراد مشکوک با نام ترک و آذری و بلوچ و ترکمن و عرب و کرد و غیره به یک بلوچ دیگر مثل آقای دوشوکی (که من با همه حرف های ایشان موافق نیستم توهین کنند). شما چطور اجازه می دهید که به بلوچ های دیگر (بجز خودتان) توهین شود؟
از فرصت طلبی دیگران (غیر بلوچ) برای محکومیت ملت بلوچ استفاده یا سوء استفاده نکنید. لطفا کمی حواستان جمع باشد.
من می توانم هزار و یک مطلب بر علیه دکتر دوشوکی بنویسم. اما ایشان یک شخصیت شناخته شده و مبارز هستند. احترام به ایشان مثل احترام با شما واجب است. مگه ما بلوچها چند بلوچ فعال داریم؟

تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
‫قابل توجه همه خوانندگان
‫بی بی سی و رادیو فردا برای ارتقای روحانی و انتخاب شدنش تلاش بسیار به عمل اوردند. اکنون در لیست وزیران روحانی یک ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، بختیاری، گیلانی و مازندرانی وجود ندارد. همگی وزیران، شیعه فارسی زبان مناطق مرکزی هستند.
‫واکنش نیروهای مترقی و فعال سیاسی چیست؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حسین بر، ما همه در کنار شما هستیم، چیزی به اسم مردم ایران وجود ندارد، شما هیچوقت به مردمان ایران توهین نکرده اید، ما جامعه شاهنامه خوان، مردم جامعه شاهنامه خوان و مردم یا ملیت‌های بلوچ، ترک، کرد، ترکمن، لًر، عرب در ایران داریم، این شیعه فارسی‌، شیعه شاهنامه خوانی، همیشه در کنار چپ‌ها و کمونیست‌ها ایستاده است، نزدیکی‌ شیعه فارسی‌ به چاوز، کمونیست‌های جهان، فیدل کاسترو، روسیه، ارمنستان ، تروریست‌های پ ک ک ، در نقطهٔ مقابل شیعه سکولار آزربایجان و جهان ترک و جهان بلوچ، و دنیای عرب قرار گرفته است. راستی‌ آیا میدانید هر وقت آگهی خطوط هوائی ترکیه در بخش انگلیسی بی‌ بی‌ سی‌ شروع می‌‌شود مصرف ادویل و کاهش سردرد در بخش فارسی‌ بی‌ بی‌ سی‌ بالا می‌‌رود؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رضا جا اتفاقا بر عکس شما من تصور می کنم که این مدیاها کاملا در تحت نفوذ پانفارسیستهای سنتی دوره قبل از انقلاب می باشد که اصلا چیزی از حرکت ملی ملتهای هویت خواه چیزی نمی دانند و یا از آن پانیرانیستهايی می باشند که نمی خواهند بدانند٬ و طبیعتا شما و دکتر ضیا صدر الشرافی برای این سایت ها مهمان ناخوانده هستید و جناب دوشوکی بخاطر اینکه همیشه دست به عصا را می روند و قصه آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه را رعایت می کنند با تمام ضعف گفتاری همیشه نقل مجلس این نوع مدیا ها می باشند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای دکتر حسین بر ،بی بی سی و رادیو فردا و صدای امریکا آبستن تغییرات عمیقی است. لطفا با کمک فعالین غیر فارس تلاش کنید که دوباره سر ما 70 درصد بی کلاه نماند. این رسانه هایی که مشاورانش شده بود تریتا پارسی و چند جانور دیگر و با پول شهروندان آمریکایی و انگلیسی در خدمت منافع رژیم در آمده بود باید از اساس تغییر کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - آقا مهدی اتهامی که به آقای حسین بر زده و گفته با نقل قول ،،،که من از نسل شمرویزید هستم،وسامان حسین را
اجدادم کشته،اگر این حرف راشما،بعنوان یک سیاسی کار زده
باشید،من یکی متاسفم که یک مبارز سیاسی این حرف ها رابزند!!
ولی درمورد، دومی ایشان درست گفته است،
که شما باستان حکومت ها نشست برخواست داشته اید،
دراین زمینه حرف زدن باید دقت کرد و ازتو هم خارج شد.
ولی فرمایش شما درمورد بی بی سی ، واز افراد دعوت شده ها
و دعوت نکردن از دیگراتینیک ها،
درمورد اینکه این رسانه ازشئونیسم فارس و پان ایرانیسم حمایت
میکند، درست است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حسين بر خسته نباشيد مقاله ايي بسيار زيبا و منطبق بر واقعييات موجود در بي بي سي وصداي امريكا و راديو فردا مي باشد سوال اينجاست چه بايد كرد وچطور مي شود جلو اين افراد را (كه انحصارا از اين رسانه ها سواستفاده نموده وجهت دريافت پول ورشوه به جمهوري اسلامي خدمت مي كنند وبا باز توليد اخبار مسموم به طرف داري رژيم حاكم مي پردازند )را گرفت واين رسانه ها را تبديل به رسانه هايي كه صداي گوياي ملتهاي دربند در جغرافياي ايران نمودراهكار اين امر ضروري بوده ولازم به همكاري همه جانبه بزرگان ملتهاي دربندميباشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای مهدی

شما در پایان مطلب خود نوشته اید که مردم اینقدر نادان و ابله نیستند.
اتفاقا ایشان اخیرا در مقاله خود بنام " بر گوسفند لازم است که به قصاب رای بدهد" مردم ایران و بخصوص مردم اقلیت ها و اهل سنت را گوسفند خواند که به قصاب خود رای می دهند. ایشان مردم را گوسفند تلقی می کند و رژیم را قصاب و خود را "چوپان" . این نگاه متوهمانه در نوشتارهای پراکنده ایشان مشهود است. لینک به مقاله:
http://iranglobal.info/node/59921


در یک برنامه ویدئویی بنام " آیا ایرانی ها عاقل هستند؟" مردم ایران را نادان و احمق قلمداد می کند. لینک اینجاست:
http://iranglobal.info/node/46130


ایشان در مقاله دیگری بنام " مقایسه رفتار ها و اخلاقیات جمهوری اسلامی و حاکمان عربستان سعودی" از عربستان سعودی دفاع کرده و ادعا نموده که مردم عربستان از نظر خوشبختی سومین کشور خوشبخت جهان بعد از کلمبیا و فوجی است (منظورش

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک سوال از آقای حاجی حسین بر
آیا بی بی سی و صدای آمریکا به تازگی فاشیست و شونیست شده اند یا از اول بوده اند. آیا زمانی که شما را به برنامه هایشان دعوت می کردند و شما هم جز تشکر و تعریف و تمجید و از دعوت شما ممنونم و متشکرم (تا همین سال پیش) چیز دیگری نداشتید بگوئید. حالا که شما از همه جا حذف شده اید و شما را دعوت نمی کنند ناگهان این رسانه ها فاشیست شدند؟ چرا در همان زمانهایی که در آنها ظاهر می شدید انتقاد نکردید؟ شما هفته پیش به همه ایرانیان شدیدن حمله کردید و دشنام دادید. دو هفته قبل از آن به اهل سنت حمله کردید و در مقاله خود که در ایران گلوبال نیز موجود است آنها را گوسفند خواندید که به قصاب خود رای می دهند.

همه نوشتارهای شما مملو از نفرت پراکنی، خصومت های شخصی، ترویج جنگ قومی و مذهبی و خودمحوری مطلق حول شخص شخیص خود شماست. بجز دوتا آذری تجزیه طلب مشکوک هیچکس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مهدی
آقای حسین بر. بنده جنابعالی را سالهاست که از کنگره سکولار دمکرات ها می شناسم. جنابعالی در آنجا رئیس شورای هماهنگی بودید. یادم می آید در یکی از سخنرانی هایتان با افتخار گفتید که از نوادگان شمر و یزید هستید و چون طایفه شما سر امام حسین را در کربلا بریدند به شما ها می گویند "حسین بـُر". یعنی کسی که سر حسین را بریده. بعد با افتخار رفتید مکه و لباس حج پوشیدید و در تلویزیون عربستان بعنوان حاجی ظاهر شدید و در جنگ مذهبی بین جمهوری اسلامی و عربستان طرف عربستان را گرفتید. کاری که از یک سکولار دمکرات بعید بود. بعد شما را از کنگره سکولار دمکرات ها اخراج کردند و شما هم بلافاصله به کنگره ای که خودتان سالها رئیس شورای هماهنگی آن بودید بدترین و زشت ترین حملات و توهین ها را کردید. توهین های فاشیستی و شونیستی و فارس و شیعه و از این قبیل که الان به ..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گفته های آقای حسین بر کاملا منطقی است . بی بی سی علاوه بر شونیسم پارس گرایی در ایران , به گسترش پارس گرایی در افغانستان و تاجیکستان هم میپردازد . شما فکر کنید مسایل ۴۰ میلیون ترک آذربایجانی یا دیگر اتنخا هرگز در آنجا مطرح نمیسوند , اما گزارش های مفصل از یک تیم فوتبال در ده کوره های افغانستان و یا اخبار بی اهمیت تاجکستان از تولیدات خبر این رسانه ها است . کارکنان این شبکه ها بیشتر از بی بی سی و صدای امریکا در خدمت شعوبیه گری و ایدولوژی ان هستند و مخالفت چندانی با حتی آخوندها ندارند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام بخدمت آقای حسین بر .
کلی گویی و پیشداوری در خون انسان جهان سومی هست ! نگاه کنید لطفا به جزء آقای توکلی دیگر کامنت ها بجای انتقاد سازنده ، تنها متلک ، مسخره بازی! و توهین و تحقیر نثارتان کرده اند .این مدعیان اکثرا در بیرون از ایران زندگی می کنند. حال کی نمی داند ؟ جمهوری اسلامی بتوسط مافیای ارتدوکس بین المللی به تمامی تلاش ها خود در هر نقط جهان ادامه می دهد ، بی بی سی ، رادیو فردا وغیر نمونه ای از آنهاست ! این جمهوری از روز اول هزاران جوان را تنها بخاطر خواندن کتاب با مطلب چپگرا اعدام کرده است . باید پرسید اگر چپ بودن بد هست چرا این جمهوری تنها با تمام کشورهای کمونیست رابطه خوب دارد ؟ دقت کنید لطفا حقایقی که از طرف شما مطرح است ، متوهمین قبول نخواهند کرد.
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
‫اکبر گرامی
‫اول من از شما بسیار سپاسگذارم که عقیده خود را خیلی معقولانه بیان کرده آید. باز هم خوشحالم که آقای دوشکی را دعوت کرده‌اند. اما آقای دوشکی تنها فعال سنی و قومی نیست. صد ها نفر مثل آقای دوشکی هستند که در همینه زمینه فعال هستند. آقای دوشکی هم میداند که من بارها به ایشان کمک کرده آم.
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
‫جناب توکلی

‫البته صحبت شما کاملا درست است .من مسوول نوشته های خود هستم و حاضرم انها را ثابت بکنم. آقای محمد رضا یزدان پناه بدلیل زدن حرف هایی مثل من از رادیو فردا اخراج شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسین بر ! امسال به کارون حج جناب نوری زاده متخصص کودتاهای برون مرزی نرسیدید؟ ولی الحق چه لباس احرامی درجه یکی اسنفاده کردید . دم نوری زاده در میهمان نوازی حرف نداره گاهی براش در میارن از آقای "متی"چه پذیرائی کرد . فقط دستش نمک نداره. دوست داشتیم امسال هم شما را در طواف ببینیم .انشاالله تعالی . مسئله" سنت" حل شد ؟! بدلیل تعهد گلوبال به آزادی بیان و دموکراسی ناراحت نباش منتشر نمیکنه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - نوشته های آقای حسین بر همگی درست است،
بی بی سی حتی درمواقع لازم به رسانه و افراد حوکومتی،
خط میدهند،
این سه رسانه دقیقا در راستای سیاست حکومت کار می کنند،
سردرگمی مردم با خبر و تفسیرهای بی بی سی و رادیو فردا
و صدای آمریکا شدت می گیرد.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حسین بر گرامی ،اتهام بزرگی به این سه ر سانه وارد ساخته اید، و طبیعتا می بایست، پاسخگو باشید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من هم با اکبر موافقم. همین چیز های افراطی را می نویسی که دیگه شما را دعوت نمی کنند. قدیما شما در بی بی سی و این رادیوها زیاد بودید. حالا چی شده که شما را دعوت نمی کنند و شما هم متقابلا به آنها حمله می کنید. شاید هم گربه دستش به گوشت نمی رسه، میگه پیف پیف بو میده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای حسین بر گرامی
از این نوشتار جنابعالی به نوعی بوی غلوء (طبق معمول) و بغض و کینه و عداوت شخصی می آید. اتفاقا در همین دو روز اخیر هم بی بی سی فارسی در یک برنامه بسیار مفصل آقای دکتر عبدالستار دوشوکی بلوچ و سنی مذهب و همشهری شما را دعوت کرده بودند که ایشان بعقیده من در دفاع از بلوچ و کرد و ترکمن و اهل سنت سنگ تمام گذاشتند. و هم رادیو فردا با آقای دوشوکی مصاحبه مفصلی کردند که آقای دوشوکی در آنجا هم سنگ تمام گذاشتند و شدیدا اعتراض کردند.

حالا بحث اینجاست که مثلا چرا جنابعالی را دعوت نکردند که بهتر از دکتر دوشوکی می توانید صحبت کنید. این خود جای سوال دارد . و جنابعالی از دیدگاه شخصی حق اعتراض دارید. و اعتراض شخص شما حق شماست. اما اینکه جنابعالی می توانید بهتر مسائل اهل سنت و بلوچ را تشریح کنید و یا آقای دوشوکی یا کس دیگری؛ بستگی به نظر بینندگان دارد. چرا شما را دعوت