«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

آذربایجان شمالی شما صدا میزند
جناب یوسف آذربایجان،
اگر من بجای شما بودم دیگر در غرب نمی ماندم و هرچه زودتر خودم را به آذربایجان شمالی میرساندم و دست از خودزی برمیداشتم.
پس هر چه زودتر و موفق باشید.
دهل صدایش از دور خوش است
يوسف آذربايجان
وقتی ملتی به استقلال دست یابد. مقایسه کنید جمهوری آذربایجان را با آذربایجان جنوبی و وضع همان ملت را که در زیر پرچم ایران زندگی میکند .
امروز مشعل المپیک اروپایی باکو روشن می شود + ویدئو https://www.youtube.com/watch?v=_FN1Lz-AQIg
مشعل المپیک اروپایی باکو از 15 شهر آزربایجان گزرانده خواهد شد
مراسمی که برای روشن کردن مشعل آغاز می شود در قصبه ی سورا خانی باکو در معبد آتشگاه برگزار خواهد شد بعد از روشن شدن مشعل توسط ورزشکاران بنام آزربایجان از همه ی مناطق آزاد این کشور عبور داده خواهد شد
در شهرستانها نیز این مراسم از فردا از نخجوان آغاز خواهد شد و بعد از گذر از 15 شهر این کشور در 11 ژوئن وارد مراسم افتتاحیه ی بازیهای المپیک اروپایی در استادیوم المپیک خواهد بود پیش بینی می شود که مراسم افتتاحیه بسیار با شکوه برگزار خواهد شد.
گفتنیست این اولین دور بازیهای المپیک
Xana
آقای فانون! اگر درست میفرمائید، و بگفتار خود باور دارید، و مردم را دنبال نخود سیاه نمی فرستید، یک مقاله بشر دوستانه بنویسید، و به پانفارسیسم و پان ایرانیسم و نژاد پرستان فارس گوشزد کنید، که دست از هویت پرستی وعشیره پرستی بردارند! و به ملل ایرانی غیر فارس!، نیز حق حیات قائل شوند! زبانشان را قدغن نکنند، و برایشان هویت جعلی فارسی نسازند. در ثانی شما که بنظر میرسد متخصص مکتبهای "پسا مدرنی" و" پسا ساختارگرائی" هستید، لطف کنید، این موارد را برای خوانندگان توضیح بفرمائید. تا از کلی گوئی مجازی پیرهیزشود. کلی گوئی و ابهام گری برای مردم روشنگری نمیکند. و بی مفهوم است.
سعید رضا
دوستان و دشمنان محترم با سلام, بهتر نیست به جای این که زمین و زمان را به هم ببافید وعلم روان شناسی و سایر علوم را برای اثبات نظرات مشعشع خود مثله کنید, از آقای فرخ نگهدار بخواهید که در یک برنامه تلویزیونی و در برابر چشم همه پاسخ سوالات این یک لا قبای روانی اطلاعاتی!!!!! را بدهد تا برای همیشه از شرش راحت شوید. ان را که حساب پاک است از محاکمه (در اینجا پاسخگویی ) چه باک است.
ع.ب.تورک اوغلی
سلام-آقای قانون لالایی بلدیدچراخوابتان نمیبرد.؟چرااین شتررادرخانه خودنمی خوابانید؟کسی که نامش راقانون میگذاردفکرکنم لاقل به حداقل های قوانین دنیاآشناباشد.هرچندهرکشوری قوانینی داردواولین کسانی که آنرازیرپامیگذارندمسئولان تصویب کننده آن قوانین درجهان سوم است وتنهابه آن قوانین میشودگفت دکورند.انشاء الله که شماحداقل های قوانین دنیاراسعی کنیدخوانده باشید.برای شمااحترام به قوانین پیشرفته دنیاراآرزودارم.
وجدان آگاه
عزیزان دقت کنند که پست مدرنیزم منطق نفی است (( چونکه به نفی دولت به عنوان سمبل هویت ملی‌ میپردازد ))، در این مرحله،جامعه به دلیل پیشرفت علوم و تکنولوژی، دارای ساختاری است که در آن ساختار، قدرت از حوزه آکادمیک و دانش جدا شده، در ایران ما شاهد تفکیک ساختار قدرت از حوزهٔ آکادمیک و دانش نیستیم، جامعه فارسی‌ در رسیدن به مدرنیته چنان کلّه پا شده که هر ( جامعه شناسی‌ که ذره‌ای چیزی در چنته دارد ) میداند که این جامعه پست مدرنزیم را در هزاره بعدی نیز تجربه نخواهد کرد، گذر از مدرنیزم به پست مدرنیزم با شعار توخالی به دست نمی‌‌آید، ( پسا ساختار گرائی خوراک جامعه فارسی‌ و خاورمیانه نیست ) اگر یک جامعه شناس در درک واقعیت‌ها اینگونه به خطا می‌‌رود ما را به دنبال نخود سیاه خواهد فرستاد، پست مدرنیزم ظاهری و شعار زده که ( علم و تکنو لوژی ) شالوده آن نیست یک حرف مفت است و ما را به حقمان
ع.ب.تورک اوغلی
سلام-من فکرمیکنم سایت ایران گلوبال اگردرفکریک روانپژیک بی طرف باشد،کاری درست تر ازگذاشتن بعضی ازاین نوشته هادرسایت کرده است.
جمال
جناب اژدر نمیدانم چرا میخواهید صورت مسئلە را عوض کنید قربان من هیچ اظهار نظری نکردم اینکە اکثریت و حزب تودە با جمهوری اسلامی همکاری کردند حرف من نیست اتفاقأ حرف خودشان است حرف نشریاتشان است حرف آرشیو و اسناد و رهبرانشان است خودشان هم در هیچ جای نگفتند کە با رژیم جمهوری اسلامی در مقطعی از زمان همکاری نکردند ،، بلکە همەی شواهد ، آرشیو، صحبت رهبران این 2 جریان در کنفرانسها ووووو همیشە اعلام کردند کە با جمهوری اسلامی همکاری کردند اعڵامیەهای جریان اکثریت و تودە در آن زمان کە با امضاء کمیتە مرکزی و دفتر سیاسی آنها منتشر میشد بە اعضاء خود توصیە میکردند کە با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همکاری کنند خوب این از 2 حالت جدا نیست یا اینکە جناب توکلی و درزی بنا بە توصیەی رهبران حزب خود با جمهوری اسلامی علیە اپوزسیون همکاری کردند یا نکردند ،، سوأل این است آیا جناب درزی و توکلی در آن مقطع
اردک سخنگو
( پیشنهاد بسیار خوب یک اردک ارمنی)
حضور پرندگان عزیز عرض کنم که من درست بسر مرز ارمنستان رسیده ام و مصاحبه ائی با چند اردک ارمنی انجام دادم و متوجه شدم که اینها کاملا نظراتی بغیر از اردکهای اروپائی، اردکهای ملاصفت وحتی ( «هتی» نوشتار مدرن از وجدان آگاه)
پاپهای بچه ... ( نقطه ها از اردک هستند و گلوبال « خلیج» دستی در آن نبرده) دارند. اردکی ارمنی که از قضا دوست من است ( البته قصد من این نیست که خواننده شاخ دربیاورد) پیشنهاد کرد، ترکیه که فعلا با تولید بالای فیلمهای فرهنگی مقام اول را در جهان کسب کرده، بیاید و یک فیلم آبقوره ائی در مورد این اتفاقیه بسازد تا تمام جهان «ترک» به واقعیت پی ببرد.
بعد اردک ارمنی یکهو انگشتش را زیر منقارش گرفت وگفت نه.
اژدر بهنام
جمال گرامی،
اینهایی که شما راجع به آقای توکلی و درزی می نویسید، اتهاماتی خصوصی هستند و همانطور که نوشته اید اگر شاکیان خصوصی از این آقایان وجود دارند، شکایت به دادگاه خواهند برد. آیا بهتر نیست که این فرهنگ اتهام زنی را کنار بگذارید؟
متاسفانه این "درخواست صادقانه شما" نه تنها یک اتهام، بلکه حکم محکومیت آنها را دارد. شما از همین حالا فرض را بر این قرار می دهید و این حکم را صادر می کنید که آنها با رژیم جمهوری اسلامی همکاری کرده اند و درخواستتان این است که میزانش را مشخص کنند!!!
جمال
جیر جناب اژدر مابدأ چنینن نظری ندارم کە بە هیچ کسی توهین شود ، یا بدون دلیل اتهام زد من فقط مانند یک شخص از آقای توکلی و محسن درزی درخواست کردم کە شفاف و صادقانە بیان کنند کە تا چە میزان با رژیم جمهوری اسلامی در زمانی کە سازمان اکثریت و تودەای ها با سپاه همکاری میکردند آنها نیز همکاری داشتند صرف اینکە بگویند ما از گذشتە خود نقد داریم کافی نیست امروزە بعد از گذشت بیش از 60 سال از واقعەی سووزاندن یهودیان در کورەهای آتش سوزی همین دیروز شخصی کە هیچ دخالت در این جریان نداشتە و فقط منشی آوردوگاه بودە محاکمە میشود ،، خوب جناب توکلی و محسن درزی نیز با این رژیم تبهکار در یک زمانی همکاری داشتند آیا بهتر نیست خودشان میزان همکاری خودشان را بیان کنند نقد تنها کافی نیست چوون در این رابطە شآکی وجود دارد کسانی وجود دارند
اژدر بهنام
جمال گرامی،
آیا منظور شما این است که چون یک نفر زمانی عضو یک جریان سیاسی بوده که از رژیم حمایت کرده، حالا شما و دیگرانی مجازید که هر اتهامی که دلتان خواست به او نسبت دهید و هر توهینی که خواستید بر او روا دارید؟
وجدان آگاه
( پیشنهاد بسیار خوب یک دوست ارمنی ) دوستی‌ ارمنی که از جار و جنجال تبلیغاتی کشور‌های روسیه و غربی که دایه مهربانتر از مادر برای ارمنستان شده اند و از همه بدتر دیاسپورای ارمنی که به بازیچه آنان تبدیل شده، پیشنهاد خوبی‌ به من کرد، ایشون گفتند کار به جائی رسیده که هتی چپ‌ها و کمونیست‌های ایران نیز، در این راه، از کشور‌های امپریالیستی جلو زده اند، ایشون پیشنهاد دادند با توجه به این واقعیت که ( کسروی وقایع نگار ) وقایع دوران خود را از حمله جیلوها به آزربایجان جنوبی مخصوصا آزربایجان غربی به خوبی‌ به نگارش درآورده است و با در نظر گرفتن این واقعیت که امروز ( شوها و نمایش‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای ) ترکیه در کّل منطقه طرفداران میلیونی دارند ساخت فیلمی با سرمایگذاری جمهوری آزربایجان و ترکیه در این مورد شروع شود و در آخر فیلم، تمام سایت‌های چپی و کمونیستی ایرانی که در
جمال
سخصی بە اسم کاوە جمالی در کامنتی کوتاه این چنینن مینویسد کشتار ارامنە نە بە نفع ارمنیها بود نە بە نفع تورکها این کشتار توسط کوردها با فرماندهی تورکهای عثمانی انجام گرفت و بیشترین سود را از این کوشتار کوردها کردند ،، باید از جناب کاوە جمالی پرسید خوب از ایشان باید پرسید حضور جمعیت 2 میلون کورد در شمال خوراسان را چگونە توجە میکند ؟ 2 میلون کورد چگونە نزدیک بە 6000 کیلومتر از سرزمین مادری خود سور افتادند و در شمال خوراسان جایگزین شدند ؟ کوردهای کە در اطراف تهران بلوچستان و جاهای دیگر سکنی دادە شدند از کجا بودە ؟؟ این تعداد کورد کە از آسمان شمال خوراسان نیفتادند ،، این مردم کورد را در همان جائی کە شما فکر میکنید سرزمین ارامنە و تورکهای آذری بودە و حالا سرزمین کوردها شدە مثل وا ن و آگری و هکاری و اورمیە و سلماس و خوی بە خوراسان و کورد بچەی تهران کوچ دادند آن هم با زور شمشیر
جمال
من از اینکە جناب محسن درزی تیر خلاص زن بودە در زندان جمهوری اسلامی یا نبودە کوچکترین اطلاعی ندارم چون نە هیچ وقت در زندان جمهوری اسلامی بودم و نە حتی یک روز را در زیر حاکمیت نگین جمهوری اسلامی (ایران ) زندگی کردم ولی از آنجا کە معلوم است هم جناب کیانوش توکلی و هم محسن درزی بە جریان فکری در ایران تعلق دارند یا بهتر است بگویم داشتند شاید امروز جوری دیگری بە مسائل نگاه میکنند ولی در آن زمان جریان فکری کیانوش توکلی و محسن درزی همکاری با جمهوری اسلامی ایران بود و این هم کاری در تمام مسائل اجتماعی و روز مرە خود را نشان میداد از طرف مرکزیت سازمانی کە این 2 نفر عضو آن بودند بارها و بارها اعلامیە پخش شدە کە اعضاء آنها با جمهوری اسلامی ایران در شناسائی و تعقیب و ضربە زدن بە اصطلاح ضد انقلاب همکاری کنند
وجدان آگاه
کاوه جمالی عزیز کامنتی را زیر این نوشته درج کرده اند که اشاره‌ای بر آن خواهم کرد، ایشون می‌‌نویسند آنچه که مهم است ( بسیج افکار عمومی‌ است ) و ارامنه در این کار موفق شده اند، بر عکس نظر جناب کاوه جمالی عزیز، آنچه که مهم است ( تمرکز به پیشرفت و توسعه دراز مدت ) یک کشور و جامعه است، بزودی گرد و خاکی که دیاسپورای ارمنی به راه انداخته بودند خواهد نشست، ارامنه ساکن ارمنستان، تمام تلاش‌های خود را به کار خواهند گرفت تا از ارمأنستان فرار کرده به ترکیه و غرب بروند، اروپا از طرفی‌ مشکلات بزرگتری دارد، سیل مهاجران از آفریقا و خاورمیانه به سوی اورپا شروع شده، پوتین روسیه موجودیت اورپا را در شرق تهدید می‌کند، یونان در حال به زیر کشیدن کّل کشتی‌ اتحادیه اوروپاست، اقتصاد اروپا به نفس افتاده است و سیاستمداران برای اهداف خود، به خوشنود کردن دیاسپورای ارمنی مشغولند تا در روز
وجدان آگاه
عزیزان ترک آزربایجانی، خشم مرکز گرایان و پان فارسیست ها، در شکستن تابو‌ای است که دیگر در خدمت آنان نیست، به دیگر سخن، انقلاب اطلاعاتی، دوران ( تک روایتی ) را خاتمه بخشیده است، اگر یک پان فارسیست، احمد کسروی را که یک ( وقایع نگار ) است در جایگاه تاریخدانی می‌‌نشاند که درباره مردگان هزاران سال پیش ما حکم میدهد در سایه انقلاب اطلاعاتی، این نوع ( برخورد گزینشی جامعه فارسی‌ نسبت به کسروی ) ما را به واکنش وا‌ میدارد، در این بین (( جامعه شناسان )) جامعه فارسی‌ ( چه تحصیل کرده خارج، چه داخل ) بیشتر از همیشه جایگاه خود را در زوال می‌‌یابند. همانطور که تاکید کردم، جامعه شناسی‌ مبتنی‌ بر زمان حال است، ولی‌ برای جامعه شناس روستای فارسی‌، جامعه شناسی‌ مبتنی‌ بر ترشحات ذهنی‌ کسروی بود، در غرب وظیفه جامعه شناسی‌، تعریف و تفسیر نظم‌های متغیر است، برای جامعه شناس جامعه فارسی‌، جامعه شناسی‌ مبتنی‌ بر
سیاوش
شما ترکان نه تنها زیاده خواه ومرزناشناس هستید بلکه درک ونعمت آن چیزی را که فعلا دارید نیز ندارید.
تنها کافی است نگاهی به کلمنتهای گذشته خودتان در این سایت ودر این چند سال گذشته بیاندازید:
- فارسهای فاشیست
- شاهنامه خواننان عقب افتاده
- زبانی که تنها 200 فعل دارد ( زبان ما ترکان 24000 فعل دارد. ولی از خودشان نمیپرسند تا حالا با این افعال چه خدمتی به جامعه انسانی، به فرهنگ انسانی وبه تکنولوژی کرده اند)
- ضریب هوشی پائین
ما ترکان هزارها سال در ایران حکومت کرده ایم ( اما هیچ وقت از خودشان در مورد کیفیت حکومتشان نمیپرسند. نمیگیند که در در این دوران ایران بیشترین سرزمینهایش از دست داد) .
- ما ایران را مدرن کردیم
- ما تهران را ساختیم
- ما افکار مدرن را اشائه دادیم
- نادرشاه از آن ما بود( چون به هندوستان حمله کرده ومردم آنجا را قتل عام کرد برای ترکان غرورآفرین است)


آطهرانى
ديدار رئيس جمهورفرانسه از ايروان، بيشتر براى ديداربا پوتين بود، تا در مورد مسئله فروش دو کشتى جنگى با هم مذاکره کنند. ׳
به قول معروف هم زيا رت و هم تجارت. فرانسويها بهتراست ، اول جنايا ت خودشان را درالجزيره و ويتنام محکوم کنند و بعد
ديگران را .وضعيت روسيه تزارى هم که برا ى همه روشن مى بــــاشد. جنايت روسها در چچن و اوکراين و............. ׳
ع.ب.تورک اوغلی
سلام-من چندین سال سمپات وچندین سال عضوفعال یکی ازسازمانهای چپ بوده ودرگروه های مطالعتی آنهانیزبوده ام وتمام کتابهایی که زنجیره معرفی میشدخوانده ام ودرنهایت متوجه شدم که درایران هرچه کتاب چاپ شده توسط افرادناسیونالیست و شئونیسم ودرزیرنظرممیزی های ساواک نشریافته اند.این طوربایدگفت که تشکیلات های سیاسی ایران درطی پس ازمشروطیت اکثرابسفارش نمایندگان کشورهای استعماری وتوسط عوامل آنهاچاپ وبوجودآمده است یعنی تذیه فکری جامعه روشنفکری ایران آلوده میباشد.ازاین آقایان توقع بیش ازاین زیاده خواهی است.مخصوصا اگراین روشنفکرفارس وازاین اتینیک باشد باید فاتحه آنان راخوانده وبایدباچراغ خاموش ازکنارآنهاردشد.به این افرادهرکس دل ببنددوازآنهاتوقع داشته باشدکه منطقی به مسایل برخوردکنندکارعبثی کرده است.شماکدام کشوررامی شناسیدکه حدود100سال سانسورودیکتاتوری نژادی داشته باشدوبه آسیملاسیون پرداخته باشد.من هیچ
شاجین
آقای اقبال اقبالی برای همین سازمان شما از صدام حسین پول دریافت میکرد و شما افتخارعضویت در آن داشتید .!!
علی تهرانی
اقای توکلی
بنده مقاله ای که در قالب کامنت فرستاده بودم انتظار داشتم به عنوان جوابیه در مطلب جداگانه در ایران گلوبال منتشر بشه
ما از مخاطبان دائمی ایران گلوبال هستیم و ایران گلوبال فقط متعلق به اقبال اقبالی و ناصر کرمی ..... نیست
بدون تعارف
فراموش نمیکنم روزنامۀ کار در سالهای 57 -60 کلی در مورد تسلطهای امپریالیستی در پاراگوای، اوگوئه، کوبا و غیره و غیره مینوشت. بنده شناخت بیشتری از جریانات سیاسی آن کشور داشتم تا ظلمی که بر هم وطنم در بلوچستان، خوزستان، تورکمنستان، آذربایجانها و کوردستان.
خاصیت نیروی ظاهرأ روشنفکر ایرانی در این است که فقط ادای روشنفکری در بیاورد و خود را به اصطلاح انترناسیونالیست معرفی کند و تا حق تعیین سرنوشت انسان ایرانی مطرح میشود گور بابای انترناسیونالیزم. همه ناسیونالیست دوآتشۀ "ایران پرست" میشوند و هر حقی را از دیگران سلب میکنند.
ANONYMUS
دولت فارس ایران به دست و پای ترکیه افتاده است
http://www.dw.de/%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86/a-18407363
ANONYMUS
ما در ایران پان فارس ستیزی داریم و آنهم از طرف ترکمنها, بلوچ ها, عربها, کردها و ترکهاو با ابعاد فزاینده. این مبارزات تا زمانیکه تفکر پان فارسیزم از مخ ها حتی از مخ کومونیستهایشان بیرون نرفته, ادامه خواهد یافت. پان فارسیزم ایران را در پرتگاه جنگ داخلی مانند سوریه و یوگوسلاوی سابق قرار داده است
اپوزیسیون
" دلم می خواست بیژن باشم ! " عنوان آخرین مقاله فرخ نگهدار است . بهتر است شما آنرا بخوانید تا پیام ایشان را به قلم بدستانی مثل خود را متوجه شوید .
اردک سخنگو
در باب برگشت زنان ناصردین شاه قاجار از مسکو به تهران در طی سفر به فرنگستان.
اتل متل توتوله اردک خانم بِتوله
بتول خانم قصه میگفت:
شاه صاحبقران میرفت راست، میرفت چپ، ملیچک همراهیش میکرد. شاه صاحبقران در سفرش به فرنگستان، قصد داشت سوگلیش، انیس را همراه با نصف زنانش که 42 تا میشدند به فرنگستان ببرد. در بین راه، زنان خوشرو وخوش اخلاق شاه سر دعوا را باز کردندو با چنگ و دندان بجان یکدیگر افتادندو همدیگر را لت و پار کردند.
رفتندو و رفتندند تا به مسکو رسیدند. در مسکو، چند دختر روسی از طرف تزار روس با موهای پلاتینی رنگ و سینه های مرمرصورتی مأمور پذیرائی از شاه و همسرانش شدند. کف از دهان شاه شجاع و دلیر پرور با دیدن دختران روسی زیبا و خوشرنگ با لباسهای رنگو وا رنگ، با آن محسنات جسمی سرازیر شد.
دختران، یکی بعد از دیگری جلوی شه آمدندو خود را معرفی میکردند.
ع.ب.تورک اوغلی
سلام-یک پیشنهادبه تمام طرفداران ارامنه وضدترکیه دارم اگرمایل باشیدوآنطورکه همه میدانیدکل کشورارمنستان کنونی سرزمین های آزربایجان میباشد.شماآنهاوآقای پوتین وفرانسه وطرفداران ارمنی هاراراضی کنیدبه زمین های موردادعای خوبروندسرزمین موردادعای آنهاکردستان کنونی ترکیه(وان)وکردستان سوریه وعراق میباشدوازقدیم نیزاین سرزمین راارمنستان گفته اند.مانیزارمنی کشی رابه رسمیت شناخته وخسارات آنهارابدهیم شماهانیزفکرکنم ساکت بشویدالبته اگرکشوراستعماری حامی شما وآنهااجازه بدهند!
استخانلو2
کمنت من در باره نوشته آ.ائلیار و دفاعش از کشتار ترکیه عثمانی در میان ارامنه بود .ولی این کمنت در زیر این نوشته ایشان درج نشد .
حسن
تذکر چند نکته برای خوانندگان محترم .
1) در جنک اول جهانی بنا بر نظر محققان بیش از چند ملیون ایرانی بر اثر گرسنگی که ا زسوی دولت انگلیس بوجود امده بود جان خود را از دست دادند
2) اگر غرامتی پرداخت باید شود نخست غرامت جنگ اول و دوم و گشتار چند ملیون ایرانی باید به حساب مردم ایران پرداخت شود ونه به حساب استانی در ایران
3) مسئولیت گشتار و یا مقاومت در برابرقانون 21 اذر به گردن فرقه دمکرات اذربایجان و دولت وقت شوروی رفیق استالین و حزب توده در ایران است.دولت وقت درسال 24 برای اجرا نظم و ارامش و استقرار حاکمیت دولت مجبور بود عوامل بیگانه را از خاک اذربایجان اخراج کند .
ANONYMUS
کسروی حتی یک جمله هم بر علیه ناسیونالیسم فارس ننوشته است. کسروی فقط در خدمت ناسیولیسم فارس بوده و میگفته, ماموریتم برای از بین بردن زبانهای غیر فارسی است, الحمد لللا آرزوها یش را به گور برده و الا کسروی پرستان این چنین مذبوحانه به تکا پو نمی افتادند.
جم
انسان در تعجب است، که چرا پانفارسیسم کار و زندگی اش را ول کرده، مشغول زبان سازی و هویت سازی برای مردم آذربایجان است. مگر اینان مردم آذربایجان را چه بحساب می آورند؟ که مثل بچه تیم میخواهند برایش وکالت بکنند. و سئوال مهمتر این است که مگر آقایان خود را که بحساب میآورند، که با گستاخی تمام میخواهند به مردم آذربایجان کد خدائی بکنند! آیا اینان از سرنوشت اسفبار محمد رضا شاه آریامهرمعدوم که پوزه اش به خاک مالیده شد، هیچ درس عبرتی نگرفته اند؟، که کار وزندگی شان را ول کرده برای مردم آذربایجان دایه مهربانتراز مادر شده اند؟ آیا از اینهمه گستاخی و کد خدامنشی، خجالت نمی کشند؟ آقاجان ما صد ها بار گفته ایم و دوباره تکرار میکنیم: هفت هزار سال است که هم زبانمان ترکی است، و هم تبارمان! لطفا برای ما هویت جعلی درست نکنید. اگر ممکن است خود را با چیز دیگری مشغول کنید. مرسی!

zedde_turkhaye rousi
سوال خیلی سا ده است . جواب از ان سا ده تر . پس چرا یک عده مسئله را پیچیده میکنند ؟ چون منافع مشخصی را نمایندگی میکنند که صد در صد علیه منافع ملی است
سوال چیست ؟
چرا ج ا که مدعی رهبری جهان مسلمان و عرب و خا ور میانه و آفریقا است برای حل مشکلاتش میرود پیش سلطان قابوس ؟ ( چه اتمی باشد , چه یمن )
آیا عمان از ایران قویتر است ؟ اتمی است ؟ حقوق بشر و سکولاریسم و .. در ان از ایران بهتر است ؟ سلطان قابوس دموکرات و عمان صاحب دموکراسی غربی است ؟ عمان مسلمان نیست ؟ زنان در ان آزاد هستند مثل اروپا ؟
جواب به همه سوالات بالا منفی است
سوال یک میلیون دلاری این است که چرا ج ا مثل عمان نفت و گاز نمی فروشد و به مقررات بین المللی احترام نمی گذارد ؟ چرا به دنبال اعتبار بین آمریکاییان , انگلیسی ها , آلمانی ها , فرانسوی ها , ... است ؟ با عربستان هم سر شاخ نیست و هر روز دنبال احقاق حقوق عربها , ارمنی ها
ANONYMUS
پارلمان اسپانیا نسل کشی ارمنی هارا ار ظرف دولت عثمانی دروغ و چرت و پرت دانست
استخانلو
امروز ترکیه در جواب اتریش که قتل عام 5و1 میلیون ارمنی توسط فاشیسم ترک را محکوم کرده بود ، سفیر خود را از آن کشور فرا خواند . پاپ و واتیکان و امریکا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز قبل ترکیه را محکوم کرده بودند . کارشناسان غرب مدعی شدند که ترس ترکیه از پرداخت غرامت به کشور ارمنستان است . ترکیه مدعی است که بعضی از ارامنه در حین جنگ جهانی اول به نفع روسیه تزاری جاسوسی کرده اند . نویسنده مقاله فوق با نوشته های اخیرش روز به روز به مواضع شونیسم تجزیه طلبان ترک آذری نزدیکتر میشود .
ANONYMUS
جناب یه ایرانی, اگر حرفهای غربی را تصدیق میکنید که کار درستی کرده اند, باید قبول هم کنید که کار درستی کرده اند که چند تا آخوند را بر گرده ات سوار کرده اند. غربی ها همان هائی هستند که یک قرن است , بد ترین دیکتا تور هارا برایت میگمارند وپدرت را در آورده و هست ونیستت را می چاپند. پاپ اعظمشان پس چرا از نسل کشی ارمنی ها و صربها حرفی نمیزند؟ وانگهی , 40 میلیون ترک را در ایران به چندتا داشناکها فروختن به غیر از ضرر چیز دیکری عایدتان نخواهد کرد.
ناصر
جناب یه ایرانی, تو هم مثل همان کشورهای متمدن اروپایی شنیده ای که یک و نیم میلیون ارمنی به دست حکومت عثمانی نسل کشی شده اند. و منبع خبر هم ارامنه هستند. بهتر است در مورد چیزی که اطلاع نداری صحبت نکنی. این داستانی که شما و همان اروپاییان متمدن قبول میکنند خیلی "اما" ها دارد که شما نمیدانید. یا بروید مقداری ازادعاهای طرفین منازعه را بخوانید وازجریان مقداری مطلع شوید و یا اینکه چیزی نگویید.
یه ایرانی
واقعا از ته قلبم برای همچنین هموطنانی که دارم متاسف هستم و احساس شرم میکنم ، نویسنده به جای اینکه از کشتار شرم آور ارمنیان به دست عثمانی حالا به هر دلیلی کشتار صورت گرفته باشد و باید آن را محکوم کند این کار را نمیکند و یقه ارامنه بیچاره را گرفته و مظلوم را بجای ظالم محاکمه میکند ...... کشورهای متمدن اروپایی میآیند و این واقعه را به هر دلیلی که صورت گرفته باشد محکوم میکنند و به نسل آینده خودشان می آموزند که این باید محکوم شود تا این رخدادها در آینده در کشور خودشان پیش نیاید ، حالا نویسنده .... کشور ما می آید و جنایت را به گردن این یکی و آن یکی می اندازد و معلوم نیست دارد کی را بیگناه و تطهیر میکند .
ع.ب.تورک اوغلی
سلام-ملت های عقب مانده روشنفکران عقب مانده دارندکه عقب مانده شده اند.کشوری که مردمش بقول ناصرالدین شاه نتواسته بودازشرشپش وکک وماروغورباغه وپشه خلاصی یافته وهنوزنتوانسته ابتدایی ترین حقوق مدنی وانسانی رابرای مردم ایجاد کندوهنوزمردمش اززندگی بدوی ایلاتی وصنایع وابسته ومونتاژدرست حسابی بهره جویددنبال توهمات میباشد.ازقدیم گفته اندآرزوبرجوانان عیب نیست.اینها طفلک هاراهی میروندکه 100پیش اروپایی هارفته واکنون ماوجوانان مارابرای بهره برداری وسوء استفاده میخواهندقربانی کنند.بگذارخوش باشند.
حسن
این افراد که نام روشنفکر و چپ و دینی و انقلابی را به دوش میکشند اگر روزی به قدرت برسند بدون شک همین رفتار توهین امیز و بگیر و ببندو اعدام را در ایران راه خواهند انداخت همان گونه که اخوند رفتار میکند . نه منطق بلکه دشمنی کور از گذشته تا کنون رفتار جریانات روشنفکری و سیاسی ایران را ترسیم میکند.
جامعه روشنفکری ایران متاسفانه حرفی جز شعار برای زدن ندارد و بیشتر قدرت را در نظر دارد .برای لحظه ای فکر کننیم کیانوری رئیس جمهور میبود ویا اقای رجوی به قدرت برسد ایا مخالفی حق ابراز وجود دارد ؟
نه غرب و نه شرق نه مناسبات سرمایه داردی و نه مناسبات ارباب و رعیتی نه نظام پادشاهی ونه جمهوری دشمن مردم ایران نبودند بلکه وابستگی فکری ایمان به کسب قدرت و دشمنی با ازادی اندیشه و عدم همکاری سازمانها با هم برای هدف مشترک مزاحم اصلی پیشرفت مردم ایران بودند.
ANONYMUS
محمد رضا شاه آریائی و قرارداد کاپیتولاسیون با آمریکا
ویدیو:
https://www.youtube.com/watch?v=ZY8cjRgFg4c
ANONYMUS
به آذرگون, آذربایجانی ها فعلا در دو جبهه هستند: جبهه اول آنهائی هستند که دیگر نمی خواهند در کشور ایران بعنوان شهروند درجه دو ویا سه باشند. جبهه دوم که ظاهرا شما هم به این جبهه تعلق دارید, می خواهند بعنوان شهروند درجه دو یا سه بمانند. حالا فکرتان را بکنید, یا بلند میشوید و حق تان را میگیرید و یا به د بانی و سو پور گه چی شهرهای فارسیستان قانع هستید و این طور هم میمانید. راه سومی ندارید.
ANONYMUS
به مدیا, گوناز تی وی تنها بلند گوی صدای 35 میلیون آذربایجانی است. با کوری چشم اطلاعات ایران
اردک سخنگو
آخرسر پارلمان فرمایشی آلمان گول انگلیس را خورد و رأی به ژنوسید ارمنیها بدست عثمانیان امانیست داد. حالا چطور اینا شمار دقیق ارمنیهای نامسلمان رو یک میلیون وصدهزار بیرون دادند خدا میدونه.
چنتا از این عکسهای کذائی رو هم گذاشتند توی این اینترنت بیصاحب که اگر آدم بدقت نگاه کنه میبینه که همه تقلبی اند. اولین کسی که تونست صد سال پیش عکسهای تقلبی بیرون بده همین انگلیسیهای بودند. دقیقاً مثل لوحه کوروش. توی این سایت چندین بار از طرف پژوهندگان Anonymous مظلوم نوشته شد که لوح کوروش تقلبی ست ولی مگر کسی باور کرد؟ تا اینکه خود من تونستم طی یک پرواز اردکوار و بدور از چشم MI-6 سری باین کوره آجرپزی در شرق لندن بزنم که برحسب قضا چندتا نمونه هم از این لوحه کوروش.... شده که میخواست به ملکه« ماساژنها» دست درازی کنه، گذاشته بودند توی دفتر.
روی میز دفتر کوره ‌یک نقشه ولو شده بود
جم
اگر دولتمردان ارمنستان، اختیار دست خودشان بود، با دوکشورهمسایه مثل آذربایجان و ترکیه در اوج رفاه و دوستی و صلح زندگی میکردند. اما از بخت بد آنها هنوزهم گوش به فرمان مسکو هستند، و قدرت تصمیم گیری ندارند. و همین مسئله به فقر و نداری مردم ارمنستان منجر شده است. مسکو که همیشه به بهانه های مختلف در رویای بر قراری تمهیدات زمان تزار است، با درگیری های ساختگی و اشغال بخشی از سرزمین آذربایجان به بهانه ارامنه، میخواهد مثل شمشیر داموکلس بر فرق همسایه گان خود آویزان باشد. و همین موضوع سبب شده است، که سایه سنگین جنگ و تهدید بر فرق همسایه گان، و سایه عفریت فقر و نداری بر گرده مردم ارمنستان سنگینی بکند، که مجبور به ترک وطن، و کوچ اجباری برای نجات آینده خویش باشند. ارمنستان چاره جز صلح با همسایگان خود ندارد. و هر قدر به اشغال خود در خاک آذربایجان دوام بخشد، روز به روز فقیرتر خواهد شد.
lachin
آقای اردک سخنگو و یا ( دونالد داک) ... شما به عنوان یک اردک بالدار و آزاد می توانید به هرجا پرواز بکنید. اگر شما سایت ایران گلوبال را به یک قهوه خانه تشبیه می کنید و جائی را برای ( غا غا غا ) کردن نمی یابید , همان بهتر که در سواحل دیگر « یئیلاق- قیشلاق» بکنید..پرواز خوبی را برایتان آرزومندم
اردک سخنگو
بدر بگو تا تخته بفهمد!
غا غا غا، وقتیکه اردک خانم دانشجو بود، بعضی از کافه رستورانها که تازه راه افتاده بودند ومشتری نداشتند، میآمدند وچندتا ازدانشجویان را ساعتی چند مارک میدادند تا در این کافه رستورانها بنشینند وقهوه بنوشند تا شاید فضای کافه رستوران را از سوت و کوری در بیاورند. صاحب کافه خودش هم پیش دانشجویان مینشست تا جمعشان جمع شود. بدین منوال فضای کافه آماده کشش مشتریان از بیرون میشد.
در این سایت هم برخی از مقاله نویسان، اول خودشان یا هم مسلکشان کامنتی بیمورد میگذارد تا شاید بساط گرم شود.
وجدان آگاه
شرکای تجاری جمهوری آزربایجان، بعد از آن ۵ پنج کشوری که اشاره کردم عبارتند از ۶- فرانسه ۷- اتریش ۸- اسرائیل ۹- جمهویر چک ، یونان و هکذا یعنی‌ رژیم فارس ایران هتی در رده دهم نیز قرار نمی‌گیرد با وجودیکه با جمهوری آزربایجان بیشترین مرز را دارد، در مورد ترکیه و ایران، ترکیه همین چند روز پیش، پیشنهاد رژیم فارس ایران مبنی بر دو برابر کردن گاز صادراتی از طرف ایران به ترکیه را راد کرد، ( امروز این ایران است که به آزربایجان و ترکیه ) نیاز دارد نه برعکس، جنوب ایران و جنوب شرق ایران دیگر اهمیت استراتژیک ندارد و تنها منطقه امن اقتصادی شمال ایران است که ( جمهوری آزربایجان ) لوکوموتیو اقتصاد قفقاز را به جلو میراند و ترکیه لوکوموتیو اقتصاد منطقه را به جلو میراند، ایران میتواند با تکمیل خط آهن ( باکو، تبلیس و قارص ) به این خط آهن متصل شده، به دریای سیاه وصل شود، ایران میتواند از
Anonymous
پاسخ دادن
تاریخ مطلب:
جمعه, آوریل 17, 2015 - 18:28
نام:
Anonymous
نظر: جناب ایلیار نظرتان در اینباره چیست؟
این 800 عجب جوک گوئی میکنه. اینهم شد زبان. انسان از شنیدن چنین کلماتی شاخ در می آورد، میخ اباختر، و یا میخ نیمروز، دیگه چه صیغه اییه! خدا بحال زبان فارسی رحم کند.
وجدان آگاه
lachin عزیز و گرامی‌، اجازه بدهید تجربه‌ای را با شما در میان بگذارم، ۴ چهار سال پیش دیداری از مسکو داشتم، در این زمان، برای شرکتی کار می‌کردم که کارش فروش ماشین آلات تولیدی به کشور روسیه بود، ماشین‌ها با نام ( دورما ) (durma) شناخته شده هستند، طرف روسی فکر کرد چونکه این ماشین آلات فقط برای صادرات به روسیه درست شده اند در نوشتن اسم آن، اشتباهی رخ داده و ( دوما ) که نامی‌ آشنا برای روس هاست املای درست است، من سایت روسی این ماشین آلات سنگین بسیار مدرن را به ایشون دادم که (http://durmazlar.ru/) است و توضیح دادم که دورما و دورمازلار در زبان ترکی به چه معناست. شما ببینید که چگونه زبان ترکی، قادر به تطبیق خود با الفاظ و نام‌های تکنولوژیکی است، آن سایت را نیز هر چند که روسی است نگاه کنید. وجدان آگاه