دیدگاهها

زبان یا زبانهای رابط ، اداری، لازم است « با انتخاب آزاد افراد جامعه » برگزیده شوند. تاریخ چنین و چنان بود، فلان و بهمان نویسنده چنین و چنان آثاری آفریده ، نمی توانند راه حل به حساب آیند.
1 کامنت
«فضولباشیهایی» که در سایۀ آقای دکتررضا تابنده میخزند و هزار دروغ و اتهام را در قالب «نامه های سرگشاده» انتشار می دهند.
وقتی «فحاشان حرفه ای» درکانالهای تلگرامی تکفیری ضددرویشی از طرف «مهدی طائب» لقب افتخاری «بزرگان صوفیه گنابادی» میگیرند!
پس از انتشار نامه سرگشاده یکی از پیروان طریقت گنابادی خطاب به آقایان نمایندگان خمسه دکتر نورعلی تابنده ، شخصی در صددد پاسخگویی به آن برآمده که چون از سوی نگارنده نامه نخستین ، پاسخی از سوی نمایندگان
قطره دریاست ، اگر با دریاست ورنه او قطره و دریا ، دریاست
مطالب مندرج در این متن سئوالات شخصی خودم است ولی چه بسا این سئوالات برای فقرای دیگری هم مطرح باشد. این جانب نمیخواهم با بیتفاوتی نظاره گر ظلم و جوری که این چنین گستاخانه بر سلسله روا میشود باشم .
شاید اهدا توپی از سوی رهبر کشور برگزار کننده مسابقات جام جهانی فوتبال به ترامپ، در این میان علامت گویائی باشد که به این رابطه رنگ و بوئی خاص می بخشد. رنگ آموزش وتربیت!
در برابر شوینیسم باید به تاریخ علمی، به بحث شفاف علمی، به نقد تئوریک افکار و به نقد پروژه ها پرداخت. سخن هیجانی و تنگ نظرانه و تفرقه افکن زیان آور است.
وزیر آموزش و پرورش: آموزش زبان و ادبیات فارسی و تکلم دانش‌آموزان ابتدایی به فارسی خط قرمز آموزش ما در مناطق دو زبانه مانند بلوچ، عرب، ترک زبان و غیره است و معلمان نباید به هیچ وجه برای برقراری ارتباط
1 کامنت
دلنوشته ای برای اندوهی که در راه است.
برای من مهم نیست که چه نوع سیستم حکومتی در ایران مستقر خواهد شد، رای مردم اساس است و من نیز یک رای خواهم داشت، فقط میتوانم بگویم هیچگاه به اندازه امروز معتقد نبوده ام که بزرگترین دشمن کشورمان همین نظا
جیغ کشیدم: "قاتل ها ! شما او را کشتید! شما آدمکش ها !" روی سرم ریختند! مثل توپ این طرف و آن طرف پرت می شدم! توی سرم می زدند! فقط توانستم سرم را میان دو دست بگیرم!
زیرا چنین حاکمیتی نه تنها نماینده ملیت های عرب، کورد، تورک، تورکمن، بلوچ، لر وبختیاری، گلیک و مازی نیست بلکه نماینده حقیقی ملیت فارس هم نیست اما باید اذعان کرد که
این پروژه های نخ نما دیگر کسی را فریب نمی دهد. در شرایطی که بیگناه و معصوم ترین آدمها را با شکنجه به قبول کارهای نکرده وامیدارند، کسی فریب این برنامه ها را نمی خورد.
6 کامنت
هراسناکتر از همه هرکدام از این مافیاها بتوانند در زیر "پرچم خدا" بی دردسر ارگان های سری، مخوف و رودرروی با دیگران رقیب یافته و داشته و آنرا در کنام و پناه رژیم الهی اسکان داده و آسوده خاطر ا
1 کامنت
کنگره مغان که امسال 280مین( 1736-2016=280) سالگرد آن است، دراوضاع متلاطم سده ی 18 میلادی و در اواخر ژانویه 1736 برابر با اوایل بهمن 1114 خورشیدی آغاز شده وتا اواخر مارس 1736 نزدیک به سه ماه طول کشیده