دیدگاهها

سرعت تغییرات جهان چنان افسارگسیخته است که به‌دشواری می‌توان تصوری از آینده داشت. صحبت از این است که خودآگاهی انسانی را می‌شود بر یک کامپیوتر سوار کرد و اینگونه می‌توان مغز آدمی را بازساخت.
آیا ظرف 38 سال تاکنونی روشن شده است که دوست و دشمن شناخته شده رژیم ولائی در کشور کیست؟ یا صف بندی های پی در پی درونی و بیرونی رژیم که بارها دستخوش دگرگونی های ناگهانی شده، برای چیست!
2 کامنت
ایران هم مانند اغلب کشورهای جهان در طول تاریخ خود شاهد تبعیض مذهبی بوده است.
1 کامنت
فراتاب – گروه بین الملل: نوشتار پیش رو توسط مهمت کوچ پژوهشگر ارشد ترکیه ای نوشته شده است بنا به اعتقاد وی نه تنها کودتای 15 ژوئیه توسط گولن برنامه ریزی شده بود بلکه وی پیش از آن نیز دو کودتای نافرجام
2 کامنت
محمد علی اصفهانی Mohammad Ali Esfahani
اين مقاله، گزيده ی خلاصه شده يی است از بخش محوری مقاله يی که در شهريورماه ۱۳۹۱ تحت عنوان «اگر نگران تماميت ارضی ايران هستيم، عامل اصلی اين نگرانی را نشانه بگيريم» نوشته بودم. کسانی که مايل به خواندن
7 کامنت
نخست طرفداری مردم از قانون اساسی که خونبهای نهضت مشروطه محسوب می شد که بعضی از رهبران جبهه ملی آن را پایمال کردند.
پس از پاسخ من به ٤ باصطلاح پرسش بابك آزاد در سايت ايران گلوبال از من ، او با انتشار ويديويى در آن سايت اينجانب را دروغگو خوانده است.
23 کامنت
همه ی کسانی که به ضرورت پایان نظام کنونی از راه مقاومت وسیع و مسالمت آمیز مردم و جانشینی آن با نظامی مبتنی بر اراده ی آزاد ملی اعتقاد دارند و حاضر نیستند همچنان خود را و مردم را با بحث های پایان ناپذی
1 کامنت
مسئول سابق "سیا" در ترکیه Paul Henze در "گزارش ترکیه" ، که در سال 2006 به کاخ سفید داده است می نویسد: "ما نمی توانیم اطمینان داشته باشیم که ترکیه با این وضعیت، همراه سیا
1 کامنت
دولتمردان ایران بخوبی بە ضرورت ساختار غیرمتمرکز بر ایران آگاهند اما جرات قدم برداشتن آنرا ندارند.
6 کامنت
تجزیه و تحلیل و مروری تصویری و صوتی بر اوضاع استان سیستان و بلوچستان در سالی که گذشت (سال ۱۳۹۵) توسط دکتر عبدالستار دوشوکی از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن
3 کامنت
منافع ملی یک کشور در گستره‌ای از سیاست‌های داخلی و خارجی بازتاب می‌یابد. منافع ملی مانند درآمد ملی، یعنی مجموع درآمد مردم است.
امام جمعه‌ی خرمشهر، گفته است: «به کوری چشم آن‌هایی که نمی‌توانند ببینند، من که امام جمعه ی خرمشهر هستم به خرمشهر می‌گویم محمره»....این سیاست‌ها از روز اول انقلاب ۵۷ آغاز شده و تاکنون و در بازه‌های زما
21 کامنت
سال نو مبارک، اما در روزگاری که گرگ و روباه و موش دست به دست هم داده‌اند، این مبارکی، چگونه می‌خواهد محقق شود؟ مگر نه اینکه مبارک، باید با برکت و رشد و تعالی همراه باشد؟
1 کامنت
من فقط این نکته کوچک و در واقع بسیار بزرگ را در اینجا بیآورم که در ایران هرگز شیوه سرف داری همچون روسیه یا غرب مرسوم نبوده است. هرگز.

صفحه‌ها