دیدگاهها

"ژاک دیره دا" فیلسوف فرانسوی – الجزایری پست مدرن معاصر که به اندیشورزی ضد ساختاری "دیکانستراکچرالیسم" معروف میباشد، در مورد زبان معتقد است که نه تنها این ما هستیم که کلمات و گفتار
"وقتی کتاب بوریان را می خوانیم، چنین احساسی دست می دهد که انگار، امروز، حوادث مربوط به مسئله کرد را بررسی می کنیم.
سازمان مجاهدین خلق با راهکارهای ویژه منطقی و سیاسی، منجمله صدور بیانیه های مختلف در حمایت از مبارزه مشروع مردم سوریه، شرکت در نشست های جهانی در محکومیت سیاستهای مداخله جویانه رژیم ایران، دعوت از نمای
ایران بار دیگر بعد از مدت ها ( چند دهه ) بر سر دو راهی سرنوشت قرار گرفته است، رژیم با همه شرکای درونی و بیرونی خود تلاش می ورزد که شرایط موجود را با استفاده از همه ابزار های نظامی، امنیتی، سیاسی و دیپ
3 کامنت
قدیمها می گفتندهر شخصی یک لیوان آب تهران را می نوشد،مدعی می شود که،بچه تهران است! حال حکایت مربیان خارجی است که به،ایران،وارد می شوند است که،اندکی بعد از ورود به کشور و آنالیز رفتارهای مردمان این سرز
پیدایش امپریالیسم آمریکا با استقلالش از بریتانیا در سال 1776 آغاز و تنها به 242 پیش برمی گردد که پس از جنگ جهانی یکم و دوم بمرور این کشور با جنگ های پیاپی و بیرون از خاک آمریکا ابر قدرت جهان شد.
گلوبال شدن کوششی است در جهت یک کاسه کردن نظام های مستقل سرمایه داری و تبدیل آنها به یک نظام واحد که در آن کارگران در کشورهائی نظیر چین جمع شده اند و مصرف کنند گان درسایر کشورها پخش هستند.
دوری بی قید و شرط از حکومت، و نیروهای مرتجع، تکیه به خواسته های رادیکال مردم و زحمتکشان و تبعیض دیدگان و زخمیان دیکتاتوری، و همیشه و همیشه از نیازهایشان دفاع کردن، تنها نگذاشتن آنان، پای بند به اخلاق
صارم الدین صادق وزیری - تاریخ زنده كردستان- که عمری برای بارزکردن «حق دفاع» تلاش کرد، به غبار پیوست.
حلقه مبارزات پراکنده برای محاصره حکومت اسلامی بسرعت تنگ تر میشود و آنگاه که این مبارزات به سطح سراسری، همگانی و ملی با سمتگیری آزادیخواهانه و لائیک دمکراتیک و برای ایجاد سقف ملی جمهوری ایرانی ارتقاء ی
سرگشاده با محمود احمدی نژاد
تقديم به غنچه هاى نشكفته ى معصوميت كه همچنان مى سوزند و جهان فقط تماشا مى كند.
1 کامنت
مجتبی مطلع سراب در بیدادگاه رژیم شاهنشاهی به زندان محکوم شد و از سال ۱٣۵۵ تا سال ۱٣۵۷ زندانی بود!
4 کامنت
طبعا خواسته اصلی این انتفاضه و تمامی انتفاضه های دیگر در وهله اول در چارچوب همین هویت عربی خود قابل فهم است . ولی از آنجا که هر انتفاضه و قیام بار اجتماعی همان مرحله را هم در خود دارد باید تاکید کرد
کاخ فرهنگ معروف به «پیرآمید» را بعدها، «احمد چَلبی‌»های آلبانی (برای تحقیر تاریخ عصر انورخوجه) به دیسکو و...تبدیل کردند. فرماندهان ناتو نیز در آن محل(زمان درگیری‌های کوسووو) برو و بیا داشتند.