دیدگاهها

سوالی کە کمتر بە اذهان خطور کردە این است کە اگر پدیدەای بنام اصلاح طلبی در ایران نداشتیم چە میشد؟ آیا جامعە ایران همان جامعە دهە شصتی بود یا مسیری را کە اصلاح طلبان بە مردم می فروشند طی میکرد؟
در مورد چرايى ساخت اين فيلم و نيز در مورد الگوسازى سيّد - ساتراپى بيشتر خواهم نوشت.
42 کامنت
هر دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا از داخل رژیم و حافظین نظام تبهکارند....آیا درچهار سال گذشته فقر، فساد، بیکاری، مسائل زنان و مشکلهای معیشتی مردم کمتر شده است؟
فشار سیاسی و اقتصادی کشور های قدرتمند جهان بر علیه وارثان انقلاب تا رشد نسبی دمکراسی ادامه خواهد یافت و امکان حمله نظامی همانند عراق کاملا بعید است، چون تولید صنعتی شکل گرفته، وضعیت ایران در شرایط حا
8 کامنت
اعتقاد به سیستم دموکراسی نیم بند جهانی برای حکومت اکثریت بر اقلیت فاجعه بشری است.دموکراسی واقعی از بین بردن هر گونه تمایز بین اکثریت و اقلیت است .
شاید عصر جدیدی پیش روی ما گشوده شده یا باید خود آنرا بگشائیم که نیاز به داستانهای محلی به منظور ایجاد آنچه منافع ملی نامیده میشود، جای خود را به داستانی جهانی، هویتی جهانی بدهد.
زنده یاد حبیب‌الله آشوری، به ملاخورشدن انقلاب معترض بود، اما هیچ ربطی به گروه فرقان نداشت. ۱۱ آبان سال ۵۹ «عبدالمجید دیالمه» جلوی مجلس، به پاسداران نشانش داد.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی "شیخ حسن روحانی" رقم خورد. انتخاباتی که بوی تحریم می داد به یک باره شرکت فعال در انتخابات را بار نهاد و طبخ نمود.
1 کامنت
جامعه شناسی انتخاباتی نقش بازیگران و برد و باخت یا امتیاز دهی متقابل را نشان می دهد. قدرت سیاسی دارای تنوع روش است و مردم تلاش دارند در تناسب قوای موجود بر امتیازهای خود بیافزایند.
این روزها هم برای اسماعیل عبدی و هم برای معلمین کشور ایام حساسی به شمار می رود.
تك نگارى و تك خوانى تاريخى را به نظام آموزشى سيستماتيك تبديل كرده اند. بايد نخست اين تك نگارى را برهم زد.
9 کامنت
فرهنگ از مجموعه ارزش های مادی و معنوی جامعه انسانی که در روند زندگی، بوجود آمده، شکل گرفته وشامل دوبخش است.
چرا خودتان را گول می زنید و رأی دادن مردم را تقصیر اپوزیسیون، بهتر بگویم مخالفین، می اندازید که هیچ ادعایی هم ندارند !؟ مگر رأی ندادن آن 15 میلیون نفر ، کار ِ اپوزیسیون بوده است !؟ رأی دادن به رژیمی
1 کامنت
چه طور امکان دارد که چپ دموکرات ایران تا این اندازه به قهقرای سیاسی سقوط کرده باشد.
دماوند – دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران از خرداد سینه سرخ به اردیبهشت منتقل شده، اما هنوز زود است که بگوییم این تغییر تقویمی بر سرنوشت بازی بد و بدتر روحانی-رئیسی با لشکر بیکاران

صفحه‌ها