دیدگاهها

تحلیل های آقای احمد زیدآبادی از جمله دقیق ترین و سنجیده ترین تحلیلهای داخلی در مورد پرونده هسته ای است.
حال و به هر روی، پرسش امروز ما این است که تا کی می توان در منجلاب منطقه ی ذیل پوزیسیون و اپوزیسیون دست و پا زد و به روی خود نیاورد.
1 کامنت
در بررسی تاریخی و بالاخص در مورد عناصر معینی که در فعل و انفعالات سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی حضور داشته اند، نباید شتابزده و صرفاً با محدوده خاصی از اسناد و مدارک به میدان آمد.
جَنبش اسلام پیش از اینکه یک پویش [حرکت] دینی باشد یک پویش ِکشوَرمداریک [سیاسی] بود و محمد نَه تَنها از بازگویی آن خود داری نمی کرد، ونکه تلاش میکرد که با دادن ِنوید هایی چون دستیازی بر کشورهایِ همسایه
سه روایت محوری ومرکزی مشغله همیشگی ذهن وروحم در آن بر هوت وحشت ودرد، درآن سلولهای نمور وتنگ وتاریک بودند که همیشه آن روایت را بدون هیچ قلم وکاغذی می نوشتم ومی خواندم وآرام می شدم ، روایت وداستان عشق،
طبق گزارشاتی که از ایران می رسد صدای امریکا پر بیننده ترین تلویزیون در داخل ایران است یعنی اکثر کسانی که ماهواره دارند هر شب سری به این کانال می زنند .
گُزیدمان ِفَرنِشینی (انتخابات ریاستِ) دولتِ آینده ژایشی (فرصتی) گرانبها برای سازماندهی ِآن مَردمی است که 30 سال آزگار برایِ رسیدن به آزادی دم شُماری میکُنند.
آمریکائیان، رانده شده از سوی لابی اسرائیل، بر این بودند تا با «تظاهر به گفتگو» و ارائه ی بسته های پیشنهادی نیم بند و غیر جدی که بیشتر برای رد شدن تنظیم شده بودند تا پذیرفته شدن، همپیمانان اروپایی و آس
این حرکت بی نظیر بود . حتی خانم لرا بوش فیلم را دیده بودند . امروز هم میبینیم که مردم ایران چقدر با حکومتی که بر سر کار است تفاوت دارند . ولی حکومت هم بسیار موزیگرانه بقای خود را تداوم میدهد.
این روزها قضیه ی آقای احمدی نژاد چنان نقل و نبات محافل شده است که آدم نمیداند به کدامیک از سخنان ایشان استناد کند و در معرض افکار عمومی قرار دهد .
وحشی گری رژیم از حد گذشته است و به جای دستگیری و زندانی کردن فعالان سیاسی که عواقبی مانند محکومیت سازمانهای حقوق بشری را به دنبال دارد، به شکار امنیتی آنها روی آورده است تا هم جو رعب و وحشت ایجاد کند
این روزها خبرها و نشانه هایی از عقب نشینی احتمالی جمهوری اسلامی ایران و پذیرش تعلیق غنی سازی برای شروع مذاکرات منتشر شده است که در نگاه اول مایه امیدواری است.
هزاران هزار انسان به خاطر جرایم کم اهمیت در زندانها بسر میبرند آنهم در حالیست که خود دست اندرکاران رژیم بیش از هر چبزی و هر کسی آلوده به فسادهای گوناگون هستند و وقتی هم اصرار آنان در بستن روزنامه ها و
خیر این سردار سپاه از همه چیز بخوبی اطلاع دارد و بخوبی می داند که اگر قرار باشد چنین حمله ای صورت گیرد در آن هنگام او در خواب خواهد بود و سپیده دم روز بعد خبرش را خواهد شنید ولی از آنجائی که این فرمان
حاکمیت دراز مدت استبداد و گسترش فرهنگ دیکتاتوری در ایران، جامعه را در مسیری قرار داد که مردم برای برون رفت از بحران و رهایی از دیکتاتوری به انقلاب روی آورد.