دیدگاهها

امیر احمدی: "ظرف دهه های گذشته، مهمترين مشکل اين بوده که ايران و آمريکا همواره مواضع يکديگر را اشتباه برداشت کرده اند و میکنند.
تفاوت دیدگاه‌های مک‌کین و اوباما درباره ایران ادعای «باراک اوباما» مبنی بر اینکه «هنری کیسینجر» موید نظر او برای مذاکره مستقیم با ایران است، نشان‌دهنده دو چیز است: تمایل اوباما برای تحریف واقعیت، و خا
و امروز نیز این ناسیونالیست ها نیستند که مدیون ترین کشور به ایرانزمین، یعنی اسرائیل را دعوت به بمب باران اتمی ایرانزمین می کنند و سهم ایرانزمین را از دریای مازندران، البته آن نیز با آمیزه ای از منت و
بهترین راه باز کردن شماره حسابی است تا لاقل درصورت گرفتاریهای مالی دیگر ایرانیان وطن پرست و انساندوست بتوانند به فکر اتحادی برای برانداختن این جرثومه فساد همت گماشتارزانی که از خود نیرومیگذارند و از ط
ایرانیهای مقیم اسرائیل بعد از 30 ویا حتی 40 سال مهاجرت از ایران به اسرائیل, هنوز آداب ورسوم خود را حفظ میکنند.
فیلم «کمپلکس بادر ماینهوف » به این استیل و شیوه کتاب وفادار می‌ماند و هم‌زمان به کمک تکنیک قوی فیلم و بازیگری بخشی از بهترین بازیگران سینمای آلمان یک فیلم پرقدرت، صمیمی و در عین حال هوشمندانه و بدون پ
آقای ابراهیم نبوی امروز در سایت روز دات کام مطلب شما را خواندم.زمان شاه را که یادت هست؟
امروز امکان باز گرداندن دیروز وجود ندارد ولی تجربه ها برایمان باقی مانده است و تنها کاری که از ما ساخته است جلوگیری از تکرار نکا ت منفی آن و پرداختن به نکات مثبت آنست.
گروه مثل همیشه علیرغم غیبت بیژن کامکار به علت مریضی، از هماهنگی و نظم خاصی بر خوردار بود، موزیک پر شور و حال آنان، همه را به وجد آورده بود، زنان گروه، زیبایی و ارزش خاصی را به اجرای برنامه داده بودند.
بدنبال مقاله "نظر خواهی بخش کامنتها" نویسنده بنام "محسن کردی" چنین اظهار داشتند که در محل زندگیشان فحشها بین خواهر وبرادرها درهنگام دعوای کودکی, یابد وبیراه پدر ومادر به فرزند به ه
در دموکراسی های مدرن و پویای امروزی رابطهء جدیدی بین شهروندان و ارگان حکومتی را شایسته هست که نیازمندیهای تحول پذیر شهروندان را در تحرک و تغییر مداوم مبنایی سیاسی خود منعکس کند.
1-مشکل درگیری های قومی. کشور ما آبستن درگیریهای قومی و ملی هست 2- مشکل اعتیاد. ده میلیون معتاد و میلیونها مستعد اعتیاد این کشور را جای مناسبی برای تشکیل خانواده نشان نمیدهد......
سهل ترين راه نهادينه شدن چنان ارزش هائی در جنبش سياسی ، قرارگرفتن مناسبات درونی نيروهای دمکراتيک اپوزيسيون بر پذيرش و تعهد به رعايت حداقل يا مخرج مشترکی از قوانينی است که در کشورهای دمکراتيک ناظر بر م
من در این نقد نه تنها به نقد رمان «علیه نوشتن» فریبا فیاضی پرداخته‌ام، بلکه خواسته‌ام در عین حال به برخی معضلات روانی نهفته بر سر راه خلاقیت هنر مدرن و پسامدرن ایرانی و به ویژه هنرمندان نسل جوان بپردا
اما من ایرانی کرد بتو وهزاران همفکر توی درحجاب رنگارنگ مخفی شدهء راست ووچپ و ملیگرا و شهپرست و توحش دینی پرست و .... میگویم ...