دیدگاهها

برای جلوگیری از گسترش دهشت
بار کویرها (سالی صد و پنجاه هزار هکتار دیگر کویری می
شود) تنها راه این است که در محاصرة کوه
هائی که ایران را در حصر دارند، به تولید رطوبت و تشکیل ابر کمک رسانیم. نفت روزی ت
اما فدای سرتان؛ با خواندن همان گزارش و چیزهائی که این ور آن ور از اوضاعیات قم خوانده بودم و نیز رؤیت همان عکس شش در چهار از آن آیت عمامه
سیاه عظیم و حجج عمامه سفید حجیم پشت سرش آنچنان به عوالم روحانی
جناب دکترحسن نایب هاشم!
روزنامه تهران امروز توقیف شد و این امر نه بخاطر افشاگری فساد مقامات جمهوری اسلامی بود و نه بخاطر باز گویی حقایق و اوضاع واقعی جامعه ، بلکه فقط و فقط بخاطر عکسی بود که از آقای احمدی نژاد چاپ کرده بود .
امروز ۲۶ خرداد ۱۳۸۷، ۵۹-امين روز اعتصاب غذای تو ارژنگ داودی عزيز و ۵۶-امين روز اعتصاب غذای تو مصطفی علوی گرامی و هجدهمين روز اعتصاب غذای من است. اعتصاب غذای گسترده ای که در اعتراض به قرارداد دوجانبه
از نظر من بزرگترین اشتباه انقلابیون سال 57 این بود که انقلاب به رهبری خمینی را انقلاب دمکراتیک ارزیابی می کردندو اشتباه بعدی مجاهدین این بود که در توان و پایگاه اجتماعی خود و بنی صدر دچار خود بزرگ بین
یقین دارم که بخشی از آریاگرایان (چه شووینیست
ها و چه راسیست
ها) کار را به آنجا خواهند کشاند که آقای گرگین کشانید، خواهند رفت به سمت حمایت از جمهوری اسلامی برای برقرار نگاه داشتنش؛ این سرنوشت گرایش تک

چندی پیش خبری را در ارتباط با پیش بینی دانشمندان مبنی بر احتمال وقوع زلزله تحت عنوان« پبش بینی مخوفترین زلزله » در ایران گلوبال بچاپ رساندم و حدود دو هفته بعد متاسفانه دو حوادث طبیعی در پی هم در برمه
حالا به این کاری ندارم مگر می شود 2600 سال پیش کسی از حقوق بشر سر در می اورد همین 30 سال پیش هم؛ شاه ایران که جای خود دارد حتی ما روشنفکران_ سیاسی هم چیزی از حقوق بشر نمی دانستیم ...بگذریم ...
هم امروز نیز باز همین چپی های رخنه کرده هستند که نمی گذارند آشتی ای میان راست های ایرانگرا و اسلامگرا به وجود آید و پیوسته پرسمان پادشاهی را به میان می کشند.
چپ های ایران مثل سطلنت طلبان و دیگر نحله های سیاسی روش متفاوتی نسبت به اسلام و مسلمانان داشته اند .
از نیرنگ های رژیم اسلامی آدمی انگشت به دهان می شود.
تاریخ جلوه گری می کند و تکرار می شود، با افزایش درآمد های نفتی، بر سر تقسیم باآورده ثروت درگیری آغاز شده است، برخی با انباشت چند ساله به خارج می گریزند و با زدوبند های مغشوش و مبهم در تلاش نجات خود و
درست پس از درج خبر مربوط به افزایش خودسوزی زنان کرد عراقی ، به همان شیوه ی رایج در ادبیات سیاسی سنتی ایران گوئی که "مغزکُل و اراده" ای تصمیم می گیرد که زهر چشمی از شخص "خاطی" که بد
_ امروز با تعجب شاهدیم که بخشی از تحلیل گران سرنگون طلب افراطی و سطلنت طلب؛ اشکارا در همین ایران گلوبال خواهان حمایت از دولت احمدی نژاد شده اند و مواضع بسیار تندی علیه امریکا و اسرائیل اتخاذ کرده اند