دیدگاهها

رامین حسین پناهی، شهروند ایرانی و هم میهن کرد که ۲۴ سال دارد و محکوم به اعدام شده است، جرمی مرتکب نشده که مستحق مرگ باشد...نقض حقوق بشر در سراسر این پرونده هویداست و معنایش این است که حکومت جمهوری اس
نباید گمان کرد که معضل دایی جان ناپلئونیسم صرفا دامن‌گیر عوام مردم است، نه، بلکه بعضا نخبه‌گان و اِلیت جامعه نیز متاسفانه به این گرفتاری مبتلا هستند.
با امضاء کنوانسیون دریای خزر از سوی سران 5 کشور ساحلی، موج انتقادات از آن آغاز شد و تظاهراتی هم در مخالفت با آن در داخل و خارج از کشور برگزار شد که در برخی از آنها...
در این متن، گزیده ای از مطالب نوشته شده در اینستاگرامم ارائه می شود:
یکشنبه گذشته شاهد بودیم که حسن روحانی از سوی رژیم جمهوری اسلامی قرارداد غیرقانونی و خفت بار وضعیت جدید رژیم حقوقی دریای مازندران را در قزاقستان امضا کرد.
به باور نگارنده؛ این طرح می‌تواند از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مقامات ارشد وزارت امورخارجه تسلیم گردد. فراتر از این با امعان نظر به پیشینه تاریخی جدایی «غیرملی» بحرین از کشورمان، تلاش به
امان از فردای سقوط رژیم و روزی که این قوم 72 ملت بخواهند برای مردم نسخه حکومتداری بپیچند.
آن پیشترهای کلکل آب، برق و اتوبوس مجانی کردن خمینی مکار بر بام کوتاه نادانی، تعصب و مردمفریبی سپری شد، و از آرزوی تکسواری ملاجماعت با بال مفت آسمان و ربودن دل مذهبی کارگران و زحمتکشان و تنگدستان 40 سا
2 کامنت
محمد علی اصفهانی   .....   Mohammad Ali Esfahani
شکنجه، حاکم شرع، قصاص، حدود، تعزيرات، شلاق، دار و... همه و همه، فرعند.
صدای فریادی ما را برجا میخکوب می کند: "تکان نخور! اگر حرکت اضافه ای بکنید شما را به گلوله می بندیم!" دو فرد مسلسل به دست به سمت من و همسرم نشانه گیری کرده اند!
ما امروزه به وضوح شاهد آن هستیم که توانمندی و تاثیرات سیاسی و اعمال قدرت گرانه "قدرت های نرم" چندان هم کمتر از نیروهای اعمال قدرت سخت و خشن سرکوب آشکار و علنی نبوده، بلکه در خیلی موارد از آن
این رژیم هدفش این بود که خلیج فارس را به خلیج اسلامی تبدیل کند که نتوانست.
2 کامنت
کیانوش توکلی به "جعل سخنراني پوتين" و "كشته شدن ٦ نفر در تویسركان" واکنش نشان داد اظهارات وی در این رابطه می تواند به عنوان شاخصی موثر در رویکرد رسانه ای برخی اپوزیسیون از جمله آمد
1 کامنت
اخیرا پیمان نامه ای (کنوانسیون) بین پنج کشور پیرامون دریای خزر- دریای مازندران، دریای کاسپین- منعقد گردید.
"حاکمیت" ، آن نیروئی است که این نظم سیاسی و اجتماعی را "سازمان" داده و می دهد۔ برای اینکه یک جامعه سیاسی بتواند به حیات خود ادامه دهد، وجود يک منبع و يک قدرت عاليه