دیدگاهها

این مقاله به بازداشت شدگان وطن تقدیم می شود:
یکی از مهمترین عملکردها در حوزه ی آبادانی، آب است. وضعیت آب در ایران خصوصا خوزستان بسیار بدتر از آن چیزی است که همه می‌دانند یعنی در واقع دیگر آبی در تتمه نیست.
با سلام و درود
پروین گلی آبکناری و همسرش مهران شهاب الدین هنگام دستگیری فقط بیست روز بود که ازدواج کرده بودند، همسر پروین را که از زندانیان سیاسی زمان شاه هم بود رژیم ولایت فقیه پس از شکنجه های فراوان اعدام کرد!
برنامه ی سیاسی دگرگونی درخور ایران امروز، برنامه ای است "جنبشی"، با هدف برداشتن مانع بزرگ سیاسی (رژیم جمهوری اسلامی) از سر راه جامعه....برنامه ی سیاسی دگرگونی باید تا جای امکان فشرده و محدود
2 کامنت
برای توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت های محلی در جوامع کثیرالمله یک ضرورت تاریخی است که در سایه آن همبستگی، همکاری و صلح پایدار ایجاد می شود، نخبگان سیاسی و اجتماعی...
مهران بهاری عملیات شاخه‌ی زیتون ارتش ترکیه در شمال غرب سوریه را بهانه کرده تا هرآنچه دل اش خواسته از جعل و دروغ و تهمت و لجن پراکنی از موضع نژادپرستانه ی «تورک گرا» علیه انقلاب مشروطه، نهضت خیابانی، پ
4 کامنت
هر روز در رسانه های مختلف خبرهای متعدد از حمایت دولت های اروپایی بابت اعتراضات مردمی ،دفاع از حقوق بشر و بسیاری از مبارزات مدنی مردم ایران را مطالعه و مرور می کنید! اما آن مصاحبه ها،سمینارها،و
برای رژیمی که سقوط خود را برابر با «تجزیه ایران» معرفی می کند، حضور گروه های تجزیه طلب در کنار رهبران آلترناتیو نظام، به جز مشروعیت بخشی به تداوم جمهوری اسلامی، دستاورد دیگری نخواهد داشت!
2 کامنت
اگرچه سالها تاکتیک رژیم جمهوری اسلامی در برابر مقاومت ایران شامل این بوده که با روشهای گوناگون سعی در شکافتن سپر شکست ناپذیر مجاهدین خلق داشته است؛ اما توانایی و قدرت پوشالی مُلایان حقیقتاً ظاهریست و
3 کامنت
امروز دیگر وضع رژیم حزب الله به وضع سدی می͖ ماند که پایه های آن شکافته و هر لحظه آب از گوشه ی دیگری از آن بیرون می زند و هر سوراخی را که می گیرند چندین سوراخ دیگر دهان باز می کند....زمان آن رسیده که د
2 کامنت
در واقع می توان گفت، نتایج انتخابات 24 ژوئن را CHP تعیین کرد. ملت ترک در مورد PKK/FETÖ بسیار حساس و خواستار پاکسازی کامل آنهاست.
از زمان سقوط ایرانشهر ساسانی(651م) تا استقرار دولت ملی صفوی(1501م)، ایران- زمین یک دوره پر فراز و نشیب 850 ساله را پیمود. این سال ها را بایستی سال های سده های میانه ایران(قرون وسطای ایران) نامید.
برای جریانی که بر طبق دکترینش قدرت از لوله حمایت دولت های بزرگ و منطقه بیرون می آید، آخر و عاقبت خوشی جز سرنوشت حباب های بادکرده سیاسی وجود خواهد داشت؟
در واقع می توان گفت جمهوری اسلامی اینقدر خطوط دعوا و اختلاف را جلوتر از حد تصور تعریف کرده که اگر همینطور پیش برود، شاید در۵۰۰ سال آینده به خواسته هایمان برسیم!