دیدگاهها

..... شش تا بودن، هیأت رو میگم، فقط نیری و رئیسی و اشراقی رو شناختم، نیری پرونده ام را نگاه کرد و خواست توبه کنم! گفت امامشون عفو داده، گفت یا توبه و همکاری یا جهنم! .....
اگر جنگ ادامه سیاست است به شیوه ای دیگر، بسته به آن که چگونه پایان یابد،می تواند آغازگرجنگ های سیاسی ی باشد که خودمقدمه جنگ های محتمل آتی گردد.بنابراین تحقق آتش بس و توافق محتمل طرف های منازعه در سور
1 کامنت
در این گزارش سعی دارم تا به موارد اعدام در شش ماه نخست سال جاری بپردازم، که توسط خبرگزاری های معتبر و دارای پروانه به ثبت رسیده.
چرا ایرانیان خارج از کشور در فعالیتهای سیاسی کشور محل اقامت خود فعالیتی چشمگیر نداشته اند؟ ارتباط این موضوع با قوانین انتخابات هر کشور. با رسانه ای نشدن کافی موارد نادر از این فعالیتها.
«قدرت متکی بر عشق هزار بار اثربخش تر و پایدارتر از قدرتی است که از ترس منبعث شود» مهاتما گاندی حکومت هایی که سامان آن ها بر ریاست طلبی، انتقام گیری، کشتار، چپاول سرمایه های ملی، عدم پاسخگویی
آقای افرادی نژادپرستی را پدیده ای اروپایی دانسته و در پاسخ به خواننده ای که نوشته "مشکل نژادپرستی از زمانی که تاریخ به نگارش در آمد وجود داشته ...
اى انسان، آراكان خويش را درياب!
14 کامنت
شبح جنگی بر ویرانگر بر منطقه سایه انداخته است؛ ترامپ عاشق رجزخوانی و بی‌اثرکردنِ هر آنچیزی است که اوباما انجام داده است و رژیم ایران، پارانوئید؛ وضعیت شبیه به سال ۲۰۰۲ است؛ به ویژه که هواداران آتشی
اینکه مقامات مسئول نظام حاضر نیستند در مورد کارنامه ی چهل ساله ی خود پاسخگو باشند و از اینکه برای حاصل کارشان مورد پرسش قرار بگیرند می‌هراسند، خود گفتاری دراز دامن است.
1 کامنت
حقیقتا محتوای برنامە جامع اقدام مشترک " برجام " برای اکثر مردم و صاحب نظران پنهان ماندە است.
مقاله ای از یوناح جرمی باب در روزنامه جروسلم پست
آیا جمهوری اسلامی ایران از فعالیت های هسته ای و موشکی کره شمالی درس هایی می گیرد؟
در یک دهە گذشتە موضوع یوگسلاویزە کردن ایران یکی از مباحث جدی میان ایرانیان بودە است. یوگسلاویزە کردن ایران نیز بمعنی تقسیم ایران بە چند کشور با کمک تهاجم خارجی.
7 کامنت
بطور روشن و هدفمند رضاشاه نام و نشان نمادین خود (پهلوی) را از هخامنشیان، و از ساسانیان انتخاب نکرد و بطور قطعی با این دو سلسله فاصله میگیرد و نسبت خود را از سلسلهءِ اشکانیان، پارت هایی، انتخاب میکند ک
16 کامنت
و بودا ديگر بود نيست باد است
9 کامنت