دیدگاهها

وقتی چیز غریبی می‌شنویم، نباید پیشاپیش آن را رّد کنیم، چرا که این کار نابخردی است. در واقع، چیزهای هولناکی ممکن است درست باشند و بسیاری از چیزها که آشنا و یا ستایش شده هستند چه بسا که دروغ باشند.
2 کامنت
راه پایان دادن به سلطه جنایت کارانه رژیم جمهوری اسلامی، راه نیل به آزادی و دموکراسی و رهائی از چنگال بحران اقتصادی و مفاسد اجتماعی ، به هیچوجه شرکت کردن در انتخابات فرمایشی و رای دادن به روحانی ها
چه عامل و یا عواملی موجب گستاخی مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در خارج کشور شده و زمینه فعالیت آنان را تا جایی فراهم نموده که برای یک "جلسه محرمانه" مأمور ویژه بفرستند؟
7 کامنت
صحنه‌ی این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری طوری پیش رفت که گویی رقبا، در «مخالفت» و «دشمنی» با یکدیگر، هیچ «رحم» و «شفقتی» ندارند!
اگر حامیان اصلی رییسی را مذهبیون سیاسی-افراطی حامی راس هرم قدرت بدانیم،و در حالی که انها از هر نوع امکان و ازادی برای تبلیغ خود برخوردار بوده و حتا وعده ی یارانه های سه برابر را دادند ،اما حتا از بایک
2 کامنت
اصلِ « انتخاب بد و بدتر» دارای سه لبه برنده است. هم موجب استحکام و طول عمر حکومت است و هم میتواند موجب فروپاشی آن شود.
22 کامنت
کتاب «شهریارِ» ماکیاولی درس-نامه ای است در باره تکنیکِ تسلط بر قدرت. به عقیده ماکیاولی سیاست در درجه اول چیزی جز مبارزه برای حفظ و یا تصرف قدرت نیست.
اولین قدم برای حل یک معضل، پذیرش واقعیت تلخ و اعتراف به وجود معضل است.
13 کامنت
درآمد: به‌ رغم فراوانی تحریم‌های انتخاباتی، مطالعات دانشگاهی اندکی درباره‌ی کارایی آنها، به ‌ویژه به مثابه‌ی راهبرد احزاب اپوزیسیون برای سرنگونی حکومت‌های اقتدارگرای انتخاباتی، وجود دارد.[1] این مقاله
1 کامنت
انتخاب حسن روحانی به معنای ترجیح بقای دراز مدت نظام بر منافع کوتاه مدت سپاه و نیروهای همراه آنست.
هسته ی اصلی قدرت در دست رهبر و اطرافیان وی در بیت است.
مسئلهٔ تراموا یک آزمایش فکری در زمینهٔ فلسفه اخلاق است.
یکی از ویژگی های دوران کنونی رشد پوپولیسم در جهان است و جایی که پوپولیسم رشد می کند متانت خردگرایانه عقب نشینی می کند.
1 کامنت
این انتخابات نه گشودن راه اصلاح رژیم است و نه روحانی نامزد تنها اصلاح طلبان است.

صفحه‌ها