دیدگاهها

ناگزیری تعرض مبتنی برضعف ازچه چیزی منشأ میگیرد؟: از بحران اقتدار.
مقاله را با سخنی از امانوئل ماکرون در سخنرانی روز سوم ژوئیه در برابر نمایندگان پارلمان به اتمام می رسانم. او در مورد اروپا گفت، اروپا همانقدر در ماست که ما در اروپا هستیم.
برای ما مبارزه با توتالیتاریسم بمعنای مبارزه با استبداد فردی و نیز مبارزه با ایدئولوژی های توتالیتر میباشد.
1 کامنت
- امروز اکثریت قریب به اتفاق شهروندان به تجربه دریافته‌اند که نخستین گام در راه رهایی از چنگال تبعیض و فساد و عقب ماندگی استقرار دولت و حکومت برآمده از آرای مردم در انتخابات آزاد است و این خواست خود ر
2 کامنت
راه پیمایی سیاسی در مخالفت با برخی از قوانین تحمیلی، عملکرد سیاسی و اقتصادی نیرو های حاکم، تاریخ دیرینه ای دارد.
5 کامنت
تماميّت آنها مرز آنهاست كه هيچ مرزى تمام نيست!!!
13 کامنت
چهار سال بعد از قتل احمد کسروی، عمله ارتجاع دستور قتل سلیمان برجیس را(به خاطر تبلیغ بهائیت) می‌گیرند و در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۲۸، وی را در خانه‌ای در شهر کاشان تکه تکه می‌کنند.
اخیرا سایت دیپلماسی ایرانی مقالە ارزشمندی از آقای د. صادق ملکی کارشناس ارشد امور سیاسی تحت عنوان علل و تبعات ظهور دولت کردی منتشر کردە کە بازتاب گستردەای در محافل کوردی و ایرانی داشتە است.
2 کامنت
در حالی که موجودیت، تمامیت ارضی و سلامت فرهنگی و اخلاقی ایران در خطر است، ملت ما تا کی باید در انتظار نتایج نهایی این نزاع ها میان کسانی بنشیند که به قول استاد فقید دانشکده های حقوق و معقول و منقول ته
تازه به دوران رسيده هاى شلنگ تخته زن و در عين حال جماعتى آژيتاتور(آژیتاتور به کسی اطلاق می گردد که به دنبال تهییج افکار عمومی و ترغیب مردم است.) را در مقابل يك غول يا چيزى نيرومند قرار مى دهند تا مترس
1 کامنت
من بی آنکه خشک و قالبی بسان مذهبی ها، ساختار و سیاست آخوندی با و بی عمامه جماعت را بررسی کرده باشم، نتایج کار خود آنها"گردانندگان نظام"دیریست سرراست و با آفتابه، آب پاکی بر روی تمامیت ریز تا
6 کامنت
فکر می کنم این واقعا مهم است که در آماده سازی برای آن، ما درک کنیم که باید یک بله، آنچه ما می خواهیم به جای دکترین شوک باشد.
گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه، ۱۰ تیر در پاریس برگزار شد.
7 کامنت
با من شهرى است كه مى گرداندم گرد جهان !!!
20 کامنت
ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ "رامين حسين پناهي" گرامی وﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮ
1 کامنت