دیدگاهها

برداشت هایی از اینستاگرام خویش:
فاجعه ۱۱ سپتامبر هم چون ورود نیشتری زهرآگین، آن هم از جانب بدترین رسوبات انباشته شده واپسگرائی تاریخی، هم چون فعال شدن مجدد آتشفشانی خاموش مانده، بر این دمل چرکین بود.
تروریست کسی ست که دموکراسی را ترور کرده است. نه جوانانی که با چنگ و دندان از آزادی خود دفاع میکنند. رژیم توتالیتر و تمامیت خواه اسلامی ایران بداند که دیگر هرچقدر هم تقلا بکند نمی تواند مانع سرنگو
شاهِ ملا پناه و غلام کمربسته امامرضا اسلامزدگی اش چنین که" اسلامِ ملا و خدایش" گزنده، قتال، بی رحم و کوردل است ما را به انواع زنجیرهای دروغ، کینه، ترس، تهدید، تحقیر، تنفر، گرسنگی، زور، مرگ و
پانفارسیست های موزی ساکن کشورهای مترقی، اخیرا متوجه شده اند که تحقیر کردن ملتی یا قومی طبق قوانین دمکراسی جرم محسوب می شود، به همین دلیل و بخاطر ترس از قانون، به شگردهای تازه ائی دست زده اند، اسم مستع
15 کامنت
حکومت با « نفی دموکراسی»، جوانان را به سوی دست بردن به سلاح سوق داده است. مسئولیت همه پیشامدها به گردن« نفی کنندگان دموکراسی» ست.
در کشوری که بعد از 50 سال فعالیت های « هنری و سینمائی » هنوز یک هنرپیشه سوارکار ماهر در روی پرده سینما دیده نشده است و در کشوری که هنوز عواطف طبیعی انسانی مثل دست بهم دادن جنس مخالف و بغل کردن زن و شو
1 کامنت
امروز متوجه شدم اکانت بنده در سایت ایرانگلوبال به دلیل انتشار خبر حمله موشکی به مقر تروریستی حزب دمکرات کردستان توسط مدیرمسول سایت بسته شده است.
3 کامنت
هنوز یک سال از کشتار ۶٧ نمی گذشت و سایه مرگ همه جا بود، ناصریان در حضور پدرش او را تهدید به اعدام کرده بود!
بحران ایران یک بحران همه جانبه سیاست داخلی و خارجی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریت، تولیدی، محیط‌زیستی و آب و . . . است.
دو گفتگوی بخش فارسی رادیو سوئد و رادیو همبستگی با مهرداد درویش پور درباره پیامدهای رشد حزب راست افراطی و خارجی ستیز در سوئد در آستانه انتخابات 9 سپتامبر
راه نجات ایران این است که یک قرارداد اجتماعی تازه بپذیریم. در داخل باید بپذیرند که خارج بخشی از راه حل است، در خارج باید بپذیرند که رهبر و منجی جامعه ی ایران نیستند.
باز هم دندان خشم خود را در جگر خون شده مان فرو میکنیم، تا روزی که محکمه ها ساخته شود برای دادخواهی هزاران زانیار و رامین و لقمان که در طول چهل سال اخیر اعدام شدند
«دقیقه 90»، طرح پیش بینی هایی ست که میتوانند در آینده رخ بدهند. ببینیم عملاً چه پیش خواهد آمد.
حمله به کرد و کردستان، حمله یه تک تک شهروندان ایران و تهاجم علیه جامعه ایرانی توسط اسلامگرایان حاکم است. ما باید تمام قد علیه این رژیم درنده خو بپا خیزیم.