دیدگاهها

جمهوری اسلامی دارد سخت ترین روز های خود را که بیشتر به نفس های دم موت می ماند تجربه می کند . بوی الرحمان که مشام این قوم والضالین بهتر از همه آن را حس می کند!
زن برادرم که هوادار جمهوری اسلامی بود همه ما را برای مهمانی ناهار به خانه اش دعوت کرد و سپس با بهانه ای از خانه بیرون رفت و از تلفن همگانی به کمیته زنگ زد تا کمیته چی ها بیایند و ما را دستگیر کنند!
2 کامنت
از سید مرتضی آوینی (۱۳۵۸) تا دکتر محمد نوری زاد (۱۳۹۷)
1 کامنت
استقلال طلب های ملیت های ممالک محروسه حکایتشان جداست. برای آنها ایرانی وجود ندارد که درباره اش به ریست و راست کردن اندیشه های همرنگ ایرانیت بپردازند.
نمی شود هم سلطنت طلب بود و هم در طرف دیگر با تجزیه طلبان ائتلاف کرد.
1 کامنت
خودمدیریتی ملی – دمکراتیک جامعه ایرانی، آلترناتیوهای همه گرایشات سیاسی ارتجاعی در ایران را بچالش می کشد.
در ادامه این روند در روز های گذشته وزیر امور خارجه ایالت متحده از کشورهای خریدار نفتِ ایران خواسته است که از آغاز ماه نوامبر (۱۳ آبان) تمام واردات خود از این کشور را متوقف کنند.
2 کامنت
پروژه آمریکائی – انگلیسی عبور از جمهوری اسلامی ایران، نقطه مقابل پروژه مردمی ایرانی عبور از آن میباشد.
کتاب«بررسی موضوعی قرآن» به برخی از تناقض ها و نارسایی های قرآن پرداخته است که در این بخش، برخی از آن ها را می بینید و می شنوید.
بانو دلبر قربان نژاد (مادرگلی) که سه فرزند و یک دامادش را که همگی هم کمونیست بودند رژیم ولایت فقیه از دستش گرفته بود سرانجام پس از رنج های فراوان درگذشت و به روزبه، پروین، ویدا گلی آبکناری و مهران شها
مردم کره شمالی با پیوستن به کره جنوبی خوشبخت خواهند شد، و از مزایای کار و رفاه بهره مند خواهند شد، و دروازه دمکراسی و مدرنیسم برویشان باز خواهد شد
سرنگونی و چگونه سرگونی و با چه هدفی دو بخش جدانشدنی از یک فرایندواحدهستند.
دلیل اصلی رد و نپذیرفتن سخنان آقای نوریزاده از سوی رهبران حزب دمکرات معلوم است، آنها مطابق مستندات و مانیفست حزبی شان نمی توانند به آسانی شاهزاده رضا پهلوی را که در زمان سلطنت پدر ایشان، موسس حزب دم
هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تر از تازه تری می رسد.
اما این روزها در کنار وارد کردن بدترین اتهامات توهین آمیز به این پناهندگان و مهاجرین اقتصادی به آمریکا، ما شاهد صحنه جدا کردن کودکان از والدین، در قفس کردن آنها، دیپورت و زندانی کردن والدین و تقسیم ک