دیدگاهها

معلوم نیست کسانی که با قاطعیت از بی اساس بودن خطر سوریه ای شدن ایران و توهم دانستن چنین امکانی می گویند، این اطمینان و قاطعیت خود را از کجا و بر چه اساس و پایه ای بدست آورده اند.
هم خوان نبودن با پیشرفت‌های جهانی و بازنگری در اندیشه و باورها.
در ماه اكتبر 1994 از طريق دفتر صليب سرخ جهاني مدارك پدرم جهت خروج از شوروي و سفر به اتريش را دريافت كرديم و در راه بازگشت به منزل در اتوبوس بوديم كه از او سئوال كردم:
10 کامنت
ملی گرایی ایرانی بر خلاف ناسیونالیسم اروپاپی مذهب را از سیاست جدا می دانست.
یکی از مخالفتهای اصلی مردم در 39 سال گذشته در ایران اختناق و رژیم امنیتی در کشور است
به ۲۲ بهمن، روزی که حکومت آنرا سالگرد انقلاب شکوه‌مند اسلامی می‌نامد، نزدیک می‌شویم و بار دیگر گفتگو پیرامون آنچه در بهمن ۵۷ اتفاق افتاد، اوج تازه‌ای گرفته است.
برایم جالب بود که شاهزاده رضا پهلوی می‌کوشید از جایگاهِ ناظر و ناقدی بیرونی و بیگانه به دوران پادشاهی پدرش بنگرد و آن را سنجش‌داوری کند: «پدرم باید به قانون اساسی مشروطه پایبند می‌ماند و سلطنت می‌کرد،
1 کامنت
دائم خطا های خود را میشمریم و در عوض به خود دلخوشی میدهیم که تجربه اندوختیم، یاد گرفتیم، حساب دستمان آمد و...
چرنديات و تحريفات پانفارسيسم عليه مليت هااينبار با سريال سازى استارت زده شده است.
«مشکلات عینی و بیرونی» که در خارج از ذهن ما در جامعه قرار دارند، وقتی راه حل نسبی پیدا میکنند که « همه در کشف کلید آنها» "هم اندیشی" کنند. قفلها، کاری به « احساسات و خیالات و افکار فردی ما
3 کامنت
۱۱ آبان ۱۳۵۶؛ پنجاه و هشت نفر از فرهنگ ورزان ایران که شماری از آنها اکنون سر بر خاک نهاده‌اند، بیانیه مهمی را دسته جمعی انتشار دادند.
در رژیم لاییک حکومت از دین مستقل است؛ اما سکولاریسم الزامأ استقلال قدرت سیاسی از دین نیست....سکولاریسم مفهومی گنگ و کشدار است که به‌معانی بسیار متفاوت به‌کار‌رفته و می‌‌رود....
در اعتراضات دی ماه اخیر جریان ری استارت بوسیله "محمد حسینی" سعی در تحریک معترضان به گسترش خشونت و به آتش کشیدن اموال عمومی داشت.
در این مطلب کوتاه میخواهم تنها به چند مورد در باب قسمت اول صحبت آقای روحانی اشاره کنم که، نه آقای روحانی به عنوان فرد دوم حتی مسئولین پایین رتبه نیز در این قریب به چهل سال صدای مردم را نشنیده اند.
1 کامنت
علیرغم اینکه نوشته مطرح میکند، تبریز از نظر جمعیتی از دومین شهر کشور، به پنجمین شهر ایران نزول کرده باشد، باز هم از نظر انسجام، یک دستی، رادیکالیسم و تحول گرائی؛ موتور محرک هر تغییر و تحولی در کشور