دیدگاهها

به اطلاعتان می‌رسانیم که ایرانگلوبال ضمن اصلاح خبر، حساب کاربری ایشان را مسدود کرده و وی را از لیست همکاران خود خارج ساخت.
4 کامنت
صمد بهرنگی با نوشتن کتاب برای کودکان بزرگترین خدمت را برای نشر زبان فارسی در آزربایجان نمود، همان کاری را که امروزه می خواهند در مهد گودک انجام دهند، یعنی تهی کردن هویت زبان مادری و جایگزینی آن با زبا
خبر کوتاه و غمگنانه بود. "حراج ادامه دارد". حراجچیان و مزایده گران حرفه ای با افتخار و سرمستانه خبر حراج موفقیت آمیز تنها بندر اقیانوسی ایران را، علیرغم سور عزاي غم افزای مردمانش، جار زدند.
انفجار حباب بدهکاری های جهانی اجتناب ناپذیر میباشد. این انفجار میتواند بحرانی به مراتب شدید تر از بحران مالی اقتصادی سال های دوهزار و هشت به بعد را به دنبال داشته باشد.
جنبش سیاسی ایران هنوز پس از سه دهه مبارزه با رژیمی تروریستی تکلیف خود را با تروریسم روشن نکرده است و اینکه هنوز چریکهای فدائی خلق با وجود وداع با تروریسم کماکان نامشان مثل فدائیان اسلام، تداعی کننده ت
به پشتیبانی از زندانیان و سرکوب شدگان سیاسی و اجتماعی و همدردی با آنان، در روزهای هفدهم و هجدهم شهریور، اعتصاب غذا خواهیم کرد
کروبی مستقیما به سراغ اصل مساله رفته، به جای حاشیه روی‌های متعارف اصلاح‌طلبان، سراغ سرچشمه همه گرفتاری‌ها یعنی رهبری و مجلس خبرگان می‌رود و ضمن نهیب زدن قانونی و فقهی به خبرگان، در واقع به مردم آدرس م
شاید این موضوع را وقتی متوجه بشویم که یکباره واژه و سوژه" دموکرات" و "دموکراسی"، بدون آنکه موضوع برنامه باشد یا سوالی در مورد آن انجام گرفته باشد، از سوی یکی از شرکت کنندگان به د
اما واقعیت این است که در حال حاضر ، این مجموعه تشکل ها و سازمان ها ، از این مرحله بسیار دور می باشند و در وضعیت مناسبی بسر نمی برند . در واقع
ما بعنوان مردمانی کهن تاریخ و نشسته بر گلوگاه آب، نفت و گاز، هنگامی می توانیم نقش سازنده ای در بنای ایرانی آزاد، مستقل، لائیک دمکراتیک و سوسیال داشته باشیم، که بمثابه نهادی سیاسی اعلام موجودیت کرده، د
پسرعمویم همسن من است و ما باهم در زندان به دنیا آمدیم!
حسین موسویان رئیس هیأت اجرایی جبهه ملی در یادبود شادروان فرزین مخبر: مخبر تمام عمر را به راه مصدق بزرگ وفادار ماند راه مصدق یعنی راه آزادی و استقلال، عدالت، شرافت و پاکدستی و راه سعادت ملت ایران
چهره‌سازان این سرای درشت رنگدان‌ها گرفته‌اند به کف از رنج و شکنج پاک‌ترین فرزندان ایران، که با شقاوتِ استبداد دینی، سر بر دار شدند، «کیسه‌دوختن و پروژه‌ساختن» - نوعی دیگر از «اسیرکُشی»، و توهین به ش
قرآن کتابی است که در طی دویست سال در زمان محمد و پس از محمد تنظیم شد و محصول کار ترکیبی از دین یهود و نیاش های نصارا و احکام ناشی از جنگ های پیامبر اسلام و سیاستهای خلفای عرب میباشد.
3 کامنت
به آنچه کسانی نظیر دکتر شادی صدر و خانم شادی امین می کنند اگر نمی توانید کمک کنید، ضرر نزنید.