دیدگاهها

صف دریافت کارت کنکور، تابستان ۱۳۸۷
جستارگشایی ما خیلی کارها می‌توانیم بکنیم که نیازی به کمک یا توافق دولت و رهبر ندارند.
24 ژانویه سال (1977) یعنی(42) سال پیش در روز (24) ژانویه، چهار تن از وکلای اتحادیۀ اسپانیا به همراه یک کارمند، در محل کار خود توسط نئوفاشیست‌های اسپانیا به قتل رسیده و هشت تن دیگر بشدت زخمی شدند.
چراکه هرگز نباید فراموش کرد که راه حل های امپریالیست ها و بویژه امپریالیسم آمریکا، نه کلید یاری برای گشودن درهای بسته و درمان درد توده ها، بل خود بخشی بزرگی از تباهی، نابسامانی و نارسائی های جوامع ب
در چنین شرایطی حاکمان بیش از هرزمانی گرفتار وسوسه نمایش قدرت می شوند. اما گندیدگی و فرتوت شدن، زایل شدن قدرت است و نمایش اقتداربیش از پیش به نمایش ضعف و ریزش ابهت و اقتدارتبدیل می شود.
ترگل -مر گلهای من، اوضاع- احوال تو اون دنیا چطوره؟ منهم میخوام اسباب کشی کنم...
یادبود درگذشت همایون بهزادی مهاجم اسبق شاهین و تیم ملی که به سرطلایی فوتبال ایران مشهور بود و پس از مدت‌ها تحمل بیماری، بامداد جمعه دوم بهمن ۱۳۹۴ بر اثر ایست قلبی و در سن ۷۴ سالگی دارفانی را وداع گفت
مولانا می گوید: صد کراهت در درون تو چو خار
گلمراد مرادی
این اولین حدیث است که مردها را از خداوند ترسانده، منتها زنان را اسیر مردان دانسته است.“از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید زیرا شیطان نگران و در کمین است و هیچ یک از دامهای وی برای صید پرهیزکاران مانند
دانشگاه-نظامیه- نیشاپور از لحاظ زمانی 31 سال جلوتر از نخستین دانشگاه معتبر اروپا –بولونا تاسیس 1088- و حدود صد سال مقدم بر دانشگاه پاریس –تاسیس نیمه نخست سده 12- و مقدم بر دانشگاه های اکسفورد و کمبریج
اما، آنچه اینجا در خارج از کشور کار را بر اپوزیسیون خارج سخت می‌کند کاملا قابل درک است.
7 کامنت
این سخن نادرست است که اعتراف های تحمیلی اخیر بی اثر یا نشانه ناتوانی نظام است چرا که مخاطبان این اعتراف ها، حتا اگر بدانند که پیام اصلی با شکنجه بر زبان ها آمده است، محتوای پیام را باور می کنند چون می
دلار آمریکا قادر نیست بدون جنگ ها و تشنج آفرینی های منطقه ای حاکمیت و سلطه خویش را در رقابت های واحدهای پولی بین المللی از یک طرف و حفظ ارزش رقابتی خویش در بازار موقعیت سلطه گرانه خویش را حفظ نماید.
ایرانی و ایران در کنام و دکان دینمداران از یکسو، از دیگرسو در کمند ترفندهای بی پایان دمکراسی آمپریالیستی دچاریم،
7 کامنت
در اصل قدرت و پادقدرت را نمی توان در آن واحد یک جا جمع کرد. آن ها اگر باهم سازش نکنند قادر به همزیستی نیستند و اگر«ضدقدرت در قدرت» حضوراثباتی پیداکند به معنی تن دادن به مرگ و استحاله خویش است.
اگر قرار بود در ایران اتفاقی بیافتد تا حالا افتاده بود، چون در ایران کنونی دیگر تهران و زبان فارسی قبله گاه ملتهای ساکن ایران نیست، زبان اپوزسیون تنها زبان فارسی است و آنها هم در ایران نمایندگی ملت فا