دیدگاهها

یادداشتی از تامس هنریکسن در نشریه هیل
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
خواستم کاين پوستين را نو کنم بنياد. با هزاران آستين چرکين ديگر برکشيدم از جگر فرياد: ـ اين مباد! آن باد!
4 کامنت
من هم پیمانم. اهل ایرانم. در صورتجلسه بازداشت نوشته شده در بی بی سی فارسی اظهاراتی علیه اردوغان داشته ام.
3 کامنت
رژیم می کوشد برای برطرف کردن مشکلات و بحرانهای متعدد درون حاکمیت و خوف از سلب اعتماد کلی ملیتها و مذاهب کشور نسبت به نظام مذهبی ـ استبدادی حاکم و پیشگیری از قیامهای خودجوش و سراسری، به حیله ای نوین و
باز هم بخشنامه ای، ازجانب وزارت آموزش و پرورش، این بار علنی و نه محرمانه! برای استخدام معلم صادر شد.
1 کامنت
مقاله "مهرزاد وطن آبادی" را تحت عنوان "توقف پروژه وحدت چپ، عاجل ترین اقدام حفظ سازمان" را میخواندم. این نوشته بیشتر سوال برانگیز است تا اینکه راهگشا باشد.
2 کامنت
در جریان کشتار ۶۷، نمایندگان وزارت اطلاعات نقشی برجسته و تعیین کنده در کمیته های مرگ داشتند و بخش اعظم طلاعات و جزئیات مربوط به این جنایت بزرگ در این وزارت خانه بایگانی شده است.
2 کامنت
رحیمی باجناق مرحوم دکتر "حسین فاطمی" وزیر امور خارجه مرحوم دکتر "مصدق" بود.
2 کامنت
اين مينيمال را تقديم مى كنم؛ به كسانى كه هميشه قُربانى اند!
6 کامنت
در میان سران جبهه ملی، که اکثر آنان در آن زمان زندان بودند، وقتی درباره‌ی پشتیبانی یا عدم پشتیبانی از بلوای پانزده خرداد رأی گرفته‌شد، اکثریت به عدم پشتیبانی رأی دادند....
1 کامنت
ابراهیم یزدی، در مقام سخنگوی کمیسیون رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان مجلس، زنده یاد خسرو قشقایی و برادران "شاکری زند" را به دروغ کمونیست و نیز عضو "سی آی ای" معرفی کرد....رد اعت
1 کامنت
پس از سال ها نبرد , سال ها آوارگی دور هم جمع شده بودند .در شهری کوچک در گوشه ای از خاک آلمان .خسته از راهی دراز همچون قهرمانانی بر گشته ازنبرد ی سخت !
7 کامنت
هشت سال جنگ تحمیلی عواقبی را برای آحاد ملت ایران در بر داشت که غیر قابل انکار است.
روشنفکران ایرانی دارای تولید برجسته‌ای نیستند. ولی بهر حال فعالترین این روشنفکران و قلمزنان در سایتهای گوناگون مقاله منتشر میکنند و در شبکه‌ها و رسانه‌های گوناگون مصاحبه پخش میکنند.
1 کامنت