دیدگاهها

این بحث به پدیدارشناسی می‌پردازد، مهم‌ترین رویکرد فلسفی قرن بیستم که تفکر آینده بشری از رهگذر آن می‎گذرد. پدیدار‌شناسی رفتن به اعماق است و سؤال بنیادین آن سؤال از معناست.
1 کامنت
روزگاری کسی بیمار می شد، سراغ طبیب می رفت. طبیبان یک شهر شاید به چند تن نمی رسید. بیاد دارم که 50 سال پیش، شهرکرد یک طبیب داشت بنام دکتر حسینی.
اژه ای: ما ادعای آن را داریم که حزب‌اللهی‌ها خودشان بهترین هنرمندان هستند اما هدف شما از هنر رسیدن به ابتذال است...عده‌ای[اصلاح طلبان و اعتدالیون] تلاش دارند مردم فراموش کنند که آمریکا از صدسال قبل چه
1 کامنت
مراکز اسلامی، مدارس و مساجد بزرگی که در دل شهرهای بزرگ در عصر حقوق بشر، دمکراسی و سکولاریسم ساخته می شوند، صرفا محلی برای نیایش و انجام اعمال دینی نیستند.
اگر سیاست را نه بصورت شرط بندی یا قاضی گری در حق دو یا چند رقیب ِدر حال مسابقه و جنگ، بلکه بصورت جریاناتی بنگریم، که چون رودهائی، سرِ به هم پیوستن، جدائی گرفتن، محو شدن یا در نهایت ریختن به مخزن واحدی
آیا می توان ساده لوحی پیشه نموده تصور کرد که قراردادن نام اینهمه افرادی که کمترین تجانسی با هم ندارند و برخی از آنان از گروه های نامبرده اند، یک نارویِ حساب شده، برای ایجاد اغتشاش فکری و پاک کردن خطوط
در نیمکره شمالی (که بخشی از پهنهٔ بیشتر قاره‌ها در آن جای گرفته‌اند)، اول تیرماه، طولانی‌ترین روز و مصادف با انقلاب تابستانی Summer solstice است.
سوسیال دمکرات آذربایجان پانترکیست است.
18 کامنت
Mohammad Ali Esfahani     محمد علی اصفهانی
اگر اين جنبش را در چند سلسله تظاهرات و آکسيون، خلاصه ببينيم، مشکل در نوع نگاه کردن ما ست؛ و نه در خود جنبش. جنبش را بايد در کليت آن ديد.
در این استان اقلیت نشین – هم قومی و هم مذهبی – آب شیرین که پیشکش، حتی انشعاب لوله کشی آب شور هم پیدا نمی شد، می گویند حال در سیستان و بلوچستان وضعیت بهتر است اما چرا بعد از نزدیک به چهار دهه وضعیت
1 کامنت
آدمى كه برف بود برفى كه آدم است آدم برفى ، ايران شد آب شد آدم برفى آدم نشد
7 کامنت
این خطبه، به خاطر آوردن دلائل مبتذل، بی ارزش است و مهم نیست چه کسی گفته باشد.
5 کامنت
حق دانستن و آگاه شدن ودسترسی آزادمردم باطلاعات و اخبارمربوط به سرنوشت خودکه به بهانه طبقه بندی شدن از دسترس آنها خارج میشود، از حقوق ذاتی و بدیهی بشر است.
4 کامنت
این تصویر ساختگی در هیچ موزه‌ای وجود ندارد. اینکه در گذشته، برخی زورخانه‌ها آن را نصب می‌کردند و قبحی هم نداشته، جعلی بودن آنرا توجیه نمی کند.
4 کامنت
حمله مسلحانه تروریستی به دو نقطه از خاک ایران- مجلس شورای اسلامی و مقبره خمینی- و کشته شدن تعدادی از هم میهنان، نقض امنیت ملی ایران محسوب می شود.