دیدگاهها

موجودیت سرمایه سالاران داخلی کشورها و سرکردگی جهانی نئولیبرالیسم آن قرن هاست نتوانسته و نمی تواند بدون ترفند ناسیونالیسم و شوینیسم از یکسو، همکاری و همبستگی با ادیان و مذاهب از دیگرسو توانائی شکننده خ
نخست از یک‌حکمِ کلی آغاز کنیم: به‌گواهِ تاریخ معاصر ایران و منطقه و جهان، در مملکتی که در آن اپوزیسیون رسمی و به‌رسمیت شناخته‌شده وجود نداشته باشد، حکومتِ آن مملکت حکومتی است بی‌آینده.
آن عده از شعبده بازان سیاسی داخلی ما که مانند دلقک هایی به دنبال عمو سام و نوچه های منطقه ای آنها از جمله بی بی نتنیاهو و محمد بن سلمان به رقص در آمده و به ساز آنها میرقصند، به این امید دل خوش کرده ان
فتواهای خود را نیز برای دوستانتان و دانشجویانتان بفرستید وگرنه هدیه شما زیر نام زنده یاد بختیار برای جنبش سیاسی ما، آوردن فردی امنیتی از رژیم پیشین و جا انداختن او در اپوزیسیون بوده است که امروز با بر
آن چه که مهم و استراتژیک است، داشتن نگاه معطوف به جامعه و تقویت و شکل گیری یک جنبش نیرومند و آگاه به منافع و مطالبات خود و نقش آفرینی آن ها در میانه میدان است یعنی نگاهی جامعه محور و نه قدرت محور.
ما انسانها، فطرتا و بطور غريزي، خواهان تأييد خودمان از طريق شنيدن چيزهايي هستيم كه باش موافقيم و دوست داريم دوباره، سه باره و صدباره بشنويم.
نقدی مختصر بر نوشته آقای زیدابادی.
2 کامنت
بی اعتنایی حاکمان نسبت به خواست مردم، نشان بارزی از حاکمیت دیکتاتور منشانه ی حاکمان جمهوری اسلامی است....حاکمان جمهوری اسلامی با مردم فاصله ی بسیاری دارند، زبان حاکمان زبان زور و قلدریست ....خواهش در
ما هرگز بازی‌گران سرانگشت ترامپ‌ها نبوده‌ایم! در کارنامه مبارزه خود که بسی فراتر از عمر شما و عمر جمهوری اسلامی است، تن به فساد و جنایت‌های عظیمی که تمامیت حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد نداده‌ایم.
نگاهی دوباره به حادثه مسلحانهء اهواز از پنجره ایی دیگر...
در مبارزات سال های اخیر معلمان، صدها تن از معلمان دستگیر وزندانی شده اند....در سال ۱۳۸۳ در دولت خاتمی معلمان را در میدان پاستور به صورت وحشیانه کتک زدند....در ۲۲و۲۳مهر وآبان ماه نیز برای آزمودن مدعیان
روحانی در فرازی از سخنانش گفته است که سال ۹۲ با وروداو به صحنه انتخابات مردم به آینده و تحولات سیاسی امیدوارشدند و بازار و اقتصاد و قیمت ها و نرخ ارز آرام شدند.
در روز یکشنبه ۲۲ مهر سال ١۳۹۷ خبرگزاری تسنیم مجددا در گزارشی مستند تحت عنوان " سیستان و بلوچستان رکورددار بازماندگان از تحصیل کشور" می نویسد تعداد رو به افزون بازماندگان از تحصیل به‌دلیل کمب
خاشقچی مانند آن پرتقال فروشی بود که در صحنه‌ای از فیلم پدرخوانده توسط مافیای ایتالیایی نیویورک و در ملاء عام کتک خورد.
این اپوزیسیون احتمالی با برخورداری از حمایت مالی و دیپلماتیک و بخصوص رسانه‌ای ایالات متحده می‌تواند با جمعیت ناراضی در کشور ارتباط برقرار کرده و آنها را به سمت و سوی سیاسی دلخواه سوق دهد.