دیدگاهها

اولیا چلبی: اهالی شهر نخجوان به زبان دهقانی، دری، فارسی و پارسی، غازی و زبان پهلوی سخن می گویند...اولیا چلبی در دو صفحه نمونه‌های واژگان و شعر فارسی را که در نخجوان از مردم شنیده و یا خوانده، ذکر می‌ک
1 کامنت
آغاز حضور ایرانیان در اینترنت به اوائل سالهای 1990 بر می گردد که ابتدا در گروهی خبری که مختص ایرانیان نبود فعال بودند و بعد هم در گروهی موسوم به اس سی آی
جامعه ایران با چرخش تاریخی روبرو شده است؟
سالها پیش در بحثی مفصل در مورد دریافت کمک خارجی برای اپوزیسیون، گفته شد که اصل موضوع بدون قید و شرط بودن و شفافیت است تا در صورت خوش خدمتی احتمالی گیرنده کمک خارجی، مردم حواسشان باشد و یقه بگیرند
فیلم "اسناد پنتاگون" در وحلۀ اول انزجار از جنگ آفرینان و تلاش برای جلوگیری از پیدایش هر نوع جنون مشابه در دولتمردان آمریکا را مد نظر گرفته است.
1 کامنت
جنبش ملی ترکها در آذربایجان و دیگر نقآط ایران نیز مشابه هر جریان ملی دیگر، در درون خود گرایشات مختلفی دارد که در مقاطع مشخصی خود را پررنگتر و یا کمرنگتر بروز میدهند.
درمقاله اول بنام جنبش‌های اجتماعی نوین و ایران به مفهوم و کارکرد جنبشهای نوین اجتماعی پرداخته شد ودرمقاله دوم، نقش ودلایل موافقین و مخالفین استفاده از رسانه های اجتماعی مجازی(دیجیتال سوشال مدیا) در جن
انگار سران جمهوری اسلامی، هنوز نمی دانند که دست دخالت آنها در تمامی توطئه ها و دسیسه های خرابکارانه از سوی مردم ایران رو شده است و دیگر هیچ نوع شیادی و کلاهبرداری خبری آنها نمی تواند مردم ایران را بفر
2 کامنت
حجاب به مثابه ایدئولوژی سرکوب
در ایران تمام راه ها به رهبر ختم می شود و رهبر همه کاره و دیکتاتور و در نتیجه کشور هم فقیر و مفلوک است....تنها کشورهایی، پیشرفت دائمی و مستمر داشته اند که دموکراسی و استمرار دموکراسی داشته اند
دارد يك آهنگ جديد براى انسان شكل مى گيرد.
ترکیه نزدیک به 900 کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد که در آن سوی مرز بیش از 2 میلیون کرد زندگی می کنند و در منطقه شمالی سوریه تا مرز اقلیم کردستان عراق پراکنده اند، مقامات نظامی، سیاسی و امنیتی ترکیه ب
هر حکومتی ذات اش « سلطه گری» و « خود بیگانگی» پروری ست. به این دلیل هیچ حکومتی-چه دیکتاتوری باشد و چه دموکراتیک- قابل دفاع نیست. به دنبال سیاستهای هیچ حکومتی نباید راه افتاد.
3 کامنت
آیا شعور تاریخی و تجربی مردم پانینی و پاکباخته ی کارمزد ما زیر تاخت و تازهای ویرانگران خودمحور، فردمدار، گروهی، مذهبی، ناسیونالیستی، پانیستی، یا اقتدارگرایان غارنشین شاهی سرآخر بیدارشده، و مرزهای سررا
اینکه آقای شاملی از گروه‌های مسلح پ ک ک و شاخه‌های سوری آن طرفداری میکند مربوط به خودش است , اما این گروه را یک پتانسیل بعنوان نیروی دموکرات تلقی کردن نوعی بیراهه روی واشتباه و انحطات فکری است در رابط
4 کامنت