دیدگاهها

در روزهای گذشته در شرایطی بودم که نه قلم یاری می‌کرد و نه ذهن و جانم. حتی واژه ها هم با من بیگانه شده بودند. اما دیگر تاب این بار سنگین را ندارم.
1 کامنت
دولت اسلامی ایران در 40 سال حکومت خود، نه تنها دست چپاول و غارت به جان و مال و حیثیت مردم دراز کرده است، بلکه با تیشه های زهر آگین به ریشه های تاریخی ملت ایران نیز مرتبا ضربه زده است
در چنین شرایطی مواج و ناهمگون، اگر اپوزیسیون برون مرزی هر چه سریعتر در فکر ایجاد یک شورای رهبری متشکل و متحد باشند، قاطعانه می شود جلو دسیسه های دولت در سایه را گرفت و نقاب از چهره واقعی بسیاری برداشت
شکست مفتضحانه گردهمایی سفارشی اصولگرایان و بسیجی های ساندیس خور حرفه ای و اجاره ای در مقابل مجلس بر علیه محمد باسط درازهی نماینده سراوان
عرصه مبارزاتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی، در حال حاضر عرصه «وزن کشی» دو گروه است؛ گروه اول را اپوزیسیونی تشکیل می دهد که سابقه سیاسی‌اش به پیش از انقلاب باز می گردد و گروه دوم را اپوزیسیونی شکل داده که ت
1 کامنت
اگر واقعاً میخواهیم حیاتی داشته باشیم که«همه انسانها در صلح، شادی، امنیت، رفاه، آزادی، برابری، محیط زیست سالم» زندگی کنند، چاره ای جز این نیست که برای اداره امور، تمام جامعه « جمعاً و مستقیماً تصمیم
آنچه که بدنه خون آشام و رانت خوار اسلامیون را با مخالفین سرتاسری اش به هم پیوند می دهد توهم مدیریت گذار از جمهوری اسلامی است.
رهبر واقعى سازمان، سيد محمد بهشتى، يكى از ملاهاى قلهك است كه جنبش را هدايت مى‏كند و رابط اصلى با پاريس مى ‏باشد.
شاید بتوان دولت های اجتماعی ترازنوین با سویه ای منفی نسبت به حضور در قدرت و متکی برفشاراز بیرون توسط جامعه و جنبش ها را خروجی اجتناب ناپذیراین مرحله از جنبش ها به عنوان بدیلی در برابرنظم لیبرال دموکر
سخن گفتن از شکرالله پاک نژاد دشوار است. آهنین مردی که عاشق مردمان ایران بود و در این راه، نه سال شکنجه و زندان های شاهنشاهی را به جان خرید و سرانجام نیز توسط رژیمی مستبدتر از پیشین به دار آویخته شد.
1 کامنت
به یاد تورانشهری و پیشه وری:
چهل سال تمام است مشتی دژخیم دزد و غارتگر، حاصل رنج و کار کارگران ایران را بی رحمانه به یغما می برند.
شاید بارها این موضوع را شنیده باشید اگر می خواهید شخصی را بزرگ کنید چند نفر بدنام را جلو بی اندازید تا برایش تبلیغ کنند و این جا اندازی در افکار عمومی این روزها به خوبی توسط رضا پهلوی،آخوندزاده روح ا
در جشن کتابسوزان افسران و فرماندهان عالی رتبه که گویا سرزمین بیگانه ای را به تصرف در آوردند، همراه با ماموران دولتی و مدیران مدارس که برخی از ترس مبادرت به این کار می کردند شرکت داشتند...
‌برخلاف تصورات متعارف،‌ بسیاری از کشورهای کوچکتر عربی در منطقه خاورمیانه و بویژه در خلیج فارس،‌ خود نگران ایجاد شرایطی هستند که احتمالا با تضعیف موقعیت ایران در منطقه و قدرتمندتر شدن عربستان، آنها را