دیدگاهها

در سال های پس از انقلاب اسلامی اصطلاح «حافظه تاریخی» بوسیله پژوهندگان تاریخ و کنش گران سیاسی فراوان بکار برده شده است. این اصطلاح در مقابل فراموشکاری و غفلت از عبرت گرفتن از تاریخ می باشد.
در جنبش چپ کارگری ایران حرکت تازه ای شروع شده تحت عنوان چپِ *ظهور نو*.
سهیل عربی: برخیز! گاه انقلاب است....اگر از فرصتی که امروز داریم به درستی استفاده نکنیم، یعنی به آن ها چهل سال دیگر فرصت داده‌ایم تا هر بلایی می‌خواهند بر سرمان بیاورند.
صرفنظر از اینکه به کدام نحله "چپ" تعلق داریم، صرفنظر از هر انتقاد واعتراض بحق به این یا ان سیاست حزب توده ایران در این یا آن دوران.
2 کامنت
برجام با خروج آمریکا و بازگشت تحریم ها و فشارها عملا تا حدزیادی سترون شده و اهمیت آن را فعلا باید در حفظ جنبه های نمادین و تأمین باریکه راهی برای تنفس گاه رژیم از یکسو و ممانعت از ایجاداجماع جهانی برا
تقدیم به استعمارستیزانِ جان:
شاید نمی توانستیم تصور کنیم پدیده ترامپ تا چه حد در سطح جهانی، بیداری انسانها و تکیه کردن آنها به هوش و دانش و قدرت فهم خودشان را به همراه خواهد آورد.
حمله تروریستی داعش در رژه نظامی اهواز و عکس العمل آسیمه سازمانهای اتنیکی ایران یکبار دیگر گسل عمیق سیاسی بین جریانات اتنیکی و بقیه نحله های سیاسی کشور را نمایان ساخت که به باور نگارنده برای استقرار دم
8 کامنت
طیف گسترده جمهوریخواهان از سه سو به ویروس های مرگ آفرین سیاسی آلوده شده اند.
اگر منتظری با گذشتن از موقعیت قائم مقامی خود به افشاگری آن جنایت پرداخت، موسوی اما برای نجات موقعیت خود به توجیه آن پرداخته است.
هیچ جامعه ای خودبخود به دموکراسی نمی رسد، زیرا که نه پدیده ای طبیعی ست و نه سرنوشتِ ناگزیرِ جامعه.
امروزه در ایران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از یک طرف اعتبار خویش را در میان مردم کشور و روان سیاسی انها کاملا از دست داده است، جنبش های توده ای هر از چند ماه یکبار اکثریت شهرهای کشور را فرا میگیرند،
تنها هنر حکومت های توتالیتر ایدئولوژیک و دینی برای حفظ سیادت خود بهره برداری از تئوری توطعه و ساختن دشمنان انتزاعی و نسبت دادن تمام ناکارآمدی های خود به دشمن فرضی و کشتن مخالفین خود به بهانه همکاری با
1 کامنت
در حاکمیت هایی که" جریان آزاد اطلاعات" وجود ندارد، بدون فشار به حاکمیت هیچ اقدامی برای مردم انجام نمی گیرد....هر اقدام کوچک معلمان یک قدم به جلو برای رسیدن به خواسته های صنفی معلمان است....ه
برای ترسیم مرزهای روشن با تقسیم اراضی کشور بر مبنای قومیت، ترجیح می دهم آلترناتیو نظام لائیک دمکراتیک و سوسیال را که با جمهوری خودمدیریت ایران (جمهوری ایرانی) معرفی می شود، در برابر فدرالیسم قومی قر
1 کامنت