دیدگاهها

در این مصاحبه نظر کارشناسی خانم هایده ترابی را می شنویم که از جعلی بودن ترجمه های استوانه کوروش وهمچنین در باره اضافه کردن 14 سطر در زمان محمد رضا شاه پهلوی به منشور کوروش و ترجمه چینی در زمان احمدی
انتقاد و تأکید برخط پیوسته مقاومت تاریخی، دیالتیک حرکت ماست و من معنای بزرگداشت کاسترو را هم چون نمادمقاومت، همراه با نقداو، و هم چون نقدخودمان و سوسیالیسم تجربه شده می دانم
1 کامنت
در نوشته مذکور تلاش کرده ام با زبانی سخن بگویم که به سوءتفاهم راه نبرد و در عین حفظ حرمت قلم، دقت نظر آقای صوفی زاده را به مفاهیمی که به نظرم در نوشته ایشان غیرمتعارف می آمدند جلب کنم.
«اجازه ندادم که هیچ خیابان، میدان، مدرسه و بیمارستان به اسم من نامگذاری شود. درآمد سالیانۀ من و همچنین اموالم هرساله به صورت رسمی اعلام می شود. قسمتی از حقوقم را به دولت و مراکزی می بخشم.
کوبا، سرزمین خوزه مارتی است. همو که در شعر ستاره و یوغ گفت: بنگر این دو مظهر زندگانى را که چه دردناک به تو ارمغان مى دهم فرزند.
10 کامنت
با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد نمی‌توان انتظار زیادی از فراکسیون داشت. شاید بزرگترین انتظاری که وجود داشت و محقق هم شد، همین شکل‌گیری صوری فراکسیون مناطق ترك نشين هبود!
7 کامنت
"مرگ فیدلیو"! -------------------- هتل داران برنامه ای دارند که "فیدلیو" نام دارد. با بستن و بکار گرفتن "فیدلیو"، مهمانان در هتل همۀ حساب خود را پیش از ترک هتل می پردا
16 کامنت
تلویزیون کوبا بامداد روز شنبه اعلام کرده است که فیدل کاسترو، رهبر انقلاب در این کشور در سن ۹۰ سالگی در گذشت.فيدل کاسترو یکی رهبران کاريزماتيک و یکی از شخصیت‌های بحث‌برانگیز جهان معاصر بود.
2 کامنت
Qayıq yatarsa‭ ‬Suya batar‭ ‬-Şəhər yatarsa Qana batar‭! قایق بخوابد بر آب فرو میرود شهر بخوابد در خون فرو میرود
2 کامنت
قبل از هرچیز بگویم کە بندە رسالت خود را حول اتحاد ملی میان کورد و تورک در ایران بنانهادەام و نوشتەهای بندە در چند سال گذشتە در این زمینە اثبات ادعاست.
9 کامنت
واقعیت امر این است کە دولت تورکیە همیشە از تورکهای ممالک دیگر استفادە ابزاری نمودە است.
10 کامنت
هنگامی که من و دیگرانی چون من با نگاه به قرآن و سیره محمد نشان می‌دهیم رفتار داعش سُنی در شام و همتایان شیعه‌اش در ایران ریشه در آموزه‌های اسلام و تاریخ پیدایش و برآیش آن دارد، معنی سخنمان این نیست که
18 کامنت
اگرچه ابلوموف بیشتر هجوی بود علیه اشراف قرن نوزدهم روسیه که زندگی را با تن پروری و خمودگی می‌گذاراندند، اما به بطن این داستان که برویم می‌بینیم، دور و بر ما پُر از ابلوموف است و ما همه یه جورایی مثل ا
4 کامنت
دکتر امیر منصور میری
من سال ۱۳۵۴ در رشته برق دانشکده فنی پذیرفته شدم، ولی سال ها طول کشید تا کیفیت عالی دانشکده ای که به رایگان در آن تحصیل می کردم برایم آشکار شود. زمانی که دست روزگار مرا از خانه و کاشانه و یاران و عزیز
1 کامنت
بحران زیست‌محیطی و طبیعی به درجه ای از وخامت خود رسیده که نظام دیگر هیچ نوع راه برون رفت پایه ای برای آن ندارد و می‌توان پیش‌بینی کرد کوچکترین راه حلی برای مقابله با سیل مردمی که در آینده ی نه چندان د
1 کامنت

صفحه‌ها