دیدگاهها

این ناواقعگرایان ما را به یاد روشنفکرنماهای اوایل انقلاب می‌اندازند که بدون توجه به خاستگاه فکری آیت‌الله خمینی برداشت خود را از سخنان او برای مردم بیان می‌کردند و همین باعث عوام‌فریبی می‌شود چراکه نا
در این میان آن چه که می تواند این تعادل چندش آور را بسودپیشروی جامعه علیه استبدادحاکم، فاسد و و جوخفاق آور بهم بزند، همانا خالی کردن زیرپای اصلاح طلبان و دولت از سوی رأی دهندگان به آن و لاجرم خالی کرد
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
بارها، از خودم پرسيده ام که آيا شعر سياسى گفتن، براى من در آن سال ها، گاهی گريزگاهى نبوده است تا از درد سر دغدغه هاى بى پايان ترديد و تأمّل، و تأمّل و ترديد، در آن بخزم و خودم را آرام کنم؟
برای دچار شدن یک کشور به شورش و انقلاب نیازی نیست حتما مثل انقلاب 57 از چند ماه قبل تظاهرات ضد رژیم شروع شده باشد. این که اولین شورش ها چگونه سر باز خواهد کرد در جوامع گواناگون یکسان نیست.
تُركانگى فرزانگى است
1 کامنت
• کسانی که می‌خواهند من فلان عملکرد را محکوم کنم لازم است بدانند که انتقاد من از این حرف‌ها فراتر می‌رود.
2 کامنت
اسلام یک دین توتالیتر و استعماری است و تسلط خشونتبارعربهای اسلامی بر ایران یک حاکمیت استعماری بود.
6 کامنت
در این لیست مردانه شیعوی فارس سالار، خبری از ترک و عرب و بلوچ و ترکمن و مازی و گیلانی و تالش و...
4 کامنت
هر روز که می گذرد ما بنوعی باید شاهد رنج و بدبختی خود و یا دیگران باشیم .
يوخارى باش ها هميشه يوخارى اند و آشاغى باش ها " هميشه " باش"
10 کامنت
سه تا شاهد صدا کرد، گفت بگوئید با این نسرین چه کردند؟ گفت حاج آقا تجاوز کرد چند شب پیشتر به این دختر! بردنش در اتاق، حجت الاسلام و المسلمین تجاوز کرد به این دختر! .....
8 کامنت
در سال ۲۰۱۲ بسیاری از دانشمندان ناسا معتقد بودند بر اساس پیشگوئیها و تقویم مایاها زندگی بشر در این کره خاکی پایان می پذیرد و داده های علمی آنها هم هیچ ضدیتی با دانش ستاره شناسی آن زمان مایاها ندارد.
1 کامنت
آنهائی که هنوز هم وقتی مورد سوال قرار میگیرند، از آرمان و پلاتفورم سوسیالیستی و تحول اجتماعی پائین نمی آیند ولی وقتی موقع موضعگیری مشخص سیاسی میرسد، از استراتژی حمایت و انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی ا
2 کامنت
داغ کردن تنورانتخاباتی وسپس خاموش کردن انتظارات برانگیخته شده بخشی ازفرایندسوخت وساز وجذب ودفع سیستم برای ایجادتعادل خودمحسوب می شود واصلاح طلبان دراین سوخت وساز وتقسیم کارمربوط به آن نقش ویژه خود را
1 کامنت
آقای مجید آژنگ در دومین گفتگو به بررسی و نقد تجارب زندگی سیاسی خود در مهاجرت پرداخته که برای اگاهی خوانندگان ایرانگلوبال بازتاب می یابد.
2 کامنت