دیدگاهها

لایحه بودجه امسال هم مانند سال های پیشین، بودجه نظامی و مذهبی است، دستگاه های نظامی و امنیتی از افزایش بودجه برخودارند، بودجه سپاه 5 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد، بخش مهمی از بودجه در حوزه ها
صادق زیباکلام نه تنها شکنجه را برای دیگران از جمله جرم ارتباط با بیگانگان و برانداز بودن, توجیه پذیر می داند, بلکه گلایه وی از شکنجه اسماعیل بخشی این است که "چرا او را آنگونه شکنجه کرده اند"
2 کامنت
نتوانستیم ستارگان را بشماریم...Ulduzları sayamadıq
موقعيت متناقض اوپوزيسيون ايران در كنار نيروي بزرگ تركيه اي و جهاني معتقد به جريان اسلاميزه شده جامعه تركيه، اوپوزيسيون ايران موقعيت متناقضي دارد.
1 کامنت
آنچه مسلم است، نبایستی خشم مردم از رژیم را با فراخوان های بی هویت، بی ریشه و بدون پشتوانه، مستهلک کرد.
شکنجه گران بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه کرده، زیر مشت و لگد گرفتند، که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجزآور بو
*انسانی که در تاثیر گذارترین منطقه‌ی خود ازکشور بلحاظ سیاسی، در تاریخ معاصرایران، پر نفوذ ترین و خوشنام ترین شخصیت آن جغرافیا شناخته می شوَد. *شخصیتی که از پشتوانه‌ی خانوادگی دینیِ پر قدرتی در کشور ب
در نهایت مرحوم بازرگان که فهمیده آمریکائی ها با روحانیون به غیر از کانال خودشان رابطه و قرار و مدار داشته اند و به قول خودش، دولتش، چاقوی بی دسته است، لذا تصمیم به استعفا می گیرد و بعد هم این اغفال خ
یک توضیح ضروری: این سری مقاله ها برداشتی از کتاب جدید می باشد که منتشر خواهد شد.
سال نو مبارک!
بیائید در آغاز سال نو میلادی، همنوا، همراه و همگام با همه مردم جهان، آرزو کنیم و پیمان ببندیم: سال نو سال رخت بربستن دروغ، ریا و سیاهی از ایران و جهان و سال آمدن راستی، راستگوئی و سپیدی باشد. سال نو
در کتاب کشتی با بادبان سفید نوشته" چنگیز آیتماتف" پسرک کوچک غرق در داستان پدر بزرگ در آرزوی رفتن به سرزمین زیبا ئی است که زیبائی آن از پاکیزگی آنسان‌های آن است!
آنچه مسلم است خروج نیرو های آمریکا از سوریه پایان یک ماجرا نیست بلکه آغاز ماجرای در منطقه استکه از چند ماه پیش آغاز شده و ادامه دارد از یک سو ترامپ به وعده های...
سه عنصر خیزش های توده ای وسیع در شهرهای مختلف مانند دیماه سال گذشته، در کنار محوری گشتن اعتصابات و اعتراضات کارگری در مرکز ثقل اعتراضات مشابه دموکراتیک، و بالاخره حضور فعال و سازمان یافته چپ های آزاده
1 کامنت
عده ای به نام هویت چی که در اکثر ادارات حکومتی نفوذ کرده اند مانع سخنرانی آقای طباطبایی شدند و واکنش تمام مقامات درباره ی عدم برگزاری این سخنرانی سکوت توأم با رضایت بود....محمدمهدی عبدخدائی از گروه ت
چاره چیست؟ فریاددادخواهی مردم پاکباخته شنیده نمی شود. اندوه سنگین سرخوردگی و بار بربادرفتگی حقوق و آزادی های مرسوم شهروندی بر کول زنان و جوانان در بساط ملایان کمرشکن ترشده و پایانی ندارد.