دیدگاهها

داستان ، بر خلاف انتظار تماشاچی زندگینامه چرچیل نیست. بلکه به بخشی از نگرانی های او در دوره خاصی از تاریخ اروپا می پردازد. چرا؟
در شهر مونتگمري ايالت آلاباماي آمريكا روزا پاركس در روز اول دسامبر 1955 سوار اوتوبوس عمومي شهري شد. دو ايستگاه بعدتر وقتي مرد سفيدپوستي در نبود جايي براي نشستن، سر پا ايستاده بود.
در اقتصاد یکی از عوامل مهم، در آمد مردم است. بنا براین درآمد مردم با تقاضای آنها برای کالاها یک رابطه مستقیم دارد. عامل هزینه های تولید نیز در رابطه با عرضه کنندگان یک رابطه مستقیم دارد.
"هر انسانی از "سرمایه بشر دوستانه" که منبعی از تمایل ذاتی فرد برای خدمت است برخوردار است.
این حقیقتی است که ما انسانها بدون آینده زندگی می‌کنیم و جهان امروز بما پیامی جز سکوت و مرگ ، جنگ و زیست در وحشت نمی‌دهد . اما اینهم نیز حقیقتی است که ما نمی‌توانیم این وضعیت را تحمل کنیم .
اصل بازتاب بحران درصفوف حاکمان امرعجیبی نیست،اما آن چه که دراین مورد عجیب مینماید و راستی طنزی است تاریخی، این واقعیت است که چرابجای آن که توسط کسانی که مدعی اصلاح طلبی بوده اند وگوش جهانیان وچندین نس
شاهزاده رضا پهلوی با درود،
روز جهانی زن  خجسته باد!
هرچند زنان ایران مبارزه افتخارآمیزی کردند و می کنند، ولی هنوز راه درازی در پیش است، کهنه اندیشان حتی بسیاری از سنگرهای تسخیر شده را بازپس گرفتند.
حکومت اسلامی از لحاظ تناقضات، تضادها و ناسازگاری با زندگی انسان ایرانی اشباع شده است.
آنچه در زیر می آید به این معنی نیست که این قلم در آرزوی سوریه ای شدن ایران است، و در واقع چندان دست ما نیست که اوضاع ایران چنان شود یا نشود آنچه دو ماه پیش در بحثی با آقای مصطفی تاجزاده توضیح داده شد
koeln_neshast
در بخش اول ابتدا مقاله ای در مورد در مورد «دختران خیابان انقلاب، ایستادگی مدنی، بسوی رهایی و برابرحقوقی زنان» قرایت شد.
بگفته یکی از آدمخواران فاشیسم مذهبی ولائی که علیه دادخواهی دراویش دست به کشتار و سرکوب خونین آنان زده است: این نظام تاکنون تنها "آر پی جی" مانده که می توانست علیه معترضان آرام خیابانی بکارگی
حق جدا شدن را تنها در موارد مردم مستعمره و یا در مورد نقض فاحش حقوق بشر معتبر می دانند.
هزاران تن از شهروندان ایرانی وی را فردی موثر و تاثیرگذار در عرفان دانسته و پیش از تعطیلی و بازداشت‌های گسترده، بسیاری از باورمندان به تفکر عرفان حلقه، شاگردان مستقیم و یا غیرمستقیم وی محسوب می‌شدند.
شاه و خمینی آمدند و رفتند و عمر و زید هم به دنبالشان، و به زیر سایه هیچ یک از این حضرات هم نشد که به خواست مصدق عمل شود، و جنازه اش همچنان در آن خانه در احمد آباد باقی است و در انتظار روزی که در کنار