دیدگاهها

روز ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ در منطقه شمال شرق سوریه که نیروهای کرد به رهبری ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانشان و همین‌طور ارتش قانونی سوریه علیه داعش می‌جنگند، سه افسر بلندپایه روس گویا زیر حملات سازمان ترو
3 کامنت
دکتر محمد مصدق: ما که داعیه‌ی تأمین منافع کشور و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی این ملت ستمدیده را داریم بایستی به رفع و دفع علت‌العلل بدبختی‌ها، که دولت های ناصالح فعلی عامل آن هستند، دست‌ بزنیم و البته
نطق ترامپ نشان داد که امریکا به پایان یکه تازی خود رسیده و قدرت های تازه نفس (چین، روسیه و اروپا)، اتوریته آنرا بچالش کشیده اند.
2 کامنت
ترامپ باتوجه بشکاف درونی دولت وابعادخطیرپی آمدها،وعلیرغم لاف زنی وگزافه گوئی هایش،هم مسئولیت تصمیم گیری درباره دفن جسدبرجام راازخود دورمی کند وهم این امکان رافراهم میسازدکه باتوسل به بازی گربه وموش آ
4 کامنت
بررسی علمی و هرمنوتیک اسلام و قرآن، بیش از یک سده در غرب آغاز شده و یکی از نتایج آن مشخص کردن تاریخ و معنای اجتماعی و فرهنگی قرآن و قداست زدایی از قرآن است.
6 کامنت
• بخشی از آنها به این اصل از آن جهت که "لنینی" و "بلشویکی" است، می‌تازد. لنینی هست که هست. پس صد رحمت به لنین!
اینکە چرا ایرانیان هر تحول و حق خواهی دیگران را بە اسرائیل نسبت میدهند مسبوق بە سابقە است و تازەگی ندارد. نمونە بارز آن پیوند دادن بهائیان بە اسرائیل است.
28 کامنت
به نظر می رسد که بارزانی برای پیشگیری از خیزش همگانی مجبور به پذیرش و اجرای رفراندوم شده تا فرصت دیگری بدست آورد و جامعه را با شوک درمانی و هیجان آفرینی آرام سازد و...
5 کامنت
به باور من جای هیچگونه شگفت زدگی بر گذشته سوخته خودمختاری، و امیدواری بی هوده به فردای بهتر کردستان مستقل عراق وجودندارد.
11 کامنت
حرف حق وشنیدن وخواندن واقعیات تلخ است ولی ازادهستیدهرچه دلتان خواست درموردنویسنده مطلب بنویسید. تذکر منظور از ایرانیان یعنی همه وهمه که در داخل و خارج هستند ومنظور روشنفکران جوان تا شصت سال می باشد
3 کامنت
..... در زندان تبریز بازجوئی بود که به او "بازجو حمید" میگفتن، داستان بازجو حمید و جنایاتی که خودش و قداره کش های اطرافش کردن داستان دیگه ای است!
1 کامنت
شیوه و سیاست ناسیونالیستی « تأمین منافع و منافع بیشتر به هر وسیله و از هر راهی که شده یعنی بر اساس تز ماکیاولی» وقتی به سیاست ناسیونالیسم حاکم یا حتی محکوم تبدیل میشود سر از اعمال ستم ملی و « توسعه طل
امروز شنبه 07.10.2017 یک مرد 28 ساله به کاخ سلطنتی با وسیله نقلیه وارد کاخ شد وبطرف ماموران امنیتی آتش گشود.
پیش از انقلاب نام جلال طالبانی را شنیده بودم. اما پس از انقلاب زندگی او برای من و جوانان عرب اهوازی همسن وسال ام به عنوان یک مبارز چپ ملی گرای کرد که برای حقوق ملت خود مبارزه می کند جذاب بود.
از صحبت‌های بارزانی فقط بوی خون و قدرت نمایی بر می‌اید که بنده را به یاد «موشه دایان» نخست وزیر اسرائیل، و سیاست‌های اسرائیل می‌اندازد که چند دهه است با همان بی‌رحمی با جنبش آزدی‌بخش فلسطین معامله می‌
10 کامنت