دیدگاهها

معضل شکست حاصل از خیزش‌ها و مبارزات چند ساله اخیر چالش کلیدی است که چپ معاصر باید با آن برخورد کند. از جنبش ضدگلوبالیزاسیون تا جنبش اِشغال، ما شاهد برآمد نوین سیاسی مردمی بوده‌ایم.
3 کامنت
در بخش اول این یادداشت ابتدا نگاهی به چگونگی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری گذشته انداخته می‌شود و سپس دلیل اینگونه مهندسی و انتخاب (آوردن) روحانی بیان خواهد شد.
1 کامنت
Mohammad Ali Esfahani
بخش مهمی از پيچيدگی مبارزه در شرايط کنونی کشوری که يکباره از جهان معاصر، به جهان ماقبل معاصر، پرتابش کرده اند ـ اما به دليل پويايی ذاتی خود، هرگز نه توانسته است و نه خواسته است که با اين پرتاب شدگی کن
3 کامنت
ناگفته نماند که انتخابات ریاست جمهوری همیشه فرصت خوبی برای ابراز نظر مردم بوده و حتی در مقاطعی تاثیرات مثبتی از خود بجای گذاشته است ولی اساس آن بر هیچ پایه دموکراتیک و اصولی استوار نیست و نتیجه آن هم
8 کامنت
قرار است آقای طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیە در ماە جاری ( ماە مای ) برای ملاقات با آقای ترامپ بە امریکا سفر کند.
2 کامنت
هم باید به محتوای واقعی اقتصادی سیاسی بحران جهانی شدن سرمایه و معنای واقعی منازعات کنونی تأکید کرد و هم به اهمیت و ضرورت تقویت و نقش آفرینی یک جنبش جهانی ضدسرمایه داری علیه هر دونوعش یعنی هم نئولیبر
1 کامنت
عدم باورمندی به پیروزی طبقه کارگر برای رهنمون ساختن بشریت به سوسیالیزم به معنی نفی مبارزه طبقاطی نیست.
3 کامنت
در اسارت زيستن گناه نيست، در اسارت براى آزادى نينديشيدن گناه است!
3 کامنت
برای گرامیداشت روز کارگران که خالقان هستی اند!
8 کامنت
بنظر او و بقیه کارمندان بی بی سی:‬ ‫ گویی جمهوری اسلامی حدود ۵ ملیون نفر را آواره تمام دنیا نکرده است، ‬ ‫گویی رژیم قتل های عام سال ۶۷ و سالهای دیگر را مرتکب نشده است،‬ ‫گویی سطح زندگی را از زمان
1 کامنت
شرکت در این "انتصابات" فرمایشی، که رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی همواره در 38 سال گذشته براه انداخته، بگونه ای مشارکت در همه ی بیدادگری ها ی این نظام تزویر و جنون و جنایت است ....تنها گزینه ای
3 کامنت
مصاحبه با دنیز ایشچى بمانسبت انتشار کتاب سولدوزون اولدوزلارى/ قهرمان قنبرى
7 کامنت
مریدان سیدابراهیم رییس السادات(رئیسی)، این مسأله را عنوان کرده‌اند که «هیچ سند و حکمی از امام یا یکی از مقامات قضایی مبنی براینکه ایشان حکم قضایی صادر می‌نمود ارائه نداده اند چون وجود ندارد…. آقای رئ
اگر گاسپارینسکی ها در تلاقی زبان و دین تازه رسیده موفق به ایجاد اتحاد در بین اقوام مورد نظرشان نشدند، می بینیم که اتحاد چه ساده با تمسک به تجارب مشترک تاریخی که در مخزن خاطرات ذخیره شده اند، کسب میشود
اگر قرار باشد ما همه چیز را انفعالی ببینیم، هیچ لزومی به حرکت و کسب فهم و آگاهی نخواهیم دید .

صفحه‌ها