دیدگاهها

تاریخ بدرستی بما می گوید دیکتاتورهای حق پایمال کن مانند ببرکاغذی ازبین می روند، اما به دلیل ناآگاهی توده های زحمتکش به شکل و شیوه ی “مدرن تری”، مانند قارچ از جای دیگر سر بر می آورند.
11 کامنت
جایگزینی تدریجی دیکتاتوری شلاق با هیولای کارتون خوابی و گور خوابی، با ایجاد بیش از ده بیست درصدی بیکاری تصنعی، برای ایجاد رعب و وحشت نا امنی از بیکاری و منتهی شدن به نداشتن معاش و لاجرم روی آوردن به
1 کامنت
رژیم حاکم بر ایران همیشه روابط پشت پرده خود با دولت های امریکایی بالاخص جمهوری خواهان را پاس داشته و به تداوم آن جامه عمل پوشانده است.
بطحایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، گذشته از فساد صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان، با دادن وعده های دروغ پرداخت مطالبات فرهنگیان چهره ای شناخته شده است....سی و یک مرداد فرصت مناسبی است برای بیان ت
می بینی دکتر جان؟ هنوز هم ما همانند حصرِ تو غریب و بیگانه ایم . تو به حصر رفتی و پس از تو "یک ایران به حصر رفت" . پوک مغزهای مذهبی و متخاصمین ایران ، جایشان را به دلسوزان میهنمان دادند.
نیازی بە توضیح نیست کە نباید بە حرفهای بی پایەای چون کوردها ایرانی الاصل هستند، تاریخ و فرهنگ و مشترک باهم دارند، در دایرە فرهنگی ایران تعریف میشوند و از این قبیل سخنان گوش فرا دهیم زیرا اینگونە مباحث
1 کامنت
پس از به قتل رسیدن رافق تقی حزب اللهی های ایران در رسانه های حکومتی ایران به دلیل کشته شدن سلمان رشدی آذربایجان به همدیگر پیام تبریک فرستاده و ابراز شادمانی می کردند اما اکثریت مرم آذربایجان از قتل را
2 کامنت
اینها را الآن می گویم، چون چیزی به مرگم نمانده...می دانم مردم از ما متنفرند، می دانم خراب کردیم...
برج بلند دموكراسى؟ ايرانيّت معظم روحانى؟ خطاى ديد بسيار فاحش...
8 کامنت
انسان از خودش می پرسد، چرا باید هشدار داد و جلو مردمان ملیتهای ایران را گرفت وچرا آخوند کشی و یا تنفر از آخوند راه افتاده است؟!
3 کامنت
با آغاز حکومت اسلامی در حالیکه مردم ایران در انتظارِ پیوند یابی نجات بخش میان اخلاق و معنویت با سیاست بودند، آخوندها از همان ابتدای بقدرت رسیدن دستگاه ارزشی جامعه را به سطح دستگاه ارزشی آخوندها کاه
1 کامنت
و انسان شكلى از انديشندگى خويشتن است
9 کامنت
گفتگو با آقای مجید آژنگ بازتاب می یابد، زیرا: 1-گامی در راه مستندسازی تاریخ نامکتوب چهل سال پیکار جامعه ایرانی برای رهائی از استبداد و بربریت باشد. 2-در پرتو بررسی چهار دهه مبارزه علیه حکومت اسلامی،
1 کامنت
پس از اعدام ملیحه اقوامی در تابستان سال ۱۳۶۷ یکی از مزدوران رژیم ولایت فقیه نشانی گور ملیحه را در کاغذی برای مادر ملیحه آورده و سپس گفته بود: "من داماد شما بودم و این جعبه شیرینی و این پانصد تومن
1 کامنت
شگفتا که هرساله ملیون ها مسلمان یکجا جمع شده و با لباس یک دست سفید بع بع کنان دورِ یک خانه می چرخند و می چرخند و می چرخند...
11 کامنت