دیدگاهها

در طول نزدیک به یک قرن، رژیم شاه و به دنبال آن رژیم جمهوری اسلامی، برای پیشبرد امیال و مقاصد ضد مردمی خود، با تمام نیرو، به تبلیغ و اشاعه ادبیات و فرهنگ میرای ارتجاعی پرداخته اند.
1 کامنت
رهائی‌خواهان امروز جهان چاره‌ای ندارند جز ابداع هر چه مبرم‌تر طرحی دیگر و نو در رهایی از سلطه‌ها… و شرطبندی و مبارزه در راه آن.
"آیا نمی توان به جای توافق بر سر"چه باید کردها" که با توجه به افق های بسیار متفاوت و گاه متضاد چندان واقعی به نظر نمی اید، بر سر "چه نباید کردها" توافق کرد؟
در جوامع مدرن و آزاد و پیشرفته افراد کلیدی برای پست های حساس و تصمیم گیرنده دولتی از بین نخبگان و تحصیلکردگان رتبه بالای جامعه انتخاب می گردند
تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج از سوریه با سابقه تصمیمات ناگهانی وی در مسائل مختلف حیرت جامعه سیاسی آمریکا و دیگر کشورها را به همراه داشت.
1 کامنت
کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت با ترجمه‌ی محمود فرجامی، شما را با خطرناک‌ترین بیماری تاریخ بشریت یعنی بی‌شعوری آشنا می‌کند. این کتاب با بیانی ساده به بررسی پدیده‌ی بی‌شعوری در دنیای امروز می‌پردازد.
او سودای قدرت داشت. با رفاه و راحت طلبی خو گرفته بود و برای به چنگ آوردن مقصود اصلی در قدرت سیاسی از قربانی کردن موازین دینی و اخلاقی ابایی نداشت.
کشتار ۱۳۶۷ و بسیاری از اعدام ها و شکنجه ها در کارنامه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ثبت هستند! بهشتی دادگستری را به عصر حجر نزدیک کرد!
جنبش های اجتماعی اغلب ناگهانی هستند. آن زمانی که سیاسیون و روشنفکران علاقه دارند حادثه ای روی دهد، جنبش اجتماعی بروز نمی کند زیرا قواعد ویژه و پیچیده خود را دارد.
این متن ادامه خواهد یافت. برداشتی از @mr_levayi
اشکالات اساسی بیانیه امروز نماینده سراوان متن بیانیه امروز نماینده سراوان در زیر این نوشتار آمده است
که در زیر ساخت سیاست در ایران، دو گسل مذکور کماکان بسیار فعال هستند.
این انگل زاده های حاکمان با حساب های میلیونی و میلیارد دلاری در کشورهای غربی، که همیشه به آن کشورها فحش می دهند، چه غلطی می کنند؟....به ملت ایران توصیه می کنم که اگر آب دستشان است زمین بگذارند و به آز
سخنان آقای رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن در تاریخ 14 دسامبر 2018، سیاست مدافعان نظام پادشاهی در ایران را نمایان تر کرد و نیز واکنش هائی در برابر آن انجام گرفت که عملن نقد و اسلوب برخورد با سلطنت طلبان
1 کامنت
از آستانه‌ی انقلاب مشروطه به بعد، نخبگان ایرانی از میرزا آقاخان کرمانی و دهخدا تا پیرنیا و فروغی توانستند گام‌های بزرگی در راه بازیافت هویت و خودآگاهی ملی بردارند.
2 کامنت