دیدگاهها

amirali-motevali
در صبح روز بعد حادثه کماکان نفتکش سانچی در حال تعادل قرار داشته و پل فرماندهی و اقامت به سمت پاشنه از صدمه مستقیم و حریق نیز به دور مانده است.
اجازه دهید بادعوت ازطرف حزب کنگره ملت کردبه بروکسل درپارلامان اروپا آغاز کنم
از کجا باید نوشت،از هر سو می نگری فساد و ولنگاری در ورزش ایران زمین موج می زند!مشکل به امروز و دیروز هم منتهی نمی شود. این هم یکی از عجائب هفتادگانه مدیریت کلان در ایران است که صالحی امیری یک روز اطل
ظلمات پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و ُملا ُخورشدن آنهمه رنج و شکنج، فقط در گواِدُلوپ و آخرین بازی ماهرانه کارتر و فقرعنصرذهنی مردم، ریشه نداشت، به ستم رژیم پیشین نیز مربوط بود.
4 کامنت
سه هفته از خیزش ۹۶ می گذرد
"تقیه برای مصلحت نظام" در واقع نقدی است کوتاه بر رفتار سیاسی آخوندهای سیاستمدار و به ظاهر دیندار و دنُیاگریز، که فرد فرد ایرانیان به تمام معنا اسیر پاسداران چکمه پوش و فقیهان تقیه گر و جاه ط
شفافیت راهکار استراتزیک سیاسی یک سازمان چپ همراه با باورمندی به ارزش ها و پرینسیپ های آرمانی واحد موجب گردآوری کاروان چالشگرانی در صفوف آن حزب سیاسی میگردد که حاضر و آماده هستند تا این استراتژی و پلا
3 کامنت
موضوع: رعایت تعادل بین منافع و ارزش‌ها
در روزهای اخیر و بعد از اعتراضات اجتماعی که بوقوع پیوست،شاهد پرداخت سهام عدالت از سوی دولت روحانی به بخشهایی از مردم بودیم.سقف مبلغ واریزی بیست وشش هزار و ششصد تومان بود.از سوی دیگر مشاور وزارت نفت د
جمهوری اسلامی در حساس‌ترین دوران تاریخی خود قرار گرفته است و باید از یک گردنه سخت اقتصادی عبور کند.
جنبش اعتراضی چهره بازیگران را عریان تر نمود.
1 کامنت
اگر گروه حاکم با اعتصابات و تظاهرات سراسری، دست از قدرت نکشید و باز متد « دستگیری و زندان و شکنجه و کشتار» پیشه کرد، مردم چاره ای جز دفاع مشروع از جان و خواسته خود ندارند.
هویت در تعریف ذهنی، بمعنی موجود دارای تفکر است که مرز شناخت عقلی خود را دارد و چگونگی کمی و کیفی آن را که انسانی ست می شناسد.
آقای خامنه‌ای، شما بعد از مرگ خمینی، یعنی در چهاردهم خرداد 1368به روش استالینی در تاریک خانه‌ی مجلس خبرگان، به رهبری برگزیده شدید و روز بعد از حجت الاسلامی به آیت اللهی ارتقائ درجه یافتید!
به واقع می بایست بابت وجود و فعالیت این افراد و گروهها بعنوان مخالفان رژیم ، به نظام جمهوری اسلامی تبریک گفت. به شخصه اگر جای نظام می بودم ، دستِ اینگونه مخالفانم را به گرمی میفشاردم.