دیدگاهها

انسانها باید بتوانند آزادانه بدون وحشت از انگ خوردن از: ارتداد، وطن فروش، نوکر کاپیتالیسم، عقایدشان را بزبان بیاورند، به صلابه کشیدن تفکرات با ( ا د ا ) و ایجاد سانسور فکری، راندمان تکامل فکری جامعه ر
6 کامنت
اکنون یکسال است که مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران، تشکیل شده، و هدف از تشکیل مهستان، متحد کردن رهبری انقلاب ایران برای تغییر رژیم است.
در چنین شرایطی که بطورهمزمان با دو شکاف بزرگ و در حال تعمیق یعنی شکاف بین اقتصادرسمی و اقتصادواقعی و نیز شکاف بین جامعه رسمی و جامعه واقعی مواجهیم و رژیم هم سعی می کند که در بالا برای مقابله و سرکوب آ
پنجم شهریور ۱۳۶۷ قبل از همه به سراغ بند بیست آمدند، همه را کشان کشان با ضرب و شتم بیرون کشیدند و به صف کردند! دیگر برایمان مسجل شد که دارند برای اعدام می برند!
فاشیست های آلمانی و ایتالیایی با تکیه بر کتاب” فلسفه خقوق”هگل مفهوم دولت اتوریته ودیکتاتوری را تئوریزه نمودند. در فرانسه سارتر و اگزیستنسیالیستها با کمک کتاب” فنومنولوگی روح” به معرفی خود پرداختند.
آنچه مسلم است تیرگی روابط بین ترکیه و ایالات متحده تا مدتی دیگر ادامه خواهد یافت و شاید هم عمیق تر خواهد شد ولی این دو کشور از هم چشم پوشی نخواهند کرد، به نظر نمی رسد که ترکیه از ناتو خارج شودو در پی
بهانه ی آنها برای اخراج این است که به عضو شورای شهر که از من پرسید: ولایت فقیه را قبول داری؟
با تحلیل نظام شاه-شیخ بر اساس تئوری رفتار متقابل، می توان بر تلاش این سیستم، برای از بین بردن وجه شخصیتی "بالغ" و تبین و نهادینه سازی رابطه ی والد- کودک در جامعه اشاره کرد و با استفاده از با
2 کامنت
ایران برایمان نه آن نکبتی است که امروزه بدان دچار شده، بلکه "گوارایی حس وطن" است که آن را در دامن "مادرهای خوب و پدرهای مهربان" تجربه کرده‌ایم و بالاخره دلبستگی به گذشتگانی است که
3 کامنت
اسلام 1450 ساله شده است. این دین در خاورمیانه ی واپسمانده و ایران ملازده از دیرباز جای مفت و محکمی را یافته و آفریقای گرسنه هم بی نصیب از حکمت آن نبوده و نیست.
در تابستان سیاه و سوزان ۶۷ در اصفهان همانند تمامی زندان های سیاسی ایران، فراتر از خود اسیران و انسانهای دربند، این «انسانیت» بود که با بیرحمی به مسلخ بربریت برده شد...
مردم بیشعور نیستند مردم را بیشعور بار می آورند و کار یک انسان جامعه شناس و فیلسوف و... این است که بر سازندگان بیشعوری بتازد نه بر محکوم شدگان به بیشعوری.
پرسش‌ و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی مقدرات برجام (میهن جزنی) 28 آگوست 2018 میهن جزنی
1 کامنت
پرسش‌ و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی مقدرات برجام (اقبال اقبالی) 28 آگوست 2018 اقبال اقبالی
آیا رژیم ایران، که هویت خود را بر دوگانه دشمن (آمریکا) و اسلام (نظام) نهاده و خامنه ای هرنوع مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرده است، واقعا نگران تخریب مناسبات مودت آمیز بین خود و آمریکا است که به د