دیدگاهها

شروع سال تحصیلی بود که معلم فقه فتوای در کجا نشستنمان را در سر کلاس صادر کرد
من بر پایه‌ی آگاهی گرفتن ازدیدگاها و دریافت های سیاسی اپوزسیون کشور، بویژه آگاهی از بینش سیاسی رهبران احزاب و سازمانهای سیاسی ایران، روزانه چند دقیقه ای به رادیوها و تلویزیونهای بیرون از کشور گوش فرا
به گمان من جامعه ما تقریبا همه آنچه را باید از فساد و ناکارآمدی و بی‌عدالتی نظام تدبیر کنونی بداند، می‌داند و همه آنچه نویسندگان و روشنفکران و صاحب نظران باید بگویند گفته شده است.
1 کامنت
موضوع ضرورت جدایی دین از حکومت،ا که خود انتخابی به تمام معنی سیاسی است نه دینی یا ایدئولوژیکی، از موضوع ارزشگزاری بر باورهای دینی جداست....تفکیک موضوع لاییسیته از موضوع اصل دین بدین معنی نیست که در جا
این متن به خواست اینجانب، سید هاشم خواستار، تهیه شده است، که امیدوارم بابی شود برای همه ی دوستان که هر گونه احضار و برخورد امنیتی را رسانه ای کنند....پس از تماس های مکرر نهاد های امنیتی با جواد لعل مح
در اصل وجود«دولت اجتماعی» در معنای واقعی خود، مشروط به آن است که تولید اساسا از ریل «تولید برای سود و انباشت سرمایه» به ریل «تولید برای رفع نیازهای جامعه» تغییرجهت بدهد و گرنه سخن گفتن به نام آن به ام
خامنه ای پارانوئید دارد یا من که ۴۰۰ میلیارد دلار در تأسیسات هسته ای هزینه کرد و آنوقت در توافق با حکام آژانس مجبور شد در آن بتون بریزد؟
2 کامنت
تا هنگامی بی هیچ اما و اگر، قید و شرط و تردیدی ایران از خاستگاه ملت صورت مسئله سیاست نشود، راه اعتماد و همبستگی ملی (پیش شرط سازندگی) فراهم نمی شود.
«اعلام موجودیت جبهه ملی ششم» انتشار یافت. چند روز پس از بیانیه نخست، در تاریخ اول آذر ماه بیانیه دومی با عنوان «تجدید ساختار در راه تحقق میثاق در شرایط بحرانی» صادر گردید.
از لابلای نوشته های اینستاگرامم:
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
نمی دانم که مجيد شريف را هوشنگ گلشيری از نزديک می شناخت يا نه.
گویا فرهنگ ایلی و تفکر خشونت محور ما مردمان خاورمیانه (ایران، ترکیه، کشورهای عربی، پاکستان و افغانستان) نه بر مبنای رواداری و گفتمان و دیالوگ، بلکه بر اساس حل و فصل اختلافات از طریق حذف فیزیکی و خشونت
3 کامنت
به یک تعبیر کاریک هنرمندمستقل و ضداصحاب قدرت همانا به میان آوردن حلقه های مهم مغفول و راکندمانده حافظه تاریخی و پرکردن نقطه چین ها، تسلسل ها و گسست های بین نسلی و فعال کردن آن هاست.
کسی که می تواند خود را بکشد، این توان را دارد تا دیگری را هم بکشد.
در چهل سال گذشته شاهد بودیم حذف ملی گراها و ایرانشهری ها تا حذف فیزیکی پیش رفته است، چرا عده ای از ملی گرایی و ایرانشهری وحشت دارند؟....