دیدگاهها

گروه های اپوزیسیونی که بی مهابا با کشورهای عرب منطقه، بخصوص عربستان سعودی ارتباط دارند، بهانه را برای فضای رسانه ای داخل کشور که سرشار از حس عرب ستیزی و ضدسعودی می باشد مهیا می کنند و رسانه های جمهوری
8 کامنت
سکولار دموکراتهای ایران نیز در دوران جنبش سبز در ایران به شکل منفرد اکثراً با حزب اعتدال ملی مهدی کروبی همکاری کردند.
در این روزها، دو خبردر رسانه ها درج پیدا کرد که در صورت اجرا میتواند به علم و دانش باقیمانده موجود درسیستم آموزشی ایران لطمه جدی بزند.
روزگاری توصیف های عبدالله مهتدی از "حسینعلی منتظری" از دیدگاه رفقای سابق او "فاجعهٔ سیاه" سیاسی به شمار می رفت، اما بدتر اینکه عوافریبی‌ها و خلط مبحث کردن های آقای مهتدی تنها یکی د
10 کامنت
امروز نخستین سالگرد درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی بود.
عملکرد گسترده و شبکه ای آنها در کشورهای خارج، تماس های گسترده آنها با مقامات، دیپلمات ها و سناتورهای آمریکائی، مصاحبه های رسانه های غربی با آنها در برجسته کردن آنها با مضمون آلترناتیو سازی این رسانه ه
تقديم به آنكه رها نيافت اما رها كرد.
نظريه ی فدراليسم، كه در آغاز براى آشتى دادن يگانگى دولت با ناهمگونى گروه هاى داخل يك جامعه بود، امروزه گاه خود، سبب عمده ی تنش و كشمكش است. اشتباه عمده ی مبلغان چپگراى فدراليسم اين است كه خيال مى كنن
خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه 10/1/2018 در گزارشی نوشت : "سخنگوی وزارت امور خارجه آرامش تبریز را در جریانات روزهای اخیر ستودنی دانست و گفت: غیرت و بصیرت مردم تبریز همیشه در تاریخ به اثبات رسیده است
اقتدارگرا و اصلاح طلب به موقعش جلاد بوده و هستند، این را نشان داده اند، اما دستشان برای قلع و قمع مانند دهه های گذشته و حتی مثل سالهای گذشته باز نیست.
آنچه که امروز میتوان از اعتراضات سراسری مردم ایران به صراحت برداشت کرد، سرخوردگی و بی اعتمادی بخش اعظم جامعه نسبت به حکومت مذهبی و جامعه روحانیت است.
از این دولت های غربی مردم ایران یقین بدانند آبی گرم نخواهد شد!و امید بستن به اینکه سران این دولت ها در آینده آزادی ایران از دست دژخیمان کمک حال و یاری رسان مردم سرزمین مان باشند، باید بگوییم زهی خیال
دکتر علی‌اکبر مهدی، جامعه‌شناس، تحلیل‌گر سیاسی و استاد دانشگاه، پرسش‌های طرح شده را با تمرکز بر حرکت اعتراضی اخیر مردم ایران پاسخ می‌دهد.
sam_ghandchi photo
رژیم جمهوری اسلامی، راه خونریزی بیشتر را برگزیده است و هر روز با خشونت بیشتری با مخالفان در خیابانها و زندانها رفتار می کند.
مگر وقتی مردم می خواستند علیه قمه کشان جمهوری اسلامی به رهبری خامنه ای جلاد، قیام کنند و به خیابان بیایند از شما اجازه گرفته اند؟؟؟ از شما اجازه خواستند که چه شعاری بدهند یا ندهند!؟ از شما رهنمود خو
1 کامنت