دیدگاهها

شرکت در برچیدن مشروطیت و محو دستاوردهای آن کمک به یک ضدانقلاب بدون افتخار، و تماماً به نفع وارثان ضدانقلابیون مرتجع دوران مشروطه بوده است....
3 کامنت
دین در سه اصطلاحی که در عنوان این متن آمده جایگاه های متفاوتی دارد، به این جهت مفهوم این سه اصطلاح با یکدیگر متفاوت است.
۳۸ سال گذشت. ۵ رییس جمهوری امدند و رفتند، ابهت و عظمت امریکا در هم شکسته شد و امریکا هیچ غلطی نکرد.‬ ‫چرا، راستی امریکا هیچ غلطی نکرده است؟
5 کامنت
«مادَیان هَزار دادِستان» Mādayān ī Hazār Dādestān از مهم‌ترین اسناد تاریخ حقوقی ایران باستان است که بسیاری از ما حتی نام آن‌را نشنیده‌ایم.
2 کامنت
پس از دست رد زدن "پدر روح الله خمینی" به سینه سازمان اسلامی مجاهدین خلق، به جنگ فرقه ای علیه حکومت اسلامی برخاست و بخش مهمی از عمر خود را در خدمت حزب بحث عراق گذراند.
16 کامنت
در برابر ترامپیسم، نوع انسان کار چاره ای ندارد جز مقاومت، مبارزه و هوشیاری عقاب وار! تا در صورت ایجاب علیه او و کل نظام سرکش و وابستگانش خیابان های آمریکا و جهان را با فریاد خود به تسخیرکشد!
عروچ پدیده ای بنام ترامپ واکنشی به سیرقهقرائی قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا و بکارگیری زوربازو برای حفظ برتری خوداست، به لحاظ اقتصادی به معنی بحران در انباشت سرمایه مبتنی بر دادوسستد"بازارآزاد"
اقتصاد آمریکا با ترامپ در مسیر دیگری قرار می گیرد، دیگر سخنی از اقتصاد آزاد و بدون مرز در تبادل کالا در میان نیست، یخن از اقتصاد حمایتی است که بتواند از جیب مردم بحران موجود را از سر بگذراند، به صنایع
3 کامنت
دوران ترامپ و ترامپیسم، مانند هر پدیده دیگری، همان‌گونه که آغازی داشت، پایانی هم خواهد داشت. اما آنچه که موجب نگرانی است، صفت به ظاهر "غیر قابل پیش‌بینی" است که به ترامپ داده می‌شود.
از فردای انقلاب 1357 دو موضوع در تمام شئون اجتماعی، سياسی و اقتصادی تئوريزه شد: یکی خشونت و دیگری ایران ستیزی....
11 کامنت
عادل محمدی
مشکل اصلی اپوزیسیون ایرانی عدم شناخت کافی و صحیح از جامعه امروزی ایران است و همین باعث قرار گرفتن در راه نادرست این گروه ها شده است.برای مبارزه ای سراسری نیازمند اپوزیسیونی سراری نیز هستیم.
3 کامنت
تقديم به مبانى مستقل آزاديخواهى
7 کامنت
نه مهندس بود و نه معمار بود؛ قپه ها بر شانه اش، سردار بود؛ پول صندوقی که مال شهر بود؛ خرج هیئت‌های عاشورا نمود
آيا شما خواستار تجزيه شدن ايران وجدايي بلوچستان ازايران هستيد؟ اگر هستيد چه برنامه هايي براي آينده بلوچستان داريد؟ واگر نيستيد با تغيير حكومت از حكومت جديد چه انتظاراتي داريدبراي ملت بلوچ؟ - ما خوا
لیکن زمان کوتاه چند ساله‌ای، این دنیای فانتزی بیگانه از واقعیت‌های جهان را به کابوسی ترسناک مبدل ساخت.
9 کامنت

صفحه‌ها