دیدگاهها

چرا این آقایون ...
اگر ترکیه‌ و حکومت این کشور همچنان که‌ خود میگویند دمکراسی در ترکیه‌ نهادینه‌ شده‌ است و حل مشکل کورد و پ ك ك راه حل نظامی ندارد و از پ ك ك می خواهند اسلحه‌ زمین بگذارد باید در همان حال نیز جرئت آن اق
اوضاع که چنين پيش رفت، از جنگ فاصلۀ بيشتری گرفتم و مطابق قرار قبلی ام با خود در امتحان تخصصی شرکت کردم.
_در مورد تاثير پذيري زبان ها از يكديگر كاملا با شما موافقم ولي ادغام و از بين رفتن زبان ها و تبديل آن به يك زبان واحد را قبول ندارم. دنيا به سمت تكثر گرايي در حركت است.
هر راهکاری مزیت و مشکل خود را دارد ولی اولین راه چاره ای که به همه مبارزان پیشنهاد میکنم یک بار و برای همیشه کنار یکدیگر این موضوع را به رای بگذارند و همه به رای اکثریت احترام بگذارند و راهکاری را که
این جنگ نامیمون و برادرکشی بیش از 36 هزار کشته و بیش از 50 میلیلرد دلار خرج داشته که از جیب مردم فقیر ترکیه و منطقه پرداخت شده است، با خرج این مبلغ در منطقه هزاران فرصت شغلی بوجود می آمد و فقر از این
شاید انتقاد کردن از پ. ک.
_اگر در مبارز مسالمت
امیز بر کردها بسته نمی
شد، جریان و شخصی مانند پ
ک
ک و اوجالان هرگز بخت آن را نمی
یافتند که با اقبال نسبتاً گسترده روبرو شوند (صرف نظر از این که در آن صورت، احتمالاً اوجالان نیز به
سران جمهوری اسلامی نمیخواهند بگویند اگر: دولتهای فرانسه ، اطریش وآلمان ، سوئد و... تروریستهای ایرانی را آزاد میکنند ؛ اگر اندونزی، مالزی ، افریقای جنوبی، لیبی، روسیه ،چین و...
تکثر ؛ زمانی ارزشمند خواهد بود که بیانگر گوناگونی موجود جامعه باشد و این نه تنها باعث شکاف اجتماع نخواهد شد بلکه جامعه را در عرصه های متعدد بحرکت و جنبش و پویائی رهنمون خواهد ساخت . من 2 سال است که س
دوتن از مقامات عالی رتبه امریکا که نخواسته اند نامشان فاش شود گفته اند که در حقیقت چگونگی حمله به اردوگاههای آموزشی ، خانه های امن و انبارها و خانه هائی که نیروهای قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب ا
کدام ملت نفتی است که از عدالت اجتماعی بهره مند باشد ؟ کدامیک ارزش بیشتری دارد , عدالت اجتماعی یا ثروت نفتی ؟
_آیا تا کنون به این اندیشیده است که هنگام سفر به مازندارن، اگر تابلوهای مازندرانی ها به زبان محلی باشد، ممکن است او بجای غذا خوری به آبریزگاه برود ؟!
نگاهی کوتاه به این اظهارنظرها در این سایت، بویژه در مورد مساله ملی، نمایانگر خطیر بودن این معضل و آینده نه چندان آبی این سرزمین است.
جناب گنجی شما نه قلب حاکمیت بر آمده از انقلاب اسلامی، بلکه عمامه سیاه خامنه ائی مردنی را نشانه گرفته اید.