دیدگاهها

در روزهای نوی نوروز بر ماست که کینه ها و نفرت ها را به گذشته و گذشته را برای ثبت به تاریخ بسپاریم و تنها به امروز و فردای ایران بیاندیشیم و در کنار هم از کوچک و بزرگ و پیر و جوان و با تمامی اندیشه های
اینک جمهوری اسلامی نیز مانند آن دوره نقش دولت های غربی را بازی می کند تا امریکا دست از حمایت هائی که تا کنون از اسرائیل بعمل آورده است دست بردارد؟
نوروز یعنی زندگی و زیبائی و شادی و نشاط ، نوروز یعنی تغییر و تکاپو و تلاش طبیعت و انسان برای نو شدن و وداع با کهنه ، نوروز یعنی خانه تکانی و زدودن گرد و غبار از جسم و جان و آراستن تن و روان با جامه ها
سخن بر سر این موضوع است که اندیشه ها وآرمان ها ی انسانی کالا نیستند . زیرا که از ذهن و اندیشه ی انسانی سرچشمه می گیرند و ذهن و اندیشه ی انسانی منعکس کننده ی روابط و مناسبات وتحولات مادی است .
از 20 سال پیش که اینترنت متولد شد؛ کاسه کوسه این «نشریات وزین» بهم خورد و اکنون سایت هاو وبلاگ ها به مانند موتور کوچک ، موتور بزرگ؛ یعنی ‌تلويزيون‌ها ماهواره ای و رادیوهای را به حرکت در آورده است.
گونتر والراف ... مدتی با تغییر چهره اوراق هویت جعلی، به عنوان خبرنگار به تحریریه بیلد تسایتونگ نفوذ کرد و به انجام ماموریت هائی پرداخت که تحریریه این روزنامه به او محول می کرد.
اميد رضا مير صيافى، وبلاگ نويس ايرانى كه بهمن ماه گذشته براى سپرى كردن حكم دو سال و نيم حبس خود بازداشت شده بود روز چهارشنبه در زندان اوین درگذشت.
هنوز سوالات و نگرانی های مطرح شده در جریان مرگ های رازآلود زندانیانی همچون زهرا کاظمی و اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی و ابراهیم لطف الهی و زهرا بنی یعقوب و به طور کلی دغدغه ی سلامت زندانیان سیاسی و
اگر معتقد باشیم که جامعه‌ در حال رشد محتاج بيشتري از نظر كسب و اطلاعات و اخبار دارد ، بنابراين ضرورت انتشار مطبوعات و روزنامه‌ها در روزهاي تعطيل نيز وجود دارد گرچه مسائل اقتصادی می تواند فاکتور مهمی ب
انتخابات نه تنها با راه ندادن مخالفین و دگراندیشان در آن غیر دموکراتیک است بلکه برای خودیهای درون حاکمیت نیز بنا به گفته دو تن از کاندیداهای ریاست جمهوری دوره گذشته که از شخصیتهای کلیدی نظام هستند ناس
«در واقع مشکل جاي ديگري است.
در نگاه بسیاری از ناظران سیاست داخلی ایران، آمدن خاتمی به صحنه انتخابات ریاست جمهوری حرکتی اشتباه بود. شاید اشتباه بزرگتر او، خروج زود هنگام از صحنه بود.
اقای عرفانی از قديم گفته اند: خود کرده را تدبير نيست.
من شرم می‌کنم از خویش که کاری کارستان جز فریادِ ظلم و همه‌گیر شدنِ بی‌اعتنایی نمی‌توانم بکنم. شرم دارم از خودم، جامعه‌ام و حکومت‌ام. شرم.
.......بدین‌ترتیب، به لطفِ یک پیچشِ حیرت‌آور که از پرسشی از بیرون الهام گرفت (‌و هم‌چنین به لطف تردیدهای مارکس دربارۀ دقت برخی از صورت‌بندی‌هایش که مارکسیست‌ها بی‌هیچ تأملی به کار می‌بردند‌)، اکونومیس