دیدگاهها

«تریاک و زن اثیری در واقع یکی هستند و سمبل اسارت انسان ایرانی در نگاه و افسون وحدت وجود مطلق و ناممکن با مادر و سنت و سمبل خواست‌های متناقض او هستند.
مسئولان محترم سایت
های اینترنتی ایران گلوبال و روشنگری ،در روزهای گذشته، اتهامی سخت موهن و لایتچسبک به من، و به تبع آن به بیگناهانی که قربانی همکاری با من شده
اند، دوباره تکرار شد در سایت روشنگری تک
امروز پنجاه و دومين روز اعتصاب غذاى شما، شانزدهمين روز اعتصاب غذاى من و هفتمين روز اعتصاب غذاى هادى، اوين و حکيم است.
این نوشته در حقیقت بخش اول یک مقاله سه بخشی است.
روانشناسی اجتماعی که اکثريت قاطع مردم ايران آنرا بازتاب می دهند؛ مخالفت با "رهبری فقاهتی" در کشور است.
دلخوش
کردگان به آرامگاه کوروش کبیر، آیا فرصت خواهند یافت پیش از آن که آدم
خواران آنها را ببلعند به زیارت مرقد او نایل شوند؟ دستگاه مافیائی حاکمیت علی
اف در آذربایجان شمالی با ۸ ملیون جمعیت، البته که
مسئله دیگری که هم در ترانه "ما مرد نیستیم" و هم در ترانه "ما آخر خطیم" به چشم میخورد و علی همتی در وبلاگش به آن اشاره کرده است، طرز تفکر ناسیونالیستی نهفته در آنهاست: در "ما م
امروز به حساب ليلی و هادی و من چهل و چهارمين روز، به‌حساب گزارشگران بدون مرز چهل و سومين روز و به‌حساب صالح نيکبخت وکيلتان چهلمين روز اعتصاب غذای شما و هشتمين روز اعتصاب غذای من در انتظار پايان اعتصاب
جنبشهای اجتماعی سیاسی ست، و رواج ناامیدی بزرگترین سد در راه فعالیت آنان.
رو در رویی و ایجاد تنش در خاورمیانه با جنگ ایدئولوژیک دینی و روانی و با مقاومت بیجای سیستم پسا مدرن دینی و خلیفه گری ولایت فقیه با جهان پیشرفته، که باعث واماندگی از کاروان و منزوی کردن کشور ایران در خ
آن چه را من شووینیسم پارسی می
نامم دیگران ناسیونالیسم عظمت
طلب ایرانی می
نامند و این دو نام هریک بخش
هائی از واقعیت را نشان می
دهند.
امروز چهلمين روز اعتصاب غذای شما و چهارمين روز اعتصاب غذای من با آرزوی هرلحظه‌شنيدن خبر پايان اعتصاب غذای شماست. از حال و اوضاع شما خبر دقيقی نداريم.
28 مرداد 1386 هم گذشت ، هر چه در مقالات و اخبار منتظر ماندم هيچ خبري از تسليت ، يادبود يا حتي متني كه به كشتگان فاجعه جانسوز سينما ركس آبادان اشاره كند نيافتم ، انگار خطرحمله نظامي ، انرژي هسته اي ، ب
باری اینگونه با کمک نقد لکان و دلوزی می‌توان هم خشم ایرانیان و بخشی از جهان مدرن درباره فیلم سیصد را فهمید و هم به قدرتهای تکنیکی فیلم ارج نهاد، هم به ترس انسان مدرن و بویژه آمریکاییان و معضل آنها و م
يك نگاه به اينترنت و جستجوي كلمات "هري پاتر" بكنيم متوجه ميشويم هزاران انجمن و محفل اينترنتي در حواشي اين شخصيت بوجود آمده است ، پاتريست ها در ايران در حال افزايش هستند .

صفحه‌ها