دیدگاهها

در میان ماشین هائی که چراغ های خود را روشن کرده و مشغول بوق زدن بودند ، پیکان سفید رنگی را مشاهده کردیم که بدون اینکه به اخطار بچه های انقلابی در مورد بوق زدن و چراغ روشن کردن توجهی کند ، همچنان با چر
کالوینو،نویسنده سیاسی و متعهد ایتالیایی بین سالهای 1985-1923 زندگی نمود.وی درکوبا بدنیاآمد.
عملیات انتحاری در سوات ناهماهنگی میان احزاب و افزایش نفوذ طالبان، دو چالش‌بزرگ برای دموکراسی در پاکستان به شمار می‌روند.
در ایران همواره در حوزه سیاسی، شخصیت‌ها تعیین کننده‌اند و نه برنامه‌های حزبی ،با وجود کاهش اعتماد به محمد خاتمی، او همچنان کاریزماتیک‌ترین و قابل اعتمادترین شخصیتی است که قادر به رهبری روند اصلاحات اس
اما آنچه‌ از هم اکنون بر کسی پوشیده‌ نیست و خاتمی در روزهای نخست با گرد آوردی جمعی از کرد ها ورود بدان را برخ دیگران کشید .
سركوب بهاییان در جامعه مذهبی‌ ایران و با توجه به تبلیغات شدیدی كه در طول سالیان دراز علیه آنان شده كار چندان سختی نیست.
شباهتها و تفاوتها....اين نوشته برمبناي بخشي از يک سخنراني در جلسه هفتگي اينترنتي تنظيم شده است.
خسرو به‌عنوان يك عصب حساس جريان روشنفكري مسئول به‌خوبي مي‌دانست كه بسا ساده‌تر و حتي بي‌خطر‌تر است كه مقاديري دربارة خودش به‌عنوان يك شاعر و منقد ادبي حرف بزند و حتي در اين چارچوب به‌شكنجه و خفقان و س
گفت و گو با جهانگیر هدایت، برادرزاده صادق هدایت و سام واثقی، مدیر انتشارات آزاد ایران، به مناسبت انتشار اولین جلد از مجموعه آثار هدایت در اروپا: «خانه صادق هدایت، ‌زباله‌دانی شده است»
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس حتی تاریخ دقیق این ملاقات ها را از تریبون مجلس اعلام می‌کند آنچنان که نام نماینده‌هایی که مرد سوخته دیدار کرده‌اند را را نیز اعلام می کند و سپس نتیجه می‌گیرد که ؛قربانی این
شاید از من پرسیده شود که چگونه عده ائی قلیل اینچنین توانائی دارند تا اراده یک ملتی را منحرف سازند؟
بنظر من بسياري از کسانيکه ميخواهند به بهائيان در ايران کمک کنند ممکن است به خاطر درک غلط خطري که امروز بهائيان را در ايران تهديد ميکند، تلاشهايشان به ضرر شهروندان بهائي تمام شود.
بهمن کشاورز، حقوقدان در تهران گفت: طبق قانون اساسی به جرایم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و به طور علنی رسیدگی شود که البته علنی بودن وصف همه محاکم است، مگر مواردی که استثناء شود اما حضور هیات منصفه م
آیا سزاوار است برای کسانی که به هدف کمک به اطفال قیام کردند تا وظیفه انسانیشان را انجام دهند چنین عاقبتی رقم بخورد و ما هم فقط به فکر گران شدن زمین و برنج و پودر و چای باشیم و تمام تلاشمان این باشد که
نقش طبقات و حضور در تحولات سیاسی و اجتماعی یکی از بنیادی ترین مباحث جامعه شناسی سیاسی و از مهم ترین تحلیل وقایع و تحولات تاریخی است.