دیدگاهها

نقض گسترده حقوق بشر از سوى حكومت جمهورى اسلامى در ابعادى وسيع در آذربایجان همچنان ادامه دارد.
در اینجا البته روح شخصیت پرستی ایرانی و بله قربان گویان و چاکران و پابوسان درگاه اعلی حضرت هم مقصر بودند و نشان دادند که در این کشور اگر نهادی غیر انتخابی وجود داشته باشد، چه نهاد سلطنت و چه نهاد روحا
به دلیل جو پلیسی در مناطق مرزی سهیل با لباس" نمکی" قدری کاسه و پشقاپ خرید و ان را داخل کیسه ای گذاشت و سوار مینی بوس شد و به باغ دوستم که رسید و کنا رودخانه منتظر ماند تا یک سرباز عراقی برای
فضای تدارک برای "انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری" در ايران عليرغم زوری که برخی‌ها می‌زنند، فضائی است سرد و پر از نااميدی!
یک پژشک متخصصی که از دوران دبیرستان از ایران فرار کرده بود و به المان آمده و درانجا تخصص گرفته بود.در یک مصاحبه وقتی از خاطرات ایران از اوسؤال شد.گفت در ایران جز زجر و بدبختی و حقارت هیچ ندیدم ولی در
گویا این جبر تاریخ است و راه دراز و پرزحمت تکاملی، که باید نخبگان زیادی درجوامع بشری، برای بدست آوردن ساده ترین حقوق انسانی، زندانی وشکنجه روحی و حتا کشته شوند که از جمله اینها دکتر مارتین لوتر کینگ د
هنگامیکه ازشکم مادرش چشم به آن چهار دیواری کوچک ومحدود گشود گریه را سرداد. اما دکترها وپرستاران ونیزمادرش لبخند برلب داشتند.
مهدی بازرگان با همان دارا بودنِ شاخص های آخوندِ حوزه ای خود، بیشتر اهل حرف بود تا عمل، تضاد طبقاتی و مبارزات طبقاتی را در جامعه نمی دید و اصولأ به آن اعتقادی نداشت، برخلاف دیدگاهِ لیبرالیسم که بر حقوق
تنظیم سیاستهای کلان آمریکا نیز تابع سیستم حاکم و احزاب برآمده از آن سیستم میباشد بنابراین توقع اینکه فرد انتخاب شده بدون اذن سازمان سیاسی خود بتواند دست به تغییرات عمیق و اساسی خارج از چارچوپ برنامه ح
اما در باره جرج بوش باید بگویم اگر او هنگام پیروزی بر صدام که اکثریت مردم عراق در شادی بسر می بردند می توانست پروژه آزادی و برقرار دمکراسی عراق را بطور احسن به اجرا در آورد تا آنجائیکه عراق به یک نمون
کوروش پادشاهی بود که از چهره های گوناگون برخوردار است.اگر پادشاهی فاتح بود ، طبعا سرزمینهائی را که فتح می کرد مطمئنا با رهبری وفنونی ماهرانه توانست همه جنگ هایش را به سیاق همه نبرد های جهان لابد باخون
در مقاله‌ای از دوست نویسنده گرامی و از مسئولین سایت ایران گلوبال آقای توکلی، به نام طنزآمیز و جالب « مهدی جامی در زمانه سبک‌دوش شد» ، موضوع اخراج و یا پایان کار آقای جامی در رادیو زمانه مطرح شده است.
محتویات دین بهایی تا حدود زیادی از فرهنگ اصیل ایران گرفته شده.البته هنوز هم زنان را کاملا برابر با مردان نمی دانند چون در رهبریت اصلی شان که خط فکری آنها را معین می کند زنان جای ندارند.ولی بسیار مترقی
بحران اقتصادی ای که در آمريکا و اروپا، گريبانگير بازارهای مالی و اعتباری شده است، روزهای دشواری را برای ايران رقم می زند و حتی اين روند، با سقوط قيمت نفت خام که ۹۰ درصد درآمدهای دولت ايران از آن تامين
در سالهای اخیر برخی کشورهای غربی در پی تشدید بحران هسته ای اقدام به تاسیس مدیا و یا تشدید فعالیت رسانه ای علیه جمهوری اسلامی گرفته اند ودر این ارتباط اقدام به استخدام فعالین سیاسی و فرهنگی در خارج کشو