دیدگاهها

مصاحبه با دنیز ایشچى بمانسبت انتشار کتاب سولدوزون اولدوزلارى/ قهرمان قنبرى
با یک نگاه به صفحه ی ایران گلوبال هر خواننده ی منصفی اذعان میکند که در این سایت همه ی نظریات سیاسی رایج در جامعه آزادانه توسط خود صاحبان نظر با اکانتی که سایت در اختیار آنها گذاشته است درج میشود .
1 کامنت
سایت ایران گلوبال توسط عده ای از طرفداران سابق اپورتونیستهای چپ نما ی بقا برمیت اداره میشودکه از بدو تاسیس تاکنون به نحوی حرکت ملی آذربایجان را نشانه گرفته و به اشکال مختلف آن را مورد تخریب قرار داده
42 کامنت
مریدان سیدابراهیم رییس السادات(رئیسی)، این مسأله را عنوان کرده‌اند که «هیچ سند و حکمی از امام یا یکی از مقامات قضایی مبنی براینکه ایشان حکم قضایی صادر می‌نمود ارائه نداده اند چون وجود ندارد…. آقای رئ
حکومت دیکتاتوری اسلامی در ایران ، با عملیات کردها و مجاهدین و کمک سعودی ها و جیش العدل ها و شاه پرستان امید دوخته به ترامپ سقوط نمیکند.
3 کامنت
نهاد شورا واجد ظرفیتی جدی و بی‌بدیل جهت دستیابی توامان به حاکمیت ملت و حاکمیت ملی است. به عبارت دیگر، شورای مردمی، نهادی است که نیل به آزادی و حفاظت از تمامیت ارضی را محقق می سازد.
3 کامنت
اگر گاسپارینسکی ها در تلاقی زبان و دین تازه رسیده موفق به ایجاد اتحاد در بین اقوام مورد نظرشان نشدند، می بینیم که اتحاد چه ساده با تمسک به تجارب مشترک تاریخی که در مخزن خاطرات ذخیره شده اند، کسب میشود
اگر قرار باشد ما همه چیز را انفعالی ببینیم، هیچ لزومی به حرکت و کسب فهم و آگاهی نخواهیم دید .
انتخابات به زبان ساده در هر کشوری به معنای وجود چند گزینه و انتخاب آزادانه مردم به رای خود از میان آنهاست .اینروزها شاهد گرم شدن دوباره تنور نمایش انتخابات فرمایشی یا بهتر است بگوییم انتصابات در ایران
1 کامنت
من به روحانی رأی می‌دهم، نه برای اینکه از میانِ «بد و بدتر»، بد را انتخاب کرده باشم، بل به این سببِ ساده که در اوضاع و احوالِ داخلی و بین‌المللیِ کنونی، فردی شایسته‌تر از او را برای مقام ریاست جمهوری
8 کامنت
آیا چنین انتخاباتی را می توان جز یک نمایش شعبده چیز دیگری شمرد؟....شرکت مردم در چنین شعبده ای باید تحریم گردد؛ ....جای هیچ تردیدی نیست که این روش، چنانکه در کشورهای دیگری دیده شده است، با ادامه کاری و
بخش اول به موصوع اقلیت های قومی ایران می کشد و خانم جیلانی و نوری علا دو استراتژی متفاوت ارائه می کنند :نوری علا، تم " سکولار -دمکرات " را در یک جامعه چند اتنیکی مطرح می کند در حالی که خان
6 کامنت
باز اگر باشد سپید و بی‌نظیر چونک صیدش موش باشد شد حقیر
14 کامنت
نامه به کنگره، یا آنچه «وصیتنامه لنین» خوانده می‌شود بخش اندکی از نامه‌ها(سه نامه) و یاداشت‌های اوست که تقریر کرده و با نظارت همسرش - نادیا کروپسکایا - منشی وی «ماریا وولودیچوا» به رشته تحریر درآورده‌
2 کامنت
دلایلی برای عدم شرکت در انتخابات
2 کامنت

صفحه‌ها