دیدگاهها

دانشگاه-نظامیه- نیشاپور از لحاظ زمانی 31 سال جلوتر از نخستین دانشگاه معتبر اروپا –بولونا تاسیس 1088- و حدود صد سال مقدم بر دانشگاه پاریس –تاسیس نیمه نخست سده 12- و مقدم بر دانشگاه های اکسفورد و کمبریج
اما، آنچه اینجا در خارج از کشور کار را بر اپوزیسیون خارج سخت می‌کند کاملا قابل درک است.
این سخن نادرست است که اعتراف های تحمیلی اخیر بی اثر یا نشانه ناتوانی نظام است چرا که مخاطبان این اعتراف ها، حتا اگر بدانند که پیام اصلی با شکنجه بر زبان ها آمده است، محتوای پیام را باور می کنند چون می
با تکیه به پشتیبانی شما اهتمام من در جهت آگاه‌سازی جامعه بین‌المللی است تا بدانند که تنها راه حل اصولی و عقلانی برای رفع چنین بحران‌هایی نه حمله به ایران، بلکه حمایت تام از جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم
دلار آمریکا قادر نیست بدون جنگ ها و تشنج آفرینی های منطقه ای حاکمیت و سلطه خویش را در رقابت های واحدهای پولی بین المللی از یک طرف و حفظ ارزش رقابتی خویش در بازار موقعیت سلطه گرانه خویش را حفظ نماید.
"اختناق ایران" نام کتاب قدیمی است از "مورگان شوستر" که نویسنده در آن کتاب به شرح استخدام خود در ایران و ماجرای اولتیماتوم روسیه می‌پردازد.
ایرانی و ایران در کنام و دکان دینمداران از یکسو، از دیگرسو در کمند ترفندهای بی پایان دمکراسی آمپریالیستی دچاریم،
7 کامنت
در اصل قدرت و پادقدرت را نمی توان در آن واحد یک جا جمع کرد. آن ها اگر باهم سازش نکنند قادر به همزیستی نیستند و اگر«ضدقدرت در قدرت» حضوراثباتی پیداکند به معنی تن دادن به مرگ و استحاله خویش است.
اگر قرار بود در ایران اتفاقی بیافتد تا حالا افتاده بود، چون در ایران کنونی دیگر تهران و زبان فارسی قبله گاه ملتهای ساکن ایران نیست، زبان اپوزسیون تنها زبان فارسی است و آنها هم در ایران نمایندگی ملت فا
بعنوان کسی که به فن خلبانی آشنایی داره برای من جای تعجب بسیار است که در این روزگار و دنیای الکترونیک و دیجیتال یک هواپیما اشتباهی در فرودگاه دیگری به زمین بنشیند.
این محافل بهتر است قبل از سر دادن شعار نه شرقی نه غربی و سنگر گرفتن پشت جمهوریخواهی، خود را از آشفتگی سیاست های پانول وار میان براندازی حکومت اسلامی و استحاله (اقناع خشونت پرهیز و قطره چکانی حکومت به
ما در زمینه همکاری به دنبال دیوار ساختن نیستیم و می‌گوییم رقابت است و تضاد و سازش دو عنصر دموکراسی است و هر کدام را حذف کنید دموکراسی حذف می شود.
می‌گویند رهبران سیاسی در دو وضعیت متضاد نرمهای معمول حاکم بر سیاست پردازی را بهم می‌ریزند و بسی خطر ناک میشوند: نخست، زمانی که در اوج قدرتند، و دوم، هنگامیکه که در موقعیتی ضعیف و ناتوان قرارمی گیرند.
2 کامنت
اسماعیل بخشی باید روشنفکران، نخبگان و دانشگاهیان، هنرمندان و چهره های فرهنگی را به مناظره دعوت کند و در این مناظره، سکوت آنها در شرایط کنونی جامعه را به پرسش بگیرد.
غم و اندوه در ایران پایان ندارد و این ثمره بیش از چهار دهه حکومت استبدادی دینی -آخوندی است. یک هواپیمای هفتصدو هفت که نزدیک به پنج دهه از تولید آن گذشته( و از نگاه کارشناسان هوایی دنیا و نه کارشناسان