دیدگاهها

به دنبال مروری بر درسهایی هستم که از این واقعه فجیج برای ایران می توانیم بگیریم. بیشک این جنایت احمقانه شاهزاده بن سلمان به نفع ترکیه و خصوصا جمهوری اسلامی ایران تمام شد.
من هرگز کوشش های کنشگران سیاسی خارج از کشور را نفی نکرده و اتفاقن در تکمیل و پشتیبانی مبارزات درون مرزی بسیار مثبت و سازنده می باشد، اما تا آنجاکه جنبه قیم مآبانه نیابد و گروهی نخواهند با بند وبست با
موجودیت سرمایه سالاران داخلی کشورها و سرکردگی جهانی نئولیبرالیسم آن قرن هاست نتوانسته و نمی تواند بدون ترفند ناسیونالیسم و شوینیسم از یکسو، همکاری و همبستگی با ادیان و مذاهب از دیگرسو توانائی شکننده خ
نخست از یک‌حکمِ کلی آغاز کنیم: به‌گواهِ تاریخ معاصر ایران و منطقه و جهان، در مملکتی که در آن اپوزیسیون رسمی و به‌رسمیت شناخته‌شده وجود نداشته باشد، حکومتِ آن مملکت حکومتی است بی‌آینده.
کنگره ملی نه حزب است و نه جبهه، هم از اولی فراگیرتر است و هم از دومی". کنگره ملی با ایجاد "شورای هماهنگی" آغاز می شود و در روند شکل گیری مبارزات به کنگره ملی میرسد.
آن عده از شعبده بازان سیاسی داخلی ما که مانند دلقک هایی به دنبال عمو سام و نوچه های منطقه ای آنها از جمله بی بی نتنیاهو و محمد بن سلمان به رقص در آمده و به ساز آنها میرقصند، به این امید دل خوش کرده ان
فتواهای خود را نیز برای دوستانتان و دانشجویانتان بفرستید وگرنه هدیه شما زیر نام زنده یاد بختیار برای جنبش سیاسی ما، آوردن فردی امنیتی از رژیم پیشین و جا انداختن او در اپوزیسیون بوده است که امروز با بر
آن چه که مهم و استراتژیک است، داشتن نگاه معطوف به جامعه و تقویت و شکل گیری یک جنبش نیرومند و آگاه به منافع و مطالبات خود و نقش آفرینی آن ها در میانه میدان است یعنی نگاهی جامعه محور و نه قدرت محور.
ما انسانها، فطرتا و بطور غريزي، خواهان تأييد خودمان از طريق شنيدن چيزهايي هستيم كه باش موافقيم و دوست داريم دوباره، سه باره و صدباره بشنويم.
نقدی مختصر بر نوشته آقای زیدابادی.
2 کامنت
ما هرگز بازی‌گران سرانگشت ترامپ‌ها نبوده‌ایم! در کارنامه مبارزه خود که بسی فراتر از عمر شما و عمر جمهوری اسلامی است، تن به فساد و جنایت‌های عظیمی که تمامیت حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد نداده‌ایم.
نگاهی دوباره به حادثه مسلحانهء اهواز از پنجره ایی دیگر...
در مبارزات سال های اخیر معلمان، صدها تن از معلمان دستگیر وزندانی شده اند....در سال ۱۳۸۳ در دولت خاتمی معلمان را در میدان پاستور به صورت وحشیانه کتک زدند....در ۲۲و۲۳مهر وآبان ماه نیز برای آزمودن مدعیان
روحانی در فرازی از سخنانش گفته است که سال ۹۲ با وروداو به صحنه انتخابات مردم به آینده و تحولات سیاسی امیدوارشدند و بازار و اقتصاد و قیمت ها و نرخ ارز آرام شدند.
در روز یکشنبه ۲۲ مهر سال ١۳۹۷ خبرگزاری تسنیم مجددا در گزارشی مستند تحت عنوان " سیستان و بلوچستان رکورددار بازماندگان از تحصیل کشور" می نویسد تعداد رو به افزون بازماندگان از تحصیل به‌دلیل کمب