دیدگاهها

تاکی باید گول نامردمان دغل را خورد؟ تاکی کلاه مذهب، ملت و دمکراسی باید سر توده های کار و زحمت رود؟ کو عدالت خدا و کو دمکراسی توام با نان؟
آذربايجان يكی از سرزمين های مقدس ايرانيان باستان و نمادی از تماميت ارضی ایران و همبستگی خلل ناپذير ايرانیان در تمام ادوار تاريخی بوده است....حمزه اصفهانی در تاريخ پادشاهان و پيغمبران مي گويد: زرتشت از
7 کامنت
اگر همه چهره های بی بته ورزشی و هنری جمع می شدند و جیغ می زدند، کسری از پژواک صدای علی را نمی توانستند پدید آورند و این یعنی که مردم ما و بخصوص نسل جوان ما، به قول مولوی "گندنا را می شناسند از گذ
1 کامنت
اگرچه از جنگ جهانی دوم به این سو مسائل خاورمیانه در کانون اخبار جهان است، اما سطح عمومی درک ما از تاریخ شکل‌گیری قضیه فلسطین و جنبش صهیونیسم مطلوب نیست.
در جامعه ما شاید خانواده ی « نه گویی» یافت نشود که به نوعی از ستمگریهای حکومت زخمی نباشد.
5 کامنت
sam_ghandchi
واقعاً مایه تأسف است که ایرانیان مقیم خارج و آنهم کسانیکه خود را صاحب نظر اپوزیسیون می نامند وقتی در اکثر کشورهای غربی که آنها مقیم هستند حتی ازدواج همجنسگرایان به رسمیت شناخته شده، در این عرصه حقوق ب
و خاك آخرين نفس ماست
4 کامنت
«باید این واقعیت را بپذیریم که دولت فربه و همه‌جا حاضر و مداخله گر در اقتصاد بر بی‌اعتمادی‌ها خواهد افزود؛ متفکران اقتصاد مکتب اتریش به ما آموخته‌اند که دولت‌ها توان و انگیزه لازم برای ثروت آفرینی را
خبر بدون تفسیر نماینده زاهدان: ۸۰ درصد مردم سیستان و بلوچستان زیرخط فقر هستند/ کاری از مجلس ساخته نیست
برای نجات ملتشان، به ساختن تاریخ جعلی کورش و داریوش و افتخار خشک و خالی موجوداتی تخیلی که وجود خارجی ندارند، متوسل نشوند و با افسانه سرائی به ملتشان قوت قلب ندهند، و الکی خود را اشرف مخلوقات نپندارند،
3 کامنت
ین دستاورد بشریت است که امر جدایی یا ماندن در کادر سرزمین واحد، نه با زور و جنگ که از طریق همه‌پرسی دمکراتیک انجام پذیرد.
reza_parchizadeh_Profile_Photo
روشن فکرانی که نه با رژیم جمهوری اسلامی سازگار بودند و نه با مخالفان رژیم. این قشر بعضا حرف‌های رادیکالی هم در قبال رژیم می‌زد که اعتبارش به عنوان آپوزیسیون را افزایش می‌داد.
5 کامنت
اگر شاهزاده برای سلطنت طلبان موظف به پاسخگویی نیست به خودشان مربوط است، اما امروزه رهبران سیاسی موظف به پاسخگویی هستند.
2 کامنت
مطمئن باشید خاموش شدن صدای منتقد ملی تنها و تنها آوای آنانی را بلندتر و گوشخراش تر خواهد ساخت که هیچگونه تعهدی به ایران ، منافع ملی و تمامیت سرزمینی آن ندارند.
2 کامنت
مژگان سربی و فرحناز ظرفچی در خردادماه سال ۱۳۶۰ دستگیر شدند و پس از ماه ها بازجوئی و شکنجه مژگان به ده سال زندان و فرحناز به هشت سال زندان محکوم شدند!