دیدگاهها

تنها راه رهایی، اعتصابات کشوری و اجتماعات خیابانی میلیونی در سراسر ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی است....ارتش و نیروی انتظامی و بدنه ی سپاه با ملت است و در صورت ادامه ی تجمعات و اعتصابات، این نی
رژیم اسلامی در این چهل سال خوراک کافی برای تجربه های تلخ و یادآوری روزهای خوش گذشته فراهم کرده است.
مریم سطوت در نوشتاری به نام «نقش مدافعان رژیم پادشاهی در آینده ایران» (1) از اینکه اخیراً «مدافعان رژیم پادشاهی» از «تحرک برجسته‌ای» برخوردار شده‌اند، اظهار نگرانی کرده‌ است.
مبارزات جاری شهروندی در ایران، سیاست های شیخ، شاه، چپ ایدئولوژیک و چپ قومگرا را بچالش کشیده و مساعدترین بستر برای قدرت گیری سوسیال دمکراسی در ایران فراهم شده است. زمان را دریابیم!
تکنولوژی حلقه های بسته مدارهای خودگردان "بلاک چین" بر پایه های دستاورهای صنایع دیجیتال و اینترنتی هوشمند امروزین این پتانسیل ها را دارا میباشد که این سیستمها را در نظام های کوچکتر خودگردان
ایرانگلوبال سالهاست در کشور دانمارک بعنوان یک انجمن سیاسی ثبت شده ، و برای دریافت کمک مالی از دوستداران سایت، شماره حسابی را نزد بانک Nordea دانمارک باز کرده است.
1 کامنت
اتفاقانی که امروزه در فرانسه و دیگر کشورهای اروپائی رخ می دهد تتمه آثار تخریبی واکسن سوسیالیسم روسی می باشد، و عملا جوامع اروپا مخصوصا با رشد سریع تکنولوژی در جهان بر سر دو راهی واقع گردیده اند،
1 کامنت
با بلیون ها سیاره و هزاران منظومه در کیهان، که منظومه شمسی تنها یکی از آنها و کره زمین ذره ناچیزی از آنجاست، دلیلی ندارد در سیارات دیگر زندگی ها وتمدنهائی بسیار پیشرفته تر از زمین وجود نداشته باشد.
مدت زیادی از برگزاری کنفرانس واشنگتن و جنجال تجزیه طلبان با تابلوی اتحاد گروه های اپوزیسیون ایران نمی گذرد.
تقدیم به بی مردمی!
حاصل بمبگزاری انتخاری اخیر چابهار دو کشته بیگناه بود. یک سرباز سنی مذهب بلوچ از طبقه زحمت کش درزاده و دیگری یک شیعه.
9 کامنت
در طول تاریخ حاکمیت مذهب شیعه، مترسک سازی و اندیشه دشمن وهمی، به شیوه های عجیب و غریب رواج داشته است.
همانطور که تمامیت ارضی خواه آزاد است فعالیت سیاسی کند، همانطور هم جدایی خواه آزاد است فعالیت سیاسی انجام دهد.
آذربایجان با ادبیات سیاسی آشنایی بیشتری داشت، به جهانبینی و گرایش های گوناگون آن آگاه بود، بخشی از آن را در پروسه انقلاب مشروطه و بخش دیگر را از جنبش روشنفکری و سوسیال دمکراسی آموخته بود که از سوی...
مخاطب ما کور و کر و لال است...