دیدگاهها

بله، نسل کشی ارمنی یک دروغ بین المللی، و یک دروغ تاریخی است. آنهایی که این دروغ را مدام تبلیغ می کنند، آشکار است که به ارزش هایی مانند حقیقت و وجدان هیچ احترامی قائل نیستند. هدف های امپریالیستی آنها، ارزش های انقلابات دموکراتیک آنها را مدت هاست که از بین برده است.
افسانه قدرت دیکتاتوری مهار نشدنی را مهار میکند و به خدمت خلق در میاورد و از این طریق « مرگ را پس میزند و به جاودانگی» تحقق می بخشد.
در سرزمین ما کلمات و به همراه آنها اندیشه ها چون پرندگان، همیشه از این سو به دانسو در پرواز برده اند ...
« پیش از همه، لازم می دانم بگویم که از سیاست خودمحور و لجن زارِ پهلوی ها بود، که این آخوندیسم بالید و هیولای ولایتمدار زائید؛ خیانتِ بزرگی به زندگی همگان که بربادرفتگان، گرسنگان و لهیدشدگان، این جنایت پهلوی ها را هرگز فراموش نخواهندکرد.»
مبادله ضربات کلامی بین ایران و اسرائیل افزایش یافت.
خرده جنبش های موجود مایه و عناصرسازنده جنبش های سراسری هستند. خیره شدن و مشارکت فعال در این نوع سازمان یابی خودجوش و خودکنشگر و عناصراولیه گفتمانی نهفته در آن ها، برای چپ و مدافع آزادی وعدالت اجتماعی اهمیت ویژه ای دارند. یافتن و شفاف و برجسته و سراسری کردن وجوه عام و مشترک نهفته در این جنبش ها، مهم ترین وظیفه هرکنشگرآگاه و متعهد به جنبش را تشکیل می دهد. اکنون فصل جوانه زدن، رویش و گفتمان یابی جنبش ها و گره خوردن آن ها با یکدیگر است.جریان ها و طبقات ونیروهای دیگراجتماعی هم بیکار نیستند.
نوشته زیر متن بسط یافته سخنرانی کوتاه من به عنوان میهمان در "کنگره وحدت چپ" در کلن است که در آنجا با توجه به کمبود وقت تنها به رئوس آن اشاره شد

با افتخار باید مسئولین اعلام کنند در صنعت کودک نوازی صاحب لژیونر شده ایم و بایست برای جهانی کردن این صنعت به خود ببالند، در تعجب و حیرت اینکه رسانه میلی و بخصوص شبکه قرآن این موضوع ترانسفر متجاور جنسی به ترکیه را به صورت مستقیم پوشش نداند؟!

در ینگه دنیا پزشک تیم ملی ژیمیناسیک دختران در دادگاه علنی و بدون ذره ایی چشم پوشی به بیش از صد سال زندان محکوم می شود،بزرگتر از ترامپ هم جرات و شهامت حکم اش را ندارند!درست مثل ایران که احکام به درستی اجرا می شو!؟
طرحی برای حل یک معضل مشترک
در انقلاب اجتماعی همواره این خطر وجود دارد که دمکراسی نابود شود و نیروهای دمکراسی خواه طرد گردند. در انقلاب اجتماعی امکان سر درآوردن یک دیکتاتوری دیگر و یا آنارشیسم وجود دارد . در انقلاب سیاسی نیروهای دمکراسی خواه مساله رهبری سیاسی و طرح نظام دمکراسی را مدون می کنند و این مسایل حیاتی را به اتفاق و یا انقلاب کنترل نشده واگذار نخواهند کرد.
اصول گرا و اصلاح طلب دو تیغه ی یک چاقو هستند. هدف این دو گروه چپاول، غارت، دزدی از بانک ها و بیت المال و حقوق های نجومی است. دعواهای ساختگی این دو گروه از روحانیان فقط در نحوه ی خوردن است و بس....تفرقه و خشونت از قرن اول هجری توسط مفتیان، روحانیان و فقیهان انجام گرفته است
"ژاک دیره دا" فیلسوف فرانسوی – الجزایری پست مدرن معاصر که به اندیشورزی ضد ساختاری "دیکانستراکچرالیسم" معروف میباشد، در مورد زبان معتقد است که نه تنها این ما هستیم که کلمات و گفتار را میسازیم تا اندیشه های خود را توسط آن بیان کنیم، بلکه خود زبان و گویش به خودی خود قالبی تنگ برای اندیشه های ما میباشد.