دیدگاهها

انتخاب و اراده سیاسی امروز، تعییین کننده نوع نگاه به انقلاب
اگر هر شرط از مجموعه شرایط داخلی و بین المللی و هرحلقه از زنجیره رویدادها چنین به هم گره نمی خورد شاید اوضاع به گونه ای دیگر رقم می خورد. تجربه نشان داد که رژیم شاه ظرفیت پذیرش اصلاحات بنیادی و "شنیدن صدای انقلاب مردم" را داشت. فکر می کنم با اوج گیری اعتراضات، وانهادن رویکرد انقلابی و اتخاذ سمتگیری "مبارزه با دیکتاتوری آری، همراهی با انقلاب نه!"
بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام


آیا چپ های دموکرات ایران جهت تبدیل شدن به یک آلترناتیو معتبر و ریشه دواندن توده ای خویش در جامعه نباید پیوند با نسل های جوان ساختار شکنی را که به دنبال الترناتیو مدرن و مترقی میباشند را در دستور کار خویش قرار دهد؟ آیا وقت آن نرسیده است تا نسل های جوان و نهال های آینده ساز کشور از طریق سپردن پرچم آلترناتیو سوسیالیستی بدست آنها بستر و زمینه تاکتیک محوری چپ دموکرات در زمینه سازماندهی آلترناتیو منسجم و فراگیر چپ قرار گیرند؟
محمد علی اصفهانی       Mohammad Ali Esfahani
به خود باور نخواهيم داشت اگر نگاهمان به ديگران باشد.
و نگاهمان به ديگران خواهد بود، اگر به خود باور نداشته باشيم!
سرکوب دستفروشان در تهران
پرسش‌ها این است: آیا مامور معذور است؟ آیا ما در پیروی از دستورها و قوانین یک مسئولیت فردی و اخلاقی هم داریم و آیا پیروی کردن از قوانینی که با وجدان ما و قضاوت مستقل ما سازگاری ندارد، ویا سکوت در مقابل آن، بخشودنی است؟ این پرسش‌های بسیار کهنِ علم اخلاق، فلسفه، علم دادرسی، علوم اجتماعی و سیاسی است. لطفن، این مقاله را کنار بگذارید و پیش از خواندن آن، خودتان به این موضوع فکر کنید، به‌ویژه به این فکر کنید که وقتی دستور و یا قانون با وجدان و اخلاق شما مغایرت دارد چکار می‌کنید؟
اینطور به نظر می رسد که کفگیر رضا پهلوی به ته دیگ خورده که علنن از شبکه چند نفره ای بنام ایرانیاران حمایت می کند. این شبکه در چند روز اخیر شاهکارها زائید و کسی متوجه نشد
قبلا بسیاری چنین می اندیشیدند که احتمالا در پیام خامنه ای به تغییرات بنیادین در حاکمیت ولایت فقیه و حذف پُست اصلی نظام ولایت فقیه (رهبری) برای جلوگیری از سقوط نظام مُلایان اشاره خواهد شد، اما نه تنها چنین نشد، بلکه او همچنان با قول و وعده هایی پوچ و مبنی بر تصحیح خطایای نظامش و رفع معایب بودجه دولت، می کوشد نوعی انعطاف انتزاعی را در ذهن مخالفان سرسخت رژیم ایجاد کند...
در طی چهل سال اخیر بیشتر چپ های ایران دستخوش تحول فکری شده و با انتقاد از بینش مارکسیستی به سوی اکولوژی و سوسیال دمکراسی و جمهوری خواهی گرایش پیدا کردند. اما بخش دیگری از چپ ها در ساختار فکری کهنه باقی ماندند

دفاع رضا حسین بر از کشتار جیش العدل در بلوچستان

رضا حسین بر فعال بلوچ و عضو کمیته مرکزی شورای راهبردی شبکه ایرانیاران در شبکه مذهبی کلمه که همیشه شیعیان را کافر و در جنگ با سنی ها می داند در دفاع از قتل عام های جیش العدل می گوید تشکیلات نظامی سیاسی جیش العدل برای برقراری عدالت در ایران برخاسته است.

انتشار از: 
از اواخر سال های 1800 استعمارگران آمریکایی جای پای اسپانیا را پر کردند. تجارت استعماری، حکومت های استبدادی، سرخپوستان گرسنه و بیمار، کودتاها، جنگ های داخلی، مواد مخدر و تروریسم ابزارهای جدید استعمارگران آمریکایی برای تسلط بر آمریکای لاتین بودند.