دیدگاهها

منصور در کشور سوئد نیز از پا ننشست. در سوئد نیز در کنار تحصیل در رشته مهندسی به فعالیت سیاسی علیه رژیم شاه ادامه داد. به کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا پیوست و سپس به گروهی که در تدارک وحدت با سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بود، گرایش پیدا کرد. (پس از انقلاب سازمان وحدت کمونیستی از دل این گروه بیرون آمد). پس از انقلاب منصور نیز مانند هزاران دانشجوی ایرانی که شیفته آزادی و استقلال ایران بودند، به ایران بازگشت تا در جشن و سرور پیروزی مردم شریک باشد.

ویدیویی کوتاه به یاد و گرامی‌داشت خاطره منصور نجفی
در ایران امروز حکومت در دست دو گروه از مردمان ایران مرکزی و چند استان دیگر و مردمان تُرک آذربایجانی است، که گذار به دمکراسی و برقراری حقوق شهروندی و برابری در حقوق قومی و ملّی در عرصه های سیاسی و اقتصادی را مسدود کرده است، مردمان ساکن جغرافیای پارسه (پارسی ها) مانند سایر مردمان و اقوام دیگر تحت فشار چند گانه است، راه اصلی مبارزه برای برکناری نظام جمهوری اسلامی و استراتژی جایگزینی دمکراسی در ایران خلع سلاح کردن این دو گروه از مردمان در ایران است، هر گونه شعار و روش دیگر مانند گذشته خطاست.


منطقه
و كشور شدگى هاى كوچك
و رؤياهايى بزرگ
سعادت، خوشبختی و حق تعیین سرنوشت حق مسلم خلق کُرد است که همه باید بدان احترام بگذارند. کُردهای شمال عراق (همچون دیگر کُردها) حق دارند با اعلام همه پرسی به حقوق خود رسمیت ببخشند. اما تدارک برای برادر کشی و یا درگیریهای قومی- مذهبی آنهم با دست اندازی به حقوق دیگران یعنی الحاق مناطق مورد مشاجره به اقلیم بزرگترین خیانت به خلق کُرد است. اگر احزابی این سیاست جنایتکارانه را بنام مردم کُرد و با پشتگرمی به حضور نیروهای خارجی در منطقه میکنند بدانند که بخت آنان رو به افول است. و اگر کسانی بنام خلق کُرد در
مسئله، آنطور که تصور می شود، و یا این تصور از طریق رسانه های "جریان اصلی" غرب به افکار عمومی جهان تزریق می شود، عدم توافق در مورد قدرت فزاینده اتمی کره شمالی نیست. بلکه، بحران کره، یک جنگ ژئوپولیتیک واقعی، بین چین و کشورهای اروآسیا از یک طرف، و آمریکا متحدین اش از طرف دیگر است. این جنگ، توازن کشورهای آسیای دور را عمیقا تحت تاثیر قرار داده، و، سیر آینده تحولات جهان را نیز، تحولات آسیای دور تعیین خواهد کرد. اقتصاد آسیای دور با سرعت و نیرو، و تکنولوژی نظامی اش با سرعت کمتر، ولی با قدم های مطمئن ر
فاشیسم مکانیسمی دفاعی در برابر تغییر و متاثر از ناتوانی، ضعف و بحران است؛ و در راستای پاسداری و بازسازی میراث یا حفظ ساختمان موجود، تمامی مرزهای انسانی و عقلانی را توسط اعمال خشونت و احکام روحانی درمی نوردد. در این مکتب، ارزشهای تعریف شدهی ملت و امت والاترین بوده و یکپارچگی لایذال می ماند. فرمان پیشوا به عنوان برگزیدەای الاهی فصل الخطاب قرار گرفته و تنها راه نجات، رستگاری و تعالی مردم؛ در گروی ماندن در چهارچوب ملتی فاخر و برتر معنا می یابد.
نابودي طبقه نخبگان واقعي كشور در جريان انقلاب اسلامي و عدم وجود انديشكده هاي مستقلي كه منافع ملي و
تمدني ايران و ايراني را در نظر داشته باشند، سبب شده است كه كشور ايران و تمدن إيراني سرگشته و حيران حتا منافع خود را نيز تشخيص ندهد و هر روز گام به گام تن به سختي بيمارش را بسوي مرگ و نابودي كامل روان كند. اشغال تمامي پستهاي عالي سياسي و قضائي و قانونگذاري ايران به دست متولدين عراق يا عرب دوستان و عرب زدگان و مهم نبودن منافع ملي و تمدني ايران براي انها از سويي و نبودن
مدیرانی که تا پیش از شروع لیگ مصاحبه های رنگارنگ و عکس هایشان روی روزنامه ها و تلکس خبرگزاری ها خودنمایی می کرد ،چند وقتی است که تلفن ها را از دسترس خارج کردند و پشت سرمربی خود را پنهان نمودند.مدیران وزرات ورزش بجای سکوت می بایست تک تک آنها را اظهار کرده و بخاطر زجری که هوادار این روزها متحمل می شود از این مدیران بی مسئولیت پاسخ بخواهند.
لنین سال ۱۹۱۸ روزنامه پراودا می خواند.
انقلاب اکتبر یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین حرکت اجتماعی سده بیستم و امید نسلی از انسانگرایان یک دوره تاریخی بود که به زخمی جدی بر پیکر مبارزان عدالت، آزادی و کرامت انسان بدل شد.
یک سده بعد از این تحول بزرگ و سرنوشت ساز، با داشتن جواب معما در دست، درباره انقلاب اکتبر چه می توان گفت؟
بنویس که من به وطنم خیانت نکردم. من فقط به دستور زنرال محمت دیشلی عمل کردم. بنویس که نظام یعنی اطاعت از مقام مافوق....
این را میگوید و به بیرون سالن میرود تا آبی به صورتش بزند ؛ نگاهم به طنابهای بریده شده آویزان از ستون جلوی پنجره های آنسوی سالن دوخته شده ؛ دارم وقایع اینجا را در هفته های اول بعد کودتا تصور میکنم : انسانهای لختی که از پشت دستبند زده شده و روی زمین خوابانده شده اند و نگهبانان با کمربند به جانشان افتاده اند ؛ چند نفری هم آن بالا آویزان اند و با خونی که به رگهاشان نمیرسد بیشتر...