قومی-ملی

می توان گفت که آقای شریعتمداری، تنها به مهندسی قومی آب بنیاد برخاسته اند و نگاهشان، دستکم دویست سال کهنه و پوسیده است.
اما واقعیت این است که این رژیم نه تنها نمی تواند باچنین اَعمالِ جنایتکارانەای، خطر سرنگونی خود را، با مبارزاتِ مردمانِ آزادیخواە وتبعیض ستیزدرایران، كُند نماييد بلكه
سرعت صدور احکام بعد 45 روز بازداشت ، عدم وجود وکلای مستقل و عدم دیدار این متهمان با خانواده هایشان به ابهامات این پرونده و چگونگی محاکمات صوری
راهبرد فعلی آمریکا نسبت به ایران : تسلط بر اعراب، توانمندتر کردن قدرت نظامی و اقتصادی اسراییل، فروش اسلحه، به حاشیه راندن موضوع فلسطین، تعویق بازسازی سوریه، مجبور کردن کشور های عربی به برون سپاری امنی
در کتابی که به نام «ناسیونالیسم یعنی حماقت» نگاشته‌ام، بنیادهای ناسیونالیسمِ پارسی‌گرای موجود در ایران را برانداخته‌ام و عقل‌ستیزانه بودنِ همه‌ی ناسیونالیسم‌ها را نشان داده‌ام.
چراتجزیه طلبی؟
آقای فواد مرادزاده رئیس کمیته دولتی دیاسپورا در جمهوری آذربایجان با گروه کودکان انجمن فرهنگی ساف در استکهلم دیدار کرد در این مراسم او شاهد هنرنمائی گروه کودکان از جمله رقص کوههای شوشا بود که توسط چهار
در ساعات بامداد امروز سه شنبه 15 آبان ماه ۹۷ نیز دوتن از فعالان عرب به نام های صالح تامولى طرفى(منابی) و عبدالله چلداوی از اهالی
جو جامعه سیاسی ایران بسیار سنگین، حساس و خشن است. در این فضای بی رحم هر خطائی می تواند جوانان تازه کار را با سر به زمین گرم بکوبد.
رضا پهلوی هم مثل خامنه‌ای اشاره‌ای به رنج مردم بر اثر فشار تحریم‌ها نکرد. از آرزوهای خوبش گفت و این که با "متخصصان" کشور را خواهد ساخت. برایش مدام کف زدند.
چپ های دموکرات، علاوه بر مبارزه در راه برچیدن استثمار انسان از انسان و استقرار پایه های نظامی بر بنیان های عدالت اجتماعی، در عرصه های دیگر فروانی نیز حضور یافته و و سینه سپر کرده و پیکار میکنند.
دروغین علیه شخصیتﻫﺎی مخالف رژیم آخوندی ﻣﻰپردازد و هرگز در مورد مقامات و رهبران جمهوری تروریستی اسلامی، مطالب مهمی را منتشر نکرده است و حتی همواره هنگام ذکر نام «سیدعلی خامنهﺍی»، از عبارت «آقای خامنهﺍی
مسئله‌ای که اغلب فراموش می‌شود این است که سیاست امری مشخص و محدود به زمان و مکان است.
خاندان ال شعود که از شتر سواری ، ناگهان هواپیمای خصوصی سوار می شوند ، در قرن بیست و یکم ، همواره فرهنگ کهن صحرانشینی را حفظ کرده ا ند . به طور مثال از تاریخ متنفرا ند .
سیل خروشان صدها هزار ایرانی در جاده های بسته ی منتهی به پاسارگاد و نیز آیین های گوناگون بزرگداشت کورش بزرگ در تهران و دیگر شهرهای میهن، شیفتگی ایرانیان به فرهنگ و تاریخ خود و بیزاری آنان از رژیم جمهور