قومی-ملی

هر وقت جبهه ی متحد آذربایجان در خارج و داخل ، بین نیروهای سیاسی و مردمان ستمکش و تبعیض دیده ، به عنوان یک جبهه ی « دموکراتیک و مترقی» جهت رفع تبعیض و تعیین حق سرنوشت در آذربایجان، شناخته شد؛ من عاشقان
"پایان حکومت آکپ فرا رسیده است. نتیجه رفراندوم تقریبا 50- 50 است. جزئیات ارقام دیگر مهم نیستند، با پیروزی 51% آنهم با شک و شبهه، نمی شود قانون اساسی و رژیم تغییر داد.
2 کامنت
ما مفهومى فراتر از گستره هاى استعمارگرانيم ما مفاهيم رهايى هستيم
8 کامنت
جهان در حال تکامل است و این امکانات دجیتالی دیگر فرصتی برای خرافات و تقلید کردن نمی گذارد. لذا پیشرفت بشر خود امکانی است که آگاهی و اطلاعات را زیاد کند و اسلام افراطی را به عقب براند.
5 کامنت
تپش تاریخ را می توان در کاخ پتسدام شنید. شهری در سی کیلومتری برلین و کنار دریاچه ای که تا برلین کشیده شده است.
1 کامنت
سرود میهنی "ای ایران" در جشن عروسی یک خانواده ی لر بختیاری نواخته و خوانده می شود. همراه با گسترش چشمگیر فرهنگ ایرانگرایی در میان ایرانیان، چندی است، نواختن سرود های میهنی، بویژه سرود "
1 کامنت
حکومت دیکتاتوری اسلامی در ایران ، با عملیات کردها و مجاهدین و کمک سعودی ها و جیش العدل ها و شاه پرستان امید دوخته به ترامپ سقوط نمیکند.
4 کامنت
سازمان حقوق بشر اهواز معتقد است كه اين محروميت عربها از پستها و مديرتهاى دولتى و نيز استخدام مهاجران و در مقابل سيل بيكارى بوميان از مصاديق بارز تبعيض قومى و نژاد پرستى بوده
26 کامنت
مشغول شدن «در برخورد های حاشیه یی بین فعالان بر سر اعمال هژمونی این و آن» ، پلاریزه شدن بر سر مواضع فردی و گروهی، نیاز آذربایجان نیست. شرایط و خود را دریابید و آگاهانه حرکت کنید.
36 کامنت
حداقل سه هزار سال است که انسان ها کوشیده اند که از فاصله های بسیار دور با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ؛چین باستان و مصر از نظام های پیچیده نامه رسانی استفاده می کردند و یونانی ها ، سقوط شهر تروا را با ر
33 کامنت
ما فاقد انتقادی سالم در حرکت ملی هستیم.
11 کامنت
آنكه گفت آرى و آنكه گفت نه، هر دو مسيرى را رفته اند كه دموكراسى را زمزمه مى كند. به جز تركيه كدام كشور در خاورميانه چنين شرايطى دارد؟
27 کامنت
چطور میتوان در شرایط وجود پروژه ی « آنارشی و شبه دولت سازی» ، به تله نیافتاد و استراتژی کسب حقوق و تعیین سرنوشت را با دیگر « ستمکشان و تبعیض دیدگان» در همبستگی پیش برد؟ پی گیری مستقل خواسته های برحق
1 کامنت
اين متن از " نت هاى نوشته شده بر دفتر تنهايى " گرفته شده است. از اين به بعد سعى دارم خود را بريزم ته چاهى كه نيست.
18 کامنت
با اين نقشه ها ي جمهوري اسلامي دوست دارد ايران را تبديل به سوريه ايي ديگر كند جهت ظهور موعود
2 کامنت

صفحه‌ها