قومی-ملی

قابل توجه معترضین به تلویزیون کلمه من به عنوان یک مهمان تلویزیون کلمه حق اعتراض را به عنوان بخشی از حق آزادی بیان می دانم و همه ایرانیان را تشویق می کنم که از این حق استفاده کنند.
5 کامنت
در واقع برای خوانش وضع حال و آینده ملیت های غیرفارس در ایران باید به دو لایه یا دو بازه زمانی توجه کنیم.
1 کامنت
رژیم جمهوری اسلامی، ازخیزش برحق مردمان ملیت های ایران به درستی به وحشت افتاده است.
در پی انقلاب آمریکا، دو سال پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۷۸۹، سندی تحت عنوان منشور حقوق ایالات متحده آمریکا مورد تصویب قرار گرفت که شامل ۱۰ متمم اولیه است
اینک سه روز از حمله نظامی ترکیه به شهر افرین سوریه میگذرد. این شهر با جمعیت ۸۰ هزار نفری، اینک در معرض بمبارانهای مداوم از هوا و زمین قرار دارد.
1 کامنت
مسله ای در باب کردها که بیش از اندازه به آمریکا اعتماد داشته اند اینست که فراموش نکنیم عبدالله اوجالان با کمک سازمان سیا و موساد در یونان ربوده و به ترکیه تحویل داده شد.
1 کامنت
براستی روزگار ما مردمان خاور میانه روزگار غریبیست نازنین!
1 کامنت
اولین راه حل سپاه و سردار آجرلو، خروج «یحیی گل محمدی» و حضور یک مربی ترکیه‌ای بود.
هدف از اینکار دفع نیروی پیشتاز مبارزاتی ، نیروی رادیکال و مبارز و جایگزین کردن نیرویی که دست پرورده و یا بشکلی از اشکال
جا دارد از جلائی پور و امثالهم پرسیده شود: کرکس واقعی کیست؟ چه کسی بر اجساد این جوانان جانباخته چنگ انداخته و حتی بر مرده شان نیز رحم نمیکند؟
بر خلاف فکری که گویا « انترنت از خارج» این جنبش را رهبری کرده، که مطلقاً نادرست است، جوانان خودشان بر اساس «تجربه تلخ و سخت» زندگی خویش همه چیز را سازماندهی و رهبری نموده اند. نزدیک به چهل سال است
2 کامنت
همیشه دیدگاه های شما را که درباره جنبش سیاسی ایران در اینترنت دیده ام، بسیار واقع گرایانه یافته ام و به رغم اختلاف هایی که با نظرات شما در مورد موضوع خودمختاری در کردستان ایران ، همه پرسی استقلال در ک
نامه اعتراضی گروهی از دانشگاهیان، هنرمندان ، کوشندگان اجتماعی و سیاسی به علی خامنه ای آقای خامنه ای، همین امروز استعفا دهید و حکومت را به دست معتمدین مردم برای تشکیل مجلس مؤسسان و برگزاری رفراندوم
به منظور قانونی کردن پرونده سازی علیه منصوره بهکیش که شش نفر از اعضای خانواده اش را در دهه ی شصت به قتل رسانده اند و هنوز پاسخی مبنی بر چرایی و چگونگی این جنایت ها نداده اند، دادگاه دوم در تاریخ ۱۳ دی
تا زمانیکه روشنفکران ونمایندگان تشکیلاتهای سیاسی فارس زبان در گفتار ، کردار ، مقالات ، مصاحبه ها و سخنرانیهایشان از حقوق پایمال شده ملی-مذهبی اتنیکهای غیرفارس در ایران دفاع نکنند، از قبول کثیرالملله ب
12 کامنت