مقالات تحلیلی و علمی

مدت زیادی از برگزاری کنفرانس واشنگتن و جنجال تجزیه طلبان با تابلوی اتحاد گروه های اپوزیسیون ایران نمی گذرد.
دوران پنج ساله 25-1324 به علت خلع رضا پهلوی از قدرت توسط متفقین و عدم استقرار حاکمیت فرزندش به معنای واقعی کلمه، علی رغم نابسامانی های بسیار در امور کشوری، آزادی های نسبتا قابل قبولی برای اظهار نظر رو
به نظر ما ملل غیر فارس در ایران برای بدست آوردن حقوق ملی، بهبود شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود احتیاج به سازمانهای مختص به خود را دارند.
رژيم جمھورى اسلامى ايران بر بنياد سوء استفاده از دين و به ويژه از مذھب شيعی نوع "امام و امتی"اش، مردمان داراى دیگر مذاھب را "غير خودى" محسوب داشته وبا استفاده ابزارى از خود فروخت
چرا من طرح آن ده سازمان سیاسی را "تجزیه طلبی" ارزیابی کردم؟ اول، نه به این دلیل که انها خواستار"فدرالیسم" شده بودند بلکه خواستار "فدرالیسم قومی" شده‌اند.
ما در گذشته برای آذربایجان ستارخان و باقر خان و عمواوعلی ها و خیابانی ها و پیشه وری ها و فریدون ابراهیمی ها تلاش ورزیده ایم که همواره به فراتر از آذربایجان و رهائی همگانی می اندیشیدند.
دهه چهل خورشیدی، دوران درخشان اقتصاد ایران و زمانه رونق بازار تولید داخلی و شکل‌گیری صنایع ملی بود.
ایده آبان هنوز در شکل طرح اولیه خود عرضه شده است و برای نهائی شدن به کمک فکری-راهبردی شما نیاز دارد.
از سوئی ديگر، زندگی در شرايط نامطلوب آب و هوائی منطقه، سرما، برف و باران، زندگی بر مردم اين منطقه را سخت کرده است. اما مردم
در این نقطه ی عطف است که هم اکنون در خوزستان اعتراضات کارگری ( شکاف طبقاتی ) بر نارضایتی های ناشی از فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حاکمیت سیاسی ( شکاف دولت - ملت ) از یک سو
تاریخ نشان می دهد، مردم گرفتار به رژیم‌های توتالیتر، به میانه‌روی سیاسی می گروند.
ارتجاع آریایی همراه با سلفی گری تاریخی خود از پتانسیل ارتجاع سیاه نیز استفاده می کند تا جنایت خود را دو چندان کند.
تقدیرچنان رقم خورد که انور خامه‌ای از چپ‌گرایان ایرانی بیش از یک قرن عمر کند و خود به تاریخ زنده بدل شود.
نخستین سندهای رسمی که پس از قتل داریوش و پروانه فروهر صادر و به من به عنوان بازمانده‌ی آنان تحویل داده شد دو "گزارش معاینه جسد" از سازمان پزشکی قانونی کشور بود.
در یک ارزیابی میتوان گفت که این کوشش(فراخوان مشترک) ثمره یک تفاهم فکری بین نیروهای چپ ضدامپریالیستی میباشد که در مخالفت با امریکا در حال شکل گیری است و سیاست راهبردی رژیم در بطن "اتحاد عمل نیروه