قومی-ملی

یادگیری تیمی رقابتی: کاتالیزور و اسلحه آموزشی من
اینجانب در این کتاب، ضمن بررسی نقادانه دلایل ناکارآمدی سیستم‌های فعلی آموزش و تبعات مخرب آن‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی، به آخرین مسائل و روش‌های تدریس در حوزه‌ی آموزش (زبان) پرداخته‌ام.
در چند هفته گذشته خبرهایی در سایت ها و بعضی خبرگزاری ها پیرامون یکسری نشست ها و ائتلاف ها جهت تشکیل یک اپوزسیون سراسری پخش شد و بدلیل اینکه یکی از احزاب اهوازی – حزب تضامن دمکراتیک اهواز – در آن نیز ش
ترکیه نمی تواند با نمایندگان سیستم پوسیده، و در حال فروپاشی غرب به راه خود ادامه دهد. با رقص پای احزاب مخالف و تحت کنترل جورج سورس و آمریکا، نمی توان آلترناتیوی برای اردوغان گردید.
افشای هویت تجاوزگران ایرانشهر: صفحه آخر صدای آمریکا
نگاهی به مناظره ی ضیاء صدرالاشرافی و محمد امینی در برنامه¬ی پرگار بی بی سی
6 کامنت
جریانات تمامیت خواە نسبت بە ویژگیهاو تعدد ملی در ایران آگاە هستند اما عدم درک تنوع ملی و سطح توقعات آنان فرصتها را بە تهدید تبدیل میکند.
این دستگیری‌ها پس از آن صورت گرفت که نیروهای پلیس شامگاه سه‌شنبه در خیابان فرحانی منطقه حي الدائرة عرض اندام کرده و سرتیپ حیدر عباس‌زاده، فرمانده پلیس
زمانی که اینها دنبال توجیه خود در «تئوریا» می‌گردند و در رسانه‌ها به مثابه «گفتمان» در می‌آیند، راه فاشیسم آغاز می‌شود.
جنگ و دعوا و فحش کاری در کنفرانس اتلاف نیروهای اپوزیسیون در واشنگتن،در این سخنرانی کریم عبدی که خود را نماینده عرب های ایران می داند، خواهان چند زبانه شدن ایران است و آشکارا خواهان تجزیه ایران شد که ب
1 کامنت
واقعیت آن است کە ملتهای غیر فارس در این جغرافیا از کمترین حقی برخوردار نیستند و نکتە قابل تامل نیز آن است کە احقاق حقوق آنها توسط نخبەهای جامعە فارس ایران بە عنوان یک "تهدید" تلقی می شود.
زندگی یک بار دیگر نشان می دهد که آمریکا دارای یک "پروژه کرد" است. در عراق، در سوریه، و در ترکیه با اصرار قصد دارد، آنرا عملی کند.
برنامه خط قرمز صدای آمریکا : مهدی فلاحتی و عبدالستار دوشوکی سخنگوی جبهه متحد بلوچستان ایران
در سرزمینی که فقرِ جاریِ رعایا را نعمت الهی میخواند ، کم آبی و خشکسالی را به چارقد ِ زنان ربط میدهد ، قاضی القضاتش میلیاردها تومان از ثروت ملی می دزدد و کسی نمیتواند نفس بکشد ، قاتلان و دزدان در راس ا
بخش دوم برنامه صفحه دو بی بی سی روز پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ با شرکت محمدعلی توفیقی و عبدالستار دوشوکی
درباره حدود و ثغور ارضی مناطق ملی در ایران