قومی-ملی

این در حالی است که هم نماینده مخصوص دبیر کل سازمان ملل اقای احمد شهید و هم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سازمان یونسکو و تمامی سازمان های حقوق بشری و مهمتر از همه ملیونها عرب اهوازی در اعتراضات خود در
5 کامنت
حقیقت تاریخی مملکت های مختلف در امپراتوری های پنج یا شش قرن گذشته ایران همواره نادیده گرفته شده است و ما به ندرت به تاریخنگار یا پژوهشگر معاصر ایرانی بر می خوریم که به این حقیقت موجود در تاریخ نوین ای
10 کامنت
اين سمينار در تاریخ 26 و27 نوامبر 2016 به ابتکار مرکز مطالعاتی تبریز در استکهلم برگزار شد و فعالان ملیت های فارس، ترک آزربایجانی، ترک قشقایی، ترکمن، کرد، عرب و بلوچ در آن سخنرانی کردند.
20 کامنت
نام "آذربایجان" در نام "آتورپاتن"، ساتراپ (استاندار) هخامنشی ریشه دارد، که به معنی "نگهبان آتش" است.
18 کامنت
اهل سنت ایران در طول انقلاب تا به امروز از رهبران سیاسی خود حمایت کرده اند و مولانا عبدالحمید را رهبر شایسته و دلسوز در همه عرصه ها و بعدهای فکری و دینی و اقتصادی و سیاسی خود دانسته اند و می دانند. ح
1 کامنت
اين نظريه نژادپرستانۀ برتری طلب، شانزده میلیون نفر را درجنگ جهانى اول(پان ژرمنیسم) و پنجاه دومیلیون انسان را درجنگ جهانى دوم (نازیسم هیتلری) به كام مرگ فرستاد.
12 کامنت
انتظار میرفت تورکهای ایران همچون ملت عرب کە هیچگاە جنایات رژیمهای عراق و سوریە را تائید نکردە آنان نیز در مقابل جنایات رژیم تورک موضعگیری روشنی داشتە باشند.
16 کامنت
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، کردهای معترض این کشور را زرتشتیان و بی خدایانی می نامد که مسجدهای مسلمانان را آتش می زنند!
10 کامنت
با آشکار شدن این حقیقت که بعد از قریب بیست سال از شروع بازی اصلاحاتی و اعتدالی و..اندازه یک جو هم در جهت احقاق حقوق مردم اقدام عملی صورت نگرفته باز به ترفند دروغ بزرگ و ایجاد حس پیروزی کاذب روی می آور
11 کامنت
نگاه به دیدگاههای حسن جداری؛ فرق اساسی دیدگاه من با آقای حسن جداری در آنجاست که ایشان دیدگاه ماکسیمالیستی و استاتیکی دارند و اما روش نگاه من به مسائل سیاسی مینیمالیستی و دینامیکی است.
16 کامنت
نوشتید« "ایرانی نژاد" است و آذربایجانی هم از نژاد ایرانی ست» نه من نژادی دارم و نه سومری نژاد است. و نه ایرانی نژاد است. و نه نژادی وجود دارد.
13 کامنت
باید به پان ایرانیست ها و شوونیست های برتری طلب و نژاد پرست گفت: نود سال اعمال ستم همه جانبه ملی به ملت های غیر فارس ایران، بس است!
17 کامنت
من فكر مى كنم هنوز هم فرصت هست كه زبان ژنتيك و باستانگرايى را بر بندى و با زبان عقلانيت و جهانى شدگى انگاره نويسى كنى.
34 کامنت
گفتى است كه تعداد مديران عرب در استان به 5% هم نميرسد، که شغلهای عادی است
5 کامنت
واقعیت این است که در بین حزب الهی های مزدوری که مجلس ارتجاعی اسلامی را پر کرده اند، حتی یک نفر هم پیدا نمی شود که نوکر و جیره بگیر رژیم و گماشته ولی فقیه مرتجع، نباشد.
34 کامنت

صفحه‌ها