قومی-ملی

با فرآیند گندیدگی سیاست تکقطبی 38 ساله، و پیآمد طبیعی کرم زدن های فسادشیعی بر "پیکر ایرانِ اسلامی" چکار بایدکرد؟
5 کامنت
بر اساس آخرین گزارش رسیده از خوزستان ، حاکی از آن است که شهر های استان دچار آشوب وشلوغی شده است و تا کنون چند نفرتوسط ماموران امنیتی رزیم کشته شده اند .
6 کامنت
تبارهای ایرانی، در همه جای جهان، حتی اگر با مرزهای سیاسی از هم جدا شده باشند، از راه فرهنگ پربار ایرانشهری با هم پیوسته اند. خواننده ی افغان، تریالی طپش آریانا، یکپارچگی فرهنگی مردم ایران، افغانستان
7 کامنت
اهواز و دیگر شهرهای تابع از روز جمعه 22 بهمن تا روز شنبه اول اسفند شاهد اجتماعات، تظاهرات، اعتراضات و حوادثی شد که افکار عمومی ایران، خاورمیانه و نیز برخی از رسانه های جهانی را به خود مشغول کرد.
بارزترین مولفه فرهنگی و هویت جمعی هر قوم و ملتی، زبان آن می باشد.
5 کامنت
یكی از گزینه‌های اساسی مبارزه‌ برای آزادی و رهایی ملتهای تحت ستم از استعمار و توتالیتاریسم در ایران، هماهنگی و همكاری همه جانبه سیاسی، فرهنگی، نظامی و ...غیره، بین ملل غیر فارس با یكدیگر است، اتحاد، ه
13 کامنت
روحانی که در روزهای تبلیغات انتخابات خود، قول تدریس زبان مادری ایرانیان بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌هارا داده بود،دراولین قدم های بسیار کوچک وناقص خود،مجوز تاسیس فرهنگستان ادبیات ترکی وتدریس زبا
5 کامنت
توفانی شروع شده که دارد گام به گام سراسر کشور را در می نوردد و حق حیات را از مردم میگیرد. عامل اصلی آن سر کار بودن یک حکومت بی کفایت و دیکتاتور و کشتارگر است.
امروز برای ایرانیان، و مخصوصا مرکزنشینان و مرکز گرایان ، همان روزی است که ثابت کنند که در ایران یک ملت وجود دارد و برای دفاع از مردم عرب، قیام کنند.
15 کامنت
با گسترش دامنه اعتراضات نیروی انتظامى تظاهرات مردم که تا عصر روز جمعه داشت را متفرق كرده و تظاهرکنندگان که
بر اين باوريم كه اتحاد و همبستگي مليت هاي تحت ستم در ايران ضامن رسيدن به حقوق از دست رفته امان ميباشد.
گویی در نظر این اسارتگران زبان جهنم نیز زبان تورکی خواهد بود ( آخوند جنتی)این یعنی بپرهیز از جهنم !
22 کامنت
محمد خاتمی پیشنهاد آشتی ملی را درستْ به موقع و به‌جا مطرح کرد و چون مناسب‌ترین شخصیت سیاسی ایران، برای ارایهٔ چنین پیشنهاداتی همیشه او بوده، ازینروست که طرح وی برای رهایی کشور از وضع فعلی فوراً به می
5 کامنت
برپایه‌ی دو قرارداد 1921( مودت ) و 1940( تجارت و بحر پیمایی) میان ‌ایران و شوروی، نیمی (50 درصد ) از دریای ‌مازندران در مالکیت ایران است....هيچ مقامی اجازه ندارد كه از سوی ملت ايران، قراردادی را امضا
9 کامنت
اين مقاله از آنجا كه به ضعف ها مى پردازد قابل خواندن براى چندين مرتبه است.
10 کامنت