مقالات تحلیلی و علمی

تاریخ نشان می دهد، مردم گرفتار به رژیم‌های توتالیتر، به میانه‌روی سیاسی می گروند.
ارتجاع آریایی همراه با سلفی گری تاریخی خود از پتانسیل ارتجاع سیاه نیز استفاده می کند تا جنایت خود را دو چندان کند.
تقدیرچنان رقم خورد که انور خامه‌ای از چپ‌گرایان ایرانی بیش از یک قرن عمر کند و خود به تاریخ زنده بدل شود.
نخستین سندهای رسمی که پس از قتل داریوش و پروانه فروهر صادر و به من به عنوان بازمانده‌ی آنان تحویل داده شد دو "گزارش معاینه جسد" از سازمان پزشکی قانونی کشور بود.
در یک ارزیابی میتوان گفت که این کوشش(فراخوان مشترک) ثمره یک تفاهم فکری بین نیروهای چپ ضدامپریالیستی میباشد که در مخالفت با امریکا در حال شکل گیری است و سیاست راهبردی رژیم در بطن "اتحاد عمل نیروه
ما بر ضرورت اتحاد وسيع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدراليسم در ايران و ارزش هايی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر
می توان گفت که آقای شریعتمداری، تنها به مهندسی قومی آب بنیاد برخاسته اند و نگاهشان، دستکم دویست سال کهنه و پوسیده است.
اما واقعیت این است که این رژیم نه تنها نمی تواند باچنین اَعمالِ جنایتکارانەای، خطر سرنگونی خود را، با مبارزاتِ مردمانِ آزادیخواە وتبعیض ستیزدرایران، كُند نماييد بلكه
سرعت صدور احکام بعد 45 روز بازداشت ، عدم وجود وکلای مستقل و عدم دیدار این متهمان با خانواده هایشان به ابهامات این پرونده و چگونگی محاکمات صوری
راهبرد فعلی آمریکا نسبت به ایران : تسلط بر اعراب، توانمندتر کردن قدرت نظامی و اقتصادی اسراییل، فروش اسلحه، به حاشیه راندن موضوع فلسطین، تعویق بازسازی سوریه، مجبور کردن کشور های عربی به برون سپاری امنی
در کتابی که به نام «ناسیونالیسم یعنی حماقت» نگاشته‌ام، بنیادهای ناسیونالیسمِ پارسی‌گرای موجود در ایران را برانداخته‌ام و عقل‌ستیزانه بودنِ همه‌ی ناسیونالیسم‌ها را نشان داده‌ام.
چراتجزیه طلبی؟
آقای فواد مرادزاده رئیس کمیته دولتی دیاسپورا در جمهوری آذربایجان با گروه کودکان انجمن فرهنگی ساف در استکهلم دیدار کرد در این مراسم او شاهد هنرنمائی گروه کودکان از جمله رقص کوههای شوشا بود که توسط چهار
در ساعات بامداد امروز سه شنبه 15 آبان ماه ۹۷ نیز دوتن از فعالان عرب به نام های صالح تامولى طرفى(منابی) و عبدالله چلداوی از اهالی
جو جامعه سیاسی ایران بسیار سنگین، حساس و خشن است. در این فضای بی رحم هر خطائی می تواند جوانان تازه کار را با سر به زمین گرم بکوبد.