قومی-ملی

چند روز گذشته شاهد هجوم همسو رژیم و اپوزسیون فارس و جریان موسوم به جریان فدرال طلب وابسته به ملت های غیر فارس به سفر یک گروه از فعالان و اعضای احزاب ملل غیر فارس به مملکت پادشاه سعودی بوديم.
23 کامنت
اگر بپذیریم که "ساختار اجتماعی" نیز یکی از ارکان "فرهنگ به شمار می آید، "شبکه های اجتماعی" نیز از ستون پایه های "ساختار اجتماعی فرهنگ" در دوران کنونی به شمار می آی
چند روز پیش یکی از کادرهای شما به نام آقای جمال پور کریم در حالی که لباس مراسم حج بر تن داشت در یک مصاحبه با العربیه بر خلاف عرف اجتماعی و سیاسی حزبی که قاضی محمد، قاسملو و شرافکندی آن را رهبری کردند
8 کامنت
آزادیخواهان و آن شمار اندک از ایرانیانی که دلی در گرو یکپارچگی ایران دارند باید نوک پیکان حملاتشان را به سوی حاکمیت دیکتاتور در تهران نشانه بگیرند و تلاش کنند که ملیت های ایران به حق و حقوق ملی خود دس
8 کامنت
آموزش نظامی به "حزب آزادی کردستان" ایران برای مبارزه علیه داعش
وظیفه ما فعلا برسمیت شناختن حد و حدود اراضی کردهاست و دفاع از اراضی آذربایجان بی آنکه قصد توسعه طلبی داشته باشیم. هر گونه سیاست توسعه طلبی از جانب پانترکیستها و ناسیونالیست های تورک باید محکوم شود .
11 کامنت
نویسنده ی مقاله ترس برش داشته که با تدریس یک واحد زبان ترکی در دانشگاه " مخارج و نتایج 90 ساله ی آسیمیلاسیون در آذربایجان" ضایع خواهد شد چون طبق گفته ی او « کتیبه‌های مغولی اورخون ینی‌سئی
15 کامنت
دولت حسن روحانی اصرار دارد تا زبان شاداب و زیبای مردم آذربایجان را از واژه‌های مرده و نا زیبای مغولی که از گورستان‌های مغولستان و ینی سیی نبش قبر شده و به اینجا آورده شده‌اند، یا از واژه های نوپرداخته
19 کامنت
روز یازدهم شهریورماه سال ۱۳۵۸ روستای قارنا نخست محاصره و سپس در ساعت یک بعد از ظهر زمانی که کودکان بازی می کردند، زن ها مشغول کارهای خانگی بودند و مردان نیز به کارهای کشاورزی می پرداختند نیروهای رژیم
11 کامنت
در دنیای جهانی شده امروز، توسعه پایدار، حمایت کردن محیط زیست، مدیریت سرزمین و منابع زیرزمینی، آب و معادن، کنترل سازمان یافته جامعه بر زاد و بوم، شکل معاصر تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی است.
2 کامنت
برگزاری موفقیت آمیز سمینار کنگره ملیتها در فرانکفورت المان کنگره ملیتهای ایران فدرال روز 27 اگوست و با دعوت از مهمانان فارس و متعلق به اپوزیسون ایرانی سمیناری را تحت عنوان* وضعيت خاورميانه ،اكنون و
12 کامنت
احزاب کردستاني و ملت کرد در صورت گذار به فورماسيون جنبش رهايي ملي، گروه سلطه را در يک مبارزه ي تمام عيار حقوقي بر سر تشکيل کشور مستقل کرد و حق دفاع مشروع (سياسي و نظامي) ناکام خواهند گذارد و ملت کرد
3 کامنت
تقریبا دو سال پیش آقای ادیب برومند از رهبران طراز اول جبهە ملی ایران اعلام کرد کە جبهە ملی یک جریان شیعی ایرانیست و جای ادیان دیگر نیست و همە اعضای آن باید پایبند بە اصول شیعی باشند.
4 کامنت
شرط عقل حکم می کند که با احتیاط و همراه با سو ظن با چنین اقدامات برخورد شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این برهان خلف تا اینجای کار برای این اقدام دولت احراز نشده است.
15 کامنت
گفتنی است سه متهم اصلی با حکم اعدام از ابتدای بازداشت در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری می شدند.
4 کامنت
میلاد بیگی, تکواندوکار ترک قشقائی که فدراسیون و رژیم ارج و قربی برایش قائل نبود به جمهوری آزربایجان پناهنده شده و به عضویت تیم ملی آزربایجان در آمد.

صفحه‌ها