قومی-ملی

با کارشناسی‌های صورت‌پذیرفته از سوی کارشناسان میراث‌فرهنگی، اصالت سکه‌های مکشوفه تأیید و قدمت آن‌ها دوران ساسانی، اشکانی و سلوکی تخمین زده شد.
پیشواز نوروز، جشن سراسری ایرانیان جهان، از نخستین روزهای اسفند 1396 در شهرها و روستاهای گوناگون ایران زمین و نیز از سوی ایرانیان ساکن در دیگر نقاط جهان، با شور و شکوه فراوان آغاز گردیده است و همچنان ا
در روز 29 اسفند سال 1329، صنعت نفت ایران، به کوشش دکتر محمد مصدق و یارانش ملی شد. در این روز طرح قانون ملی شدن نفت، که در روز 24 اسفند به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، از تصویب مجلس سنا نیز گذشت و
در ایران مدرنیسم با سس شارلاتانیسم هویت سازی جعلی به همراه گره زدن نان شب مردم بزبان فارسی، آنرا در حلقوم ملتهای غیر فارس چپاندند و جهت توجیه این عمل غیر انسانی به جعل تاریخ و دروغ پردازی های مالیخول
پوتین در سال‌های اخیر نشان داده در برابر فشارهای خارجی تسلیم نمی‌شود و در آینده سیاست خارجی روسیه تغییری نخواهد کرد، طوری که مورد رضایت آمریکا یا اروپا شود.
ازهفته گذشته تا كنون در عفرين كه حلقه محاصره اش در مناطق پرجمعيت آن تنگ تر شده ٢٢٠ غير نظامى كشته و ٦٠٠ نفر زخمى شده اند
مهر بانوان حجاب به آتش افکنده و با رقص و پایکوبی جشن چهارشنبه سوری امسال را متفاوت تر از هر سال برگزار کنید
2 کامنت
اگر من یا شما و یا همه ی ما یا حتا صدهاهزار نفر مانند شما و من خود را جبهه ملی بنامیم، جبهه ملی نمی شویم ما زمانی جبهه ملی می شویم که بتوانیم معنای "آزادی و استقلال" ایران را نزد ایرانیان سی
علیرغم همه موانع، زن عرب اهوازی حضور پررنگ خود را در برنامه‌ها و اقداماتی که به پایان دادن به تبعیض و مقابله با سیاست‌های هماند سازى فرهنگی و تخریب عامدانه
در وضعیت شکننده سیاسی و نظامی کشورکه شاهد همکاری عربستان سعودی با تجزیه طلبان و حتا مجاهدین هم هستیم و می بینیم که همین ها دم از فدرالیسم می زنند، هم آوا شدن با آنها جز فاجعه به دنبال نخواهد داشت.
1 کامنت
واقعیت این است که شبکه‌ها ی اجنماعی ،در نبود رسانه های رسمی مورد اعتماد، قادر به کشیدن این بار نیستند.
در حالیکه پاره‌ای از نظریه‌های توطئه تا حد زیادی بی‌ضرر هستند، سایر آنها پیامدهای مخربی به همراه دارند.
اما ایرانیان فلسفه ندان "مقیم اپوزیسیون" نه تنها ذهنیات نادرست آرامش دوستدار را چون ضد اسلامی بنظر می رسند، بلکه فلسفه مخبط یونانی را که ایرانیان را بربر می شمرد و تفلسف کودکانه نیچه، همه را
حضور نمایندۀ سیاست ترامپ و جای خالی نظرات مخالف پ.ک.ک و پژاک و صدور قطعنامه را دلیلی بر وابستگی مسئولین و سازماندهان این کنفرانس ببینند.