قومی-ملی

رسانه‌هاي فارسي كه بطور عمومي با اصل ترديد منطقي و "بررسي تنقيدي منابع" بيگانه اند، بطور خاص در مورد نشر اخبار محيرالعقول در مورد تركيه با دست و دلبازي بيشتري عمل ميكنند.
16 کامنت
علیرغم اینکه زبان فارسی، زبان یکی از ملیت‌ها در ایران است، لیکن با توجه به سیاست‌های نژادپرستانه به ابزاری ایدئولوژیک برای نبرد با سایر زبان‌ها و نابودی هویت‌های قومی
13 کامنت
اصرار بیش از حد شما بر "کنگره ملل فدرال" در واقع از اهمیت حیاتی این سازمان برای شما منشآ می گیرد چرا که جریان فدرال طلب احواز در سالهای گذشته به خوبی توانسته است برشکستگی خود را در پشت احزاب
24 کامنت
کار فعال، گروه، سازمان ، حزب ، روشنگری و سازماندهی سیاسی ست. و «حرکت اعتراض جمعی» کارمردم. فعالان و مردم حرکت را با هم انجام میدهند.
4 کامنت
مدارک بسیاری حاکی از آنند که این فقر نتیجه‌ی مستقیم سیاست نژادپرستانه‌ی دولت است و اخیراً تا حد قوم- کشی و سرکوب خشونت بار در منطقه بالا گرفته است.
18 کامنت
اینکه در این ورشکستگی سیاسی کسانی از دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران و دیگر فعالین ملّی گرا که خود را نمایندگان سیاسی خلق های دیگر ایران معرفی میکنند دست در دست هم به استانه شیوخ عربستان تشریف ب
5 کامنت
جنبش فدرال دموکراتیک آذربایجان، همواره بر اصل اتکاء به مردم و حق کنترل آنان بر دستگاه قدرت سیاسی، بعنوان اصل تعریف کننده حق تعیین سرنوشت تاکید ورزیده است و برآن پایبند خواهد ماند.
26 کامنت
چند روز گذشته شاهد هجوم همسو رژیم و اپوزسیون فارس و جریان موسوم به جریان فدرال طلب وابسته به ملت های غیر فارس به سفر یک گروه از فعالان و اعضای احزاب ملل غیر فارس به مملکت پادشاه سعودی بوديم.
23 کامنت
اگر بپذیریم که "ساختار اجتماعی" نیز یکی از ارکان "فرهنگ به شمار می آید، "شبکه های اجتماعی" نیز از ستون پایه های "ساختار اجتماعی فرهنگ" در دوران کنونی به شمار می آی
چند روز پیش یکی از کادرهای شما به نام آقای جمال پور کریم در حالی که لباس مراسم حج بر تن داشت در یک مصاحبه با العربیه بر خلاف عرف اجتماعی و سیاسی حزبی که قاضی محمد، قاسملو و شرافکندی آن را رهبری کردند
8 کامنت
آزادیخواهان و آن شمار اندک از ایرانیانی که دلی در گرو یکپارچگی ایران دارند باید نوک پیکان حملاتشان را به سوی حاکمیت دیکتاتور در تهران نشانه بگیرند و تلاش کنند که ملیت های ایران به حق و حقوق ملی خود دس
8 کامنت
آموزش نظامی به "حزب آزادی کردستان" ایران برای مبارزه علیه داعش
وظیفه ما فعلا برسمیت شناختن حد و حدود اراضی کردهاست و دفاع از اراضی آذربایجان بی آنکه قصد توسعه طلبی داشته باشیم. هر گونه سیاست توسعه طلبی از جانب پانترکیستها و ناسیونالیست های تورک باید محکوم شود .
11 کامنت
نویسنده ی مقاله ترس برش داشته که با تدریس یک واحد زبان ترکی در دانشگاه " مخارج و نتایج 90 ساله ی آسیمیلاسیون در آذربایجان" ضایع خواهد شد چون طبق گفته ی او « کتیبه‌های مغولی اورخون ینی‌سئی
15 کامنت
دولت حسن روحانی اصرار دارد تا زبان شاداب و زیبای مردم آذربایجان را از واژه‌های مرده و نا زیبای مغولی که از گورستان‌های مغولستان و ینی سیی نبش قبر شده و به اینجا آورده شده‌اند، یا از واژه های نوپرداخته
19 کامنت
روز یازدهم شهریورماه سال ۱۳۵۸ روستای قارنا نخست محاصره و سپس در ساعت یک بعد از ظهر زمانی که کودکان بازی می کردند، زن ها مشغول کارهای خانگی بودند و مردان نیز به کارهای کشاورزی می پرداختند نیروهای رژیم
11 کامنت

صفحه‌ها