قومی-ملی

تحریف تاریخ در جمهوری اسلامی قدمتی طولانی دارند اما این اولین بار است که تاریخ زنده، یعنی تاریخ چند سال گذشته هم تحریف می‌شود.
1 کامنت
بیائید باهم بهتر بر تن انسان و زخم های خونین و چرکین کهنه ی او بنگریم.
10 کامنت
دربهشت از لؤلؤ، درآن قصر هفتاد خانه ازیاقوت سرخ و درهرخانه هفتاد حجره از زمرد سبز و درهر حجره هفتاد تخت است و بر هرتختي هفتاد فرش از هر رنگی بر هرفرشي حورالعینی می باشد و در هرحجره هفتاد خوان طعام است
27 کامنت
امروز هم به همین معضل دچاریم. ما تمدن‌های آسیایی، نه فقط ایران و دیگر کشورهای اسلامی، بلکه هند و چین و... همگی در «تعطیلات تاریخی» به‌سر می‌بردیم.
5 کامنت
این حقیقت را امروز هم، در تجربه کشورهایی نظیر عراق و لیبی که با قربانی دادن صدها هزار و میلیون ها انسان خود، زندگی می کنند، مشاهده می کنیم. آمریکا در سال 2003 عراق را اشغال، و ارتش عراق را متلاشی ک
4 کامنت
آقای رضا پهلوی با‌‌ رها کردن ادعای حکومت موروثی گرچه خشم و ناخشنودی عده قلیلی از رجال واپس مانده از زمان و مکان و ژنرالهای بی‌لشکر را بر انگیخته است، اما بر اعتبار فردی و انسانی خود بسی افزوده و گام م
15 کامنت
چرا اهل سنت ایران با 30 درصد جمعیت نباید حداقل یک کانال ملی با بودجه دولتی داشته باشد؟ چرا اهل سنت ايران با وجود پرداخت ماليات حق داشتن يك كانال تلويزيوني جهت عقيده وباورهاي مذهبي خود ندارند؟ مگرشما
2 کامنت
وفاق ملی تنها با تجمع گِردِ نوزایی سیاسی و پارلمانی دهه‌ی بیست تا مرداد ۳۲ که تداومِ دست آوردهای پارلمانی انقلاب مشروطیت است، قابل دست یابی است. تاریخ همواره ادامه‌کاریِ گذشته است.
3 کامنت
تردیدی نباید داشت که همه سایه روشن های فکری در صفوف اپوزیسیون رژِیم که به نحوی از انحا از خط مشی های برتری طلبی قومی و نژادی و زبانی پیروی می کنند، اگر روزی اتفاقی بیفتد و بر اریکه قدرت سوار شوند
19 کامنت
هرگز پاى منبر خطابه هاى سياسى - انحرافى دولت شعوبى و مبلغان سينه چاكش نخواهم نشست.
41 کامنت
احقاق حقوق ملى در ايران مسله دمكراسى در داخل ايران است و نه مختص به توركها است و نه ارتباطى به تركيه و يا ديگر كشورهاى منطقه دارد كه ايشان ميخواهد با سياه نمايى آنها با حقوق ملى خلقهاى غيرفارس مخالفت
13 کامنت
گسترش انفجارگونه‌ی ناسیونالیسم ایرانی در میان توده‌های جوانانی که نزدیک به چهار دهه با « سب و لعن » ناسیونالیسم ایرانی و پان‌ایرانیسم روبرو بوده‌اند ،جناح‌هایی از هیأت حاکمه را سخت به وحشت انداخته است
8 کامنت
• در طول هفت دهه اخیر دروغپردازی جز لایتجزای جنگ روانی ارتجاع علیه نهضت آذربایجان بوده است.
17 کامنت
اكنون حكايت سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) است. سازمانى كه اگر درست نگاه كنيم و خود «فداييان» درست نگاه كنند، نه «سازمان» است، نه «فدايى خلق ايران» است، و نه اكثريتى از يك جمع منسجم.
22 کامنت
علی آذریان که برابر اعترافات خودش ده ها سال در ارگان های سرکوب و شکنجه رژیم آخوندی کار کرده است یکی از دانه درشت ترین سرکوبگران رژیم ولایت فقیه در استان های آذربایجان شرقی، غربی و کردستان است!
6 کامنت