قومی-ملی

اما ایرانیان فلسفه ندان "مقیم اپوزیسیون" نه تنها ذهنیات نادرست آرامش دوستدار را چون ضد اسلامی بنظر می رسند، بلکه فلسفه مخبط یونانی را که ایرانیان را بربر می شمرد و تفلسف کودکانه نیچه، همه را
حضور نمایندۀ سیاست ترامپ و جای خالی نظرات مخالف پ.ک.ک و پژاک و صدور قطعنامه را دلیلی بر وابستگی مسئولین و سازماندهان این کنفرانس ببینند.
بکوشیم با روحیه دموکراتیک ، از حق آنهائی که همانند ما نمی اندیشند دفاع کنیم و صفوف توده ها علیه دیکتاتوری حاکم را مستحکم سازیم...
1 کامنت
برخی روشنفکران نیز تحت عنوان به اصطلاح چپ های مدرن، کسانی که یا هرگز ستم ملی را تجربه نکرده و درکی از آن ندارند و یا نفوذ ایده های شوینیستی چنان در آن ها قوی است که نمی توانند رشد و پویائی دیگر زبان ه
رادیو مانی دو شخصیت محترم ایرانی را دعوت فرموده اند که درباره چهلمین سال گرد انقلاب ایران به پرسشهائی دراین زمینه پاسخ دهند.
پنجم اسفند ماه، روز "سپندارمذگان" یا اسفندگان، جشن باستانی ایرانیان در بزرگداشت زن است.
سرنوشت بینوایانی که در درازنای ستم پرور ء دیولاخ "ناکجاآباد" ء مملکت خویش غریبه اند و با درنگ درد و رنج و گذر از هجوم هزاران گزند از هزاره های دور آمده اند تا در بلند و پست این گشاده دامگاه
این بازداشتها به دلیل فراری بودن یکی از اعضای خانواده به نام رضا سیمسار شحیتات فرزند قاسم است که به اتهام تغيير مذهب ( شيعه به سني ) تحت تعقیب
Tree of Language
ما در ایران ملل داریم که هر کدام زبان فرهنگ خاص خود را دارند، وقتی گفته می شود ملت ایران، زبان فارسی در ذهن شنونده تداعی می شود، زبان فارسی بدون پرسش از ملل غیر فارس همانند قانون نانوشته و نامرعی به ز
1 کامنت
رسول قلی اوف: نه این اسمیله شدن نیست، وطنشان ایران است، چه اسمیله شدنی؟ من متوجه نمیشوم؟! اسمیله شدن چیست؟
1 کامنت
چرا که ما ملت ایرانیم و این بدان معناست مردمی یکپارچه یک ریشه و تداوم تاریخی و تمدنی، در یک جغرافیای سیاسی مشترک و زیر یک پرچم و با یک زبان ملی، با یکدیگر می زیند.
من حامی آن خیزش و آن جنبش ملی؛ با نام مصدق در آن راه روانم
خدمت آقایان دکتر احمد علی کیخا، دکتر امینی فرد، علیم یارمحمدی، عبدالغفور ایرانژاد، محمد باسط درازهی، علی کرد؛ نمایندگان محترم و ارجمند مردم استان سیستان و بلوچستان متعاقب نامه آقایان دهمرده و شهریا
اگر نگاهی به میدان کارزار بیندازیم، آنگاه و باتوجه به اینکه هیچ گروه یا نیرویی نمیتواند به تنهایی به این هدف سنگین برسد، باید به همه‌ی نیروهای سکولار و با پرهیز از کینه های دیرینه و خودآزاریهای فرقه
بدون شرح ،خودتان قضاوت کنید:
4 کامنت