قومی-ملی

در دنیای جهانی شده امروز، توسعه پایدار، حمایت کردن محیط زیست، مدیریت سرزمین و منابع زیرزمینی، آب و معادن، کنترل سازمان یافته جامعه بر زاد و بوم، شکل معاصر تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی است.
2 کامنت
برگزاری موفقیت آمیز سمینار کنگره ملیتها در فرانکفورت المان کنگره ملیتهای ایران فدرال روز 27 اگوست و با دعوت از مهمانان فارس و متعلق به اپوزیسون ایرانی سمیناری را تحت عنوان* وضعيت خاورميانه ،اكنون و
12 کامنت
احزاب کردستاني و ملت کرد در صورت گذار به فورماسيون جنبش رهايي ملي، گروه سلطه را در يک مبارزه ي تمام عيار حقوقي بر سر تشکيل کشور مستقل کرد و حق دفاع مشروع (سياسي و نظامي) ناکام خواهند گذارد و ملت کرد
3 کامنت
تقریبا دو سال پیش آقای ادیب برومند از رهبران طراز اول جبهە ملی ایران اعلام کرد کە جبهە ملی یک جریان شیعی ایرانیست و جای ادیان دیگر نیست و همە اعضای آن باید پایبند بە اصول شیعی باشند.
4 کامنت
شرط عقل حکم می کند که با احتیاط و همراه با سو ظن با چنین اقدامات برخورد شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این برهان خلف تا اینجای کار برای این اقدام دولت احراز نشده است.
15 کامنت
گفتنی است سه متهم اصلی با حکم اعدام از ابتدای بازداشت در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات نگهداری می شدند.
4 کامنت
میلاد بیگی, تکواندوکار ترک قشقائی که فدراسیون و رژیم ارج و قربی برایش قائل نبود به جمهوری آزربایجان پناهنده شده و به عضویت تیم ملی آزربایجان در آمد.
بر اين اساس، با توجه به مبنای شیعه درباب امامت و جهاد، تقسیم جهاد به ابتدایی و دفاعی امری صرفاً نظری است که در شرایط غیبت کار برد عملی ندارد.
تاکنون هرچه فرموده اید به حساب آن رنج هایی گذاشته ام که از بي توجهي به اسناد، ساده انگاري مفرط، نگرشی انتزاعي به مسأله و روش شناسي تان نادرست می برید اما متاسفانه اکنون دیگر کارتان از قصور گذشته و به
4 کامنت
اکنون پرسش اساسی این است که چرا کردستان که در ٧٠ سال گذشته همواره پایگاه آزادیخواهی و عدالتخواهی و سنگر احزاب و سازمانهای چپ، دموکرا ت و قومی با ویژگی های غیر مذهبی بوده و در طی مبارزات همواره از حمای
1 کامنت
مفهوم "سرزمین" در ملی گرائی متداول ایرانی در دورانهای مختلف متفاوت بوده است.
13 کامنت
سئوال شده است که : فرهنگ آلمانی - آزربایجانی احمد امید یزدانی چه سودی برای مردم آزربایجان جنوبی دارد؟" جواب این سئوال فرهنگ ستیز را به فرهنگ دوستان آزربایجانی و غیر آزربایجانی میگذارم.
6 کامنت
پاسخ جبهە ملی خارج از ایران بە نامە حدکا بە مردم ایران، یک پاسخ کاملا سوگیرانە است، متن پاسخ بە نامە حدکا با نگاە و پس زمینە، یک کورد یک تجریە طلب است و تجزیە طلبی جرم است و مجرم را باید بە تقاص خود ر
8 کامنت
اشاعه شوونیسم ایرانی نوعی بحران هویتی است که بر بستر ناآگاهی و فقدان مطالعات تاریخی، اجتماعی و انسان شناسی شکل می‌گیرد. این عارضه در چارچوب مرزهای خودی، به فرهنگ رجز خوانی و لاف‌زنی تعلق دارد.
6 کامنت
اصطلاح "آذری" برای قومیت مردم آذربایجان از سده ی سوم هجری قمری و برای زبان مردم آذربایجان از سده ی چهارم هجری قمری به کار رفته است....
25 کامنت

صفحه‌ها