قومی-ملی

جناح ناسیونالیستی و پانترکیست در آذربایجان ریشه ندارد و از گذشته تاکنون حزبی فراگیر؛ برنامه سیاسی، رهبر و سنت جا افتاده ای در آذربایجان نداشته است. این جریان فاقد تاریخ، تجربه و مبارزه است.
6 کامنت
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ج. ا. ایران رهبر اختیار مطلق دارد تا درهمه امور کشور از جمله انتخابات دخالت کند.
5 کامنت
او روزنامه نگار و فعال سیاسی و شخصیت خیلی معروفی بود. تمام عمر تلاش کرد برای استقلال آذربایجان.
70 کامنت
از درون جنبش ما دو جناح بزرگ و متضاد بیرون خواهد آمد و شکل خواهد یافت.
توضيح: اين مطلب از كانال چهل ميليون ترك برداشته شده است. ملت و فعالان جوان حركت از تخريبات و شانتاژهاى يك نفر در خارج و با استفاده از تلويزيون شخصيش به شدت ناراحتند.
37 کامنت
وضعیتی که همه به بن بست بودن شکل مبارزاتی آن اذعان دارند اما راه چاره را در مشی های غلطی جستجو میکنند که جز به سیکل بسته موجود چیزی اضافه نکرده و نمی کند .
8 کامنت
رژیم همچنین فعالیت احزاب و تشکیلاتی که نظریه ولایت فقیه را نپذیرند از فعالیت و مشارکت در فعالیت‌های سیاسی منع کرده است، بر همین اساس به ملیت‌های غیرفارس و از جمله ملیت عرب الاهواز اجازه تاسیس حزب به
کسی که بحرکت ملی مردمی و دمکراتیک آزربایجان مهر پانترک میزند، بدون شناخت از ماهیت ملی مردمی و دمکراتیک آن در جبهه شونیسم فارس و ناسیونالیست ایرانچی قرار میگیرد.
8 کامنت
مستندات نشان می دهد که سیستم حاکم راه را برای اصلاحات اساسی بسته است. حتی اجازه مبارزه پارلمانتاریستی برای جریانات، افراد و گروههایی داده می شود که در محدوده تحمل نظام باشند.
8 کامنت
اگر در تاریخ فاشیسم نازیها و فاشیسم اسلامی ایران، طالبان و داعش اصلاح شدند فاشیسم اسلامی و نژادپرستی پانترکها هم قابل علاج خواهد بود. من فکر نمی کنم.
11 کامنت
دارد کنگره بنیان گذار تشکل مشترک حزبی حد اکثر تا شش ماه آینده، و ترجیحا در نوزده بهمن سال جاری، سالروز بنیان گذاری جنبش فدائی برگزار شود". سالگرد جنبش سیاهکل فرا رسید و گذشت.
هر وقت جبهه ی متحد آذربایجان در خارج و داخل ، بین نیروهای سیاسی و مردمان ستمکش و تبعیض دیده ، به عنوان یک جبهه ی « دموکراتیک و مترقی» جهت رفع تبعیض و تعیین حق سرنوشت در آذربایجان، شناخته شد؛ من عاشقان
"پایان حکومت آکپ فرا رسیده است. نتیجه رفراندوم تقریبا 50- 50 است. جزئیات ارقام دیگر مهم نیستند، با پیروزی 51% آنهم با شک و شبهه، نمی شود قانون اساسی و رژیم تغییر داد.
2 کامنت
ما مفهومى فراتر از گستره هاى استعمارگرانيم ما مفاهيم رهايى هستيم
8 کامنت
جهان در حال تکامل است و این امکانات دجیتالی دیگر فرصتی برای خرافات و تقلید کردن نمی گذارد. لذا پیشرفت بشر خود امکانی است که آگاهی و اطلاعات را زیاد کند و اسلام افراطی را به عقب براند.
5 کامنت