قومی-ملی

سوالی که به راحتی میتوان امروز کرد این است، چرا که تمام استخدامها در ارتش و بخصوص نیروی هوایی، هواپیمایی کشوری و به طور کلی تمام خلبانان نظامی و غیر نظامی ایران از زمان شاه تا امروز
48 کامنت
بسیار جای تاسف است که عده‌ای به نام فعال حرکت ملی‌ آذربایجان بی‌ آنکه به بار منفی‌ کلمات توجه کننند به راحتی‌ از ترویج پان ترکیزم سخن میگویند و از آنطرف بام سقوط میکنند
12 کامنت
اما این سرکوب ها هرگز باعث نشد که مردم از مبارزه مسالمت امیز و به حق خود و مطابق قانون اساسی ناقص رژیم، دست بردارند و از هر فرصتی برای ابراز نیات و طلبات تاریخی خود استفاده میکند
5 کامنت
برای تقویت تورک گرایی فرهنگی (پان تورکیسم نوین) فعالان ملی ومدنی تورک در آزربایجان جنوبی باید یک سری پیشنهادات و راه کارهایی ارائه می شود که به نظر نگارنده می تواند موثر واقع شود...
11 کامنت
ترس و واهمه ی وصف ناپذیری که سراسر حکومت اسلامی را از حضور پیشمرگان حزب دمکرات در داخل خاک کردستان ایران فرا گرفته است سبب شد که رژیم با تمام قوا در پی ضربه زدن به نیروهای پیشمرگ کردستان بیفتد
17 کامنت
بدنبال عملیات مسلحانە حزب دموکرات کوردستان ایران و درگیری با نیروهای رژیم ایران، جناحهای سیاسی و برخی روشنفکران ایرانی بە ظاهر مخالف نظام علیە حزب دموکرات کوردستان ایران موضع گرفتند، مبارزە مسلحانە آن
2 کامنت
غنای فرهنگی و اصالت ملی کوردها تنها عامل سرپا ماندن هویت ملی کوردها در مقابل شدت آسمیلاسیون فرهنگی ایران بودەاست.
8 کامنت
آيا كردستان وارد يك مبارزه پايدار مسلحانه ميشود؟ پاسخ : با وزن و معادلات موجود هرگز.
7 کامنت
به هیچ چیز و هیچکس « ایمان» نیاورید، به همه چیز « شک» کنید. تا درستی نسبی چیزی از آزمایشگاه «شخصی» خودتان بیرون نیامده ، تست نکنید. به آزمایشگاه کسی باور نکنید.
5 کامنت
آیا بهتر نبود این نیروها برای ویران ساختن رگ حیاتی رژیم لوله های نفتی و کلیه مناطق صادراتی نفت گسیل میگشت؟با کمترین اسیبهای جانی بهترین نتیجه رامیتوان گرفت.
19 کامنت
در پایان و بطور خلاصه اعتقاد بنده اینست که عموم ما ایرانیان از اعقاب آریائیهائی هستیم که از بیش از ده هزار سال قبل در این سرزمین می زیسته اند و بزرگترین تمدنهای انسانی را پایه گذاری کرده اند و تئوری م
11 کامنت
غرض از نگارش این مقاله تحقیقاتی -که با استناد به آخرین آمار ترکیب ژنتیکی مردمان منطقه صورت گرفته است -ارائه قرائت قرن بیست ویکمی ازمفهوم عرق و نژاد و دعوت خواننده گان به تامل در تقسیم بندیهای موهومی
45 کامنت
چنین بە نظر می رسد، کە مبارزەی مسلحانە در آیندەی نزدیک و در کشورهای عاری از آزادی و عدالت، بە عنوان یکی از اشکال مبارزە اعتبار خویش را حفظ خواهد کرد.
4 کامنت
دفاع مشروع ملت کرد براساس تمامی موارد مندرج در حقوق بین الملل، مساله ی تناسب و وسایل دفاع و مساله مدت زمان دفاع مشروع، یک حق طبیعی و حقوق بدیهی و لازم الاجرا به نظر می آید و این احزاب کردستانی هستند ک
3 کامنت
نيروى انتظامى روز دوشنبه اين كارگران را كه مقابل ساختمان شهرداری منطقه 4 اهواز تجمع كرده بودند با دستور سيد خلف موسوى شهردار اهواز و شكايت فكوريان شهردار منطقه 4 بازداشت كرده بود.

صفحه‌ها