قومی-ملی

بدون شک حرکت ملی آذربایجان در صاحه نظری در طی بیست سال اخیر پیشرفته های بسیاری نموده است ، اما این به معنای تکمیل شدن تمام کمال نظریه نیست.
حزب حیات آزاد کوردستان ( پژاک ) را می توان جوانترین و جدی ترین تشکیلات موجود در عرصه‌ سیاسی کردستان قلمداد نمود. موارد مشابه‌ همچون شکلگیری پژاک در تاریخ معاصر ایران فراوانند.
در مبارزه با دیو استبداد و بخاطر آزادیهای دموکراتیک، ما نیازی به ابزارهای غیردموکراتیک و استبدادی نداریم، در مبارزه با شووینیسم فارس و بخاطر آزادیهای فرهنگی ـ زبانی، احتیاج نداریم که خود به شیوه های ش
جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان نیاز به استراتژی و تاکتیک روشن دارد ، تا بر پایه آن بتواند جبهه متحد خود را بوجود آورده و در همبستگی با خلقهای تحت ستم دیگر راه پیروزی را هموار سازد.
در جنبش ملی- دموکراتیک آذربایجان، تزهای « بوزقورت- مانقورت، استعمار- مستعمره، ملت حاکم- محکوم، ترکیه- دنیای ترک، ملت فارس- کروموزوم فاسد» خطی ست که گام به گام یک جریان انحرافی را نمایندگی کرده است.
هيچ توجيه ايدئولوژيکي نميتواند اين واقعيت که سعادت فرهنگي و اقتصادي مردم آذربايجان جنوبي در گسترش و تحکيم پيوند هاي فرهنگي و اقتصادي اش با آذربايجان شمالي و ترکيه نهفته است را انکار کند.
من اطمینان دارم آزادی خواهان و دمکراتها درسراسر جهان و ازجمله هم میهنان دمکرات خود ما که حقوق برابر برای همه انسانهارا، همانند حقوق اجتماعی و سیاسی خویش، می خواهند، هیچ مشکلی با بکار گیری ایران چند مل
هنوز گفته های وحشتناک ایشان در باره «عیب ژنتیک ملت فارس»، «ایراد کروموزومهای فارسها» موضوع بحث است.
تنها خبری که با دقت و شور وشوق در نشریات این جریانها و جریانهای مشابه تعقیب میشود، نتایج انتخابات ترکیه میباشد.
این نگاه شعاری به مسائل است که باعث دلزدگی جوان آذربایجانی از مبارزه می شود.
در قسمت اول این بحث تعدادی از عزیزان نظریات خود را در پیرامون مسئله بیان کردند. میکوشیم در این بخش نیز موضوع را دنبال کرده و با اندیشه های جدید علاقمندان مطلب را کامل کنیم .
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این فرصت را فراهم ساخت تا پروژه پان‌ترکیسم ضد ایرانی، یعنی برنامه‌ریزی گام به گام برای رواج ایدئولوژی و جریان پان‌ترکیستی در مناطق ترک زبان ایران و زمینه‌سازی اجرای استراتژی
ایران کشوری است که در آن ملیت های مختلف با زبان ها، ادبیات، فرهنگ و آداب و سنن مختلف زندگی می کنند.
همه دوستان علاقمند، در صورت تمایل میتوانند در پاسخ پرسش زیر ما را یاری کنند: [ از نظر شما« چه باید کرد جنبش آذربایجان» شامل چه اجزاء و سئوالاتی میتواند باشد؟ ]. پاسخ میتواند پنج تا ده پرسش باشد.
در کامنتهای هفته های اخیر پاره ای از مسایل آذربایجان مورد بحث قرار گرفت. از میان آنها پاراگرافهایی که خواننده را به تفکر وا میدارند اینجا جمع آوری و تنظیم شده است.