قومی-ملی

مردم سراسر ایران، نوروز سال 1396 خورشیدی را، در شهرها و روستاهای میهن خود با شور و شادمانی جشن می گیرند. آیین کهن نوروز، که در ایران باستان به گونه ای همگانی برپا می شده است، بار دیگر، افزون بر خانه
2 کامنت
در سال 2014 سمیناری در هامبورگ برگزار شد که گروه های سیاسی و اتنیکی گوناگون ایرانی در آن شرکت داشتند.
18 کامنت
تبعیض در اقلیم اهواز از مرزهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گذشته و به حوزه فوتبال کشانده شده است و جای تعجت
6 کامنت
آری امشب جشن سور و آتش است؛ جشنِ رقص شعله های سرکش است؛ هموطن ای یارِ هم پیمان من؛ زنده کن این جشن و آیین کهن
1 کامنت
گفتاری از م.سحر بخش نخست
67 کامنت
هیچ یک از آئینهای چندخدائی بین‌النهرین، زندگی پس مرگ را به انسان/مرد وعده نمی‌دهد و پردیس و دوزخِ آنجهانی را مانند ادیان تک‌خدائی برای انسان/مرد تدارک ندیده است.
با فرآیند گندیدگی سیاست تکقطبی 38 ساله، و پیآمد طبیعی کرم زدن های فسادشیعی بر "پیکر ایرانِ اسلامی" چکار بایدکرد؟
5 کامنت
بر اساس آخرین گزارش رسیده از خوزستان ، حاکی از آن است که شهر های استان دچار آشوب وشلوغی شده است و تا کنون چند نفرتوسط ماموران امنیتی رزیم کشته شده اند .
6 کامنت
تبارهای ایرانی، در همه جای جهان، حتی اگر با مرزهای سیاسی از هم جدا شده باشند، از راه فرهنگ پربار ایرانشهری با هم پیوسته اند. خواننده ی افغان، تریالی طپش آریانا، یکپارچگی فرهنگی مردم ایران، افغانستان
7 کامنت
اهواز و دیگر شهرهای تابع از روز جمعه 22 بهمن تا روز شنبه اول اسفند شاهد اجتماعات، تظاهرات، اعتراضات و حوادثی شد که افکار عمومی ایران، خاورمیانه و نیز برخی از رسانه های جهانی را به خود مشغول کرد.
بارزترین مولفه فرهنگی و هویت جمعی هر قوم و ملتی، زبان آن می باشد.
5 کامنت
یكی از گزینه‌های اساسی مبارزه‌ برای آزادی و رهایی ملتهای تحت ستم از استعمار و توتالیتاریسم در ایران، هماهنگی و همكاری همه جانبه سیاسی، فرهنگی، نظامی و ...غیره، بین ملل غیر فارس با یكدیگر است، اتحاد، ه
13 کامنت
روحانی که در روزهای تبلیغات انتخابات خود، قول تدریس زبان مادری ایرانیان بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌هارا داده بود،دراولین قدم های بسیار کوچک وناقص خود،مجوز تاسیس فرهنگستان ادبیات ترکی وتدریس زبا
5 کامنت
توفانی شروع شده که دارد گام به گام سراسر کشور را در می نوردد و حق حیات را از مردم میگیرد. عامل اصلی آن سر کار بودن یک حکومت بی کفایت و دیکتاتور و کشتارگر است.
امروز برای ایرانیان، و مخصوصا مرکزنشینان و مرکز گرایان ، همان روزی است که ثابت کنند که در ایران یک ملت وجود دارد و برای دفاع از مردم عرب، قیام کنند.
15 کامنت

صفحه‌ها