فرهنگ، هنر و فن‌آوری

كاش می‌توانستم

قطره قطره واژه‌هايم را

در جنگل چمنزار زمان بيفشانم

و سبد سبد جوانه زنم

تا فرياد بيداد تو را

با سبدهايم

برای جهانيان پراكنده كنم
خوانش زبان سومری به یاری زبان ترکی کاری ست که به آن نپرداخته اند. از اینرو در این مورد منابع نیز وجود ندارد.
در واقع این نوشته ها شاید نخستین کاری ست که صورت میگیرد. میکوشیم متد آنرا عملاً نشان دهیم.
به ناچار حاشیه روی ها و تکرار وجود دارد و لازم است تحمل کنیم و موضوع را از زوایای مختلف بررسی نماییم . باشد که راه هموار گردد...
پریسا هرگز از استانداردها و شوون شایسته یک هنرمند چشم نپوشید
او به تاثیر عنصر معنویت در موسیقی و آوازش اشاره کرد: «سال های اولیه، بی خبر از بعد معنوی موسیقی، به هیچ هدف متعالی ویژه ای فکر نمی کردم اما به تدریج که در عمل توانستم ارتباط عمیق موسیقی را با شعر کلاسیک ایران دریابم، تغییرات شگفتی در طرز فکرم در باب موسیقی و هدفمندی آن ایجاد شد. برای من دیگر موسیقی، وسیله ای برای کسب شهرت، ثروت و یا ایجاد لذت و سرگرمی نبود. آواز پریسا با رگه هایی از عرفان ناب ایرانی درهم آمیخته است. خودش معتقد است: «موسیقی اصیل ایرانی یک موسیقی معناگر است که به کمک آن می توان
شکافدان چیخارداق یئنی دن، آنامیزین اللرینیده کی دوشونجه سیزلیگین یوموشاقلیغینی
بیا تا دوباره از کمد در آریم، لطافت بی خیالی نهفته در دستان مادرمان را
بی وزنی شر، و لغزش خیر
داش آکل، قهرمان داستان صادق هدایت، یاد آور شخصیت ستارخان در تاریخ ایران بطور خاص و عیاران و جوانمردان بطور عام است . آنانکه زور بازو و بی اعتنائی شان به کسب جاه و مال در خدمت یاری رسانی به ضعفا و ستمدیدگان- و برکندن ریشه های ستم و ناجوانمردی قرار گرفته بود.
داستان داش آکل سوگنامه ای ست در" از دست رفتن خصال جوانمردی و عیاری" و جایگزین شدن مکاران و خدعه گری. در عین حال احساس حرمان و میل به تخلیه خود در پیشگاه داوری و تقاضای بخشش.
(توضیحاتی بر مقاله ملاحظاتی در فلسفه در ایران)
علت عدم اطلاع بسیاری از این موضوعات مهم بواسطه عدم علاقه آنان و انحصار ارزش های اروپایی در فرهنگ مسلط است که تُرّهات دکارت یا کانت را مهم و معروف نموده و در مقابل دانش ابن سینا را بی اهمیت شمرده اند. لذا اگر کسانی در داخل ایران "امن یجیب" را تکرار می کنند، مشابهین ساکن خارج نیز "تسبیح" بدست "می اندیشم، پس هستم" را باز می گویند. درحالیکه تکرار طوطی وار نوشته های ثانوی بدون فهم نوشته اولی، خواننده را حداکثر به مسیحیان مومنی نظیر دکارت تبدیل خواهد کرد. چون کسی که دکارت را بخواند، همچنانکه من نیز پی
دست نزن بر لب من.
میان انگشتانت خونین میشود
Əl dəyməsin‭ ‬dodağıma
Qanar barmaq içində
هر انسانی در یک و یا چند مورد میتواند مستعد باشد اما نه همیشه سعی در آشکار کردن آنرا دارد.
تأثیرات قوی ادبی ایران بر ادب ترکی
ترک‌ها و ایرانی‌ها هزاران سال در سایه همدیگر زندگی کردند و هنوز هم این وضعیت ادامه دارد. دیروز در آسیای میانه و امروز در آسیای صغیر. این رابطه تاریخی را می‌توان گفت که تقدیر این دو قوم شده است. بعد از آمدن اسلام به ایران، ادبیات ایران از طریق مسلمانان عرب تأثیرات ادبی گرفت. دنیای خیال و ادب ایرانی شکل دیگری گرفت. با تأثیر دین و مذهب فرهنگ و لغات ایرانی دچار دگرگونی شد و این طبیعی بود. باید قبول کنیم که ترک‌ها از طریق ایرانی‌ها و جغرافیای ایرانی اسلام را پذیرفتند.