فرهنگ، هنر و فن‌آوری

درختی به بلندای تاریخ یک شهر
در بیشتر فرهنگ‌های بزرگ و تمدن‌های باستانی، درختان تقدیس می‌شده‌اند. در ادبیات همه ملت‌ها درخت همیشه سبز، مظهر زندگی ابدی است و درخت برگ ریز، نمایانگر دنیاست که درحال تجدید حیات و باززایی مداوم است و هرسال از مرگ به زندگی دوباره می‌رسد. ایرانیان نیز از گذشته‌های بسیار دور همیشه برای درخت اهمیت خاصی قائل بوده‌اند. در ایران باستان، درختان چنار، نخل و سرو ارزش خاصی داشتند. درخت چنار هم به خاطر سایه گستری و سرسبزی و هم از این جهت که هرساله پوست می‌اندازد و به گمان مردم تازه و جوان می شود، ارزش بسیار
نقدی بر کتاب مدخل علم فقه
نقد این کتاب مجالی خواهد بود تا با نظر به برخی از تجارب محصل چهل سال گذشته، رابطۀ میان فقه، قانون و حکومت را از نو مد نظر قرار دهیم. به نظر می­رسد با وجود پشت سر گذاشتن تجاربی همچون مشروطه، جای بحث از نسبت میان قانون و حکومت هنوز بسیار خالی است.یکی از مهمترین پرسش ­ها و دغدغه ­های جامعۀ امروز ایران این است که: چطور می­توان حکمرانیِ بی­مهارِ حاکم اعم از فقیه یا غیر فقیه را مهار کرد؟ توسعه­ طلبی فقاهت رسمی و متولیان آن، نه به شکوفایی نهاد و اندیشۀ فقهی، بلکه به آشفتگی درونی عمیق آن انجامیده است.
عمروم یوزه ده چاتسادا، یاپ سون نفسیم ده
ظالیم لره قارشی گینه، عصیان ائدرم من
ال بیر اولارام فعله لریله، قارالارلا
ظولمون ائوی نی گور نئجه ویران ائدرم من
لزوم ونیاز مبرم شرایط برای تحول
اگر کسی فکر کند که عالم سیاست، که پررنگ ترین نقش واقعیات زندگی زمینی را در خود دارد، جای مذاکره و مراوده با قابل اعتماد هاست، به راستی که نه از زندگی شخصی و تجارب فردی خود و نه ازتجربیات جهان سیاسی و اجتماعی، چه بطور مستیقیم در آن درگیر بوده باشد یا نبوده و تنها نظاره کرده و پند گرفته باشد، هیچ نیآموخته و در توهمات و رویا های ابتدائی متوقف مانده است.
چرا که اتفاقا سیاست، جهان مذاکره و نشست و برخاست با کسانی ست که اصلا نباید روی قابل اعتماد بودنشان حسابی باز کرد.
Nə dəvə qaldı, nə dəvəçiدیگر نه شتری ماند و نه سواری
امام رضا برای توده مردم ضامن آهوست و مظهر مهربانی با همه خلایق.

امام رضای مردم را در شش پرده با ثامن الحجج جمهوری اسلامی مقایسه می‌کنم. یک. سرمایه «موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج» که از سال ۱۳۸۶ شروع به فعالیت کرده به ۱۲ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده. مؤسس آن کارمند سابق دادگاه ویژه روحانیت سبزوار ابوالفضل میرعلی است.
جمعیتی نزدیک به چهل در صد ازمردم آمریکا طرفداران پر وپا قرص آقای ترامپ هستند و او می داند که بدون آنان در این مقام نمی ماند و اوباید این حمایت را به هر قیمتی حفظ می کند. برای عموم این جمع نیز همه آن چه که ما منفی می‌دانیم مثبت است. این تناقض در حدی پیچیده است که نه تنها سران حزبش مرتب از فهم آن در می‌مانند، بلکه یاران نزدیکش هم مرتبا به همین سبب از کار برکنار می شوند. ولی او با غریزه عوام‌پسندش راه خود را تعیین و پیش می رود؛ هر چند کم کم این نکته در حزبش جا می افتد که این خرابکار بناهایی برای .


هرچند سالهاست که بسیاری تحت پندار پیروزی سرمایه داری از پایان تاریخ فلسفه و شکست "سوسیالیسم" سخن می گویند، اما فرزانگان می دانند که بعکس این تصورات، سرمایه داری بعنوان شاخص بارز فرهنگ غرب قرنهاست که در پیش وجدان انسانیت شکست خورده است. شکستی که از بدو تولد سرمایه داری کنونی در متن فرهنگ عقیم غرب قطعی بوده است. عقیمی که با تعبیۀ کلام بجای تجربه، بعنوان اصل و اساس اندیشه و عمل بجای آفرینش حقیقت، موجب مرگ او شده است.