قومی-ملی

لیکن در این پروسه آنچه روشن و مطمئن بنظر می آید این واقعیت انکار ناپذیر است که حرکت غلطک رشد آگاهی ملی در میان بخش بزرگی از جامعۀ سیاسی و یا احتمالاً توده های کُرد نه عمدتاً محصول تحولات اقتصادی و اجتماعی درون جامعۀ کُرد بلکه محصول تحولات و دگرگونیهای خارج از آن بوده است. در این بین حوادث سه دهۀ اخیر در منطقه و خصوصاً برقراری مدار 36 درجه در شمال عراق بسال 1991 از طرف ایالات متحدۀ آمریکا و دولت انگلیس نقش بی تردید اساسی و تعیین کننده داشته و می باید از آن بعنوان نقطۀ عطفی در تاریخ تحرکات سیاسی ک
بدست گرفتن تمامی پست های نظامی ، انتظامی ، امنیتی و اقتصادی و اجتماعی در اقلیم اهواز توسط فارس ها و غیر بومیان
در این نشست منا سیلاوی معاون دبیرکل سازمان ملت‌های به رسمیت شناخته نشده در امور آزادی عقیده و مذهب نیز حضور یافت و درباره اوضاع اقلیت‌های
فدرالیسم تلاشی برای رفع «خصومت»
اخیرا محمدرضا نیکفر در یاداشتی تحت عنوان «ناسیونالیسم، فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت- بررسی انتقادی» ناسیونالیسم و هرگونه خیزش و جدایی «قوم» تحت ستم را فریب و خودفریبی ناسیونالیستی معرفی کرده و هرنوع تلاش برای استقلال یا خودمختاری را همچون «شر»ی مطلق نشان می‌‌دهد. وی در این مقاله با نگاهی تقلیل ‌گرایانه ‌نسبت به کارکرد زبان، هویت طلبی، دولت-ملت، فدرالیسم و حق جدایی، بدون لحاظ نمودن همه جنبه‌های مربوط به واقعیت‌های تاریخی ناسیونالیسم،
در این میان، مساله ی کولبر و کولبری، یکی از آسیب های کوتاه مدت و البته بسیار وخیم به عنوان نخستین تبعات اجتماعی و فرهنگی کولونیالیسم رفاه است و همچنان که پیش از این اشاره شد آثار جانبی منفی آن، به زودی بارهای گران تری را بر پیکر کوردستان، کوردها و جنبش رهایی بخش آن ها تحمیل خواهد کرد.
بانه الگوئی است برای همه شهرهای ایران، درمبارزه با بی عدالتیهای لجام گسیخته
خسرو یکم این تالار را عمدتا برای دیدار با مردم ساخته بود که در فواصل مشخص با او ملاقات می کردند. علاوه بر این تماسهای مستقیم، خسروانوشیروان یک سازمان سراسری جمع آوری اطلاعات تاسیس کرده بود تا مشکلات مردم ـ مردمی که صدا نداشتند به گوش او برساند.
رسیدن به « دولت -حکومت» فدرالیسم دموکراتیک ، عمدتاً با رهبری « نیرو ی دموکرات-سوسیالیست - و غیر شونیست» جامعه ی هشتاد میلیونی، ممکن و عملی ست. به شرط اینکه این نیروی مترقی بتواند
خود را توسط « وحدت، جبهه، اتئلاف» متشکل کند و نقش تعیین کنند در میان دیگر نیروها به عهده گیرد...