قومی-ملی

در یک ارزیابی میتوان گفت که این کوشش(فراخوان مشترک) ثمره یک تفاهم فکری بین نیروهای چپ ضدامپریالیستی میباشد که در مخالفت با امریکا در حال شکل گیری است و سیاست راهبردی رژیم در بطن "اتحاد عمل نیروهای مشترک(اپوزیسیون چپ جمهوریخواه)" نمایان میباشد
ما بر ضرورت اتحاد وسيع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدراليسم در ايران و ارزش هايی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر
می توان گفت که آقای شریعتمداری، تنها به مهندسی قومی آب بنیاد برخاسته اند و نگاهشان، دستکم دویست سال کهنه و پوسیده است. امّا هنگامی که به دوپاره کردن خوزستان و عربستان خواندن بخش از آن می پردازند، دیگر سخن از کهنگی و پوسیدگی اندیشه در میان نیست. سخن از درگیرشدن در بازی سیاست های بیگانه است.
اما واقعیت این است که این رژیم نه تنها نمی تواند باچنین اَعمالِ جنایتکارانەای، خطر سرنگونی خود را، با مبارزاتِ مردمانِ آزادیخواە وتبعیض ستیزدرایران، كُند نماييد بلكه
سرعت صدور احکام بعد 45 روز بازداشت ، عدم وجود وکلای مستقل و عدم دیدار این متهمان با خانواده هایشان به ابهامات این پرونده و چگونگی محاکمات صوری
راهبرد فعلی آمریکا نسبت به ایران : تسلط بر اعراب
راهبرد فعلی آمریکا نسبت به ایران : تسلط بر اعراب، توانمندتر کردن قدرت نظامی و اقتصادی اسراییل، فروش اسلحه، به حاشیه راندن موضوع فلسطین، تعویق بازسازی سوریه، مجبور کردن کشور های عربی به برون سپاری امنیت ملی خود و تزریق درآمد های نفتی آنان به Research&Development در بخشIT و Artificial Intelligence (هوش مصنوعی) .موضوع قدرت سه قسمت دارد: کسب قدرت، حفظ قدرت و بسط قدرت. مورد سوم به مراتب پیچیده تر از موارد اول و دوم است. جنگ تعرفه ها، تحریم روسیه، استراتژی مقابله با ایران، همکاری با هند وو افزایش قدرت
در کتابی که به نام «ناسیونالیسم یعنی حماقت» نگاشته‌ام، بنیادهای ناسیونالیسمِ پارسی‌گرای موجود در ایران را برانداخته‌ام و عقل‌ستیزانه بودنِ همه‌ی ناسیونالیسم‌ها را نشان داده‌ام. نگارش این کتاب در تابستان امسال به پایان رسید و هر زمان که تصمیم به انتشار آن گرفتم، آن را برای سایت «ایران-گلوبال» خواهم فرستاد. آن‌چه که در این‌جا می‌نویسم، بی‌ربط به مطالب آن کتاب نیست.

چراتجزیه طلبی؟ پاسخ به این پرسش ساده اینست که وضع ملیتهای غیرحاکم وبه نحوی هر کدام ازاین ملیتها روی ثروت طبیعی خوابیده اند، ازنفت گرفته تا معدن طلا، آهن، جیوه وغیره، درفقر مطلق بسرمی برند وحتا کارخانه ای تولیدی که محل کارایجاد کند، درولایات آنها، وجود ندارد، لذا بیکاری غوغا می کند ومردمان این ملیتهای غیر حاکم، باوصف اینکه مناطقی دارای ثروتی سر شار از منابع طبیعی دارند، فقیر ترین اند.

دیدار رئیس کمیته دولتی آذربایجان با گروه کودکان در استکهلم

آقای فواد مرادزاده رئیس کمیته دولتی دیاسپورا در جمهوری آذربایجان با گروه کودکان انجمن فرهنگی ساف در استکهلم دیدار کرد در این مراسم او شاهد هنرنمائی گروه کودکان از جمله رقص کوههای شوشا بود که توسط چهار تن از کودکان آذربایجانی با لباسهای ملی آذربایجان صورت گرفت

انتشار از: 
در ساعات بامداد امروز سه شنبه 15 آبان ماه ۹۷ نیز دوتن از فعالان عرب به نام های صالح تامولى طرفى(منابی) و عبدالله چلداوی از اهالی