قومی-ملی

جمهوری اسلامی ایران، ازیکسوبا اسکان دادن ۲.۵میلیون نفرازماموران خود دربلوچستان، هرمزگان، همانند بوشهر، اهواز وخوزستان، یک فاجعه خطرناک ملی وانسانی را تدارک دیده ومی بیند، که قطعاً با مقاومت مردمان بومی این سرزمین ها وهمگی انسانهای مترقی و آزادیخواه روبروخواهد شد. حتی امکان دارد که یک جنگ داخلی خونین بین شیعه وسنی وجنوب ومرکز شعله ورگردد.

قدرتهای جهانی و منطقەای با عراق همچون موش آزمایشگاهی رفتار کردە و مورد آزمایشات خود قرار دادەاند. آزمایش تسلیحات، جنگ، تغییر بافت دموگرافی و موارد بسیاری دگر بر آنان. کشوریکە تا قبل از جنگ کویت مهمترین بیمارستان کودکان را در منطقە داشت، رفاە نسبی در آن کشور وجود داشت و اما اینک با داشتن بیش از دومیلیون زن بیوە کە مردانش را از دست دادەاند بە حیات خود ادامە میدهد. با این وجود و علیرغم تمام مشکلاتی کە سر راە آن کشور بودە بنابە تحقیقات و نظرسنجی کە از طرف موسسە " رویترز تامسون " بعمل آمدە بود مرد
ز دكتر قاسملوا مصاحبه كردن
در مورد تجزيه طلبي  كه در كليپي كه موجود است،فرمودن :((ما تمام دموكراسي و رسيدن كوردها به حقوق خود وخودمختاري در چارچوب كشور ايران است،ماخود را ايراني مي ناميم، وبه كسي ديگر  وبه ايرانهاي ديگر اجازه نميدهيم خودشان را از ما ايراني تَر بنامند ))
پاریس، شهر عشاق
رژیم عربستان که نقشه‌ای منتشر کرده است که ایران در آن به دستکم پنج کشور کوچک تقسیم شده است حامی‌ فرقه میباشد. سیاستمداران بدنام آمریکا، از سناتور مکین و رابرت منندز گرفته، تا رودی جولیانی، جان بولتون، جوزف لیبرمن، و نیوت گینگریچ، که همگی‌ خواهان حمله نظامی به ایران هستند، که در صورت اتفاق افتادن کشور را دستکم به سوریه و یا عراق دیگری تبدیل خواهد نمود، لابیگر و یا حامی‌ مجاهدین میباشند

مهاجرت، رابطه فرزندان با والدین ،بحرانها

مهاجرت و بحرانهای ناشی از آن ، رابطه والدین با فرزندان و روابط جنسی قبل از ازدواج موضوع سخنرانی وحید رواندوست ، روانشناس ساکن سوئد در سال ۱۹۹۵ میباشد

انتشار از: 
میتینک سالانە سازمان مجاهدین خلق ایران با شکوە بی نظیری شنبە گذشتە ( اول جولای ) در پاریس انجام گرفت. تجمع سالانە آن سازمان در پاریس، سخنرانی و حضور بسیاری از چهرەهای سرشناس جهانی موردی قابل چشم پوشی نیست و جای تامل است.
در اینجا هدف پرداختن بە سیاستهای غلط سازمان مجاهدین و نقاط ضعف و قوت آن نیست، بویژە اینکە این سازمان هنوز توضیحی دربارە همدستی و شرکت در کشتار مردم کوردستان عراق با ارتش رژیم بعث عراق در جریان آزادسازی کوردستان در سال ١٩٩١ ندادەاست اما نکات دیگری هم هستند کە میتوان بە آن
سازمان ملت‌های به رسمیت شناخته نشده و یا سازمان ملت‌های بی‌نماینده که به اختصار از آن با نام "یو ان پی او" یاد می‌شود، یکی از همین سازمان‌هایی است که برای استیفای حقوق مردم و ملت‌های تحت ظلم فعالیت می‌کند.
اگر چه انقلاب 57 با تکیه بر باورها و ارزش های دینی، کثرت گرایی عدالت محور را نویدداده بود و تاکید کرده بود که عوامل نژادی و زبانی هیچ گونه امتیاز جمعی نخواهد داشت،اما با افتادن از تب و تاب انقلابی و بعد از جنگ ایران_عراق سمت و سویی شوونیستی و ناسیونالیستی به خود گرفت.دین مقدس تبدیل به خاک مقدس شد، شهید در راه خدا تبدیل به شهید در راه وطن شد، سرزمین اسلامی تبدیل به ایران باستان شد. بسیاری از اصلاح طلبان انقلابی اولین پیاده شدگان از واگن اسلامیت بودند که سوار ترن پان ایرانیست ها شدند.
با کمال تٲسف، علیرغم مخالفت بسیاری از افراد سیاسی صادق و سرشناس و نیز اقشار مختلف مردم ایران در داخل کشور با فعالیت نامشروع این چنین اشخاص و گروههای فرصت طلب، این جماعت دلال و دکاندار سیاسی ـ مذهبی تاکنون هم سعی در فریب سازمانها و نهادهای حقوق بشر، سندیکاهای کارگری و نیز سازمانهای مدافع آزادی مذهب داشته و از عمل ناشایست و غیر انسانی خود دست بر نمی دارند.