قومی-ملی

جناب آقای خامنەای، با واقعیت و روند تاریخی نمیتوان عناد کرد. اینک پروژە خاورمیانە نوین رقم خوردە و کلنگ آن در سوریە زدە شدە است. ایران بە تنهایی و با کمک جریانات هزینەبردار در لبنان، سوریە و یا.... قادر بە رویارویی با آن نیست. تجربە نیز نشان دادەاست کە در نهایت سخن غربیها بە کرسی خواهد نشست. از جهت دیگر این روزها نگرانی از احتمال تغییر در رفتار روسیە نیز بر رسانەها سایە افکندە است. اگر از یادآوری تاریخی عملکرد روسها نسبت بە ایران صرفنظر کنیم، می دانیم کە کشور روسیە از تحریمهای غرب رنج میبرند م

گسترش چشمگیر زرتشتی گری در کردستان عراق

در سال های اخیر، گرایش به دین زرتشتی در میان مردم کردستان عراق به گونه ای شتابان افزایش یافته است.
به گفته ی سخنگوی وزارت اوقاف اقلیم کردستان، هم اکنون بیش از 100 هزار تن از مردم کردستان عراق به دین زرتشتی درآمده اند و این روند همچنان افزایش می یابد.

انتشار از: 

آنچه می خوانید مقاله بی نظیری است به قلم آقای رضا ربیعی شهروند عرب اهوازی در مورد علل وعوامل بروز فاجعه چهارشنبه سیاه در محمره. این مقاله در واقع ردی است بر نوشته
رفسنجانی نسبت به نیمه غیر پارس جامعه ایران، دیدگاهی منفی داشت و این برخاسته از ذهنیت شیعی – پارسی اوست. به همین سبب، روشنفکران، اصلاح طلبان و ناسیونالیست های شیعی - پارسی، او را، به رغم همه سفاکی ها و کژروی هایش در دوره قدرتمداری، می ستایند. پیش داوری پارسی گونه رفسنجانی گاه حتی تنگ تر و بیشتر بر زادگاه اش – کرمان – متمرکز می شد.
تحریف تاریخ در جمهوری اسلامی قدمتی طولانی دارند اما این اولین بار است که تاریخ زنده، یعنی تاریخ چند سال گذشته هم تحریف می‌شود. در چند نگاه کوتاه به رویدادهای چند سال گذشته جهان عرب و سوریه می‌پردازیم تا هم ابعاد دروغ و تحریف روشن شود و هم این سوال مطرح شود کسانی که رویدادهای تاریخ زنده را تحریف می‌کنند چطور می‌توان به روایت تاریخ هزار و چندصد سال پیششان اعتماد کرد؟
بیائید باهم بهتر بر تن انسان و زخم های خونین و چرکین کهنه ی او بنگریم. نیاز به آوردن بیشتر فاکت ها، پیچیده کردن دردها، فرافکنی بهانه ها و نظریه پردازی های تکراری نیست که در سیاره ی نابسامان ما نارسانی ها، تنگدستی ها و چهره های پریشان از ستم و چپاول بروشنی فریاد از بیدادها می کند.
دربهشت از لؤلؤ، درآن قصر هفتاد خانه ازیاقوت سرخ و درهرخانه هفتاد حجره از زمرد سبز و درهر حجره هفتاد تخت است و بر هرتختي هفتاد فرش از هر رنگی بر هرفرشي حورالعینی می باشد و در هرحجره هفتاد خوان طعام است...
گفت‌وگو با داریوش شایگان
امروز هم به همین معضل دچاریم. ما تمدن‌های آسیایی، نه فقط ایران و دیگر کشورهای اسلامی، بلکه هند و چین و... همگی در «تعطیلات تاریخی» به‌سر می‌بردیم. از قرن شانزدهم میلادی به بعد هر چه در دنیا اتفاق افتاد، اعم از فلسفه و علوم، کار غربی‌ها بود
این حقیقت را امروز هم، در تجربه کشورهایی نظیر عراق و لیبی که با قربانی دادن صدها هزار و میلیون ها انسان خود، زندگی می کنند، مشاهده می کنیم.

آمریکا در سال 2003 عراق را اشغال، و ارتش عراق را متلاشی کرد. عراق، تلفاتی بسیار بیشتر از زمان جنگ را در دوران بعد از اشغال، زمانی که دارای ارتشی نبود، متحمل شد. تعداد تلفات عراق در نزاع های قومی و مذهبی صدها هزار و حتی میلیون هاست.

اما، بلکه مهم تر از آن، توحش داعش و تحمیل هزینه های ویرانی عراق در شرایط نبود ارتش ملی است. بدلی که عراق هنوز می پردازد
آقای رضا پهلوی با‌‌ رها کردن ادعای حکومت موروثی گرچه خشم و ناخشنودی عده قلیلی از رجال واپس مانده از زمان و مکان و ژنرالهای بی‌لشکر را بر انگیخته است، اما بر اعتبار فردی و انسانی خود بسی افزوده و گام مهمی برای اثر گذاری بر افکار عمومی برداشته است. در دوران کنونی که هر لحظه زیر انواع رسانه‌های مدرن است، تاثیر پذیری حکومت از افکار عمومی، بسیار بیش از آن است که به تصور در آید.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - قومی-ملی