قومی-ملی

اهواز و دیگر شهرهای تابع از روز جمعه 22 بهمن تا روز شنبه اول اسفند شاهد اجتماعات، تظاهرات، اعتراضات و حوادثی شد که افکار عمومی ایران، خاورمیانه و نیز برخی از رسانه های جهانی را به خود مشغول کرد. گرچه اعتراضات، به ویژه در میان کارگران تاکنون نیز ادامه دارد، اما اوج آنها در آن ده روز بود. اساسا سه جنبش مشخص را می توان در اهواز وشهرهای تابع تشخیص داد. جنبش عمومی ضد آلودگی، جنبش کارگری وجنبش ملی خلق عرب. بدنه اصلی دو جنبش اول و کل بدنه جنبش سوم را عرب ها تشکیل می دهند.
یكی از گزینه‌های اساسی مبارزه‌ برای آزادی و رهایی ملتهای تحت ستم از استعمار و توتالیتاریسم در ایران، هماهنگی و همكاری همه جانبه سیاسی، فرهنگی، نظامی و ...غیره، بین ملل غیر فارس با یكدیگر است، اتحاد، همكاری، هماهنگی و انسجام مابین مللی كه‌ حدود تقریبی تمامی محدوده‌ مرزی جغرافیای قراردادی ایران را در اختیار دارند، میتواند راه را برای آزادی و رهایی از دیكتاتوری جمهوری اسلامی ایران هموار كند .
روحانی که در روزهای تبلیغات انتخابات خود، قول تدریس زبان مادری ایرانیان بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌هارا داده بود،دراولین قدم های بسیار کوچک وناقص خود،مجوز تاسیس فرهنگستان ادبیات ترکی وتدریس زبان ترکی در دبستان های زنجان را صادرکرده است وکتاب دبستانی آنا دیلی نوشته وتدوین آقای دکتر م -کریمی توسط آموزش وپرورش زنجان چاب گردید
توفانی شروع شده که دارد گام به گام سراسر کشور را در می نوردد و حق حیات را از مردم میگیرد. عامل اصلی آن سر کار بودن یک حکومت بی کفایت و دیکتاتور و کشتارگر است. و گرنه راههای زیادی هست که خرابی محیط زیست را بتوان در سطح منطقه از راه « صلح و دوستی و همکاری متقابل » با کشورهای دیگر تحت کنترول در آورد ، و از طرف دیگر در داخل با حذف هزینه های بیخودی که صرف « ماجراجویی های پان شیعیسم» میشود جلوی از بین رفتن محیط زیست را گرفت.
امروز برای ایرانیان، و مخصوصا مرکزنشینان و مرکز گرایان ، همان روزی است که ثابت کنند که در ایران یک ملت وجود دارد و برای دفاع از مردم عرب، قیام کنند. و اگر از عربها پشتیبانی نکنند، معلوم میگردد که ادعا های آنان برای وجود یک ملت شعاری بیش نیست.
با گسترش دامنه اعتراضات نیروی انتظامى تظاهرات مردم که تا عصر روز جمعه داشت را متفرق كرده و تظاهرکنندگان که
بر اين باوريم كه اتحاد و همبستگي مليت هاي تحت ستم در ايران ضامن رسيدن به حقوق از دست رفته امان ميباشد.
گویی در نظر این اسارتگران زبان جهنم نیز زبان تورکی خواهد بود ( آخوند جنتی)این یعنی بپرهیز از جهنم ! بپرهیز ای تورک که گویی خداوند زبان تو را زبان قدغن خلق کرده است و بهترین راه فرار از آتش جهنم و خشم استعمارگران راه بیگانه بودن با خویش است. !!! در مدارس و دانشگاه های آزربایجان جنوبی ده ها زبان و فرهنگ و تاریخ ملل دیگر تدریس و تحصیل میشود الا زبان شیرین تورکی آزربایجانی به خود تورکهای آزربایجان...
در تاثیر مثبت چنین اقداماتی نباید تردیدی داشت
محمد خاتمی پیشنهاد آشتی ملی را درستْ به موقع و به‌جا مطرح کرد و چون مناسب‌ترین شخصیت سیاسی ایران، برای ارایهٔ چنین پیشنهاداتی همیشه او بوده، ازینروست که طرح وی برای رهایی کشور از وضع فعلی فوراً به میان مردم رفت و به یک بحثِ محوری در محافل سیاسی داخل و خارج کشور مبدل شد، و اگر نیروهای ملی و مترقی، در درون و بیرونِ مملکتْ مسؤلانه برخورد کنند، طرح آشتی ملی خاتمی می‌تواند، فضای سیاسی ایران‌زمین را با وجود دشمنی هیستریک و کدورت همه سویه‌ای که طرف متقابل نشان می‌دهد، گام به گام در مسیر آشتی و دمکراس
برپایه‌ی دو قرارداد 1921( مودت ) و 1940( تجارت و بحر پیمایی) میان ‌ایران و شوروی، نیمی (50 درصد ) از دریای ‌مازندران در مالکیت ایران است....هيچ مقامی اجازه ندارد كه از سوی ملت ايران، قراردادی را امضا كند كه كوچكترين خدشه ای بر منافع ملت ايران در دريای مازندران وارد كند.پذيرش سهم كمتر از 50 درصد در حكم تجزيه‎ ی ايران است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - قومی-ملی