مقالات کاربران

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی در سفر به استان سمنان در روز سه شنبه ۱۳ آذر گفته است که "کشور در بحران قرار ندارد و نخواهد داشت".
چون سالهای گذشته انجمن حمایت از معلولین ایرانی در بریتانیا، مراسم بزرگداشتی بمناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت که مظابق سوم دسامبر و 12 آذر است برگزار کرد.
سه سال پس از تشکیل سازمان ملل متحد، در روز۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که متضمن کرامت و آزادیهای فردی و اجتماعی آحاد بشر در تمام کشورهای جهان است، به تصویب رسید و از آن پس این روز را روز جهان
شرایط فعلی حاکم بر ایران و دیکته شده توسط دولت آمریکا اگر با همین محیط و محتوی ادامه یابد، شفافیت تصمیم درباره‌ی هزینه‌‌ی پرداختنی مرحله‌ی گذار را سریع‌تر و عملی‌تر خواهد نمود.
کنت،پایه گذار پوزیویتیسم سنتی میگفت هر شاخه شناخت از سه مرحله میگذرد- مرحله مذهبی خیالی، مرحله متافیزیکی صوری، و مرحله علمی پوزیویستی؛ که انسانی و واقعگرایانه است.
قبل از انقلاب افراد جامعه بمراتب کم سوادتر و بیسوادتر و جامعه هم بمراتب از حالا عقب مانده تر بود. قبیله و عشیره بود ولی از حالا هم ضعیف تر نمود داشت و هم صحبت از ان محدود تر.
شاهزاده رضا پهلوی، مهندس حسن شریعتدمداری، دکتر اسماعیل نوری علی، دکتر مهران ترابی، سرکارخانم های: "هایده توکُلی، شیرین عبادی، مهر انگیز کار" فواد پاشایی، دکتر آهی، بهزاد کریمی، منصور اسانل
از آنجا که جمھورى اسلامى ايران ھمواره پيشبرنده سياست "اختلاف بينداز و حکومت کن" بشیوه ی فرقه گرایانه برعلیه "غيرخودى ھا" بوده و مي باشد، احتمال اينکه ترور مولوى عبدالغفورجمالزھى
با عملیاتی شدن تحریم ها و بسته شدن و محدود شدن راه کسب در آمد رژیم, سایه ناامیدی و ترس ناشی از سرنوشت نا معلوم و کابوس سرنگونی بر کل نظام و سران جمهوری اسلامی به وضوح دیده می شود.
نابرابری بیش‌از اندازه، موجب بروز اعتراض و خشم می‌شود. آلبرت هیرشمن، این خشم را در قالب مثالی به نام اثر تونل به خوبی بیان کرده است.
بازداشت, حبس و شکنجه نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه پاسخ مسئولین جمهوری اسلامی به خروش و فریاد حق خواهی هزاران کارگر گرسنه و خانواده هایشان بود.
باید این توطئه برای شکاف انداختن و در هم شکستن صفوف واحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و نابود ساختن استقلال تشکل های آن ها، از سوی همه وجدان های آگاه و همه فعالان مسئول و متعهد به اردوی کار و زحمت
اعتراضات گسترده بی تردید در راه است و زمان آن فرا رسیده است که کارزاری سراسری از اعتراض و محکومیت سرکوب اعتراضات دادخواهانه کارگران و زحمتکشان و برای آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان براه اندازیم تا پا
برای پایان دادن به اعدام، شکنجه و در راستای حمایت و پشتیبانی از جنبش کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان، کشاورزان‌ در اکسیون شنبه ۲۴ نوامبر ساعت ۳ در لیندن شرکت کنیم، تا اعتراض خود را نسبت به زندانی کردن
بیشتر این به اصطلاح سازمان ها از چند تن یا از اعضای یک خانواده تجاوز نمی کنند. جمعی بازماندۀ افکار کهنه شده و پوسیدۀ استالینی ، زیر عنوان غلط انداز «چپ و لاییک »، همچنان تئوری «خلق ها» شان را این بار