مقالات کاربران

Djalal_ijadi
دویست سال پیش کارل مارکس متولد شد و طی قرن بیستم پرنفوذ ترین اندیشمند جهان شد. امروز کارنامه او را چگونه باید مورد بررسی قرارداد؟
shahzadeh_reza
پروژه إصلاحات تنها یکی از دامهایی بود که سر راه مردم ستمدیده ایران برای رسیدن به آزادی قراردادند.
1 کامنت
درآمدی بر پس دستی به تمدن و آثار ویرانگر متمدن نمایی و دریوزگی آینده از اکنون.
برای نجات کشور نیاز به یک دوربرگردان توسط جمهوری اسلامی و گزینش نمایندگان راستین مردم و دیوانسالاران شایسته است. چگونه می توان افراد شایسته را روی کار آورد؟
ابوالفضل محققی
داریم زیباترین لحظه های زندگی را تجربه می کنیم! نور می نوشیم و عشق می ورزیم. لحظات نابی که سعادت آن کمتر نصیب آدمی می شود.
رئیس جمهوری فرانسه باید دونالد ترامپ را برای ادامه پایبندی به توافق هسته‌ای «متقاعد» کند والا «راه دیگری وجود ندارد».
قرآن پژوهی هفته
جمهورى اسلامى که به عنوان یک حاکمیت در جامعه ملل به رسمیت شناخته شده است. بنابراین ملزم به اجرای قوانین است که به وظایف خود عمل نکرده و برعکس.
جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نمی تواند جدایی نهاد دین از حکومت را بپذیرد، و نمی تواند دست از ولایت مطلقه فقیه، شریعت به مثابه قانون کشور، و تبعیض‌های چهارگانه بردارد، اصلاح ناپذیر است.ضمنا رهبر جمهوری
جلال رستمی گوران، در پایان برنامه در گفت وگو با دفتر اروپائی شهروند افزود: "به نظر من ایرانی ها تاکنون در زمینه به رسمیت شناساندن نوروز به جامعه میزبان کوتاهی کرده اند.
دقیقا در تخصص رسانه میلی و برخی سینماگران بی هنر است که یک مجموعه که در یک نوبت با اقبال خوب مخاطب روبرو شده است!به اثر گند زده و با ساخت سری های بعدی موجب ریزش مخاطب شوند. اصطلاح معروفی در سینماست ب
1 کامنت
آنچه از نوشته های چنین افرادی برمی آید، منظورشان ملیت های ایرانی در افغانستان، تاجیکستان، هند، پاکستان، عراق، آذربایجان یا خلیج فارس نیست.
1 کامنت
پاسخ را باید در تل آویو و ریاض جست، کره شمالی تهدیدی علیه این دو نیست.
شرط دیگر کره شمالی که در مذاکرات گذشته هم مطرح شده، خروج نیروهای آمریکایی از شبه جزیره کره و پایان دادن به پیمان نظامی این کشور با کره جنوبی است.دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا همان‌چیزی است که پیونگ‌یانگ
وسط بیرون کشیدن نطق مصدق در مجلس چهاردهم بودیم که دیدیم به به، حضرتش یک سخن گوهربار دیگر هم گفته اند !!