مقالات کاربران

با چرخش روحانی به سمت سپاه و خامنه‌ای و رجزخوانی‌های اخير او، اين سوْال به حق مطرح می‌شود که سران ج. ا. چه اهدافی را دنبال می‌کنند.
در همین ابتدا از افرادی که توانایی دارند و یا از سازمانهای حقوق بشری درخواست می کنم که بر مبنای اطلاعات این مقاله و مقالاتی که لینک آنها در وبلاگم و در منابع این مقاله (پایین) آمده است "فیلمی&quo
آغاز روند همگرائی در جنبش چپ ایران ، شکل گیری حزب چپ ایران " فدائیان خلق" و روند جهشی فعالیت های آن و تاثیرات امید بخش آن در میان نسل های زخم دیده چپ ایران بدون شک متاثر از واقعیت های زمینی
1 کامنت
ساعت بیست و سه و بیست دودقیقه بیست و سوم جولای (ژوئیه) 2018 میلادی "گوگل" بطوراتوماتیک اقدام به ایندکس کردن متنی به نقل از سایت ایران گلوبال نمود.
1 کامنت
فرد تا زمانی که شهروند نشود و شهروندان تا زمانی که ملت نشوند و ملت‌ها تا زمانی که دولت نداشته باشند، نمی‌توانند از حقوق اساسی خود دفاع کنند.
حمایت اروپا از ایران تنها جنبه اقتصادی ندارد به زودی تحریم‌های آمریکا پس از اینکه ترامپ رسما از برجام خارج شد به مرحله اجرا در می‌آیند، واقعیت این است که حتی در حال حاضر هم با تهدیدهایی‌ که آمریکا مت
در این مقطع حساس به یاری هموطنان آزادمنش، سلیم النفس و مبرا از هر گونه وابستگی مقیم خارج از کشورمان بویژه ایالات متحده امریکا « با ارتباطاتی برنامه ریزی شده و هدفمند بر مبنای منافع ملیمان سخت دلبسته ا
مروری بر گفتار دکتر ابوالحسن بنی صدر در مورد توییتر، تلگرام و کتاب خوانی نسل جدید
به فکرم رسید به او و دیگر زمامداران جمهوری اسلامی از روحانی و پاسدار توصیه کنم رمان ۱۹۸۴ را مطالعه کنند.
اما در این نوشتار، مخاطبم دکتر علیرضا نوری زاده است.
نکته ای که در کشورهای جهان سوم کمتر مورد توّجه قرار می گیرد آن است که که ساکنان یک محل، یا گروه های کوچک مانند طایفه ها، ایل ها و هم چنین اجتماع های مذهبی ملّت نمی شوند؛ هرچند که امروزه در برخی موارد
«فضولباشیهایی» که در سایۀ آقای دکتررضا تابنده میخزند و هزار دروغ و اتهام را در قالب «نامه های سرگشاده» انتشار می دهند.
پس از انتشار نامه سرگشاده یکی از پیروان طریقت گنابادی خطاب به آقایان نمایندگان خمسه دکتر نورعلی تابنده ، شخصی در صددد پاسخگویی به آن برآمده که چون از سوی نگارنده نامه نخستین ، پاسخی از سوی نمایندگان
قطره دریاست ، اگر با دریاست ورنه او قطره و دریا ، دریاست
مطالب مندرج در این متن سئوالات شخصی خودم است ولی چه بسا این سئوالات برای فقرای دیگری هم مطرح باشد. این جانب نمیخواهم با بیتفاوتی نظاره گر ظلم و جوری که این چنین گستاخانه بر سلسله روا میشود باشم .
"موسی هس" پایه گذار روزنامه مشهور"راین نو" و یکی از معلمان مارکس در بحث سوسیالیسم و نماینده نوعی فلسفه رادیکال با عنوان "فلسفه عمل" بود.