مقالات کاربران

من در اندوه آنم که چرا نمونه های ایرانی این قبیل اتفاقات تلخ در حوزه ی روزنامه نگاری این چنین در عرصه ی جهانی سر و صدا به پا نمی کند و در نهایت غریبی و غربت در حاشیه هایی کوتاه منعکس و از یادها فراموش
رژیم اسلامی همچون خری پیر در گل مانده و از نفس افتاده، نه راه پس دارد و نه راه پیش و این در حالیست که، ماشاهد آن هستیم که مردمی جوان و تازه نفس بمیدان آمده تادست حاکمان زر و زور و تزویر را برای همیشه
رانندگان کامیون در ایران از روز شنبه ۳۱ شهریورماه برای سومین بار در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفیشان دست به اعتصاب سراسری زدند.
ترس از جملهٔ حالات و احساساتِ انسان است و مثل هر پدیده ای میتواند بسته به مورد گاه مثبت و گاه منفی باشد.
از آنجا که دکترای آموزش زبان انگلیسی و روش تدریس خودم را از دانشگاه میسور هند گرفتم فکر کردم شاید ارایه آنچه از مقایسه سرزمین کفار و ایران اسلامی در درک من آمد برای شما هم جالب باشد که در این مقاله به
زلزله مرگبار و مخرب کرمانشاه که با خسارات جانی و مالی بسیاری همراه بود نیز مانند بلایای طبیعی دیگر در سایر نقاط گیتی بوقوع پیوست اما ابعادی بسیار گسترده تر از موارد مشابه خود داشت و همچون بم داستان غا
نارضایتی و میل به تغییر بنیادین نظام امروزه همگانی شده است.
واقعیت زندگی جهنمی است که حکومت شوندگان، تولید کنندگان ثروت و نعمت و رفاه، از نیویورک تا استانبول، از تهران تا لندن و بغداد و پکن و مسکو و دهلی و دور افتادهترین روستا ها و و گم نام ترین جغرافیاهای موج
آخرین نتیجه‌ای که از این بحث حاصل می شود به اختصار چنین است که: متافیزیک، در همه جا به کمین نشسته و اداره‌ی امور را بر عهده دارد و همچنان افکار و اندیشه‌ها را به خود مبتلا می سازد.
متاسفانه در چنین شرایطی جای یک اپوزیسیون ِ متشکل ِ قدرتمند، با برنامه ریزی و سازمان دهی، خالی است.
1 کامنت
طی چند سال اخیر، علاوە بر ترور و بمبگذاری و موشکباران علیە فعالان و قرارگاههای احزاب کردستان ایران واقع در اقلیم کردستان کە متاسفانە شهادت و زخمی شدن دهها تن از مبارزان وابستە بە حزب دمکرات کردستان و
چگونه روز کورش بزرگ را به روز نشان دادن انزجار ملت یکپارچه ی ایران از جمهوری اسلامی و روز "نـــه" گفتن به حاکمیت بدل کنیم؟....زمان زیادی برای سازمان دادن وهمکاری با دیگرانی که در این کوشش با
قرن هاست که در خاورمیانه به نام خدا و پیغمبر و اسلام در حال کشتار یکدیگر هستند!
فلسفه سیاسی افلاتون روی نظریه “دولت” متمرکز است. طرفداران فلسفه تجزیه و تحلیل، به تیزبینی و دقت افلاتون اشاره میکنند. هوبرت درایفوس، عقلگرایی او را میستاید.
داستان امروز اما داستان دیگری است. نه تنها این طیف خرده بورژوا سیاسی شده اند که تشر آنها به حکومتیان نیز آتشین تر است.